Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-02

Allmänna värnplikten avskaffas 2010

När indelningsverket avskaffades år 1901 infördes ett system med allmän värnplikt där de indelta- och värvade regementena ersattes med en värnpliktsarmé. Den 1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige för att ersättas med ett yrkesförsvar baserad på frivillig rekrytering. Inga nya kullar värnpliktiga har rykt in efter 2010. Försvaret består nu istället till ett system med anställda soldater och officerare på viss tid (kontraktsanställning) eller tills vidare. De militära förbanden kommer att rotera och ibland tjänstgöra utomlands och för det mesta i Sverige. Det kommer med andra ord inte att rekryteras ny personal inför varje utlandsinsats som tidigare. Förbanden kommer snabbt att kunna sättas in och därmed försvinner den relativt långa tid det tog att sammanställa förbanden innan yrkesförsvaret. Istället för den allmänna värnplikten införs ett system med frivillig militär utbildning. Man börjar med en 3 månader lång militär grundutbildning (GMU). Efter denna grundutbildning kan man sedan fortsätta att utbilda sig till soldat eller sjöman vid insatsförbanden. Ett annat alternativ är att söka till Hemvärnet med de nationella säkerhetsstyrkorna. Anses man lämplig kommer man sedan att erbjudas anställning eller kontraktering vid ett insatsförband. Från 2013 finns möjlighet till tidvis anställning, dvs man kan ha ett civilt jobb och samtidigt periodvis tjänstgöra i försvaret. När de tjänstgör i försvaret har de rätt till tjänstledighet från sitt civila arbete. Totalförsvarsplikten finns dock kvar, men skyldigheten att mönstra och tjänstgöra med plikt gäller enbart om försvarsberedskapen kräver det. Från 2014 har Försvarsmakten rätt att inkalla tidigare värnpliktiga och frivilliga till repetitionsövningar. Relaterade länkar Beväringsinrättningen Allmän värnplikt Överst på sidan

Den allmän värnplikten avskaffas 2010

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-03

Allmänna värnplikten avskaffas

2010

När indelningsverket avskaffades år 1901 infördes ett system med allmän värnplikt där de indelta- och värvade regementena ersattes med en värnpliktsarmé. Den 1 juli 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige för att ersättas med ett yrkesförsvar baserad på frivillig rekrytering. Inga nya kullar värnpliktiga har rykt in efter 2010. Försvaret består nu istället till ett system med anställda soldater och officerare på viss tid (kontraktsanställning) eller tills vidare. De militära förbanden kommer att rotera och ibland tjänstgöra utomlands och för det mesta i Sverige. Det kommer med andra ord inte att rekryteras ny personal inför varje utlandsinsats som tidigare. Förbanden kommer snabbt att kunna sättas in och därmed försvinner den relativt långa tid det tog att sammanställa förbanden innan yrkesförsvaret. Istället för den allmänna värnplikten införs ett system med frivillig militär utbildning. Man börjar med en 3 månader lång militär grundutbildning (GMU). Efter denna grundutbildning kan man sedan fortsätta att utbilda sig till soldat eller sjöman vid insatsförbanden. Ett annat alternativ är att söka till Hemvärnet med de nationella säkerhetsstyrkorna. Anses man lämplig kommer man sedan att erbjudas anställning eller kontraktering vid ett insatsförband. Från 2013 finns möjlighet till tidvis anställning, dvs man kan ha ett civilt jobb och samtidigt periodvis tjänstgöra i försvaret. När de tjänstgör i försvaret har de rätt till tjänstledighet från sitt civila arbete. Totalförsvarsplikten finns dock kvar, men skyldigheten att mönstra och tjänstgöra med plikt gäller enbart om försvarsberedskapen kräver det. Från 2014 har Försvarsmakten rätt att inkalla tidigare värnpliktiga och frivilliga till repetitionsövningar. Relaterade länkar Beväringsinrättningen Allmän värnplikt Överst på sidan

Den allmän värnplikten

avskaffas 2010