Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA 2019-

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2019

Comparison of Military ranks – Sweden / UK / USA 2019-

Den 1 oktober 2019 införde den svenska Försvarsmakten ett nytt tjänstegradssystem, som även innefattade ett par nya gradbeteckningar. De viktigaste förändringarna var: Tjänstegraderna för specialistofficerare omfattar nu fem tjänstegrader i stället för de tidigare fyra. Tjänstegraderna specialistofficerare är från 1 oktober 2019: sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare. Tjänstegraderna för gruppbefäl omfattar nu tre tjänstegrader i stället för de tidigare två. Tjänstegraderna för gruppbefäl är nu: korpral, furir och överfurir. Tjänstegraderna för soldater och sjömän har också ändrats. Den tidigare tjänstegraden “menig 1:a klass” har delats i upp fyra olika tjänstegrader benämnda; menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. De tidigare ”årstecknen” har således kopplas till varsin tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral finnas dock kvar. Officersaspiranter har numera en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett. The military ranking system has two different categories; Officers (OF) and other ranks (OR), Nato nomenclature. The OF category has nine levels from Lieutenant to General (OF-1 to OF-9). Also the OR category has nine levels (OR-1 to OR-9).

Armén / Army

Armén / Army - Officers

OF-1 till OF-9 är Nato-nivåerna som också Sverige använder, medan O-1 till O-10 är lönegraderna för officerare i USA. OF-1 to OF-9 is the Nato ranking codes for officers while O-1 to O-10 is the US Pay grades, officers.

Armén / Army - Other Ranks

(1) = A new rank introduced in 2019 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2019 in Sweden OR-1 to OR-9 is the Nato ranking codes for Other ranks while E-1 to E-10 is the US Pay grades, enlisted ranks.

Flottan / Navy plus the Amphibious Corps (Amfibiekåren)

Navy - Officerare / Officers

Navy - Övriga grader / Other ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden The US Coast Guard has similar military ranks as the US Navy except for the Fleet Admiral, which doesn't exist in the Coast Guard.

Flygvapnet / Air Force

Air Force - Officerare / Officers

Air Force - Övriga grader / Other ranks

The Swedish Armed Forces

Sweden has, like most other countries, three branches of the armed forces: Armén – The Army Marinen – The Navy Flygvapnet – The Air Force An unofficial 4th branch would be the Helicopter Forces. "Marinen" (e.g. The Marine) is a joint term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla, and the submarine flotilla) Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet ) – The Amphibious Corps (Marines)

Relaterade länkar / Related Links

Jämförelse av militära grader i Sverige, Storbritannien och USA, 1900s Military ranks – Comparison Sweden / UK / USA 2009 - 2019 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Svenska grandbeteckningar / Swedish Military Rank insignias Militära tjänstegrader - Historik

Källreferenser Source References

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999. Wikipedia Nationalencyklopedin United Kingdom and United States military ranks compared: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_and_United_States_military_ranks_compared Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Amfibiekåren / Amphibious Corps (Marines)

Amphibious Corps - Officerare / Officers

Amphibious Corps - Övriga grader / Other ranks

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Militära tjänstegrader i Sverige

/ UK / USA 2019-

Militära tjänstegrader i Sverige /

UK / USA från 2019

Comparison of Military ranks –

Sweden / UK / USA 2019-

Den 1 oktober 2019 införde den svenska Försvarsmakten ett nytt tjänstegradssystem, som även innefattade ett par nya gradbeteckningar. De viktigaste förändringarna var: Tjänstegraderna för specialistofficerare omfattar nu fem tjänstegrader i stället för de tidigare fyra. Tjänstegraderna specialistofficerare är från 1 oktober 2019: sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare. Tjänstegraderna för gruppbefäl omfattar nu tre tjänstegrader i stället för de tidigare två. Tjänstegraderna för gruppbefäl är nu: korpral, furir och överfurir. Tjänstegraderna för soldater och sjömän har också ändrats. Den tidigare tjänstegraden “menig 1:a klass” har delats i upp fyra olika tjänstegrader benämnda; menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. De tidigare ”årstecknen” har således kopplas till varsin tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral finnas dock kvar. Officersaspiranter har numera en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett. The military ranking system has two different categories; Officers (OF) and other ranks (OR), Nato nomenclature. The OF category has nine levels from Lieutenant to General (OF-1 to OF-9). Also the OR category has nine levels (OR-1 to OR-9).

Armén / Army

Armén / Army - Officers

OF-1 till OF-9 är Nato-nivåerna som också Sverige använder, medan O-1 till O-10 är lönegraderna för officerare i USA. OF-1 to OF-9 is the Nato ranking codes for officers while O-1 to O-10 is the US Pay grades, officers.

Armén / Army - Other Ranks

(1) = A new rank introduced in 2019 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2019 in Sweden OR-1 to OR-9 is the Nato ranking codes for Other ranks while E-1 to E-10 is the US Pay grades, enlisted ranks.

Flottan / Navy plus the Amphibious

Corps (Amfibiekåren)

Navy - Officerare / Officers

Navy - Övriga grader / Other ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden The US Coast Guard has similar military ranks as the US Navy except for the Fleet Admiral, which doesn't exist in the Coast Guard.

Flygvapnet / Air Force

Air Force - Officerare / Officers

Air Force - Övriga grader / Other ranks

The Swedish Armed Forces

Sweden has, like most other countries, three branches of the armed forces: Armén – The Army Marinen – The Navy Flygvapnet – The Air Force An unofficial 4th branch would be the Helicopter Forces. "Marinen" (e.g. The Marine) is a joint term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla, and the submarine flotilla) Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet ) – The Amphibious Corps (Marines)

Relaterade länkar / Related Links

Jämförelse av militära grader i Sverige, Storbritannien och USA, 1900s Military ranks – Comparison Sweden / UK / USA 2009 - 2019 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Svenska grandbeteckningar / Swedish Military Rank insignias Militära tjänstegrader - Historik

Källreferenser Source References

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999. Wikipedia Nationalencyklopedin United Kingdom and United States military ranks compared: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_an d_United_States_military_ranks_compared Överst på sidan

Amfibiekåren / Amphibious Corps

(Marines)

Amphibious Corps - Officerare / Officers

Amphibious Corps - Övriga grader / Other

ranks