Grafisk släktskapstavla,
Rudolf Mackey - Karl IX

[Föregående sida] [Släktforskning] -  [Previous page]

Mormors sida:

Det finns ett släktskap mellan mormor Anna Strindberg (född Pettersson), via Rudolf Mackey och Karl IX:s söner hertig Karl Philip och Carl Carlsson Gyllehielm.
Släktskapet är knappast direkt men ändå "släkt med släkten". Via mormor morsmor kommer man till adelsmannen Rudolf Mackey.

Grafisk släktskapstavla: Mackey - Karl IX

Rudolf Mackey hade en svåger, Knut Svensson Ödla, vars son var gift med Metchild Ribbing. Två av hennes fastrar var gift med hertig Karl Filip respektive Carl Carlsson Gyllehielm.
Carl Carlsson Gyllehielm var en oäkta son till Karl IX.

Tavla över Mackey.

Överst på sidan

xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-10-11 07:23