[Föregående sida] [Startsidan] [Officerare]

Svenska frivilliga i det dansk-tyska kriget 1864

Svenskar som tjänstgjorde som underofficerare och meniga i den danska krigsmakten, I - Ö

Följande svenskar deltog på den danska sidan som underofficerare, underbefäl och meniga under kriget. Använd din browsers sökfunktion för att söka på sidan.

Efternamn: A-H, I-Ö

Överst på sidan 

Efternamn: I -Ö

Efternamn Förnamn Svensk militärstatus Svenskt regemente Civil status Dansk militär status Danskt regemente Antagen den Utmärkelse Anteckningar
Ihrmark I. S. Sergeant, fd. Skaraborgs regemente -- Sergeant 3:e infanteriregementet 05-maj Tjänstgjorde till 22/7.
Isaacsson A. C. -- -- Urmakaregesäll, Stockholm Menig 17:e infanteriregementet 05-maj Tjänstgjorde till 28/5.
Jacobi C. A. -- -- Handelselev, Stockholm Menig 18:e infanteriregementet 22-feb Tjänstgjorde till 26/3.
Jansson E. -- -- Landskanslist, Mariestad Fourir Strövkåren 24-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Jansson P. G. -- -- Nålmakare, Örebro Menig 10:e infanteriregementet 19-apr Tjänstgjorde till 29/6.
Jernström A. F. S. -- -- Från Uppsala Menig Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Johansson A. M. -- -- Från Göteborg Menig 1:a infanteriregementet 28-apr Tjänstgjorde till 26/8.
Johansson C. J. -- -- Lantbrukselev, Kalmar län Menig 18:e infanteriregementet 06-sep Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Johansson C. J. -- -- Från Mariestad Menig 8:e infanteriregementet 23-apr Tjänstgjorde till 26/8.
Johansson G. A. -- -- Metallarbetare, Stockholm Underkorpral 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 28/8.
Johansson J. W. -- -- Handelsbokhållare, Stockholm Menig 1:a infanteriregementet 04-jan Tjänstgjorde till 3/7. Deltog med utmärkelse i striderna vid Lundby den 3/7 då han sårades. Han fördes tillsammans med andra sårade från striderna vid Lundby till Köpenhamn, där han vårdades till den 18/8 då han med lovord över visad tapperhet vid Lundby erhöll avsked.
Johansson L. A. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 24-mar Tjänstgjorde till 16/6.
Johansson L. J. -- -- Från Västergötland Menig Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Jonsson C. J. -- Livgardet till häst fd. livgardist, Stockholm Menig Gardeshusarregementet 25-apr Tjänstgjorde till 28/8.
Jäderblom W. E. Kanonier, fd. -- Från Stockholm Menig 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 1/6.
Jägerhorn L. R. -- -- Garvaregesäll, Ystad Underkorpral Strövkåren 21-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Kalling J. G. -- -- Greve från Närke Menig 10:e infanteriregementet 04-dec Tjänstgjorde till 30/5.
Knutsson J. Korpral, fd. -- -- Korpral 6:e dragonregementet 16-feb Tjänstgjorde till 11/6.
Kraus A. -- -- Fd. handlande, Stockholm Menig Strövkåren 25-apr Tjänstgjorde till 25/6.
Kuylenstjerna C. G. -- -- Från Östersund Vaktmästare 5:e dragonregementet 05-nov Tjänstgjorde till 22/8.
Lafqvist O. -- -- Bokhållare, Skövde Menig Strövkåren 18-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Landberg A. -- -- Bokhållare, Norrköping Underkorpral 18:e infanteriregementet 15-mar Deltog i försvaret av Dybbölställningen och i striderna på Als den 29/6. Tjänstgjorde därefter vid Strövkåren fram till den 22/8.
Landin A. -- -- Från Gävle Sergeant 10:e infanteriregementet 04-jul Tjänstgjorde till 1/5.
Lantz P. A. -- -- Målargesäll, Uppsala Menig Strövkåren 23-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Larsson C. P. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 04-apr Tjänstgjorde till 1/5.
Larsson L. J. -- -- Från Göteborg Menig 10:e infanteriregementet 04-mar Tjänstgjorde till 1/5.
Larsson O. Furir -- Från Köping Kommendersergeant 10:e infanteriregementet 14-apr Tjänstgjorde till 17/8. Deltog i försvaret av Dybbölställningen och i striderna på Als den 29/6. Furir och bataljonsadjutant från Köping.
Laurell C. J. -- -- Lantbrukselev, Västervik Menig Strövkåren 30-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Lennström G. -- -- Fd. gardist, Stockholm Menig Strövkåren 24-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Liedberg C. F. A. -- -- Från Stockholm Korpral 6:e dragonregementet 16-apr Tjänstgjorde till 28/8.
Lilja -- -- Bagaregesäll, Lund Menig 1:a infanteriregementet 13-apr Tjänstgjorde till 20/7.
Liljeros I. H. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 06-aug Tjänstgjorde till 13/8.
Lindberg C. F. -- -- Från Stockholm Menig 10:e infanteriregementet 16-apr Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Lindblad P. F. C. -- -- Lantbruksförvaltare, Östergötland Menig 5:e infanteriregementet 14-apr Tjänstgjorde till den 29/6 då han dödligt sårades i striden på Als och avled på Sönderborgs lasarett den 5 juli.
Lindblom A. -- -- Sjöman, Dalsland Menig Strövkåren 04-jul Tjänstgjorde till 22/8.
Lindblom I. P. -- -- Från Örebro Korpral 17:e infanteriregementet 05-apr Tjänstgjorde till 26/7.
Lindersson E. O. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 28-apr Tjänstgjorde till 16/6.
Linderström C. -- -- Kopparslagargesäll, Kristianstad Menig Strövkåren 04-nov Tjänstgjorde till 20/8.
Lindgren G. S. -- -- Bokhållare, Lidköping Major Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Lindqvist A. T. Artillerist, fd. Svea artilleriregemente -- Korpral 2:a fästningskompaniet 04-apr Tjänstgjorde till 26/8. Deltog i försvaret av Dybbölställningen.
Lindqvist C. G. F. -- -- Från Göteborg Korpral 4:e fästningskompaniet 02-sep Tjänstgjorde till 17/3.
Lindqvist J. F. -- -- Från Landskrona Korpral 3:e dragonregementet 19-apr Tjänstgjorde till 27/8.
Lindström J. -- -- -- Menig 18:e infanteriregementet 19-feb Tjänstgjorde till 22/8.
Ljung J. A. -- -- Från Laholm Menig 10:e infanteriregementet 06-sep Tjänstgjorde till 23/8. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Ljunggren A. W. L. -- -- Bokhållare, Skövde Underkorpral Strövkåren 24-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Ljunggren G. A. -- -- Från Stockholm Danska fästningsartilleriet 05-okt Tjänstgjorde till 6/9. Tjänstgjorde vid fästningsartilleriet på sjöfästningen Prövesten.
Lund C. J. -- -- -- Korpral 18:e infanteriregementet 04-okt Tjänstgjorde till 23/8.
Lundberg A. -- -- Garvaregesäll, Karlshamn Menig Strövkåren 04-dec Tjänstgjorde till 22/8.
Lundberg A. J. -- -- -- Menig 17:e infanteriregementet Tjänstgjorde från april till 22/8.
Lundberg C. A. -- -- Bokhållare, Karlshamn Menig Strövkåren 15-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Lundberg C. F. -- -- Gelbgjutare, Småland Menig Strövkåren Tjänstgjorde till 22/8.
Lundberg G. F. -- -- Notarie, Mariestad Menig Strövkåren 24-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Lundberg I. M. H. -- -- Segelsömmare, Göteborg Menig 8:e infanteriregementet 22-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Lundgren C. O. -- -- -- Sergeant 14:e infanteriregementet 15-feb Tjänstgjorde till 2/6. Deltog i försvaret av Fredricia under dess bombardemang 20 och 21 mars. Ingick den 11 juli som underkorpral vid Strövkåren och blev kvar där till den 22/8.
Lundgren J. A. Furir, fd. -- -- Sergeant 2:a infanteriregementet 18-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Lundgren O. -- -- Student, Lund Sergeant Strövkåren 15-feb Tjänstgjorde till 22/8.
Lundgren P. -- -- Cigarrarbetare, Göteborg Menig Strövkåren 21-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Lundin C. J. -- -- Från Stockholm Menig 18:e infanteriregementet 18-feb Tjänstgjorde till 4/6.
Lundin G. A. -- -- Snörmakargesäll, Stockholm Menig 17:e infanteriregementet 05-sep Tjänstgjorde till 22/8.
Lundqvist P. E. -- -- Från Arboga Menig 10:e infanteriregementet 04-mar Tjänstgjorde till 1/5.
Lundström L. A. Sergeant Göta artilleriregemente -- Sergeant Danska fästningsartilleriet 13-mar Tjänstgjorde till 18 april då han stupade vid Dybbölskansarnas stormning.
Löfqvist J. A. -- -- Skrivare, Stockholm Menig 18:e infanteriregementet 05-sep Tjänstgjorde till 25/6. Var även vid Strövkåren.
Lönnqvist G. E. S. -- -- Bokhållare, Stockholm Underkorpral 10:e infanteriregementet 19-mar Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Magnusson A. -- -- Från Göteborg Menig 2:a fästningskompaniet 04-nov Tjänstgjorde till 22/8.
Malmgren J. E. -- -- Fabrikant, Uppsala Korpral 18:e infanteriregementet 25-feb Tjänstgjorde till 7/6. Deltog i försvaret av Dybbölställningen.
Mellin J. -- -- Från Fjällbacka Sergeant 13:e infanteriregementet 04-jul Tjänstgjorde till 22/8.
Molin A. J. Kanonier, fd. -- Från Stockholm Menig Strövkåren 20-apr Tjänstgjorde till 22/8. Kanonierkorpral från Stockholm.
Mothander A. -- -- Snickargesäll, Jönköping Menig Strövkåren 04-maj Tjänstgjorde till 22/8.
Munthe L. -- -- Från Stockholm Sergeant 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 28/8.
Möller B. N. T. -- -- -- Korpral 14:e infanteriregementet 14-feb Tjänstgjorde till 29/5. Deltog i Fredricias försvar under bombardemanget den 20 - 21 mars.
Möller T. C. Furir Närkes regemente -- Kommendersergeant 10:e infanteriregementet 14-apr Tjänstgjorde till 17/8. Deltog med utmärkelse i försvaret av Dybbölställningen så väl under dess belägring som stormningen den 18 april samt i striden på Als den 29 juni.
Nibelius W. F. -- -- Fd. telegrafist, Jönköping Vaktmästare 4:e dragonregementet 02-nov Tjänstgjorde till 28/8.
Nilsson A. L. -- -- Cigarrarbetare, Stockholm Menig 5:e infanteriregementet 14-maj Tjänstgjorde till 30/5.
Nilsson J. A. -- -- Skräddare, Varberg Menig Strövkåren 30-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Nilsson J. A. Volontär, fd. Livgardet till häst -- Menig 3:e dragonregementet 28-maj Tjänstgjorde till 27/8.
Nilsson N. -- -- Skräddare, Småland Menig Strövkåren 23-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Nordahl C. E. -- -- Instrumentmakargesäll, Nora Menig 10:e infanteriregementet Tjänstgjorde till 30/5.
Nordfeldt A. W. -- -- Instrumentmakare, Stockholm Menig Strövkåren 13-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Nordin H. C. -- -- Från Hudiksvall Menig 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 26/7.
Nordin M. Underkonduktör Ingenjörskåren -- Sergeant 3:e infanteriregementet 05-aug Tjänstgjorde till 29/9.
Nordström C. M. -- -- Bruksbokhållare, Nyköping Menig Strövkåren 26-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Norr J. L. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 04-sep Tjänstgjorde till 30/5.
Nyberg A. J. -- -- Från Göteborg Menig 8:e infanteriregementet 23-mar Tjänstgjorde till 26/8.
Nylander C. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 04-nov Tjänstgjorde till 30/5.
Olsson D. P. -- -- Guldsmedsgesäll, Östergötland Menig Strövkåren 03-jul Tjänstgjorde till 22/8.
Olsson O. -- -- Bokhållare, Östersund Menig Strövkåren 07-feb Tjänstgjorde till 22/8.
Olsson O. L. -- -- Från Uppsala Menig 10:e infanteriregementet 04-maj Tjänstgjorde till 30/5.
Olsson S. P. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 30-mar Tjänstgjorde till 23/6.
Ottinger J. A. Beväringselit Första Livgardet -- Korpral 10:e infanteriregementet 19-apr Tjänstgjorde till 29 juni då han under tappert försvar vid reträtten på Als togs till fånga och fördes till Erfurt.
Palm C. J. N. -- -- Från Värnersborg Menig 8:e infanteriregementet 22-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Palm C. O. L. -- -- Skräddaregesäll, Stockholm Menig Strövkåren 03-feb Tjänstgjorde till 22/8.
Palmqvist E. -- -- Bokhållare, Stockholm Menig Strövkåren 17-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Palmqvist F. W. Sergeant Livgardet till häst -- Övervaktmästare 3:e dragonregementet 16-maj Tjänstgjorde till 27/8.
Paulsson E. -- -- Student, Lund Menig Strövkåren 30-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Pettersson A. -- -- Instrumentmakargesäll, Östergötland Menig Strövkåren 25-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Pettersson C. F. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 17-mar Tjänstgjorde till 30/5.
Pettersson C. O. -- -- Målarlärling, Stockholm Menig 3:e infanteriregementet 14-maj Tjänstgjorde till 28/8. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Pettersson C. P. -- -- Från Kristianstad Menig 10:e infanteriregementet 26-feb Tjänstgjorde till 25/8.
Pettersson J. E. -- -- Från Kopparbergs län Menig 4:e infanteriregementet 05-aug Tjänstgjorde till den 29 juni då han under striden på Als tillfångatogs och fördes till Schweidnitz och senare till Mähren.
Pettersson J. P. -- -- Guldsmedsgesäll, Uppsala Menig Strövkåren 19-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Pettersson M. W. -- -- Kypare, Stockholm Menig Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Pettersson P. F. -- -- Lantbrukselev, Stockholm Menig Strövkåren 26-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Phalén C. G. A. Sergeant Livgardet till häst -- Vaktmästare 2:a dragonregementet 16-maj Tjänstgjorde till 27/8.
Piltz A. E. W. -- -- Student, Kund Korpral Strövkåren 03-sep Tjänstgjorde till 22/8.
Ponsback J. A. -- -- Instrumentmakare, Stockholm Menig 17:e infanteriregementet 05-nov Tjänstgjorde till 18/6.
Reiner J. O. -- -- Från Norrköping Menig 18:e infanteriregementet 06-sep Tjänstgjorde till 26/8. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Rinman J. L. Volontär Västgöta-dals regemente -- Menig 10:e infanteriregementet 16-apr Tjänstgjorde till 1/5.
Robson A af Gradpasserare Kanonierkåren Stockholm Menig Strövkåren 20-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Rolén G. A af Sergeant, fd. Carl XV Husarregemente -- Vaktmästare 4:e dragonregementet 27-feb Tjänstgjorde till 28/8.
Roos A. -- -- -- Sergeant 14:e infanteriregementet 30-mar Tjänstgjorde till 18/5.
Roos I. M. -- -- -- Menig 18:e infanteriregementet 04-nov Tjänstgjorde till 22/8.
Rosberg -- -- -- Korpral Gardeshusarregementet 23-jun Tjänstgjorde till 25/8.
Rosell O. E. Artillerist, fd. Göta artilleriregemente -- Sergeant 4:e fältbatteriet R. af D. den 27/6 Deltog med utmärkelse i Dybbölställningens försvar, särdeles vid stormningen den 18 april då han i skansen nr VI ensam vid sin kanon tvingade den fientliga stormkolonnen att vika. Han blev dock slutligen, oaktat det tappraste försvar, jämte skansens återstående besättning övermannad och tillfångatagen. Han fördes först till fästningen Cosel i övre Schlesien och sedan till Theresienstadt i Österrike. Återkom vid vapenstilleståndets inträde till Köpenhamn där han redan den 27 juni (på hans 24-års dag) honom tillerkända och välförtjänta Dannebrogmännens hederskors väntade.
Rosenberg P. N. -- -- Snickargesäll, Karlskrona Menig 18:e infanteriregementet 06-sep Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Rosenblad -- -- -- Korpral Gardeshusarregementet
Rosendahl C. A. -- -- Från Karlskrona Menig 3:e infanteriregementet 13-maj Tjänstgjorde till 2/9. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Rosenqvist A. L. -- -- Från Trelleborg Major 10:e infanteriregementet 18-mar Tjänstgjorde till 1/5.
Rothling C. H. -- -- Mekanisk arbetare, Göteborg Menig 1:a infanteriregementet 23-jun Tjänstgjorde till 24/7.
Ryberg K. J. -- -- Från Karlstad Menig 3:e infanteriregementet 14-maj Tjänstgjorde till 28/8. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Rydqvist A. J. -- -- Bokhållare, Lidköping Underkorpral Strövkåren 24-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Röhman A. E. O. -- -- Student, Jönköping Underkorpral Strövkåren 18-feb Tjänstgjorde till 28/8.
Röing C. A. -- -- Kammarskrivare, Stockholm Korpral 5:e infanteriregementet 17-maj Tjänstgjorde till 29 juni då han tillfångatogs och fördes till Qvispitz.
Rössberg N. F. Korpral, fd. Livgardet till häst -- Korpral Gardeshusarregementet 05-okt Tjänstgjorde till 28/8.
Sandberg C. J. -- -- Från Stockholm Menig 10:e infanteriregementet 04-dec Tjänstgjorde till 28/8.
Sandgren M. Husar, fd. Carl XV Husarregemente -- Menig Gardeshusarregementet 15-apr Tjänstgjorde till 22/7.
Sandström E. T. Artillerist, fd. -- Från Göteborg Korpral 4:e fästningskompaniet 04-jun Tjänstgjorde till 29/6 då han tillfångatogs i striden på Als.
Saurow N. J. F. -- -- Bokhållare, Ystad Menig 10:e infanteriregementet 05-jul Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Scherlin O. -- -- Från Karlshamn Menig 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 28/8.
Schlegel J. C. -- -- Från Värnersborg Menig 11:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 2/9.
Segerberg P. A. Artillerist, fd. -- Från Göteborg Menig 6:e fästningskompaniet 16-apr Tjänstgjorde till 23/8. Deltog i Dybbölställningens försvar.
Selander J. -- -- Från Västergötland Menig 8:e infanteriregementet 24-mar Tjänstgjorde till 26/8.
Silfverberg G. Livgardist, fd. Livgardet till häst -- Korpral 6:e dragonregementet 04-mar Tjänstgjorde till 28/8.
Sjödal A. -- -- -- Korpral 4:e fästningskompaniet 01-feb Tjänstgjorde till 18/6. Deltog i Dybbölställningens försvar vid stormningen den 18 april.
Skott C. W. A. -- -- Från Stockholm Kommendersergeant 17:e infanteriregementet 30-mar Tjänstgjorde till 23/8. Erhöll sekundlöjtnants avskedspatent den 8 september.
Sköld C. -- -- -- Menig Danska artilleriet 22-mar Tjänstgjorde till 15/5.
Sköld L. A. -- -- Skomakare, Västergötland Menig 10:e infanteriregementet 18-apr Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Stenmark S. -- -- -- Menig 2:a infanteriregementet 13-mar Tjänstgjorde till 22/8. Deltog i Dybbölställningens försvar och sårades vid stormningen den 18 april.
Steyern C. G. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 04-dec Tjänstgjorde till 1/5.
Strandqvist C. E. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 30-mar Tjänstgjorde till 19/6.
Ström G. A. Kanonier -- Från Stockholm Menig Strövkåren 19-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Sundberg J. -- -- -- Menig 8:e infanteriregementet 23-mar Tjänstgjorde till 26/8.
Sundelius P. A. -- -- Student, Uddevalla Menig 8:e infanteriregementet 24-mar Tjänstgjorde till 26/8.
Sundin J. I. -- -- Kopparslagare, Stockholm Menig Strövkåren 25-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Sundström C. G. -- -- Från Karlstad Menig 17:e infanteriregementet 05-okt Tjänstgjorde till 4/7.
Svanberg J. F. W. -- -- Bokbindare, Halmstad Menig Strövkåren 23-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Svanborg A. W. -- -- -- Underkorpral Gardeshusarregementet 18-apr Tjänstgjorde till 20/8.
Svendberg C. E. -- -- Från Uddevalla Korpral 10:e infanteriregementet 19-apr Tjänstgjorde till 31/8. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Svensson C. F. Underofficer, fd. Marinregementet Vågskrivare, Stockholm Sergeant 17:e infanteriregementet 04-aug Tjänstgjorde till 19/7.
Svensson J. P. -- -- Från Kristianstad Menig 9:e infanteriregementet 22-mar Tjänstgjorde till 25/8.
Söderström E. L. -- -- Bokhållare, Norrköping Menig Strövkåren 30-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Söderström G. M. Korpral, fd. Första Livgardet -- Korpral Danska infanteriet 05-sep Tjänstgjorde till 28/5 då han av sjukdom avled på militärhospitalet i Köpenhamn och begravdes den 3 juni med militärisk högtidlighet på Garnisionskyrkogården.
Sörensen P. M. -- -- Mekanikus, Stockholm Korpral 18:e infanteriregementet 05-apr Tjänstgjorde till 23/8. Deltog i striden på Als den 29 juni där han tillfångatogs.
Tellander T. L. Sergeant Kronobergs regemente -- Sergeant 20:e infanteriregementet 30-mar Tjänstgjorde till 31/8.
Thorell J. Sergeant Livgardet till häst -- Övervaktmästare 2:a dragonregementet 16-maj Tjänstgjorde till 27/8.
Thornberg P. F. -- -- Skomakare, Kristianstad Menig Strövkåren 25-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Thorsander G. O. -- -- Bokhållare, Skara Menig Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Tillström A. W. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 23-mar Tjänstgjorde till 19/6.
Tisell C. B. -- -- Teknolog, Linköping Menig Strövkåren 25-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Törnblom T. A. G. -- -- Från Göteborg Menig Danska artilleriet 30-mar Tjänstgjorde till 15/5.
Törnebohm G. A. -- -- Student, Karlskrona Menig Strövkåren 05-jan Tjänstgjorde till 22/8.
Uhlén J. A. G. -- -- Kypare, Örebro Menig 10:e infanteriregementet 04-okt Tjänstgjorde till 1/5.
Uppling J. A. -- -- Student, Uppsala Korpral Strövkåren 17-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Wadholm P. A. -- -- Skräddare, Norrköping Menig 2:a infanteriregementet 04-jan Tjänstgjorde till den 18 april då han, efter att med beröm deltagit i striden vid Dybböl, tillfångatogs och fördes först till Preussen och den till Österrike. Återkom ur fångenskapen den 27 augusti.
Wahlgren J. O. Artillerist, fd. -- Från Göteborg Underkorpral 6:e fästningskompaniet 21-apr Tjänstgjorde till 22/8. Deltog i striden på Als den 29 juni.
Welin F. A. -- -- Bokhållare, Askersund Underkorpral Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Wendel W. I. -- Värmlands fältjägare -- Sergeant 14:e infanteriregementet 04-dec Tjänstgjorde till 28/8. Fd. fältjägare vid Värmlands fältjägare.
Wendelin J. F. -- -- Bokhållare, Uppsala Underkorpral Strövkåren 03-feb Tjänstgjorde till 22/8.
Wennersten J. -- -- -- Menig 10:e infanteriregementet 04-apr Tjänstgjorde till 30/5.
Wessberg C. W. -- -- Från Örebro Menig 10:e infanteriregementet 04-dec Tjänstgjorde till 30/5.
Wesström C. E. -- -- Handlande, Sundsvall Menig Strövkåren 13-feb Tjänstgjorde till 22/8.
Westberg O. B. -- -- Handlande, Växjö Menig 6:e infanteriregementet 14-maj Tjänstgjorde till 14/7.
Wetterlind C. T. E. -- -- Teknolog, Stockholm Menig 1:a infanteriregementet 06-aug Tjänstgjorde till 15/8.
Wickberg P. O. Sergeant, fd. -- Från Stockholm Sergeant 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 3/7.
Widerberg Beväringselit -- Från Malmö Underkorpral 10:e infanteriregementet 04-nov Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Widstedt J. F. -- -- Bokhållare, Stockholm Menig 10:e infanteriregementet 19-mar Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Wigelstjerna M. G. R. -- -- Bokhållare, Visby Menig 10:e infanteriregementet 05-sep Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Wiggman C. O. Sergeant Livgardet till häst -- Övervaktmästare 2:a dragonregementet 16-maj Tjänstgjorde till 27/8.
Vincent S. B. -- -- Från Lund Menig 4:e infanteriregementet 15-mar Tjänstgjorde till 15/8.
Wållgren R. -- -- Handelsbokhandlare, Stockholm Korpral 5:e infanteriregementet 04-sep R. af D. den 28/9 Tjänstgjorde till 29/6. Deltog med utmärkelse i striden på Als. Blev där sårad och tillfångatagen. Han fördes till Glückborgs lasarett där han vårdades till mitten av augusti då han frigavs ur fångenskapen och återvände till Köpenhamn. Han utnämndes till Dannebrogsman den 28 september.
Ytterström J. G. -- -- Bokhållare, Stockholm Menig 10:e infanteriregementet 04-dec Tjänstgjorde till 22/8. Var även vid Strövkåren.
Zandell A. -- -- Från Oskarshamn Korpral 11:e fältbatteriet 28-feb Tjänstgjorde till 28/8. Deltog med utmärkelse i försvaret av Dybbölställningen, speciellt under stormningen den 18 april.
Zetterberg J. A. -- -- Markör, Uddevalla Major Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Åberg C. J. -- -- Landskanslist, Kristianstad Menig Strövkåren 23-mar Tjänstgjorde till 22/8.
Åberg J. V. -- -- -- Menig 17:e infanteriregementet 05-jun Tjänstgjorde till 31/5.
Åkerberg G. H. -- -- Bokhållare, Stockholm Menig 6:e infanteriregementet 14-maj Tjänstgjorde till 19/7.
Åstedt E. W. -- -- Sjöman, Arboga Jungman Danska Marinen, skrufskorvetten "Dannebroge"
Åström A. -- -- Sockerbagare, Stockholm Menig Strövkåren 27-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Öberg J. E. -- -- Juvelerare, Lund Underkorpral Strövkåren 03-jul Tjänstgjorde till 22/8.
Öberg V. G. -- -- Snickare, Stockholm Menig Strövkåren 25-apr Tjänstgjorde till 22/8.
Öhrvall E. -- -- Pharmaceut, Varberg Menig 20:e infanteriregementet 29-mar Tjänstgjorde till 18 april då han tillfångatogs vid Dybbölställningens stormning och fördes till Torgau.
Österberg C. -- -- -- Menig 2:a infanteriregementet 23-mar Tjänstgjorde till 28/8.
Österberg I. P. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 27-apr Tjänstgjorde till 24/8.
Österlund J. A. -- -- -- Menig 1:a infanteriregementet 28-apr Tjänstgjorde till 16/6.
Östervall A. -- -- Från Stockholm Menig 17:e infanteriregementet 05-maj Tjänstgjorde till 28/5.
Östervall P. M. -- -- Sockerbagargesäll, Stockholm Menig 18:e infanteriregementet 18-feb Tjänstgjorde till 25/6. Deltog sen i Strövkåren från 26/6 till 28/8. Deltog i Dybbölskansarnas försvar, särdeles 17 mars och 18 april.

Förklaring:

Utmärkelse: R. af D. den 6/10 = Riddare af Dannebrogsorden den 6/10.

Vaktmästare är en dansk militär tjänstegrad som används inom kavalleriet och motsvarades i Sverige av underofficersgraden fanjunkare.

Överst på sidan

Källor, Litteratur

Nr Titel Författare Årtal
1 Berättelser från 1864-års danska krig samt om deri deltagande svenska, norska och finska frivilliga A. W. Möller 1865
2 Svenske statsborgare i krigen 1864 Robert Lemming, Århus 1996

Överst på sidan

  Hans Högman
Email

Copyright © Hans Högman, granskat 2013-03-27