Krigsarkivet, exempel på arkiv

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]

[Beståndssöversikt, Krigsarkivet] 

Att söka i arkiven

[Allmänt] [Uppslag]

Allmänt

Beståndet på Krigsarkivet är i första hand upplagd efter arkivbildare och inte efter typ av handling. När man söker efter handlingar måste man därför känna till hur arkiven är organiserade.
En släktforskare som hittat en knekt bland sina anor är inte intresserad av att hitta alla handlingar av likartad typ i arkiven utan av de handlingar som berör den aktuella soldatanan, dvs de handlingar som berör ett visst kompani på ett regemente.

Antag att vi är intresserade av att titta på en soldatanas soldatkontrakt. Vi vill då ha tag på ett specifikt soldatkontrakt.
Det första man måste ta reda på är naturligtvis vilket regemente och vilket kompani som knekten tjänstgjorde vid samt tidsperiod. Därefter letar man efter soldatkontraktet i detta kompanis arkiv.

Om knekten exempelvis tjänstgjort vid Livkompaniet i Södermanlands regemente måste vi börja med är att ta fram en översikt över de arkivhandlingar som finns för Livkompaniet.

Här har vi då stor nytta av NAD, Nationell Arkivdatabas. Den finns på CD och kan köpas från bl.a. SVAR. Den finns även på Krigsarkivet. Den finns även tillgänglig på Internet.

Skall man söka efter uppgifter om en soldat kan man exempelvis börja med att söka på "rullor" i fritextrutan på NAD-skivan. Man får då ett sökresultat som visar antal "träff", i detta fall får vi 751 träffar under rubriken "Arkivförteckningar". (Ett annat sätt att få fram de arkiv som finns om Södermanlands regemente skulle kunna vara att i rutan "Arkiv" söka på "Södermanlands regemente".)

Klickar vi på "Arkivförteckningar" så får vi fram alla de arkiv vi fick träff på. Bläddrar vi nedåt i listan får vi till slut fram de arkiv som finns över Södermanlands regemente. Se utdrag nedan.

Institution Arkivbildare Arkiv
Krigsarkivet, KrA Svenska frivilligkåren Kriget 1939 - 1940
Krigsarkivet, KrA Svenska gardes regementet 11. kompaniet
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente 1627 - 
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Beväringsrekrytmötenas expedition
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Expeditionen för underåriga värnpliktiga
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Förvaltningsdirektionen/Regementsförvaltningen
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Gripsholms kompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente IV. arméfördelningens studentkompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Livkompaniet
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Majorsexpeditionen
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Nyköpings kompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Oppunda kompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Regementskrivarkontoret
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Strängnäs kompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Vingåkers kompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Västerrekarne kompani
Krigsarkivet, KrA Södermanlands regemente Österrekanrne kompani
Krigsarkivet, KrA Södra Skånska infanteriregementes
arkiv
Vingåkers kompani

Bland de arkiv som vi visas för Södermanlands regemente när vi sökt på "rullor" hittar vi även Livkompaniet. Detta är detta kompani som vi är intresserad av. Genom att klicka på raden för Livkompaniet får vi fram de arkivhandlingar som finns om Livkompaniet.

Vi får då fram följande information:

Institution                            Krigsarkivet KrA
Arkivnummer                       KrA/0108:000A:Ö:021
Arkiv                                   Södermanlands regemente. Livkompaniet

Arkivbeskrivning

Södermanlands regemente
Livkompaniet
 

HISTORIK 

Arkivbeskrivning se arkiv KrA/0108:000A:Ö:001.

 Innehållsförteckning

Signum Serierubrik
B UTGÅENDE SKRIVELSER OCH ORDER I ORIGINAL
B 1 Kompaniorder
B 2  Utgående skrivelser
B 3  Förslags- och rapportjournaler
C DAGSLISTOR, REGISTER TILL DAGSLISTOR, KLASSIFIKATIONSSYSTEM,DIARIER OCH REGISTER TILL DIARIER
C 1   Diarier
Diarier FÖRTECKNINGAR, REGISTER, MATRIKLAR OCH JOURNALER
D 1  Generalmönsterrullor
D 10 Sjukrullor
D 11 Diverse rullor
D 12  Besiktningsjournaler över persedlar
D 13  Diverse förteckningar
D 2 Rekryteringsrullor och soldatkontrakt
D 3 Annotationsrullor
D 4 Namnrullor
D 5 Handrullor
D 6 Kommendörrullor
D 7 Tjänstledighetsrullor
D 8  Inmönstringsrullor
D 9 Straffrullor
E INKOMNA SKRIVELSER
E 1 Regementsorder
E 2 Generalorder, Kgl brev, skrivelser från Arméförvaltningen
E 3 Inkomna skrivelser
E 4 Boställs- och torpsyneprotokoll
E 5  Vakanskontrakt
F UTGÅENDE OCH INKOMNA SKRIVELSER ORDNADE TILLSAMMANS SAMT HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F 1 Ämnesordnade handlingar
G 1 Avlöningshandlingar
G 2 Räkenskaper

Som vi ser ovan finner vi Livkompaniets soldatkontrakt bland Signum D2.  Om vi bläddrar nedåt så finner vi de volymer som finns för D2. Se nedan: 

Rekryteringsrullor och soldatkontrakt    D2

Volym   Tid     Anmärkning
1 1820-1839 Bt.
2  1840-1896  Bt.

För att beställa fram rätt volym måste vi naturligtvis känna till när vår soldatana tjänstgjorde som soldat och i detta fall ungefärlig tidpunkt när han antogs. 
Om han antogs som soldat 1838 så beställer vi fram Södermanlands regemente, Livkompaniet, signum D2, volym 1 1820 - 1839.

Exempel på andra arkivhandlingar för Livkompaniet:

Generalmönsterrullor D1 
Volym   Tid   Anmärkning
1 1719-1806 Bt. Avser 1719, 1740 (1740:6),1744, 1774, 1797, 1802, 1806.
2  1817-1848 Bt. Avser 1817, 1820, 1823, 1826,1830, 1835, 1839, 1842, 1845,1848.
3 1851-1894 Bt. Avser 1851 (2 ex), 1855,1859, 1863, 1866, 1869, 1872,1876, 1879, 1883, 1889-94, 1893.
    Fr o m 1889 enbart generalmönstringshandlingar.

 

Boställs- och torpsyneprotokoll   E4
 
Volym   Tid   Anmärkning
    Handlingarna ligger fasciklar årsvis.
1 1729-1797 Bt. 1729, 1737, 1749-50, 1762,1766, 1770, 1774, 1776, 1780,1784, 1797.
2  1815-1835 Bt.
3 1836-1847 Bt.
4 1848-1864 Bt. 
5 1865-1879 Bt.
6 1880-1885 Bt.
7 1886-1896 Bt. Lucka 1892, 1894-95.

Källor:

 

Överst på sidan

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:31