Svenska regementen under indelningsverket

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]  
[Indelningsverket] [Båtsmanshållet] [Artilleriet ] [Svenska krig] [Berömda svenska slag]
[Norrlands båtsmanskompanier]
Regementshistorik: [Infanteriregementen] [Kavalleriregementen] [Artilleriregementen] [Flottans båtsmanskompanier]
[Regementenas ståndsområden]

Innehåll på denna sida:
[Översikt, infanteri] [Översikt, kavalleri] [Översikt, flottan] [Översikt, samtliga truppslag] [Översikt, yngre indelningsverket] [Grafisk översikt över regementenas historia] [Översikt, samtliga truppslag, Finland] [Översikt, infanteri/kavalleri, Finland

Översikt - Infanteriet

Fördelning av rotar per län, Infanteriet, 1854

 

Regemente

Sth län,
AB

Ups län,
C

Sml län,
D

Ögl län,
E

Jkp län,
F

Kbl län, G

Klm län, H

Gtl län, I

Blk län, K

Kst län, L

Mhs län, M

Hln län, N

Gbg och Bhu län,
O

Totalt

Dalregementet

             

0

Hälsinge reg

             

0

Jämtlands reg

             

0

Jönköpings reg

   

1100

       

1100

Kalmar reg

   

401

352

347

     

1100

Kronobergs reg

     

1100

       

1100

Livregementets grenadjärer

14

111

         

125

N. Skånska inf. regementet

         

522

462

 

984

Norrbottens reg

             

0

Närkes regemente

             

0

Smålands
grenadjärer

   

399

101

       

500

Skaraborgs reg

             

0

Södermanlands regemente

 

1200

         

1200

S. Skånska inf. regemente

         

206

796

 

1002

Upplands reg

243

957

           

1200

Västerbottens reg

             

0

Västgötadals reg

             

0

Västmanlands reg

             

0

Värmlands regemente

             

0

Älvsborgs regemente

           

9

9

Östgöta infanteri regemente

   

1200

         

1200

Göteborgs stadsvaktskomp            

44

44

Totalt:

257

957

1311

1200

1900

1553

347

0

0

728

1258

0

53

Regemente

Sth län,
AB

Ups län,
C

Sml län,
D

Ögl län,
E

Jkp län,
F

Kbl län, G

Klm län, H

Gtl län, I

Blk län, K

Kst län, L

Mhs län, M

Hln län, N

Gbg och Bhu län,
O

 

 

 

Regemente

Äbs län,
P

Skb län,
R

Vrm län,
S

Örb län,
T

Vml län,
U

Krb län, W

Gbs län,
X

Vnl län,
Y

Jmt län,
Z

Vrb län, AC

Nrb län, BD

Totalt

Grand total

Dalregementet

     

1200

     

1200

1200

Hälsinge reg

     

1200

   

1200

1200

Jämtlands reg

       

525

 

525

525

Jönköpings reg

           

0

1100

Kalmar reg

           

0

1100

Kronobergs reg

           

0

1100

Livregementets grenadjärer

   

375

     

375

500

N. Skånska inf. regemente

           

0

984

Norrbottens reg

         

483

483

483

Närkes reg

   

474

292

     

766

766

Smålands
grenadjärer

           

0

500

Skaraborgs reg

 

1200

         

1200

1200

Södermanlands regemente

           

0

1200

S. Skånska inf. regemente

           

0

1002

Upplands reg

           

0

1200

Västerbottens regemente

         

460

 

460

460

Västgötadals reg

900

300

         

1200

1200

Västmanlands regemente

   

55

940

205

     

1200

1200

Värmlands reg

 

908

       

908

908

Älvsborgs reg

1191

         

1191

1200

Östgöta infanteri regemente

           

0

1200

Göteborgs stadsvaktskomp

           

0

44

Totalt:

2091

1500

908

529

1607

1405

1200

0

525

460

483

10708

20272

Regemente

Äbs län,
P

Skb län,
R

Vrm län,
S

Örb län,
T

Vml län,
U

Krb län, W

Gbs län,
X

Vnl län,
Y

Jmt län,
Z

Vrb län, AC

Nrb län, BD

Totalt

Grand total

 

Överst på sidan

Källor:

  1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.

Överst på sidan

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:11