Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Delstater, Counties och Townships i USA

Inledning

USA är en union som består av 50 delstater. Varje delstat har en delstatsregering och leds av en guvernör. Delstaterna har stor självständighet och stiftar bl.a. egna lagar. I USA finns med andra ord både federala lagar och delstatslagar. Beroende på den delade självständigheten mellan varje delstat och den federala regeringen är en amerikan medborgare i både i den federala republiken och i den delstat han/hon är bosatt. Delstaterna är i sin tur indelade i counties. Två delstater, Louisiana samt Alaska använder inte begreppet county på sina delstaters indelningar utan parish respektive organized borough. Counties är nästan alltid en storleksordning större än städer. I de allra flesta delstater har också counties ett lokalt självstyre, dock underställda delstaten. Ett amerikanskt county motsvarar ungefär en svensk kommun. I vissa större städer har man slagit ihop staden (city) med ett county till något som kallas consolidated city-county. Dessa är både ett sk. municipality och ett county. De flesta counties är i sin tur indelade in sk. townships. Dessa townships är små indelningar och har ett visst lokalt självstyre. Townships självstyre varierar mycket från delstat till delstat. I vissa delsater, bl.a. i New York, kallas Townships kort och gott Towns.

Delstater med stor andel svenskar

Nedan följer en kort beskrivning av de delstater som flest svenskar slog sig ned i:

Den svenska utvandringen till USA (7e)

Denna sida:
Avsnittet “Om USA” är uppdelad på flera sidor:

Illinois

Den delstat som kommer närmast efter Minnesota som svenskdelstat i USA är Illinois. Illinois blev ett territorium 1809 samt en självständig delstat 1818 och blev då den 21:a delstaten. Staden Chicago grundades på 1830-talet vid stranden av Chicagofloden, en av de få naturliga hamnar på södra Michigansjön. Huvudstad i Illinois är Springfield. Staten har en mycket stor produktion av jordbruksprodukter med sina stora prärieområden Illinois har ett skiftande klimat. Centrala och norra Illinois har ett tempererat klimat med varma, fuktiga somrar och mycket kalla, snöiga vintrar. Temperaturerna under sommaren ligger på cirka 25–32 °C dagtid och stadigt minusgrader på vintern förutom i söder där det är betydligt mildare vintrar. Årsnederbörden i Illinois är från 890–1220 mm. Snöfall ger Illinois runt 35 cm i söder och runt 1 m i norr per vintersäsong. Illinois är en av USA:s flackaste delstater. Området mellan Mississippifloden i väster och Michigansjön i nordöst är en del av prärien. Illinois högsta punkt är Charles Mound med 376 möh. Illinois är med andra ord en ganska platt stat. Illinois täcker en yta av 150 000 km2 (63 x 34 mil).

Chicago

Av delstatens drygt 12,8 miljoner invånare (2011) är mer än hälften, cirka 7,9 miljoner, bosatta i Chicago eller dess omedelbara omnejd. Själva staden Chicago har 2 695 598 invånare (2010). Staden grundades 1833 med ett invånarantal på omkring 350 personer och fick stadsrättigheter 1837. Chicago ligger i Cook County i nordöstra Illinois. Stora delar av staden förstördes i en brand år 1871. Chicago var den största "svenskstaden" i Amerika. År 1900 bodde fler svenskar i Chicago än i Göteborg och staden räknade 40 svenska kyrkor. År 1910 fanns 110.000 svenska immigranter i Chicago. Svenska inslag finns idag kvar i stadsdelen Andersonville, i norra Chicago, kring North Clark Street och West Foster Avenue i västra Edgewater. I Andersonville finns ett vattentorn på taket till Swedish American Museum som är målad likt den svenska flaggan, blå med gult kors. Se bilden till vänster. Andersonville var en gång i tiden ett samhälle med en mycket hög andel svenska immigranter.

Rockford

Staden Rockford, Winnebago County, Illinois, har en stor andel svenskättlingar. Mellan en tredjedel och hälften av de 150 000 invånarna i Rockford har sina rötter bland annat på Öland, Småland och Blekinge och staden präglas starkt av sitt sydsvenska arv. Rockford ligger i norra Illinois och floden Rock River klyver staden i nord-sydlig riktning. Svenskarna slog sig framförallt ned på den östra sidan av floden. Staden kallas ”Forest City”, främst beroende på stora bestånd av alm. År 2010 hade Rockford 152 871 invånare. Rockford fick sina första nybyggare runt 1834–1835 och fick sina stadsrättigheter 1852 då man också fick järnväg. År 1876 grundades Rockford Union Furniture Company av några svenskar under ledning av John Erlander. Detta var den första av 25 möbelfabriker som kom att växa upp i Rockford. Runt 1880 använde möbelindustrierna främst svenska immigranters kunskaper både finansiellt och hantverksmässigt och under 1900-talets första hälft var möbeltillverkningen i Rockford störst i USA. I Rockford finns än idag Swedish-American Hospital. Vid Rock Valley College finns Bengt Sjostrom Theatre, en utomhusteater. Swedish Historical Society of Rockford håller till i Erlander Home Museum vilket tidigare var John Erlanders hem, den första presidenten (VD) för the Rockford Union Furniture Company. Även Lake-Peterson House, tidigare hem för Pehr August Peterson finns bevarat för eftervärlden. Peterson grundade Swedish-American Hospital samt var tillsammans med John Erlander en av grundarna till Rockford Union Furniture Company.

Illinois counties

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Ovan, USA:s delstater.

Minnesota

Minnesota är en delstat i norra USA. Minneapolis är den största staden men Saint Paul är huvudstad. Minneapolis ligger på båda sidor om Mississippifloden precis norr om flodens sammanflöde med floden Minnesota och gränsar till Saint Paul. På grund av att Minneapolis ligger precis bredvid Saint Paul kallas de båda städerna Twin Cities. Minneapolis har 381 500 invånare (2012) och ligger i Hennepin County. Saint Paul har 285 068 (2010) invånare och ligger i Ramsey County. År 1849 blev Minnesota territorium och gick med i unionen år 1858 som den 32:a delstaten. Då Minnesota införlivades med USA 1783 omfattade det enbart området öster om Mississippifloden. När USA år 1803 köpte Louisianaterritoriet införlivades även dagens västra Minnesota. Först år 1819 fick Minnesota de första permanenta bosättningarna, varefter invandringen ökade. Järnvägsförbindelsen mellan Minneapolis och Chicago öppnades år 1867. Minnesota är den delstat där flest svenskar slog sig ned och har därför en hög andel svenskättlingar. Staten kallas The Land of 10,000 Lakes eftersom det finns ett stort antal sjöar i staten. Högsta punkten ligger på 701 m över havet. Väster om Övre sjön går flera bergsryggar i sydvästlig riktning mot delstatens centrala delar. Väster och söder om detta område utbreder sig ett svagt böljande prärielandskap med bördiga lössjordar. År 2000 hade Minnesota 4 919 479 invånare (1,75% av nationen). Minnesota är indelad i 87 counties. Minnesota bildar tillsammans med grannstaterna North Dakota, South Dakota och Wisconsin en region kallad Övre Mellanvästern (Upper Midwest), en del av Mellanvästern. Med en area på 225 181 km2 utgör Minnesota 2,25% av USA:s totala yta, ung. 65 x 40 mil. Som jämförelse är Lappland, Sveriges största landskap, 109 702 km2 stort. I nordost gränsar Minnesota mot Lake Superior. I norr gränsar staten mot Kanada. Minnesota har ett tempererat inlandsklimat med stora skillnader mellan sommar/vinter och dag/natt. Genomsnittet för den kallaste månaden, januari, är -11,5 °C och i den varmaste, juli, 23 °C. Den genomsnittliga årliga mängden nederbörd är 719 millimeter.

Chisago County, MN

Chisago County är ett county i Minnesota. Vid folkräkningen 2010 var invånarantalet 53 887 personer. Kommunstyrelsen finns i Center City som har ca 500 invånare. De största städerna är dock Lindstrom med ca 4 500 (2010) invånare och Chisago City med ca 5 000 invånare (2010). Chisago County är liksom många andra counties i Minnesota starkt influerat av svenska immigranter och ett county där väldigt många svenskar bosatte sig under 1800-talet andra hälft. Chisago County ligger i östra Minnesota (cirka 6 mil nordost om Saint Paul) och gränsar i öst mot delstaten Wisconsin. Chisago City: Chisago City ligger mellan de två sjöarna Chisago Lake och Green Lake och grundades av svenska emigranter på 1850-talet. Staden låg ursprungligen någon kilometer längre söderut men flyttades till nuvarande läge år 1880 då järnvägen drogs fram till området för att ligga närmare järnvägen. I Chisago City’s town park står en bronsstaty av Vilhelm Moberg. Lindstrom: Lindstrom är en annan stad i Chisago County som präglats av sitt svenska arv. Staden grundlades 1853 av Daniel Lindström från Hassela, Hälsingland. Invånarna består till stor del av ättlingar till svenska immigranter, och en del äldre människor i Lindstrom kan fortfarande tala svenska. Många affärer i Lindstrom bär svenska namn och svenska flaggor hänger i fönsterrutorna. Lindstroms slogan är "America's Little Sweden ". Författaren Vilhelm Moberg besökte trakten på 1940-talet för att samla material till sitt utvandrarepos. Det är här de litterära figurerna Karl-Oskar och Kristina Nilsson från Ljuders socken i Småland hittar sitt nya hem vid sjön Ki-Chi-Saga. Sjöns namn förkortades senare och heter numera Lake Chisago. ”Karl Oskar Days” firas varje år i staden. Sedan 1994 står det en staty av Karl-Oskar och Kristina i centrala Lindstrom. År 1990 namngavs en väg till Moberg Trail som man kommer på om man kör på U.S. Route 8 norr om Forest Lake mot Lindstrom. Bilden till höger visar vattentornet i Lindstoms som har en form av en svensk kaffekanna. Texten på tornet är på svenska "Välkommen till Lindström". Bilden är en sk. fri bild.

Mora, Kanabec County

Staden Mora i Kanabec County i centrala Minnesota (strax norr om Chicago County) är en annan stad som influerats av sitt svenska ursprung. Staden har 3 600 invånare (2010). År 1882 fick orten sitt officiella namn Mora, detta av Israel Israelsson som utvandrade med sin familj från Mora och Vinäs år 1871. I Mora finns en mycket stor Dalahäst och en Moraklocka för att påminna om stadens svenska rötter. I februari varje år anordnas skidloppet Vasaloppet USA, liksom maratonloppet Mora Half- Marathon och cykeltävlingen Mora Bicycle Tour. Sen 1972 är Moras vänort Mora i Dalarna, Sverige. Bilden till vänster visar den stora Dalahäst som finns i Mora, Minnesota. Lägg även märke till den svenska flaggan i bakgrunden. Bilden är en sk. fri bild

Minnesotas counties

Map Courtesy of Digital-Topo-Maps.com
Map Courtesy of Digital-Topo-Maps.com

Iowa

Iowa införlivades med USA genom Louisianaköpet 1803, blev territorium 1838 och delstat 1846 (29:e delstaten). Staten har en yta på 144 700 km² (50 x 32 mil) och cirka 3 miljoner invånare (2011). Des Moines med cirka 200 000 invånare är huvudstad och ligger i Polk County. Staden grundades 1843 och erhöll sina stadsrättigheter 1851. Iowas natur domineras av prärien, som svagt böljande höjer sig från sydöst mot nordväst. Högsta punkten är Hawkeye Point som ligger 509 m ö.h. Delstatens huvudflod är Des Moines, som gett namn åt huvudstaden. Iowa är rikt på småsjöar. Iowa är USA:s mest jordbrukspräglade stat; över 90 % av arealen är jordbruksmark. Främst odlas majs och sojabönor. De första nybyggarna slog sig ned i Iowa 1833. Många svenska nybyggare slog sig ned i nordöstra Iowa.

Wisconsin

Frankrike kontrollerade området fram till 1763 då det blev brittiskt. Från och med 1783 har området tillhört USA. År 1836 blev Wisconsin ett eget territorium och 1848 blev Wisconsin USA:s 30:e delstat. Staten har kust mot Övre sjön i norr och Michigansjön i öster. Madison är Wisconsins huvudstad men Milwaukee är den största staden. Wisconsin täcker en yta på 169 790 km2 (42 x 50 mil) och har 5 556 506 (2006) invånare. Högsta punkten ligger 595 m. ö. h.

Michigan

Michigan blev ett territorium 1805 och delstat 1837 (26:e delstaten). Delstaten omges av fyra av de fem stora sjöarna. Huvudstad är Lansing medan Detroit är den största staden. Michigan täcker en yta på 250 941 km2 (38 x 79 mil) och har 10 095 643 (2006) invånare. Högsta punkten ligger 603 m. ö. h. Michigan består egentligen av två halvöar, den övre och den undre halvön.

Nebraska

Nebraska blev ett territorium 1854 och delstat 1867 (37:e delstaten). Huvudstad är Lincoln men största stad är Omaha vid Missourifloden. Nebraska täcker en yta på 200 520 km2 (34 x 69 mil) och har 1 768 331 (2006) invånare. Högsta punkten ligger 1 653 m. ö. h. Nebraska har genomkorsats av många av de historiska stigarna/lederna (trials) som California Trial och Oregon Trial. Nebraska består till stor del av prärie.

Stromsburg

Stromsburg är en liten präriestad i Polk County, Nebraska som grundades på 1860-talet av svenska immigranter från Ockelbo, Gästrikland. Gruppen av svenskar leddes av Lewis Headstrom från byn Strömsborg utanför Ockelbo. Stadens namn Stromsburg kommer av Strömsborg. År 1882 hade man startat 2 tegelbruk i staden vilket också blev det vanligaste byggmaterialt på orten. Staden har "Swede Capital of Nebraska" som smeknamn. Staden har en veckolång Swedish Festival i juni varje år. En annan stad i Nebraska med ett svensk arv är Omaha, Douglas County. Norra delen av staden hade så många svenskar att den kallades "Little Stockholm". År 1930 utgjorde svenskarna cirka 10% av befolkningen.

Kansas

Delstaten Kansas ligger i den amerikanska Mellanvästern. Huvudstaden heter Topeka och ligger i Shawnee County. Topeka ligger i den nordösta delen av Kansas och har en befolkning på 127 473 (2010). Den största staden i Kansas är dock Wichita i Sedgwick County med en befolkning på 382 368 (2010). Kansas City i Wyandotte County är den tredje största staden i Kansas City Metropolitan området. Närmare 12 mil av delstatens nordöstra gräns utgörs av älven Missouri River. Kansas kom i amerikanska händer år 1802 i samband med det sk Louisiana köpet (Louisiana Purchase). Mellan 1812 och 1821 var Kansas en del av the Missouri Territory. År 1827 blev Fort Leavenworth den första etablerade orten i Kansas med europeiska immigranter. Kansas blev ett eget territorium den 30 maj 1854 och därmed öppnades området för nybyggare. Delstaten blev en egen delstat den 29 januari 1861 som USA:s 34:e delstat. Efter det amerikanska inbördeskriget 1861 – 1865 ökade befolkningen i Kansas snabbt när vågor av immigranter gjorde prärien till jordbruksmark. Idag är Kansas en av de mest produktiva jordbruksstaterna, som producerar höga utbyten av vete, durror och solrosor. År 1870 när den sk. Chisholm Trail öppnades började Vilda Västern eran i Kansas. Wild Bill Hickok var vice marshal i Fort Riley och marshal i Hays och Abilene. Dodge City var en annan “wild cowboy town”, där både Bat Masterson och Wyatt Earp var sheriffer. Den västra delen av Kansas har stora prärieområden medan den östra delen har mer kullar och skog. Kansas upptar en yta på 213 096 km2. Dess bredd är 64,5 mil och längd är 34 mil. Högsta berget är Mount Sunflower på 1 232 m. Kansas befolkning uppgår till 2 893 957 (2013).

Lindsborg

Även svenska immigranter slog sig ned i Kansas. Lindsborg är en stad i McPherson County med en befolkning på 3 458 (2010). Staden ligger cirka 11 mil norr om staden Wichita i centrala Kansas. Staden är känd för sitt svenska arv och dess smeknamn är "Little Sweden" efter sina många svenska immigranter som slog sig ned här i slutet av 1800-talet. Lindsborg grundades våren 1869 av en grupp invandrare från Värmland ledda av pastor Olof Olsson. Idag utgör stadens svenskättlingar mer än 30 % av stadens befolkning. Lindsborgs centrum har många butiker med svenska souvenirer inklusive dalahästar av varierande storlekar. Många gatuskyltar och butiksnamn är på svenska. På Main Street finns flera större dalahästar utplacerade och på några av gatans telefon- och elstolpar finns högtalare som spelar svenska spelmanslåtar. I museiområdet söder om stadens centrum finns den svenska paviljongen i trä från världsutställningen i St. Louis 1904 som har fraktats hit. Orten fick sitt namn efter tre personer från Svenska Lantbrukskompaniet i Chicago - Lind, Lindgren och Lindahl - som fram till 1877 gav ett avgörande stöd till anläggningen av Lindsborg. Lindsborg är känd för sin Svensk Hyllningsfest som är en festival som sedan 1941 hålls i oktober vartannat år (udda år) för att fira stadens svenska kulturarv. Festivalen har bland annat en parad och uppträdanden av lokala artister och musiker. Man har även svenska maträtter som smörgåsbord, sill, lutfisk mm, och ställer ut handslöjd och konsthantverk. Vid 2000-års folkräkning (census) fanns i Lindsborg 3 321 personer och 36.0% av dessa var då svenskättlingar. Bilden till höger visar en dalahäst i Lindsborg, KS. Fri bild.

Kalifornien

Kalifornien är den folkrikaste delstaten i USA och den tredje största till ytan och belägen vid USA:s västkust. De fyra största städer är Los Angeles, San Diego, San Jose och San Francisco. Huvudstad är Sacramento i norra Kalifornien. I slutet av 1700-talet koloniserades Kalifornien av Spanska imperiet. År 1821 blev Mexiko och Kalifornien det första mexikanska imperiet År 1846 utropade en grupp amerikanska bosättare i Sonoma sig som den självständiga Republiken Kalifornien. Efter mexikanska kriget 1847 annekterades Kalifornien av USA och blev den 9 september 1850 landets 31:a delstat. Guldrushen, som började 1849, ledde till en dramatisk förändring i Kalifornien, med en stor tillströmning av människor och ett ekonomiskt uppsving vilket gjorde att San Francisco växte från en liten tältby till en välkänd storstad. År 1920 fanns drygt 32 000 svenskfödda emigranter i Kalifornien. Kalifornien täcker en yta 423 970 km² (124 x 40 mil) och har 37 691 912 (2011) invånare. Enbart i Los Angeles bor 15 miljoner invånare. Högsta punkten, Mount Whitney, ligger 4 421 m. ö. h.

Kingsburg

Kingsburg är en stad med en befolkning på 11 237 (2005) strax söder om Fresno i Fresno County i centrala Kalifornien. Namnet till trots har detta varit en riktig svenskbygd. Kingsburg etablerades som en järnvägsstad när Central Pacific Railroad anslöt Valley Line år 1873. Tidigt på 1870-talet bosatte sig svenskar i järnvägsorten som då kallades "Kings River Switch". År 1874 var namnet Wheatville och hade ett postkontor men i slutet av året ändrades namnet till Kingsbury. I januari 1894 antogs den nuvarande stavningen, Kingsburg. År 1921 bestod 94% av befolkningen på orten av svensk- amerikaner och fick smeknamnet ”Little Sweden”. De flesta butiker har än i dag ”svenskt utseende och man firar svenska traditioner. Ett av det mer kända landmärket är dess vattentorn som är byggt som en svensk kaffepanna. Tredje helgen i maj firas Kingsburg Swedish Festival. Dagen inleds med Swedish pancake breakfast och en Swedish Festival Queen utses. Bilden till höger visar vattentornet i Kingsburg.

State of New York

New York State ligger i nordöstra USA. Albany med omkring 100 000 invånare är huvudstad i State of New York. Största stad är New York City. I västra delen av delstaten ligger Buffalo vid Lake Eire och Niagarafallen. Delstaten New York var en av de 13 ursprungliga staterna som undertecknade Declaration of Independence och blev år 1788 USA:s 11:e delstat. New York State täcker en yta på 141 300 km2 (46 x 53 mil) och hade 19 490 297 invånare år 2008. Högsta punkt är Mount Marcy som ligger 1 629 m. ö. h.

New York City

New York City var den stora immigranthamnen med först Castle Garden och sedan Ellis Island som mottagningsstationer. Det var härifrån man tog sig vidare västerut som till Illinois och Minnesota. Men alla lämnade inte New York utan slog sig ned i staden. Brooklyn blev den stadsdel (Borough) där en mycket stor andel svenskar slog sig ned tillsammans med andra skandinaver. I Brooklyn fanns gott om rum att hyra i sk. rooming houses där de nyanlända immigranterna kunde hyra rum billigt. New York City hade 8 336 697 invånare år 2012. Staden består av 5 boroughs; Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx och Staten Island. Samtidigt finns här också 5 counties; New York County (Manhattan), Bronx County, Kings County (Brooklyn), Queens County och Richmond County (Staten Island). Brooklyn och Queens utgör västra delen av ön Long Island. Både Kennedy Airport (JFK) och LaGuardia Airport (LGA) ligger i Queens. Newark Airport (EWR) ligger på Jersey sidan. Under del holländska kolonialtiden under 1600-talet var New York en stad med namnet New Amsterdam. Bilden till höger visar de 5 Boroughs som finns i New York City. Bilden är en fri bild utan upphovsrätt. Floden på västra sidan av Manhattan är Hudson River och på östra sidan finns East River. New York City har The Big Apple som smeknamn. Gatunamn på Manhattan: Namnsättningen av Manhattans gator är lite speciell eftersom de flesta gator är numrerade med undantag av de äldre delarna på södra Manhattan. Alla Streets går i öst-västlig riktning medan Avenues (avenyerna) går i nord-sydlig riktning. 5th Avenue (Femte Avenyn) är i och för sig inte den geografiska mitten av Manhattan men räknas ändå som en skiljelinje mellan östra och västra Manhattan. Femte avenyn går precis öster om Central Park. Alla Streets öster om femte avenyn kallas något med East, exempelvis East 57th Street. På motsvarande sätt kallas alla Streets väster om femte avenyn något med West, exempelvis West 57th Street. Alla avenyer är inte numrerade men många är det. Exempel på en aveny som inte är numrerad är Park Avenue. Sättet att numrera gatunamnen gör det lättare att hitta adresser på Manhattan.

Jamestown

Jamestown är en stad i Chautauqua County i västra delen av New York State nära Lake Eire. Staden grundades år 1810. Befolkningen uppgick år 2000 till 31 730 personer. Jamestown var en stad med hög andel svenskar. År 1920 var 18% av befolkningen födda i Sverige och majoriteten hade något svensk härstamning. I det census som gjordes år 2000 uppgav fortfarande 18% av invånarna i Jamestown att de var svenskättlingar. De svenska immigranterna har betytt mycket för Jamestown. När de första svenska immigranterna anlände 1849 var Jamestown ett mindre samhälle med enbart 2.500 invånare. Liksom Chicago har Jamestown bokstavligen byggts av svenskar. På 1920-talet hade staden förrändrats från ett fåtal textilfabriker till ett hundratal möbelfabriker samt mekaniska verkstäder. De svenska invandrarna inte bara arbetade i dessa fabriker utan de ägdes till stor del av svenskar. I Jamestowns låg Augustanasynodens barnhem Gustavus Adolphus orphanage, och staden hade en betydande möbelindustri. Mellan åren 1946 och 1949 hade det svenska företaget AB Albin Hagstöm en filial i Jamestown som tillverkade dragspel med namnet Hagstom.

USA:s regioner

USA:s delstater med postal code

Nedan finns en uppräkning av USA:s 50 delstater och den förkortning som används på respektive delstat (eg. postal code abbreviation).
Ovan syns respektive delstats förkortningskod (Postal Code abbreviation). Tabell Hans Högman 2013.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Delstater, Counties och

Townships i USA

Inledning

USA är en union som består av 50 delstater. Varje delstat har en delstatsregering och leds av en guvernör. Delstaterna har stor självständighet och stiftar bl.a. egna lagar. I USA finns med andra ord både federala lagar och delstatslagar. Beroende på den delade självständigheten mellan varje delstat och den federala regeringen är en amerikan medborgare i både i den federala republiken och i den delstat han/hon är bosatt. Delstaterna är i sin tur indelade i counties. Två delstater, Louisiana samt Alaska använder inte begreppet county på sina delstaters indelningar utan parish respektive organized borough. Counties är nästan alltid en storleksordning större än städer. I de allra flesta delstater har också counties ett lokalt självstyre, dock underställda delstaten. Ett amerikanskt county motsvarar ungefär en svensk kommun. I vissa större städer har man slagit ihop staden (city) med ett county till något som kallas consolidated city-county. Dessa är både ett sk. municipality och ett county. De flesta counties är i sin tur indelade in sk. townships. Dessa townships är små indelningar och har ett visst lokalt självstyre. Townships självstyre varierar mycket från delstat till delstat. I vissa delsater, bl.a. i New York, kallas Townships kort och gott Towns.

Delstater med stor andel

svenskar

Nedan följer en kort beskrivning av de delstater som flest svenskar slog sig ned i:

Den svenska utvandringen

till USA (7e)

Illinois

Den delstat som kommer närmast efter Minnesota som svenskdelstat i USA är Illinois. Illinois blev ett territorium 1809 samt en självständig delstat 1818 och blev då den 21:a delstaten. Staden Chicago grundades på 1830-talet vid stranden av Chicagofloden, en av de få naturliga hamnar på södra Michigansjön. Huvudstad i Illinois är Springfield. Staten har en mycket stor produktion av jordbruksprodukter med sina stora prärieområden Illinois har ett skiftande klimat. Centrala och norra Illinois har ett tempererat klimat med varma, fuktiga somrar och mycket kalla, snöiga vintrar. Temperaturerna under sommaren ligger på cirka 25–32 °C dagtid och stadigt minusgrader på vintern förutom i söder där det är betydligt mildare vintrar. Årsnederbörden i Illinois är från 890–1220 mm. Snöfall ger Illinois runt 35 cm i söder och runt 1 m i norr per vintersäsong. Illinois är en av USA:s flackaste delstater. Området mellan Mississippifloden i väster och Michigansjön i nordöst är en del av prärien. Illinois högsta punkt är Charles Mound med 376 möh. Illinois är med andra ord en ganska platt stat. Illinois täcker en yta av 150 000 km2 (63 x 34 mil).

Chicago

Av delstatens drygt 12,8 miljoner invånare (2011) är mer än hälften, cirka 7,9 miljoner, bosatta i Chicago eller dess omedelbara omnejd. Själva staden Chicago har 2 695 598 invånare (2010). Staden grundades 1833 med ett invånarantal på omkring 350 personer och fick stadsrättigheter 1837. Chicago ligger i Cook County i nordöstra Illinois. Stora delar av staden förstördes i en brand år 1871. Chicago var den största "svenskstaden" i Amerika. År 1900 bodde fler svenskar i Chicago än i Göteborg och staden räknade 40 svenska kyrkor. År 1910 fanns 110.000 svenska immigranter i Chicago. Svenska inslag finns idag kvar i stadsdelen Andersonville, i norra Chicago, kring North Clark Street och West Foster Avenue i västra Edgewater. I Andersonville finns ett vattentorn på taket till Swedish American Museum som är målad likt den svenska flaggan, blå med gult kors. Se bilden till vänster. Andersonville var en gång i tiden ett samhälle med en mycket hög andel svenska immigranter.

Rockford

Staden Rockford, Winnebago County, Illinois, har en stor andel svenskättlingar. Mellan en tredjedel och hälften av de 150 000 invånarna i Rockford har sina rötter bland annat på Öland, Småland och Blekinge och staden präglas starkt av sitt sydsvenska arv. Rockford ligger i norra Illinois och floden Rock River klyver staden i nord-sydlig riktning. Svenskarna slog sig framförallt ned på den östra sidan av floden. Staden kallas ”Forest City”, främst beroende på stora bestånd av alm. År 2010 hade Rockford 152 871 invånare. Rockford fick sina första nybyggare runt 1834–1835 och fick sina stadsrättigheter 1852 då man också fick järnväg. År 1876 grundades Rockford Union Furniture Company av några svenskar under ledning av John Erlander. Detta var den första av 25 möbelfabriker som kom att växa upp i Rockford. Runt 1880 använde möbelindustrierna främst svenska immigranters kunskaper både finansiellt och hantverksmässigt och under 1900-talets första hälft var möbeltillverkningen i Rockford störst i USA. I Rockford finns än idag Swedish-American Hospital. Vid Rock Valley College finns Bengt Sjostrom Theatre, en utomhusteater. Swedish Historical Society of Rockford håller till i Erlander Home Museum vilket tidigare var John Erlanders hem, den första presidenten (VD) för the Rockford Union Furniture Company. Även Lake-Peterson House, tidigare hem för Pehr August Peterson finns bevarat för eftervärlden. Peterson grundade Swedish-American Hospital samt var tillsammans med John Erlander en av grundarna till Rockford Union Furniture Company.

Illinois counties

Ovan, USA:s delstater.

Minnesota

Minnesota är en delstat i norra USA. Minneapolis är den största staden men Saint Paul är huvudstad. Minneapolis ligger på båda sidor om Mississippifloden precis norr om flodens sammanflöde med floden Minnesota och gränsar till Saint Paul. På grund av att Minneapolis ligger precis bredvid Saint Paul kallas de båda städerna Twin Cities. Minneapolis har 381 500 invånare (2012) och ligger i Hennepin County. Saint Paul har 285 068 (2010) invånare och ligger i Ramsey County. År 1849 blev Minnesota territorium och gick med i unionen år 1858 som den 32:a delstaten. Då Minnesota införlivades med USA 1783 omfattade det enbart området öster om Mississippifloden. När USA år 1803 köpte Louisianaterritoriet införlivades även dagens västra Minnesota. Först år 1819 fick Minnesota de första permanenta bosättningarna, varefter invandringen ökade. Järnvägsförbindelsen mellan Minneapolis och Chicago öppnades år 1867. Minnesota är den delstat där flest svenskar slog sig ned och har därför en hög andel svenskättlingar. Staten kallas The Land of 10,000 Lakes eftersom det finns ett stort antal sjöar i staten. Högsta punkten ligger på 701 m över havet. Väster om Övre sjön går flera bergsryggar i sydvästlig riktning mot delstatens centrala delar. Väster och söder om detta område utbreder sig ett svagt böljande prärielandskap med bördiga lössjordar. År 2000 hade Minnesota 4 919 479 invånare (1,75% av nationen). Minnesota är indelad i 87 counties. Minnesota bildar tillsammans med grannstaterna North Dakota, South Dakota och Wisconsin en region kallad Övre Mellanvästern (Upper Midwest), en del av Mellanvästern. Med en area på 225 181 km2 utgör Minnesota 2,25% av USA:s totala yta, ung. 65 x 40 mil. Som jämförelse är Lappland, Sveriges största landskap, 109 702 km2 stort. I nordost gränsar Minnesota mot Lake Superior. I norr gränsar staten mot Kanada. Minnesota har ett tempererat inlandsklimat med stora skillnader mellan sommar/vinter och dag/natt. Genomsnittet för den kallaste månaden, januari, är - 11,5 °C och i den varmaste, juli, 23 °C. Den genomsnittliga årliga mängden nederbörd är 719 millimeter.

Chisago County, MN

Chisago County är ett county i Minnesota. Vid folkräkningen 2010 var invånarantalet 53 887 personer. Kommunstyrelsen finns i Center City som har ca 500 invånare. De största städerna är dock Lindstrom med ca 4 500 (2010) invånare och Chisago City med ca 5 000 invånare (2010). Chisago County är liksom många andra counties i Minnesota starkt influerat av svenska immigranter och ett county där väldigt många svenskar bosatte sig under 1800-talet andra hälft. Chisago County ligger i östra Minnesota (cirka 6 mil nordost om Saint Paul) och gränsar i öst mot delstaten Wisconsin. Chisago City: Chisago City ligger mellan de två sjöarna Chisago Lake och Green Lake och grundades av svenska emigranter på 1850-talet. Staden låg ursprungligen någon kilometer längre söderut men flyttades till nuvarande läge år 1880 då järnvägen drogs fram till området för att ligga närmare järnvägen. I Chisago City’s town park står en bronsstaty av Vilhelm Moberg. Lindstrom: Lindstrom är en annan stad i Chisago County som präglats av sitt svenska arv. Staden grundlades 1853 av Daniel Lindström från Hassela, Hälsingland. Invånarna består till stor del av ättlingar till svenska immigranter, och en del äldre människor i Lindstrom kan fortfarande tala svenska. Många affärer i Lindstrom bär svenska namn och svenska flaggor hänger i fönsterrutorna. Lindstroms slogan är "America's Little Sweden ". Författaren Vilhelm Moberg besökte trakten på 1940- talet för att samla material till sitt utvandrarepos. Det är här de litterära figurerna Karl-Oskar och Kristina Nilsson från Ljuders socken i Småland hittar sitt nya hem vid sjön Ki-Chi-Saga. Sjöns namn förkortades senare och heter numera Lake Chisago. ”Karl Oskar Days” firas varje år i staden. Sedan 1994 står det en staty av Karl-Oskar och Kristina i centrala Lindstrom. År 1990 namngavs en väg till Moberg Trail som man kommer på om man kör på U.S. Route 8 norr om Forest Lake mot Lindstrom. Bilden till höger visar vattentornet i Lindstoms som har en form av en svensk kaffekanna. Texten på tornet är på svenska "Välkommen till Lindström". Bilden är en sk. fri bild.

Mora, Kanabec County

Staden Mora i Kanabec County i centrala Minnesota (strax norr om Chicago County) är en annan stad som influerats av sitt svenska ursprung. Staden har 3 600 invånare (2010). År 1882 fick orten sitt officiella namn Mora, detta av Israel Israelsson som utvandrade med sin familj från Mora och Vinäs år 1871. I Mora finns en mycket stor Dalahäst och en Moraklocka för att påminna om stadens svenska rötter. I februari varje år anordnas skidloppet Vasaloppet USA, liksom maratonloppet Mora Half-Marathon och cykeltävlingen Mora Bicycle Tour. Sen 1972 är Moras vänort Mora i Dalarna, Sverige. Bilden till vänster visar den stora Dalahäst som finns i Mora, Minnesota. Lägg även märke till den svenska flaggan i bakgrunden. Bilden är en sk. fri bild

Minnesotas counties

Map Courtesy of Digital-Topo-Maps.com
Map Courtesy of Digital-Topo-Maps.com

Iowa

Iowa införlivades med USA genom Louisianaköpet 1803, blev territorium 1838 och delstat 1846 (29:e delstaten). Staten har en yta på 144 700 km² (50 x 32 mil) och cirka 3 miljoner invånare (2011). Des Moines med cirka 200 000 invånare är huvudstad och ligger i Polk County. Staden grundades 1843 och erhöll sina stadsrättigheter 1851. Iowas natur domineras av prärien, som svagt böljande höjer sig från sydöst mot nordväst. Högsta punkten är Hawkeye Point som ligger 509 m ö.h. Delstatens huvudflod är Des Moines, som gett namn åt huvudstaden. Iowa är rikt på småsjöar. Iowa är USA:s mest jordbrukspräglade stat; över 90 % av arealen är jordbruksmark. Främst odlas majs och sojabönor. De första nybyggarna slog sig ned i Iowa 1833. Många svenska nybyggare slog sig ned i nordöstra Iowa.

Wisconsin

Frankrike kontrollerade området fram till 1763 då det blev brittiskt. Från och med 1783 har området tillhört USA. År 1836 blev Wisconsin ett eget territorium och 1848 blev Wisconsin USA:s 30:e delstat. Staten har kust mot Övre sjön i norr och Michigansjön i öster. Madison är Wisconsins huvudstad men Milwaukee är den största staden. Wisconsin täcker en yta på 169 790 km2 (42 x 50 mil) och har 5 556 506 (2006) invånare. Högsta punkten ligger 595 m. ö. h.

Michigan

Michigan blev ett territorium 1805 och delstat 1837 (26:e delstaten). Delstaten omges av fyra av de fem stora sjöarna. Huvudstad är Lansing medan Detroit är den största staden. Michigan täcker en yta på 250 941 km2 (38 x 79 mil) och har 10 095 643 (2006) invånare. Högsta punkten ligger 603 m. ö. h. Michigan består egentligen av två halvöar, den övre och den undre halvön.

Nebraska

Nebraska blev ett territorium 1854 och delstat 1867 (37:e delstaten). Huvudstad är Lincoln men största stad är Omaha vid Missourifloden. Nebraska täcker en yta på 200 520 km2 (34 x 69 mil) och har 1 768 331 (2006) invånare. Högsta punkten ligger 1 653 m. ö. h. Nebraska har genomkorsats av många av de historiska stigarna/lederna (trials) som California Trial och Oregon Trial. Nebraska består till stor del av prärie.

Stromsburg

Stromsburg är en liten präriestad i Polk County, Nebraska som grundades på 1860- talet av svenska immigranter från Ockelbo, Gästrikland. Gruppen av svenskar leddes av Lewis Headstrom från byn Strömsborg utanför Ockelbo. Stadens namn Stromsburg kommer av Strömsborg. År 1882 hade man startat 2 tegelbruk i staden vilket också blev det vanligaste byggmaterialt på orten. Staden har "Swede Capital of Nebraska" som smeknamn. Staden har en veckolång Swedish Festival i juni varje år. En annan stad i Nebraska med ett svensk arv är Omaha, Douglas County. Norra delen av staden hade så många svenskar att den kallades "Little Stockholm". År 1930 utgjorde svenskarna cirka 10% av befolkningen.

Kansas

Delstaten Kansas ligger i den amerikanska Mellanvästern. Huvudstaden heter Topeka och ligger i Shawnee County. Topeka ligger i den nordösta delen av Kansas och har en befolkning på 127 473 (2010). Den största staden i Kansas är dock Wichita i Sedgwick County med en befolkning på 382 368 (2010). Kansas City i Wyandotte County är den tredje största staden i Kansas City Metropolitan området. Närmare 12 mil av delstatens nordöstra gräns utgörs av älven Missouri River. Kansas kom i amerikanska händer år 1802 i samband med det sk Louisiana köpet (Louisiana Purchase). Mellan 1812 och 1821 var Kansas en del av the Missouri Territory. År 1827 blev Fort Leavenworth den första etablerade orten i Kansas med europeiska immigranter. Kansas blev ett eget territorium den 30 maj 1854 och därmed öppnades området för nybyggare. Delstaten blev en egen delstat den 29 januari 1861 som USA:s 34:e delstat. Efter det amerikanska inbördeskriget 1861 – 1865 ökade befolkningen i Kansas snabbt när vågor av immigranter gjorde prärien till jordbruksmark. Idag är Kansas en av de mest produktiva jordbruksstaterna, som producerar höga utbyten av vete, durror och solrosor. År 1870 när den sk. Chisholm Trail öppnades började Vilda Västern eran i Kansas. Wild Bill Hickok var vice marshal i Fort Riley och marshal i Hays och Abilene. Dodge City var en annan “wild cowboy town”, där både Bat Masterson och Wyatt Earp var sheriffer. Den västra delen av Kansas har stora prärieområden medan den östra delen har mer kullar och skog. Kansas upptar en yta på 213 096 km2. Dess bredd är 64,5 mil och längd är 34 mil. Högsta berget är Mount Sunflower på 1 232 m. Kansas befolkning uppgår till 2 893 957 (2013).

Lindsborg

Även svenska immigranter slog sig ned i Kansas. Lindsborg är en stad i McPherson County med en befolkning på 3 458 (2010). Staden ligger cirka 11 mil norr om staden Wichita i centrala Kansas. Staden är känd för sitt svenska arv och dess smeknamn är "Little Sweden" efter sina många svenska immigranter som slog sig ned här i slutet av 1800-talet. Lindsborg grundades våren 1869 av en grupp invandrare från Värmland ledda av pastor Olof Olsson. Idag utgör stadens svenskättlingar mer än 30 % av stadens befolkning. Lindsborgs centrum har många butiker med svenska souvenirer inklusive dalahästar av varierande storlekar. Många gatuskyltar och butiksnamn är på svenska. På Main Street finns flera större dalahästar utplacerade och på några av gatans telefon- och elstolpar finns högtalare som spelar svenska spelmanslåtar. I museiområdet söder om stadens centrum finns den svenska paviljongen i trä från världsutställningen i St. Louis 1904 som har fraktats hit. Orten fick sitt namn efter tre personer från Svenska Lantbrukskompaniet i Chicago - Lind, Lindgren och Lindahl - som fram till 1877 gav ett avgörande stöd till anläggningen av Lindsborg. Lindsborg är känd för sin Svensk Hyllningsfest som är en festival som sedan 1941 hålls i oktober vartannat år (udda år) för att fira stadens svenska kulturarv. Festivalen har bland annat en parad och uppträdanden av lokala artister och musiker. Man har även svenska maträtter som smörgåsbord, sill, lutfisk mm, och ställer ut handslöjd och konsthantverk. Vid 2000-års folkräkning (census) fanns i Lindsborg 3 321 personer och 36.0% av dessa var då svenskättlingar. Bilden till höger visar en dalahäst i Lindsborg, KS. Fri bild.

Kalifornien

Kalifornien är den folkrikaste delstaten i USA och den tredje största till ytan och belägen vid USA:s västkust. De fyra största städer är Los Angeles, San Diego, San Jose och San Francisco. Huvudstad är Sacramento i norra Kalifornien. I slutet av 1700-talet koloniserades Kalifornien av Spanska imperiet. År 1821 blev Mexiko och Kalifornien det första mexikanska imperiet År 1846 utropade en grupp amerikanska bosättare i Sonoma sig som den självständiga Republiken Kalifornien. Efter mexikanska kriget 1847 annekterades Kalifornien av USA och blev den 9 september 1850 landets 31:a delstat. Guldrushen, som började 1849, ledde till en dramatisk förändring i Kalifornien, med en stor tillströmning av människor och ett ekonomiskt uppsving vilket gjorde att San Francisco växte från en liten tältby till en välkänd storstad. År 1920 fanns drygt 32 000 svenskfödda emigranter i Kalifornien. Kalifornien täcker en yta 423 970 km² (124 x 40 mil) och har 37 691 912 (2011) invånare. Enbart i Los Angeles bor 15 miljoner invånare. Högsta punkten, Mount Whitney, ligger 4 421 m. ö. h.

Kingsburg

Kingsburg är en stad med en befolkning på 11 237 (2005) strax söder om Fresno i Fresno County i centrala Kalifornien. Namnet till trots har detta varit en riktig svenskbygd. Kingsburg etablerades som en järnvägsstad när Central Pacific Railroad anslöt Valley Line år 1873. Tidigt på 1870-talet bosatte sig svenskar i järnvägsorten som då kallades "Kings River Switch". År 1874 var namnet Wheatville och hade ett postkontor men i slutet av året ändrades namnet till Kingsbury. I januari 1894 antogs den nuvarande stavningen, Kingsburg. År 1921 bestod 94% av befolkningen på orten av svensk- amerikaner och fick smeknamnet ”Little Sweden”. De flesta butiker har än i dag ”svenskt utseende” och man firar svenska traditioner. Ett av det mer kända landmärket är dess vattentorn som är byggt som en svensk kaffepanna. Tredje helgen i maj firas Kingsburg Swedish Festival. Dagen inleds med Swedish pancake breakfast och en Swedish Festival Queen utses. Bilden till höger visar vattentornet i Kingsburg.

State of New York

New York State ligger i nordöstra USA. Albany med omkring 100 000 invånare är huvudstad i State of New York. Största stad är New York City. I västra delen av delstaten ligger Buffalo vid Lake Eire och Niagarafallen. Delstaten New York var en av de 13 ursprungliga staterna som undertecknade Declaration of Independence och blev år 1788 USA:s 11:e delstat. New York State täcker en yta på 141 300 km2 (46 x 53 mil) och hade 19 490 297 invånare år 2008. Högsta punkt är Mount Marcy som ligger 1 629 m. ö. h.

New York City

New York City var den stora immigranthamnen med först Castle Garden och sedan Ellis Island som mottagningsstationer. Det var härifrån man tog sig vidare västerut som till Illinois och Minnesota. Men alla lämnade inte New York utan slog sig ned i staden. Brooklyn blev den stadsdel (Borough) där en mycket stor andel svenskar slog sig ned tillsammans med andra skandinaver. I Brooklyn fanns gott om rum att hyra i sk. rooming houses där de nyanlända immigranterna kunde hyra rum billigt. New York City hade 8 336 697 invånare år 2012. Staden består av 5 boroughs; Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx och Staten Island. Samtidigt finns här också 5 counties; New York County (Manhattan), Bronx County, Kings County (Brooklyn), Queens County och Richmond County (Staten Island). Brooklyn och Queens utgör västra delen av ön Long Island. Både Kennedy Airport (JFK) och LaGuardia Airport (LGA) ligger i Queens. Newark Airport (EWR) ligger på Jersey sidan. Under del holländska kolonialtiden under 1600-talet var New York en stad med namnet New Amsterdam. Bilden till höger visar de 5 Boroughs som finns i New York City. Bilden är en fri bild utan upphovsrätt. Floden på västra sidan av Manhattan är Hudson River och på östra sidan finns East River. New York City har The Big Apple som smeknamn. Gatunamn på Manhattan: Namnsättningen av Manhattans gator är lite speciell eftersom de flesta gator är numrerade med undantag av de äldre delarna på södra Manhattan. Alla Streets går i öst-västlig riktning medan Avenues (avenyerna) går i nord-sydlig riktning. 5th Avenue (Femte Avenyn) är i och för sig inte den geografiska mitten av Manhattan men räknas ändå som en skiljelinje mellan östra och västra Manhattan. Femte avenyn går precis öster om Central Park. Alla Streets öster om femte avenyn kallas något med East, exempelvis East 57th Street. På motsvarande sätt kallas alla Streets väster om femte avenyn något med West, exempelvis West 57th Street. Alla avenyer är inte numrerade men många är det. Exempel på en aveny som inte är numrerad är Park Avenue. Sättet att numrera gatunamnen gör det lättare att hitta adresser på Manhattan.

Jamestown

Jamestown är en stad i Chautauqua County i västra delen av New York State nära Lake Eire. Staden grundades år 1810. Befolkningen uppgick år 2000 till 31 730 personer. Jamestown var en stad med hög andel svenskar. År 1920 var 18% av befolkningen födda i Sverige och majoriteten hade något svensk härstamning. I det census som gjordes år 2000 uppgav fortfarande 18% av invånarna i Jamestown att de var svenskättlingar. De svenska immigranterna har betytt mycket för Jamestown. När de första svenska immigranterna anlände 1849 var Jamestown ett mindre samhälle med enbart 2.500 invånare. Liksom Chicago har Jamestown bokstavligen byggts av svenskar. På 1920-talet hade staden förrändrats från ett fåtal textilfabriker till ett hundratal möbelfabriker samt mekaniska verkstäder. De svenska invandrarna inte bara arbetade i dessa fabriker utan de ägdes till stor del av svenskar. I Jamestowns låg Augustanasynodens barnhem Gustavus Adolphus orphanage, och staden hade en betydande möbelindustri. Mellan åren 1946 och 1949 hade det svenska företaget AB Albin Hagstöm en filial i Jamestown som tillverkade dragspel med namnet Hagstom.

USA:s regioner

USA:s delstater med postal code

Nedan finns en uppräkning av USA:s 50 delstater och den förkortning som används på respektive delstat (eg. postal code abbreviation).
Ovan syns respektive delstats förkortningskod (Postal Code abbreviation). Tabell Hans Högman 2013.

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan