Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-20

Svensk militärhistoria

Denna sida presenterar svensk militärhistoria, främst indelningsverket, det ständiga knekthållet och båtsmanshållet samt villkoren för den indelte soldaten.  Sidan presenterar även de svenska landskapsregementenas historia samt en hel del svenska krigsslag.

Indelningsverket:

Indelningsverket och den indelte soldaten  Ändrad:  2017-11-21 Det militära ackordssystemet  Ändrad:  2016-12-05    Den indelta arméns arbetskommenderingar åren 1815 till 1865 Ändrad:  2017-08-20   Båtsmanshållet i Sverige Ändrad: 2017-06-21     - Örlogsflottan Ändrad: 2017-06-21 - Skärgårdsflottan Ändrad: 2017-06-21 Båtsmanshållet i Västernorrland  Ändrad: 2017-08-25 Indelningsverket avskaffas  Ändrad: 2016-11-09 Passevolanssystemet  Ändrad: 2016-11-09

Uniformer och vapen:

Uniformer vid den svenska armén  Ändrad: 2018-07-30 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2007-02-03 Svenska militära blankvapen  Ändrad: 2017-01-03 Äldre svenska militära eldhandvapen  Ändrad: 2017-01-03

Krig och militära slag:

De många svenska krigen - en översikt Ändrad: 2017-10-26 Berömda svenska slag  Ändrad: 2017-06-06 Svenska frivilliga i dansk-tyska kriget  1848 - 1850  Ändrad: 2017-08-30   Svenska, norska och finska frivilliga i  dansk-tyska kriget 1864  Ändrad: 2017-09-02 Kapare i kronans tjänst  Ändrad: 2017-08-26 Jakten på marockanska sjörövare  Ändrad: 2017-08-25

Regementen:

Regementen i Sverige (inkl Finland) under indelningsverkets dagar   Ändrad: 2017-09-04 Fördelning av rotar per län i de svenska landskapsregementena Ändrad: 2017-09-04 Geografisk översikt av de indelta regementenas ståndsområden (inkl båtmanskompanierna) Ändrad: 2005-11-15 Indelningsverket, Finlands indelningar  Ändrad: 2017-09-12 Rotenummer och rotenamn vid Närke-Värmlands regemente före 1812 Ändrad: 2017-09-09 Förbandsnummer vid de svenska förbanden Ändrad: 2018-05-23 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2016-12-08 Södermanlands regemente  Ändrad: 2017-11-29 Malma hed Ändrad: 2017-10-01 Artilleriet i Sverige Ändrad: 2017-08-06 Landstormen, Ändrad: 2016-11-30 Hemvärnet, Ändrad: 2018-07-26 Frivilliga försvarsorganisationer, Ändrad: 2017-09-28 Högvakten i Stockholm, Ändrad: 2018-02-20

Beväringsinrättningen och

allmän värnplikt:

Beväringsinrättningen och allmän värnplikt Ändrad: 2017-10-29 Allmänna värnplikten avskaffas  Ändrad: 2016-12-02 1885 års värnpliktslag Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892 Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1907 Ändrad: 2017-03-06 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1940 Ändrad: 2017-08-27 Militära tjänstebrevkort  Ändrad: 2017-03-04 Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan  (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2018-01-15 Svenska försvarets organisation under värnpliktsepoken  Ändrad: 2016-12-05 Värnplikt i andra länder  Ändrad: 2017-03-02 Värnplikten återaktiveras 2017 Ändrad: 2017-03-02

Tjänstegrader, ordnar mm:

Svenska militära gradbeteckningar  Ändrad: 2017-07-04 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Ändrad: 2017-06-30 Militära tjänstegrader i Sverige, USA och Storbritannien Ändrad: 2017-07-01 Militära tjänstegrader - historik  Ändrad: 2017-01-19 Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer Ändrad: 2018-08-21

Soldatforskning:

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Ändrad: 2017-10-27 Handledning: Hur man söker soldater i rullorna Ändrad: 2018-02-28 Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Ändrad: 2017-09-08 Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Ändrad: 2017-09-02 Militära inskrivningsområden för värnpliktiga i hären och flottan  (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2018-01-15 Militaria länkar (soldatregister och forskning på regementshistoria) Ändrad: 2017-10-02  (gamla) Soldatanor i Södermanland Ändrad: 2016-11-12 Krigsarkivet Armémuseum  Marinmuseum Centrala soldatregistret Soldatregister Södermanland Blekinge båtsmansregister Båtsmän i Västernorrland, O. Strömberg RA, beställning av inskrivningslängder, stamrullor och stamkort rörande värnpliktför personer födda 1865- 1954 (KrA).

Övrigt:

Statens fastighetsverk, med information om gamla militära byggnader 2004-02-18   Svensk/engelsk ordlista militära termer  Ändrad: 2017-06-29 
Sök på sajten Sök på sajten
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Angående kopiering av material från denna hemsida

Får man kopiera material (text och bilder) från denna eller andra av mina sidor för att lägga ut på egen Internetsida? Svaret är NEJ! Det är däremot OK att länka till mina sidor.
Du är besökare nr:

install tracking codes
Visitors Total  sen 2001-01-16.

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-20

Svensk

militärhistoria

Denna sida presenterar svensk militärhistoria, främst indelningsverket, det ständiga knekthållet och båtsmanshållet samt villkoren för den indelte soldaten.  Sidan presenterar även de svenska landskapsregementenas historia samt en hel del svenska krigsslag.

Indelningsverket:

Indelningsverket och den indelte soldaten  Ändrad:  2017-11-21 Det militära ackordssystemet  Ändrad:  2016-12-05    Den indelta arméns arbetskommenderingar åren 1815 till 1865  Ändrad:  2017-08-20   Båtsmanshållet i Sverige Ändrad: 2017-06-21     - Örlogsflottan Ändrad: 2017-06-21 - Skärgårdsflottan Ändrad: 2017-06-21 Båtsmanshållet i Västernorrland  Ändrad: 2017-08-25 Indelningsverket avskaffas  Ändrad: 2016-11-09 Passevolanssystemet  Ändrad: 2016-11-09

Uniformer och vapen:

Uniformer vid den svenska armén  Ändrad: 2018-07-30 Svenska förbandstecken och truppslagstecken  Ändrad: 2007-02-03 Svenska militära blankvapen  Ändrad: 2017-01-03 Äldre svenska militära eldhandvapen  Ändrad: 2017-01-03

Krig och militära slag:

De många svenska krigen - en översikt Ändrad: 2017-10-26 Berömda svenska slag  Ändrad: 2017-06-06 Svenska frivilliga i dansk-tyska kriget 1848 - 1850  Ändrad: 2017-08-30   Svenska, norska och finska frivilliga i dansk- tyska kriget 1864  Ändrad: 2017-09-02 Kapare i kronans tjänst  Ändrad: 2017-08-26 Jakten på marockanska sjörövare Ändrad: 2017-08-25

Regementen:

Regementen i Sverige (inkl Finland) under indelningsverkets dagar   Ändrad: 2017-09-04 Fördelning av rotar per län i de svenska landskapsregementena Ändrad: 2017-09-04 Geografisk översikt av de indelta regementenas ståndsområden (inkl båtmanskompanierna) Ändrad: 2005-11-15 Indelningsverket, Finlands indelningar  Ändrad: 2017-09-12 Rotenummer och rotenamn vid Närke- Värmlands regemente före 1812 Ändrad: 2017-09-09 Förbandsnummer vid de svenska förbanden  Ändrad: 2018-05-23 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2016-12-08 Södermanlands regemente  Ändrad: 2017-11-29 Malma hed Ändrad: 2017-10-01 Artilleriet i Sverige Ändrad: 2017-08-06 Landstormen, Ändrad: 2016-11-30 Hemvärnet, Ändrad: 2018-07-26 Frivilliga försvarsorganisationer, Ändrad: 2017-09-28 Högvakten i Stockholm, Ändrad: 2018-02-20

Beväringsinrättningen och allmän

värnplikt:

Beväringsinrättningen och allmän värnplikt  Ändrad: 2017-10-29 Allmänna värnplikten avskaffas  Ändrad: 2016-12-02 1885 års värnpliktslag Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892 Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1907  Ändrad: 2017-03-06 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1940  Ändrad: 2017-08-27 Militära tjänstebrevkort  Ändrad: 2017-03-04 Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2018-01-15 Svenska försvarets organisation under värnpliktsepoken  Ändrad: 2016-12-05 Värnplikt i andra länder  Ändrad: 2017-03-02 Värnplikten återaktiveras 2017 Ändrad: 2017-03-02

Tjänstegrader, ordnar mm:

Svenska militära gradbeteckningar  Ändrad: 2017-07-04 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid  Ändrad: 2017-06-30 Militära tjänstegrader i Sverige, USA och Storbritannien Ändrad: 2017-07-01 Militära tjänstegrader - historik  Ändrad: 2017-01-19 Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer Ändrad: 2018-08-21

Soldatforskning:

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Ändrad: 2017-10-27 Handledning: Hur man söker soldater i rullorna Ändrad: 2018-02-28 Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Ändrad: 2017-09-08 Exempel på generalmönsterrulla från 1845  Ändrad: 2017-09-02 Militära inskrivningsområden för värnpliktiga i hären och flottan (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2018-01-15 Militaria länkar (soldatregister och forskning på regementshistoria) Ändrad: 2017-10-02  (gamla) Soldatanor i Södermanland Ändrad: 2016-11-12 Krigsarkivet Armémuseum  Marinmuseum Centrala soldatregistret Soldatregister Södermanland Blekinge båtsmansregister Båtsmän i Västernorrland, O. Strömberg RA, beställning av inskrivningslängder, stamrullor och stamkort rörande värnpliktför personer födda 1865-1954 (KrA).

Övrigt:

Statens fastighetsverk, med information om gamla militära byggnader 2004-02-18   Svensk/engelsk ordlista militära termer  Ändrad: 2017-06-29