Närke-Värmlands Regemente

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida] - [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[Indelningsverket]  [Närke-Värmlands regementes historia]

Rotenummer och rotenamn, Närke-Värmlands regemente före 1812 

Närke-Värmlands regemente delades år 1812 i två nya regementen:

Grills ” "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket.” avser förhållandena vid mitten av 1800-talet, dvs efter delningen.
I Grill redovisas därför Närkes respektive Värmlands regemente var för sig.

När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemete i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812.
Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer.
Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814.

Däremot är det totalt sett samma antal rotar i de två nya regementena som det var i det gamla Närke–Värmlands regemente.
Närke-Värmlands regemente hade 1.674 rotar fördelade på 10 kompanier.
Av dessa rotar fanns 1,200 (7 kompanier) i Värmland och 474 (3 kompanier) i Närke.

Efter delningen erhöll Närkes regemente de 474 rotarna som fanns i Närke samt 292 rotar i östra Värmland (rotarna öster om Klarälven), dvs totalt 766 rotar.
Värmlands regemente erhöll de rotar som fanns väster om Klarälven, totalt 988 rotar (1,200 – 292).

För att underlätta forskandet på soldater i Närke–Värmlands regemente har jag sammanställt en förteckning för regementet liknande den som finns i Grill.

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanier:

Närkekompanierna i Närke-Värmlands regemente var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland.

Jämförelse mellan de olika kompanierna i det ursprunliga Närke-Värmlands regemente samt Värmlands regemente respektive Närke regemente efter delningen 1812:

Nr Kompanier i Närke-Värmlands reg, dvs
före 1812
  Nr Kompanier i Värmlands reg, dvs
efter 1812
  Nr Kompanier i Närkes regemente, dvs efter
1812
1 Livkompaniet   1 Livkompaniet   1 Livkompaniet
2 Överstelöjtnantens kompani   2 Kils kompani   2 Askersunds kompani
3 Majorens kompani   3 Jösse kompani   3 Örebro kompani
4 Örebro kompani   4 Älvdals kompani   4 Kumla kompani
5 Kristinehamns kompani   5 Grums kompani   5 Alsters kompani
6 Jösse härads  kompani   6 Nordmarks kompani   6 Edsbergs kompani
7 Älvdals kompani   7 Näs kompani   7 Ölme kompani
8 Näs kompani   8 Gillbergs kompani   8 Visnums kompani
9 Karlstads kompani            
10 Nordmarks kompani            
  Totalt: 1674 rotar     908 rotar     766 rotar

Kompanierna med blå färg i Närke-Värmlands regemente ovan är de kompanier som fanns i Närke, totalt 474 rotar.

Rotenamnen i generalmönsterrullorna för 1700-talet har i många fall en ålderdomlig stavning. För att underlätta jämförelsen med Grill har jag i denna lista använt mig av samma stavning på rotarna som i Grill.

Listan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.

Källor:

Överst på sidan

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16 14:10