Högakustenbron över Ångermanälven

The Högakusten Bridge across River Ångermanälven

[Föregående sida[Fakta om bron][Facts in English] [Previous page]


H?akustenbron (36402 bytes)

-

H?akustenbron (b) - (15969 bytes)

Högakustenbron i juli 1998. These images were taken July 1, 1998.

Foto/photo: Hans Högman

Fakta:

Högakustenbron eller Vedabron som den egentligen heter är en hängbro över Ångermanälven . Bron är 1.800 m lång och pylonerna (bropelarna) är 180 m höga över vattenytan. Brons höjd över vattenytan är 40 m.
Invigningen var den 1 december 1997.
Projekt Höga kusten är 32 km ny europaväg ett par mil norr om Härnösand och består totalt av 35 broar.

Facts:

The Högakusten Bridge or the Veda Bridge as it’s real name is, is a suspension bridge crossing river Ångermanälven . The bridge is 1.800 m (5,906 ft.) long and the pylons are rising 180 m (590 ft.) above the water line. The carriageway is 40 m (131 ft.) above the water line.
The opening of the bridge was in December 1, 1997.
The Project Höga Kusten is a 32 km (20 miles) new Euroroad (E4) north of the city Härnösand, province of Ångermanland, Sweden and consists of in total 35 bridges. Höga kusten (High Coast) is a coastline in Ångermanland between Härnösand and Örnsköldsvik with large drops down to the sea.

 

Överst på sidan

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2013-01-11 15:01