Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-09

Rotenummer och rotenamn, Närke-Värmlands regemente före 1812

Närke-Värmlands regemente satts upp 1624 och blev indelt 1686. Regementet var roterat med 1.674 nummer organiserad på 10 kompanier. Detta var med andra ord ett regemente som var större än flertalet andra infanteriregementen.

Regementet delas

År 1812 delas Närke-Värmlands regemente i två nya regementen: Värmlands regemente Närke regemente Grills Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket.” avser förhållandena vid mitten av 1800-talet, dvs efter delningen. I Grill redovisas därför Närkes respektive Värmlands regemente var för sig. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemete i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Däremot är det totalt sett samma antal rotar i de två nya regementena som det var i det gamla Närke–Värmlands regemente. Närke-Värmlands regemente hade 1.674 rotar fördelade på 10 kompanier. Av dessa rotar fanns 1.200 (7 kompanier) i Värmland och 474 (3 kompanier) i Närke. Efter delningen erhöll Närkes regemente de 474 rotarna som fanns i Närke samt 292 rotar i östra Värmland (rotarna öster om Klarälven), dvs totalt 766 rotar. Värmlands regemente erhöll de rotar som fanns väster om Klarälven, totalt 988 rotar (1.200 – 292). För att underlätta forskandet på soldater i Närke–Värmlands regemente har jag sammanställt en förteckning för regementet liknande den som finns i Grill. Kopiering av denna sida: Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanierna

1. Livkompaniet (1:a kompaniet) 2. Överstelöjtnantens kompani (2:a kompaniet) 3. Majorens kompani (3:e kompaniet) 4. Örebro kompani (4:e kompaniet) 5. Kristinehamns kompani (5:e kompaniet) 6. Jösse Härads kompani -  Tredje majorens kompani (6:e kompaniet) 7. Älvdals kompani (7:e kompaniet) 8. Näs kompani (8:e kompaniet) 9. Karlstads kompani - Sekundmajorens kompani (9:e kompaniet) 10. Nordmarks kompani (10:e kompaniet) Närkekompanierna i Närke-Värmlands regemente var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland.

Jämförelse

Jämförelse mellan de olika kompanierna i det ursprunliga Närke-Värmlands regemente samt Värmlands regemente respektive Närke regemente efter delningen 1812:

Närke-Värmlands Regemente (1)

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):
Kompanierna med blå färg i Närke-Värmlands regemente ovan är de kompanier som fanns i Närke, totalt 474 rotar. Rotenamnen i generalmönsterrullorna för 1700-talet har i många fall en ålderdomlig stavning. För att underlätta jämförelsen med Grill har jag i denna lista använt mig av samma stavning på rotarna som i Grill. Listan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.

Källreferenser

1. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 30/6 1785, 190 (AID: v46635.b2, NAD: SE/KrA/0023) 2. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 1737, 181 (AID: v46626.b1, NAD: SE/KrA/0023) 3. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 1777, 188 (AID: v46633.b1, NAD: SE/KrA/0023) 4. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 1694, 172 (AID: v46616a.b1, NAD: SE/KrA/0023) 5. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-09

Rotenummer och rotenamn,

Närke-Värmlands regemente

före 1812

Närke-Värmlands regemente satts upp 1624 och blev indelt 1686. Regementet var roterat med 1.674 nummer organiserad på 10 kompanier. Detta var med andra ord ett regemente som var större än flertalet andra infanteriregementen.

Regementet delas

År 1812 delas Närke-Värmlands regemente i två nya regementen: Värmlands regemente Närke regemente Grills Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket.” avser förhållandena vid mitten av 1800-talet, dvs efter delningen. I Grill redovisas därför Närkes respektive Värmlands regemente var för sig. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemete i regel inte stämmer med rotarna för Närke- Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Däremot är det totalt sett samma antal rotar i de två nya regementena som det var i det gamla Närke–Värmlands regemente. Närke-Värmlands regemente hade 1.674 rotar fördelade på 10 kompanier. Av dessa rotar fanns 1.200 (7 kompanier) i Värmland och 474 (3 kompanier) i Närke. Efter delningen erhöll Närkes regemente de 474 rotarna som fanns i Närke samt 292 rotar i östra Värmland (rotarna öster om Klarälven), dvs totalt 766 rotar. Värmlands regemente erhöll de rotar som fanns väster om Klarälven, totalt 988 rotar (1.200 – 292). För att underlätta forskandet på soldater i Närke–Värmlands regemente har jag sammanställt en förteckning för regementet liknande den som finns i Grill. Kopiering av denna sida: Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanierna

1. Livkompaniet (1:a kompaniet) 2. Överstelöjtnantens kompani (2:a kompaniet) 3. Majorens kompani (3:e kompaniet) 4. Örebro kompani (4:e kompaniet) 5. Kristinehamns kompani (5:e kompaniet) 6. Jösse Härads kompani -  Tredje majorens kompani (6:e kompaniet) 7. Älvdals kompani (7:e kompaniet) 8. Näs kompani (8:e kompaniet) 9. Karlstads kompani - Sekundmajorens kompani (9:e kompaniet) 10. Nordmarks kompani (10:e kompaniet) Närkekompanierna i Närke-Värmlands regemente var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland.

Jämförelse

Jämförelse mellan de olika kompanierna i det ursprunliga Närke-Värmlands regemente samt Värmlands regemente respektive Närke regemente efter delningen 1812:

Närke-Värmlands

Regemente (1)

Kompanierna med blå färg i Närke-Värmlands regemente ovan är de kompanier som fanns i Närke, totalt 474 rotar. Rotenamnen i generalmönsterrullorna för 1700-talet har i många fall en ålderdomlig stavning. För att underlätta jämförelsen med Grill har jag i denna lista använt mig av samma stavning på rotarna som i Grill. Listan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.

Källreferenser

1. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 30/6 1785, 190 (AID: v46635.b2, NAD: SE/KrA/0023) 2. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 1737, 181 (AID: v46626.b1, NAD: SE/KrA/0023) 3. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 1777, 188 (AID: v46633.b1, NAD: SE/KrA/0023) 4. Närke–Värmlands regementes generalmönsterrulla från 1694, 172 (AID: v46616a.b1, NAD: SE/KrA/0023) 5. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.