[Föregående sida] [Startsidan

Svenska frivilliga i det dansk-tyska kriget 1864

Stupade, sårade, tillfångatagna och hedrade svenskar

[Stupade svenskar] [Sårade svenskar] [Svenska krigsfångar] [Svenska Dannebrogsmän]

Överst på sidan 

Stupade svenskar

Nedanstående tabell visar namnen på de svenskar som stupade i kriget.
Minnestext över Robert Emil Ekström

Efternamn Förnamn Svensk militärstatus Svenskt regemente Civil status Dansk militär status Danskt regemente Antagen den Utmärkelse Anteckningar
Andersson Carl -- -- Målargesäll, Göteborg Menig Strövkåren Stupade vid striderna vid Sönderballe den 18 april.
Berzelius H. W. L. Underlöjtnant, fd. Jönköpings regemente -- Sekundlöjtnant 3:e infanteriregementet 18-apr Stupade den 29/6 vid Als.
Betzholz P.J. C. Löjtnant Liv-beväringsregementet -- Premierlöjtnant 1:a infanteriregementet 14-apr Skadades dödligt den 3/7 vid Lundby, avled den 28/7.
Ekström R. E. -- -- Från Göteborg Menig 1:a infanteriregementet 02-jan Tjänstgjorde till den 3 juli då han dödligt sårades i striderna vid Lundby och avled av sina skador på lasarettet i Norra Sundby den 15/8.
Göransson G. R. -- Andra Livgardet -- Korpral 2:a infanteriregementet 13-mar Stupade som förste svensk i detta krig i Dybböl den 28 mars.
Hammarström G. Konstapel, fd. Göta artilleriregemente -- Korpral 2:a fästningskompaniet 18-feb R. af D. Han sårades dödligt, vid den fientliga övergången till Als den 29 juni under tappert försvar av en skans vid Alskusten.
Knorring, von G. H. Underlöjtnant Första Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 22:a infanteriregementet 04-okt Deltog med utmärkelse vid Dybbölställningens försvar den 18/4 och stupade där samma dag.
Lindblad P. F. C. -- -- Lantbruksförvaltare, Östergötland Menig 5:e infanteriregementet 14-apr Tjänstgjorde till den 29/6 då han dödligt sårades i striden på Als och avled på Sönderborgs lasarett den 5 juli.
Lundegren J. S. G. Underlöjtnant Hallands regemente -- Sekundlöjtnant 22:a infanteriregementet 13-apr Deltog i försvaret av Dybbölskansarna den 18 april. Han skadades då svårt och föll i fiendens händer där han avled på ett preussiskt fältlassarett vid Stenderup den 27 april.
Lundström L. A. Sergeant Göta artilleriregemente -- Sergeant Danska fästningsartilleriet 13-mar Tjänstgjorde till 18 april då han stupade vid Dybbölskansarnas stormning.
Roos C. L. Underlöjtnant Armén -- Sekundlöjtnant 20:e infanteriregementet 19-mar Deltog i försvaret av Dybbölställningen under stormningen den 18 april där han stupade.
Schüberg C. L. S. E. -- Gotlands nationalbeväring -- Sekundlöjtnant 10:e infanteriregementet Död i tyfus på Odense lasarett den 13 augusti, begraven på Odense kyrkogård den 19/8.

Överst på sidan

Sårade svenskar

Nedanstående tabell visar namnen på de 13 svenskar som sårades i kriget.

Efternamn Förnamn Svensk militärstatus Svenskt regemente Civil status Dansk militär status Danskt regemente Antagen den Utmärkelse Anteckningar
Aschan Z. F. Löjtnant Kronobergs regemente -- Premierlöjtnant 17:e infanteriregementet 13-mar R. af D. den 6/10 Bevistade Dybbölställningens belägring där han sårades den 13 april.
Boldt O. -- -- Kontorist, Landskrona Underkorpral 1:a infanteriregementet 02-feb Sårades svårt av en gevärskula i underlivet den 3/7 vid striderna i Lundby.
Broberg C. A. -- -- Bokhållare, Stockholm Korpral Strövkåren 14-mar D. Hederstecken Blev svårt sårad i Strövkårens strider vid Sönderballe den 18 april.
Bäckström L. J. Underofficer, fd. -- Från Stockholm Sergeant 10:e infanteriregementet 04-sep Sårades vid Dybböl den 13 april.
Elgström C. G. Underofficer, fd. Göta artilleriregemente -- Kommendersergeant 4:e fästningskompaniet 02-jan R. af D. den 17/4 Tjänstgjorde till 12/8. Den förste svenske frivillige i detta krig. Tjänstgjorde i Dybböl som artillerikommenderande i skans nr V, där han efter egen önskan blev kvar utan avlösning till den 5 april då han sårades i armen av en gevärskula. Han vårdades sen på garnisionssjukhuset i Köpenhamn till den 9 juni då han återvände till armén. Vid ankomsten till Als erhöll han befälet över de båda viktiga Rönhaveskansarna. Dem försvarade han med tapperhet under striderna den 29 juni tills han skadades av en granat. Den 17 april blev han tillsammans med den svenske artilleristen Forstberg utnämnd till Danebrogsman. Han var den förste svensk som fick denna utmärkelse under detta krig. Han fick även ett skriftligt lovordnande från Dybbölskansarnas artillerichef, Major de Jonquiéres.
Eriksson C. J. -- -- Bokhållare, Stockholm Menig 18:e infanteriregementet 03-feb Han sårades vid striderna vid Sönderballe natten till den 18 april.
Hammarström G. Konstapel, fd. Göta artilleriregemente -- Korpral 2:a fästningskompaniet 18-feb R. af D. Sårades vid Dybböl den 20 mars och hemfördes till Köpenhamn.
Johansson J. W. -- -- Handelsbokhållare, Stockholm Menig 1:a infanteriregementet 04-jan Deltog med utmärkelse i striderna vid Lundby den 3/7 då han sårades.
Nordenfalk O. W. C. J. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 3:e infanteriregementet 03-sep R. af D. den 6/10 Deltog i försvaret av Dybbölställningen under dess belägring och under stormningen den 18 april då han sårades.
Palme A. W. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 5:e danska infanteriregementet R. af D. den 6/10 Skadades och tillfångatogs av tyskarna vid striderna på Als den 29/6.
Stenmark S. -- -- -- Menig 2:a infanteriregementet 13-mar Deltog i Dybbölställningens försvar och sårades vid stormningen den 18 april.
Wållgren R. -- -- Handelsbokhandlare, Stockholm Korpral 5:e infanteriregementet 04-sep R. af D. den 28/9 Deltog med utmärkelse i striden på Als. Blev där sårad och tillfångatagen.
Åkerhjelm K. W. H. Underlöjtnant Gotlands nationalbeväring Friherre Sekundlöjtnant 2:a danska infanteriregementet 27-mar R. af D. den 27/6 Deltog med utmärkelse i försvaret av Dybbölställningen under dess belägring samt i synnerhet vid stormningen den 18 april då han både blev sårad och tillfångatagen.

Överst på sidan

Svenska krigsfångar

Nedanstående tabell visar namnen på de 23 svenskar som togs som krigsfångar under kriget.

Efternamn Förnamn Svensk militärstatus Svenskt regemente Civil status Dansk militär status Danskt regemente Antagen den Utmärkelse Anteckningar
Anjou K. A. -- -- Bokbindargesäll, Stockholm Menig 2:a infanteriregementet 04-jan Tillfångatogs vid försvaret av Dybbölskansarna den 18/4. Frigavs den 15/8.
Cronhjelm A. R. Underofficer, fd. Närkes regemente Greve Sergeant 5:e infanteriregementet 22-mar Tjänstgjorde till 13/4 då han tillfångatogs vid Dybböl.
Fahnehjelm H. W. Officer Armén -- Sekundlöjtnant 9:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10 Tillfångatogs vid försvaret av Dybbölskansarna den 18/4.
Fägerholm C. M. Kanonier -- Stockholm Korpral 17:e infanteriregementet 23-feb Tjänstgjorde till 18/4 då han tillfångatogs vid Dybbölskansarnas stormning och fördes till Prerau.
Gripensköld C. A. Artillerist, fd. -- Från Göteborg Menig 3:e fästningskompaniet 30-mar Tjänstgjorde till 29 juni då han tillfångatogs vid fiendens övergång till Als och fördes till Erfurt.
Gullberg C. R. Artillerist -- Från Göteborg Korpral 6:e fästningskompaniet 04-jul R. af D. den 28/10 Deltog med utmärkelse i försvaret av Dybbölskansarna, men tillfångatogs vid den fientliga övergången tiill Als den 29 juni.
Horn H. Kadett Krigsakademin, Carlberg -- Sekundlöjtnant 17:e infanteriregementet 13-mar R. af D. den 28/10 Fången vid den tyska stormningen av Dybbölskansarna den 18/4.
Kihlman H. M. Löjtnant Bohusläns regemente -- Premierlöjtnant 4:e infanteriregementet 03-sep R. af D. den 6/10 Deltog bl.a. i striderna vid Als den 29 juni då han togs till fånga av tyskarna.
Klinteberg, af R. Löjtnant Smålands grenadjärbataljon -- Premierlöjtnant 4:e infanteriregementet 04-sep R. af D. den 6/10 Deltog bl.a. i striderna vid Als den 29 juni då han togs till fånga av tyskarna.
Ottinger J. A. Beväringselit Första Livgardet -- Korpral 10:e infanteriregementet 19-apr Tjänstgjorde till 29 juni då han under tappert försvar vid reträtten på Als togs till fånga och fördes till Erfurt.
Palme A. W. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 5:e infanteriregementet R. af D. den 6/10 Tillfångatogs av tyskarna vid striderna på Als den 29/6.
Pettersson J. E. -- -- Från Kopparbergs län Menig 4:e infanteriregementet 05-aug Tjänstgjorde till den 29 juni då han under striden på Als tillfångatogs och fördes till Schweidnitz och senare till Mähren.
Rosell O. E. Artillerist, fd. Göta artilleriregemente -- Sergeant 4:e fältbatteriet R. af D. den 27/6 Deltog i Dybbölställningens försvar vid stormningen den 18 april där han blev övermannad och tillfångatagen.
Röing C. A. -- -- Kammarskrivare, Stockholm Korpral 5:e infanteriregementet 17-maj Tjänstgjorde till 29 juni då han tillfångatogs och fördes till Qvispitz.
Sandström E. T. Artillerist, fd. -- Från Göteborg Korpral 4:e fästningskompaniet 04-jun Tjänstgjorde till 29/6 då han tillfångatogs i striden på Als.
Sparre H. C. Underlöjtnant, fd. Älvsborgs regemente Friherre Sekundlöjtnant 17:e infanteriregementet 26-feb R. af D. den 28/10 Deltog i försvaret av Dybbölställningen under dess belägring och under stormningen den 18 april då han tillfångatogs.
Sörensen P. M. -- -- Mekanikus, Stockholm Korpral 18:e infanteriregementet 05-apr Tjänstgjorde till 23/8. Deltog i striden på Als den 29 juni där han tillfångatogs.
Wadholm P. A. -- -- Skräddare, Norrköping Menig 2:a infanteriregementet 04-jan Tjänstgjorde till den 18 april då han, efter att med beröm deltagit i striden vid Dybböl, tillfångatogs.
Wester A. E. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 10:e danska infanteriregementet 03-sep R. af D. den 6/10 Deltog i försvaret av Dybbölställningen under dess belägring samt i striderna på Als den 29 juni där han blev tillfångatagen.
Wållgren R. -- -- Handelsbokhandlare, Stockholm Korpral 5:e infanteriregementet 04-sep R. af D. den 28/9 Deltog med utmärkelse i striden på Als den 29 juni. Blev där sårad och tillfångatagen.
Åkerhjelm K. W. H. Underlöjtnant Gotlands nationalbeväring Friherre Sekundlöjtnant 2:a danska infanteriregementet 27-mar R. af D. den 27/6 Deltog med utmärkelse i försvaret av Dybbölställningen under dess belägring samt i synnerhet vid stormningen den 18 april då han blev tillfångatagen.
Öhrvall E. -- -- Pharmaceut, Varberg Menig 20:e infanteriregementet 29-mar Tjänstgjorde till 18 april då han tillfångatogs vid Dybbölställningens stormning och fördes till Torgau.

Förklaring:

Utmärkelse: R. af D. den 6/10 = Riddare af Dannebrogsorden den 6/10.

Överst på sidan

Svenska Dannebrogsmän

Nedanstående tabell visar namnen på de svenskar som hedrades med utmärkelsen Riddare af Dannebrogsorden.

Efternamn Förnamn Svensk militärstatus Svenskt regemente Civil status Dansk militär status Danskt regemente Antagen den Utmärkelse
Aschan Z. F. Löjtnant Kronobergs regemente -- Premierlöjtnant 17:e infanteriregementet 13-mar R. af D. den 6/10
Baumgardt A. A. B. Löjtnant Västmanlands regemente -- Premierlöjtnant 5:e infanteriregementet 03-dec R. af D. den 6/10
Beyerlieb P. H. Underlöjtnant Norra Skånska infanterireg. -- Sekundlöjtnant 10:e infanteriregementet 05-jun R. af D. den 6/10
Björck C. T. A. Löjtnant Helsinge regemente -- Premierlöjtnant 10:e infanteriregementet 03-maj R. af D. den 5/5
Blomqvist S. A. F. Underofficer, fd. Marinregementet -- Sergeant 22:a infanteriregementet 31-jul R. af D.
Borgenstjerna C. J. T. B. Officer, fd. Svenska flottan -- Sekundlöjtnant 22:a infanteriregementet 30-apr R. af D. den 6/10
Braunerhjelm N. F. H. Löjtnant Livregementets dragoner -- Premierlöjtnant 4:e dragonregementet 27-mar R. af D. den 6/10
Broberg C. A. -- -- Bokhållare, Stockholm Korpral Strövkåren 14-mar D. Hederstecken
Bromander J. M. T. Underlöjtnant Bohusläns regemente -- Sekundlöjtnant 17:e infanteriregementet 05-feb R. af D. den 6/10
Camps A. E. P. Kapten Smålands grenadjärbataljon -- Kapten 8:e infanteriregementet 17-maj R. af D. den 6/10
Daevel C. J. Löjtnant Andra Livgardet -- Premierlöjtnant 15:e infanteriregementet 24-feb R. af D. den 27/6
Ekholm G. A. D. Underlöjtnant Upplands regemente -- Sekundlöjtnant 18:e infanteriregementet 13-mar R. af D. den 6/10
Elgström C. G. Underofficer, fd. Göta artilleriregemente -- Kommendersergeant 4:e fästningskompaniet 02-jan R. af D. den 17/4
Fahnehjelm H. W. Officer Armén -- Sekundlöjtnant 9:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Falkenberg B. H. Officer, fd. Jämtlands hästjägare Friherre Sekundlöjtnant Gardeshusarregementet 03-sep R. af D. den 6/10
Falkenberg C. E. Officer, fd. Liv-beväringsregementet Friherre Sekundlöjtnant 8:e infanteriregementet 16-mar R. af D. den 6/10
Forsell, af J. G. Löjtnant Närkes regemente -- Premierlöjtnant 9:e infanteriregementet R. af D. den 6/10
Forslles, af A. A. Underlöjtnant Södermanlands regemente -- Sekundlöjtnant 14:e infanteriregementet 23-mar R. af D. den 6/10
Forstberg O. Konstapel Vendes artilleriregemente Från Landskrona Konstapel 6:e fästningskompaniet 27-mar R. af D. den 17/4
Grevillius C. Löjtnant Älvsborgs regemente -- Premierlöjtnant 12:e infanteriregementet 18-maj R. af D. den 6/10
Grönhagen W. G. Underlöjtnant Jönköpings regemente -- Sekundlöjtnant 20:e infanteriregementet 19-mar R. af D. den 6/10
Gullberg C. R. Artillerist -- Från Göteborg Korpral 6:e fästningskompaniet 04-jul R. af D. den 28/10
Hammarström G. Konstapel, fd. Göta artilleriregemente -- Korpral 2:a fästningskompaniet 18-feb R. af D.
Hjertman C. G. Officer, fd. Vendes artilleriregemente -- Premierlöjtnant Danska fästningsartilleriet 25-feb R. af D. den 6/10
Holmertz A. R. Underlöjtnant Älvsborgs regemente -- Sekundlöjtnant 2:a infanteriregementet 25-mar R. af D. den 6/10
Horn H. Kadett Krigsakademin, Carlberg -- Sekundlöjtnant 17:e infanteriregementet 13-mar R. af D. den 28/10
Hultbom O. F. Löjtnant Jämtlands fältjägare -- Premierlöjtnant 11:e infanteriregementet 17-maj R. af D. den 6/10
Key A. J. Löjtnant Första Livgrenadjärreg. -- Premierlöjtnant 16:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Kihlman H. M. Löjtnant Bohusläns regemente -- Premierlöjtnant 4:e infanteriregementet 03-sep R. af D. den 6/10
Klinteberg, af R. Löjtnant Smålands grenadjärbataljon -- Premierlöjtnant 4:e infanteriregementet 04-sep R. af D. den 6/10
Krusenstierna, von A. W. M. Löjtnant Skaraborgs regemente -- Premierlöjtnant 16:e infanteriregementet 05-feb R. af D. den 6/10
Liljeskjöld J. G. Underlöjtnant Jämtlands fältjägare -- Sekundlöjtnant 15:e infanteriregementet 18-maj R. af D. den 6/10
Liljestråle O. J. Löjtnant Närkes regemente -- Premierlöjtnant 16:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Liljestråle R. W. Löjtnant Livregementets dragoner -- Premierlöjtnant 4:e dragonregementet 13-mar R. af D. den 6/10
Lindberg J. F. O. Löjtnant Västgöta-dals regemente -- Premierlöjtnant 18:e infanteriregementet 03-sep R. af D. den 27/6
Lindencrona A. E. A. Underlöjtnant Närkes regemente -- Sekundlöjtnant 10:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Mörner G. S. Underlöjtnant Värmlands regemente Greve Sekundlöjtnant 18:e infanteriregementet 19-apr R. af D. den 6/10
Nordenfalk O. W. C. J. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 3:e infanteriregementet 03-sep R. af D. den 6/10
Nykander K. Löjtnant Västgöta-dals regemente -- Premierlöjtnant 3:e infanteriregementet 18-mar R. af D. den 6/10
Palme A. W. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 5:e infanteriregementet R. af D. den 6/10
Paues A. J. Löjtnant Helsinge regemente -- Premierlöjtnant 5:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Philip O. M. W. Underlöjtnant Armén -- Sekundlöjtnant Danska fästningsartilleriet 17-apr R. af D. den 6/10
Prytz H. O. Löjtnant Svea artilleriregemente -- Premierlöjtnant Danska fästningsartilleriet 16-apr R. af D. den 6/10
Påhlman G. E. Löjtnant Skaraborgs regemente -- Premierlöjtnant 4:e dragonregementet 30-mar R. af D. den 6/10
Rabb H. Löjtnant Kalmar regemente Friherre Premierlöjtnant Danska arméns överkommando 03-feb R. af D.
Rosell O. E. Artillerist, fd. Göta artilleriregemente -- Sergeant 4:e fältbatteriet R. af D. den 27/6
Rudbeck J. Z. Löjtnant Andra Livgardet -- Premierlöjtnant 3:e infanteriregementet 24-feb R. af D. den 27/6
Schiött C. G. Löjtnant Södra Skånska infanterireg. -- Premierlöjtnant 6:e infanteriregementet 05-apr R. af D.
Selldén N. J. G. Underlöjtnant Kronobergs regemente -- Sekundlöjtnant 4:e infanteriregementet 13-mar R. af D. den 6/10
Silfversparre K. J. H. A. Underlöjtnant Ingenjörskåren -- Sekundlöjtnant 3:e infanteriregementet 03-jun R. af D. den 6/10
Sparre H. C. Underlöjtnant, fd. Älvsborgs regemente Friherre Sekundlöjtnant 17:e infanteriregementet 26-feb R. af D. den 28/10
Thulin H. T. H. Marinregementet -- Sekundlöjtnant 6:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Tisell J. H. Löjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Premierlöjtnant 9:e infanteriregementet 04-okt R. af D. den 6/10
Wester A. E. Underlöjtnant Andra Livgrenadjärreg. -- Sekundlöjtnant 10:e infanteriregementet 03-sep R. af D. den 6/10
Westerlund O. A. Underlöjtnant Dalregementet -- Sekundlöjtnant 12:e infanteriregementet 19-apr R. af D. den 6/10
Wållgren R. -- -- Handelsbokhandlare, Stockholm Korpral 5:e infanteriregementet 04-sep R. af D. den 28/9
Åberg C. L. Löjtnant Dalregementet -- Premierlöjtnant 12:e infanteriregementet 05-sep R. af D. den 6/10
Åkerhjelm K. W. H. Underlöjtnant Gotlands nationalbeväring Friherre Sekundlöjtnant 2:a infanteriregementet 27-mar R. af D. den 27/6
Åkerhjelm S. H. V. K. Underlöjtnant Norra Skånska infanterireg. -- Sekundlöjtnant 5:e infanteriregementet 05-jun R. af D. den 6/10
Örbom W. H. Underlöjtnant Skaraborgs regemente -- Sekundlöjtnant 9:e infanteriregementet 04-mar R. af D. den 6/10
Örnskjöld K. A. R. F. Underlöjtnant Jönköpings regemente -- Sekundlöjtnant 18:e infanteriregementet 25-mar R. af D. den 6/10
Övergård C. O. Löjtnant Skaraborgs regemente -- Premierlöjtnant 12:e infanteriregementet 19-apr R. af D. den 6/10

Överst på sidan

Källor, Litteratur

Nr Titel Författare Årtal
1 Berättelser från 1864-års danska krig samt om deri deltagande svenska, norska och finska frivilliga A. W. Möller 1865
2 Svenske statsborgare i krigen 1864 Robert Lemming, Århus 1996

Överst på sidan

 

  Hans Högman
Email

Copyright © Hans Högman, granskat 2013-03-27