Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-02

Värnplikten akiveras på nytt i Sverige 2017

Regeringen beslutade 2017-03-02 att återaktivera värnplikten i Sverige. I juli 2010 gjordes den allmänna värnplikten vilande. Den avskaffades således inte 2010 och regeringen gavs möjlighet att återaktivera den om så krävdes beroende på säkerhetsläget. Totalförsvarsplikten fanns således kvar även efter 2010, men skyldigheten att mönstra och tjänstgöra med plikt gällde enbart om försvarsberedskapen krävde det. Från 2014 fick Försvarsmakten också rätt att inkalla tidigare värnpliktiga och frivilliga till repetitionsövningar. Den år 2017 nu återaktiverade värnplikten gäller både män och kvinnor. Bakgrunden till beslutet är det försämrade säkerhetspolitiska läget samt att rekryteringen av frivilliga till försvaret inte nått upp till förväntat antal. De första att omfattas av den återinförda värnplikten är män och kvinnor födda 1999 och 2000. Mönstringsplikt införs den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018 införs skyldighet att genomföra värnpliktig grundutbildning. Det nuvarande yrkesförsvaret med frivillig rekryteringen kvarstår dock och den nya värnplikten skall ses som en förstärkning av yrkesförsvaret. Norge har ett liknande system med både yrkesanställda soldater och värnpliktiga soldater. I juli 2017 kommer runt 13 000 personer att kallas till mönstring varav cirka 4 000 väljs ut för militär grundutbildning. Beroende på hur omvärldsläget förändras så kan antalet personer som tas ut till värnplikt komma att öka enligt försvarsministern. Det nya systemet bygger på en kombination av frivillig ansökan och kallelse till mönstring. Antalet som söker frivilligt till Försvarsmakten styr sedan hur många Försvarsmakten behöver kalla till mönstring. Kvinnor har sen 1980-talet haft möjlighet att göra värnpliktstjänstgöring men på frivillig basis och att göra karriär som officerare. Det nya nu är att även kvinnor omfattas av värnplikten. Totalförsvarsplikten gäller således lika för kvinnor och män vilket innebär att både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna att fullgöra grundutbildning. En årskull 18-åringar i Sverige 2017 omfattar drygt 90.000 individer enligt SCB. Om 13.000 kallas till mönstring så är det endast en mindre del av alla 18-åringar. Källa SCB: http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030102_04.pdf Överst på sidan

Värnplikten återaktiveras 2017

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-03

Värnplikten akiveras på nytt i

Sverige 2017

Regeringen beslutade 2017-03-02 att återaktivera värnplikten i Sverige. I juli 2010 gjordes den allmänna värnplikten vilande. Den avskaffades således inte 2010 och regeringen gavs möjlighet att återaktivera den om så krävdes beroende på säkerhetsläget. Totalförsvarsplikten fanns således kvar även efter 2010, men skyldigheten att mönstra och tjänstgöra med plikt gällde enbart om försvarsberedskapen krävde det. Från 2014 fick Försvarsmakten också rätt att inkalla tidigare värnpliktiga och frivilliga till repetitionsövningar. Den år 2017 nu återaktiverade värnplikten gäller både män och kvinnor. Bakgrunden till beslutet är det försämrade säkerhetspolitiska läget samt att rekryteringen av frivilliga till försvaret inte nått upp till förväntat antal. De första att omfattas av den återinförda värnplikten är män och kvinnor födda 1999 och 2000. Mönstringsplikt införs den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018 införs skyldighet att genomföra värnpliktig grundutbildning. Det nuvarande yrkesförsvaret med frivillig rekryteringen kvarstår dock och den nya värnplikten skall ses som en förstärkning av yrkesförsvaret. Norge har ett liknande system med både yrkesanställda soldater och värnpliktiga soldater. I juli 2017 kommer runt 13 000 personer att kallas till mönstring varav cirka 4 000 väljs ut för militär grundutbildning. Beroende på hur omvärldsläget förändras så kan antalet personer som tas ut till värnplikt komma att öka enligt försvarsministern. Det nya systemet bygger på en kombination av frivillig ansökan och kallelse till mönstring. Antalet som söker frivilligt till Försvarsmakten styr sedan hur många Försvarsmakten behöver kalla till mönstring. Kvinnor har sen 1980-talet haft möjlighet att göra värnpliktstjänstgöring men på frivillig basis och att göra karriär som officerare. Det nya nu är att även kvinnor omfattas av värnplikten. Totalförsvarsplikten gäller således lika för kvinnor och män vilket innebär att både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna att fullgöra grundutbildning. En årskull 18- åringar i Sverige 2017 omfattar drygt 90.000 individer enligt SCB. Om 13.000 kallas till mönstring så är det endast en mindre del av alla 18-åringar. Källa SCB: http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE5 1030102_04.pdf Överst på sidan

Värnplikten

återaktiveras 2017