Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Fördelning av rotar per län, infanteri/kavalleri, Finland, 1721

Översikt - Infanteri och kavalleri i Finland

Fördelning av rotar per län, Finland 1721

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Förklaringar: Bjb län = Björneborgs län Tvh län = Tavastehus län Vbg län = Viborgs län SoN län = Savolax och Nyslotts län Nyl län  = Nylands län Öbn lä = Österbottens län

Samanfattning

Översikt, Infanteriet Översikt, Kavalleriet Översikt, Flottan Översikt, samtliga truppslag Översikt, yngre indelningsverket Grafisk översikt över regementenas historia Översikt, infanteri/kavalleri, Finland Översikt, samtliga truppslag, Finland
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Fördelning av rotar per län,

infanteri/kavalleri, Finland, 1721

Översikt - Infanteri och kavalleri i Finland

Fördelning av rotar per län,

Finland 1721

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852
Förklaringar: Bjb län = Björneborgs län Tvh län = Tavastehus län Vbg län = Viborgs län SoN län = Savolax och Nyslotts län Nyl län  = Nylands län Öbn lä = Österbottens län

Samanfattning

Översikt, Infanteriet Översikt, Kavalleriet Översikt, Flottan Översikt, samtliga truppslag Översikt, yngre indelningsverket Grafisk översikt över regementenas historia Översikt, infanteri/kavalleri, Finland Översikt, samtliga truppslag, Finland