Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Flottans gradbeteckningar - Historik

Flottans gradbeteckningar 1825 - 1972, officerare, underofficerare och

manskap

Följande gradbeteckningar har använts i flottan mellan 1825 och 1972. Sammanställning omfattar officerare, underofficerare och manskap vid flottan från den 1 januari 1825 och fram till underofficerskårens och sjömanskårens upphörande den 30 juni 1972. Skrifterna “Flottans officerare 1825 - 1972” och “Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972” är gjorda av Karl Johansson, 2016. Illustrationerna av respektive gradbeteckning är framställd av Karl Johansson, Hässleholm och återges här med hans tillstånd.

Manskap - Matroskåren

Matroskåren organiserades den 1 januari 1825. Tjänstegraderna benämndes tjänstbarhetsklasser. Matroskåren upphörde den 30 september 1875.

Manskap 1825 - 1834

Matros jungman Matroser och jungmän anlägger inga distinktionstecken.

Manskap 1835 - 1847

Manskap 1835 - 1847. Från vänster: Underofficerskorpral, Matros (korpral) och Matros. Underofficerskorpraler bär som distinktionstecken ett ankare med omslingrat tåg av mässing, på varje sida om kragen, vit passpoal (snöre) runt kragen och en vit smal passpoal (snöre) runt vardera underärmen. Matroser (korpraler) bär som distinktionstecken en smal vit passpoal (snöre) runt kragen och en smal vit passpoal (snöre) runt vardera underärm. Matroser anlägger som distinktionstecken en vit passpoal runt kragen. Jungmän anlägger inga distinktionstecken.

Manskap 1848 - 1852

Manskap 1848 - 1852. Från vänster: Underofficerskorpral och Matros (korpral). Underofficerskorpraler bär som distinktionstecken ett med tåg omslingrat ankare av mässing på vardera sidan om blåkragen och en vit passpoal (snöre) om vardera underärmen. Övriga matroser och jungmän anlägger inga distinktionstecken

Manskap 1853 - 1875

Manskap 1853 - 1875. Från vänster: 1. klass matros och Matros. Distinktionstecken för 1. klass matroser och matroser: gula vinklar av redgarn eller ylle; bärs på vänster överärm. Matroser efter den 15 maj 1861 samt jungmän anlägger inga distinktionstecken. Tjänstegraderma byter namn 1861-05-15: 1. klass matros blir 1. klass matros (med högre lön) Matros blir 1. klass matros (med lägre lön)

Manskap - Sjömanskåren

Sjömanskåren organiserades den 1 oktober 1875. Tjänstbarhetsklasser ändrades till tjänstegrader den 1 november 1909. Sjömanskåren indrogs den 30 juni 1972.

Manskap 1875 - 1903

Manskap 1875 - 1903. Från vänster: 1. klass sjöman (underofficerskorpral) och 1. klass sjöman (korpral). 1. 1. klass sjömän (underofficerskorpraler) och underofficerskorpraler bär, som distinktionstecken, ett med tåg omslingrat ankare och kunglig krona, på vänster överärm. 2. 1. klass sjömän (korpraler) bär, som distinktionstecken, ett med tåg omslingrat ankare, på vänster överärm. 3. 2. och 3. klass sjömän anlägger inga distinktionstecken. 4. Uppmuntringstecken, 1-3 vinklar, bärs på vänster överärm med vinkelspetsarna nedåt. (underofficerskorpraler och korpraler bär uppmuntringstecknen, under distinktionstecknet). 5. Distinktions-uppmuntringstecken är i gult kläde på blå och i blått tyg på vita plagg. 6. Korpraler, som förordats till kompanikorpraler, bär ett blått redgarnsband runt vardera underärm. 7. Sjukvårdare bär en vit bindel med rött kors runt höger överärm. 1. klass sjöman (underofficerskorpral) har ändrats enligt följande: 1. klass sjöman (underofficerskorpral) användes fram till 1895-09-30. Blir därefter Underofficerskorpral från 1895-10-01

Manskap 1903 - 1926

Manskap (1) 1903 - 1926. Ovan, från vänster: Underofficerskorpral, 1. klass sjöman (underofficersutbildning) och 1. klass sjöman. Manskap (2) 1903 - 1926. Ovan, från vänster: Menig, 2. klass sjöman och 3. klass sjöman. Anmärkningar till de två manskapbilderna ovan: 1. Gradbeteckning kunglig krona, yrkesbeteckningar och kompetenstecken m/1902 bärs på vänster överärm. 2. Uppmuntringstecken m/1902, 1-3 vinklar, bärs med vinkelspetsarna nedåt på höger överärm. 3. Grad- och yrkesbeteckningar samt kompetens- och uppmuntringstecken är i gult kläde på blå plagg och i blått tyg på vita plagg. 4. Underofficerskorpraler, 1. klass och (matroser t o m 1909-10-31 och korpraler fr o m den 1909-11-01) bär, som gradbeteckning, ett ljusblått redgarnsband runt vardera underärmen. Sjömansklasser: 1. klass sjöman: Högsta tjänsteklass vid sjömanskåren och var uppdelad i två underklasserklasser: underofficerskorpral och korpral. 2. klass sjöman: Befordrad 3. klass sjöman 3. klass sjöman: Obefordrad sjöman Ändringar i tjänstegraderna 1909: 1. klass sjöman (underofficersutbildning) blir korpral (underofficersutbildning) 1909-11-01. 1. klass sjöman blir korpral 1909-11-01. Menig blir 1. klass sjöman 1909-11-01. 2. klass sjöman blir menig 1909-11-01. 3. klass sjöman blir menig 1909-11-01.

Manskap 1926 - 1946

Manskap (1) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Flaggkorpral 1926-1931 samt Flaggkorpral 1931-1943 . Manskap (2) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för korpral (flaggkorpralsutbildning) 1926-1940 samt Furir (flaggkorpralsutbildning) 1940-1942. Furir (flaggkorpralsutbildning) blir Furir (underofficersutbildning) 1940-07-01. Manskap (3) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för korpral (högbåtsman) 1926-1940 samt Högbåtsman 1940-1946. Korpral blir Högbåtsman 1940-07-01. Manskap (4) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Furir 1940-1946 samt Korpral 1926-1941. Manskap (5) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Korpral 1941-1951 samt menig (1. klass sjöman) 1926-1940. Manskap (6) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för menig (2. klass sjöman) 1926-1951 samt menig (3. klass sjöman) 1926-1951. Förklaringar till underbefälsgraderna 1926 - 1946: Korpral 1926 - 1940: Tjänstegrad för obefordrade korpraler, som kvarstår i tjänst intill 55 år och benämns högbåtsman. Korpral 1940 - 1972: Tjänstegrad under furir. Högbåtsman 1926 - 1942: Underbefälsgrad under flaggkorpral för obefordrade korpraler, som kvarstår i tjänst intill 55 år. Den 1 november 1926 återinfördes tjänstegraden högbåtsman för ett antal korpraler, som inte avlagt underofficersexamen, men på grund av sin yrkesskicklighet vore lämpade att kvarstå i tjänst intill den för underofficerare fastställda pensionsåldern, 55 år. Flaggkorpral 1926 - 1942: Högsta underbefälsgrad; genomgått fullständig underofficersutbildning. Furir 1940 - 1972: Underbefälsgrad mellan korpral och högbåtsman. Kommentarer 1, grad- och yrkesbeteckningar: 1. Gradbeteckning kunglig krona, yrkesbeteckningar och kompetenstecken m/1926 är i gult kläde och bärs på vänster överärm. 2. Flaggkorpraler, korpraler (högbåtsmän) och korpraler bär, som gradbeteckning, ett ljusblått redgarnsband runt vardera underärmen. 3. Grad- och yrkesbeteckningar samt kompetenstecken m/1926, skall anläggas fr o m den 1 november 1926, eller sedan befintligt förråd av hitillsvarande tecken m/1902 har förbrukats. 4. Uppmuntringstecken, 1-3 vinklar, är i gult kläde och bärs med vinkelspetsarna nedåt på höger överärm. 5. Flaggkorpraler anlägger inte uppmuntringstecken. Kommentarer 2: 1. Flaggkorpraler anlägger, som gradbeteckning, kunglig krona m/1926 och yrkesbeteckningar m/1931på vardera underärmen, fr o m den 7 mars 1931 och senast den 20 april 1931. 2. Yrkesbeteckningar m/1931 är i gult kläde och liknande underofficers i motsvarande yrkesgren. Kommentarer 3: 1. Högbåtsmän anlägger, utöver befintlig gradbeteckning, fr o m den 1 juli 1940 kunglig krona m/1926, som gradbeteckning i gult kläde på vänster överärm. 2. Furirer bär grad- och yrkesbeteckningar samt kompetenstecken, som för högbåtsman är föreskrivet. 3. Kompetenstecken benämnas utbildningstecken, fr o m den 15 april 1941. Kommentarer 4: 1. Värnpliktiga, som uppflyttats till vpl 2. klass sjömän eller högre manskapsgrad, skall fr o m den 1 juli 1943 anlägga, grad- och yrkesbeteckningar samt utbildningstecken m/1943 (lika m/1926) i likhet med stampersonalen, men i ljusblått kläde. 2. Manskap, som undergår utbildning till officer eller underofficer, skall enligt go nr 661/11.10.1943 på vänster överärm under yrkesbeteckningen bära skoltecken, som består av ett gult och blått flätat redgarnssnöre av samma längd som utbildningstecknet. 3. Uppmuntringstecken avskaffades den 31 december 1943. Kommentarer 5, Övergångsbestämmelser: 1. Övergång till nya grad- och yrkesavdelningsbeteckningar, fr o m den 1 oktober 1946. Förklaringar: På bilden nedan är det är inte de parallella strecken som är gradbeteckningen utan bandet runt ärmuppslaget samt den kungliga kronan. Strecken är sk. kompetenstecken. Stjärnan respektive signalflaggorna är sk. yrkesbeteckningar.

Manskap 1946 - 1972

Manskap (1) 1946 - 1972. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Högbåtsman (högre tjänsteställning) 1957-1958, Högbåtsman 1946 - 1972 samt Furir 1946-1972. Högbåtsman (högre tjänsteställning) blir Förste högbåtsman 1958-10-01 och användes fram till 1972 som högsta underbefälsgrad. Manskap (2) 1946 - 1972. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Korpral 1951 -1972 samt menig (2. klass sjöman) 1951-1955. Manskap (3) 1946 - 1972. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för menig (2. klass sjöman) 1956-1972 samt menig (3. klass sjöman) 1951-1972. Gradbeteckningen för mening (2. klass sjöman) ändras 1956-01-01. Kommentar A, Grad- och yrkesbeteckningar (modell/46) 1. Grad- och yrkesavdelningsbeteckningar m/1946 är i gult kläde eller annan gul vävnad och bärs på vardera underärmen. 2. Högbåtsmän och furirer skall anlägga grad- och yrkesavdelningsbeteckningar m/1946 fr o m den 1 oktober 1946. Högbåtsmän, fyra och furirer tre streck 70 x 6 mm. 3. Korpraler och meniga skall tillsvidare behålla hitillsvarande tecken m/1926 och m/1943. 4. Manskap, som undergår utbildning till officer eller underofficer, skall på vänster överärm anlägga skoltecken, som består av ett gult och blått flätat redgarnssnöre. Kommentar B:1 Grad- och yrkesbeteckningar (modell/48) 1. Gradbeteckningar och yrkesavdelningstecken m/1948 är för stampersonalen i gul och för värnpliktiga i ljusblå vävnad. 2. Bärs på vardera underärmen. 3. Högbåtsmän och furirer skall anlägga gradbeteckningar och yrkesavdelningstecken m/1948, fr o m den 15 oktober 1948. Högbåtsmän, fyra och furirer tre streck 70 x 6 mm. 4. Korpraler och värnpliktiga underbefäl skall anlägga gradbeteckningar och yrkesavdelningstecken m/1948 allt eftersom Marinförvaltningen kan ställa sådana till förfogande. 5. I anslutning till sådan övergång avläggs, senast den 30 juni 1951, hitillsvarande tecken m/1926 och m/1943. 6. Övrigt manskap, såväl stam som värnpliktiga, skall tillsvidare behålla hitillsvarande tecken m/1926 och m/1943, längst t o m den 30 juni 1951. 7. Skoltecken, gulblått flätat redgarnssnöre, bärs enligt tidigare föreskrifter. 8. Yrkesavdelningstecken benämnas, fr o m den 1 juli 1951, yrkesbeteckningar. 9. Grad- och yrkesbeteckningar för värnpliktiga i ljusblå vävnad, avskaffades den 31 december 1955. Kommentar B:2, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Värnpliktiga anlägger grad- och yrkesbeteckningar m/1948 i gul vävnad, fr o m den 1 januari 1956. Kommentar B:3, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Uttagningstecken för 3. klass sjömän, som uttagits till befälselev för underbefälsutbildning, anlägger på vänster överärm en vinkel i gul vävnad med vinkel spetsen nedåt, fr o m den 1 januari 1956. 2. Furirsaspiranter (korpraler) anlägger på vänster överärm, två vinklar m/1948 i gul vävnad med vinkelspetsarna nedåt, fr o m den 1 januari 1956. Kommentar B:4, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Högbåtsmän med högre tjänsteställning anlägger fr o m den 1 juli 1957 och förste högbåtsmän fr o m den 1 oktober 1958, tre streck 70 x 6 mm och ett streck 70 x 11mm. Kommentar B:5, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Högbåtsmän och furirer anlägger grad- och yrkesbeteckningar m/1948 vävda i guldtråd, fr o m den 1 juli 1963.
Relaterade länkar Militära gradbeteckningar, Sverige Militära tjänstegrader, Sverige, USA och UK Historiska tjänstegrader i armén Historiska tjänstegrader i flottan 1825 - 1972 Flottans uniformer Flottans yrkesbeteckningar 1903 - 1972, manskap (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Flottans yrkesbeteckningar 1894 - 1972, underofficerare (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Indelningeverket Hur man forskar på officerare

Källor

Flottans officerare 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
1951 - 1972
1951 - 1955
1956 - 1972
Militaria Hans Högman

Flottans gradbeteckningar -

Historik

Flottans gradbeteckningar 1825 -

1972, officerare, underofficerare

och manskap

Följande gradbeteckningar har använts i flottan mellan 1825 och 1972. Sammanställning omfattar officerare, underofficerare och manskap vid flottan från den 1 januari 1825 och fram till underofficerskårens och sjömanskårens upphörande den 30 juni 1972. Skrifterna “Flottans officerare 1825 - 1972” och “Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972” är gjorda av Karl Johansson, 2016. Illustrationerna av respektive gradbeteckning är framställd av Karl Johansson, Hässleholm och återges här med hans tillstånd.
Copyright © Hans Högman 2019-02-01

Manskap - Matroskåren

Matroskåren organiserades den 1 januari 1825. Tjänstegraderna benämndes tjänstbarhetsklasser. Matroskåren upphörde den 30 september 1875.

Manskap 1825 - 1834

Matros jungman Matroser och jungmän anlägger inga distinktionstecken.

Manskap 1835 - 1847

Manskap 1835 - 1847. Från vänster: Underofficerskorpral, Matros (korpral) och Matros. Underofficerskorpraler bär som distinktionstecken ett ankare med omslingrat tåg av mässing, på varje sida om kragen, vit passpoal (snöre) runt kragen och en vit smal passpoal (snöre) runt vardera underärmen. Matroser (korpraler) bär som distinktionstecken en smal vit passpoal (snöre) runt kragen och en smal vit passpoal (snöre) runt vardera underärm. Matroser anlägger som distinktionstecken en vit passpoal runt kragen. Jungmän anlägger inga distinktionstecken.

Manskap 1848 - 1852

Manskap 1848 - 1852. Från vänster: Underofficerskorpral och Matros (korpral). Underofficerskorpraler bär som distinktionstecken ett med tåg omslingrat ankare av mässing på vardera sidan om blåkragen och en vit passpoal (snöre) om vardera underärmen. Övriga matroser och jungmän anlägger inga distinktionstecken

Manskap 1853 - 1875

Manskap 1853 - 1875. Från vänster: 1. klass matros och Matros. Distinktionstecken för 1. klass matroser och matroser: gula vinklar av redgarn eller ylle; bärs på vänster överärm. Matroser efter den 15 maj 1861 samt jungmän anlägger inga distinktionstecken. Tjänstegraderma byter namn 1861-05-15: 1. klass matros blir 1. klass matros (med högre lön) Matros blir 1. klass matros (med lägre lön)

Manskap - Sjömanskåren

Sjömanskåren organiserades den 1 oktober 1875. Tjänstbarhetsklasser ändrades till tjänstegrader den 1 november 1909. Sjömanskåren indrogs den 30 juni 1972.

Manskap 1875 - 1903

Manskap 1875 - 1903. Från vänster: 1. klass sjöman (underofficerskorpral) och 1. klass sjöman (korpral). 1. 1. klass sjömän (underofficerskorpraler) och underofficerskorpraler bär, som distinktionstecken, ett med tåg omslingrat ankare och kunglig krona, på vänster överärm. 2. 1. klass sjömän (korpraler) bär, som distinktionstecken, ett med tåg omslingrat ankare, på vänster överärm. 3. 2. och 3. klass sjömän anlägger inga distinktionstecken. 4. Uppmuntringstecken, 1-3 vinklar, bärs på vänster överärm med vinkelspetsarna nedåt. (underofficerskorpraler och korpraler bär uppmuntringstecknen, under distinktionstecknet). 5. Distinktions-uppmuntringstecken är i gult kläde på blå och i blått tyg på vita plagg. 6. Korpraler, som förordats till kompanikorpraler, bär ett blått redgarnsband runt vardera underärm. 7. Sjukvårdare bär en vit bindel med rött kors runt höger överärm. 1. klass sjöman (underofficerskorpral) har ändrats enligt följande: 1. klass sjöman (underofficerskorpral) användes fram till 1895-09-30. Blir därefter Underofficerskorpral från 1895- 10-01

Manskap 1903 - 1926

Manskap (1) 1903 - 1926. Ovan, från vänster: Underofficerskorpral, 1. klass sjöman (underofficersutbildning) och 1. klass sjöman. Manskap (2) 1903 - 1926. Ovan, från vänster: Menig, 2. klass sjöman och 3. klass sjöman. Anmärkningar till de två manskapbilderna ovan: 1. Gradbeteckning kunglig krona, yrkesbeteckningar och kompetenstecken m/1902 bärs på vänster överärm. 2. Uppmuntringstecken m/1902, 1-3 vinklar, bärs med vinkelspetsarna nedåt på höger överärm. 3. Grad- och yrkesbeteckningar samt kompetens- och uppmuntringstecken är i gult kläde på blå plagg och i blått tyg på vita plagg. 4. Underofficerskorpraler, 1. klass och (matroser t o m 1909-10-31 och korpraler fr o m den 1909- 11-01) bär, som gradbeteckning, ett ljusblått redgarnsband runt vardera underärmen. Sjömansklasser: 1. klass sjöman: Högsta tjänsteklass vid sjömanskåren och var uppdelad i två underklasserklasser: underofficerskorpral och korpral. 2. klass sjöman: Befordrad 3. klass sjöman 3. klass sjöman: Obefordrad sjöman Ändringar i tjänstegraderna 1909: 1. klass sjöman (underofficersutbildning) blir korpral (underofficersutbildning) 1909-11-01. 1. klass sjöman blir korpral 1909-11-01. Menig blir 1. klass sjöman 1909-11-01. 2. klass sjöman blir menig 1909-11-01. 3. klass sjöman blir menig 1909-11-01.

Manskap 1926 - 1946

Manskap (1) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Flaggkorpral 1926-1931 samt Flaggkorpral 1931- 1943 . Manskap (2) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för korpral (flaggkorpralsutbildning) 1926-1940 samt Furir (flaggkorpralsutbildning) 1940-1942. Furir (flaggkorpralsutbildning) blir Furir (underofficersutbildning) 1940-07-01. Manskap (3) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för korpral (högbåtsman) 1926-1940 samt Högbåtsman 1940- 1946. Korpral blir Högbåtsman 1940-07-01. Manskap (4) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Furir 1940- 1946 samt Korpral 1926-1941. Manskap (5) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Korpral 1941-1951 samt menig (1. klass sjöman) 1926- 1940. Manskap (6) 1926 - 1946. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för menig (2. klass sjöman) 1926-1951 samt menig (3. klass sjöman) 1926-1951. Förklaringar till underbefälsgraderna 1926 - 1946: Korpral 1926 - 1940: Tjänstegrad för obefordrade korpraler, som kvarstår i tjänst intill 55 år och benämns högbåtsman. Korpral 1940 - 1972: Tjänstegrad under furir. Högbåtsman 1926 - 1942: Underbefälsgrad under flaggkorpral för obefordrade korpraler, som kvarstår i tjänst intill 55 år. Den 1 november 1926 återinfördes tjänstegraden högbåtsman för ett antal korpraler, som inte avlagt underofficersexamen, men på grund av sin yrkesskicklighet vore lämpade att kvarstå i tjänst intill den för underofficerare fastställda pensionsåldern, 55 år. Flaggkorpral 1926 - 1942: Högsta underbefälsgrad; genomgått fullständig underofficersutbildning. Furir 1940 - 1972: Underbefälsgrad mellan korpral och högbåtsman. Kommentarer 1, grad- och yrkesbeteckningar: 1. Gradbeteckning kunglig krona, yrkesbeteckningar och kompetenstecken m/1926 är i gult kläde och bärs på vänster överärm. 2. Flaggkorpraler, korpraler (högbåtsmän) och korpraler bär, som gradbeteckning, ett ljusblått redgarnsband runt vardera underärmen. 3. Grad- och yrkesbeteckningar samt kompetenstecken m/1926, skall anläggas fr o m den 1 november 1926, eller sedan befintligt förråd av hitillsvarande tecken m/1902 har förbrukats. 4. Uppmuntringstecken, 1-3 vinklar, är i gult kläde och bärs med vinkelspetsarna nedåt på höger överärm. 5. Flaggkorpraler anlägger inte uppmuntringstecken. Kommentarer 2: 1. Flaggkorpraler anlägger, som gradbeteckning, kunglig krona m/1926 och yrkesbeteckningar m/1931på vardera underärmen, fr o m den 7 mars 1931 och senast den 20 april 1931. 2. Yrkesbeteckningar m/1931 är i gult kläde och liknande underofficers i motsvarande yrkesgren. Kommentarer 3: 1. Högbåtsmän anlägger, utöver befintlig gradbeteckning, fr o m den 1 juli 1940 kunglig krona m/1926, som gradbeteckning i gult kläde på vänster överärm. 2. Furirer bär grad- och yrkesbeteckningar samt kompetenstecken, som för högbåtsman är föreskrivet. 3. Kompetenstecken benämnas utbildningstecken, fr o m den 15 april 1941. Kommentarer 4: 1. Värnpliktiga, som uppflyttats till vpl 2. klass sjömän eller högre manskapsgrad, skall fr o m den 1 juli 1943 anlägga, grad- och yrkesbeteckningar samt utbildningstecken m/1943 (lika m/1926) i likhet med stampersonalen, men i ljusblått kläde. 2. Manskap, som undergår utbildning till officer eller underofficer, skall enligt go nr 661/11.10.1943 på vänster överärm under yrkesbeteckningen bära skoltecken, som består av ett gult och blått flätat redgarnssnöre av samma längd som utbildningstecknet. 3. Uppmuntringstecken avskaffades den 31 december 1943. Kommentarer 5, Övergångsbestämmelser: 1. Övergång till nya grad- och yrkesavdelningsbeteckningar, fr o m den 1 oktober 1946. Förklaringar: På bilden nedan är det är inte de parallella strecken som är gradbeteckningen utan bandet runt ärmuppslaget samt den kungliga kronan. Strecken är sk. kompetenstecken. Stjärnan respektive signalflaggorna är sk. yrkesbeteckningar.

Manskap 1946 - 1972

Manskap (1) 1946 - 1972. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Högbåtsman (högre tjänsteställning) 1957-1958, Högbåtsman 1946 - 1972 samt Furir 1946-1972. Högbåtsman (högre tjänsteställning) blir Förste högbåtsman 1958-10-01 och användes fram till 1972 som högsta underbefälsgrad. Manskap (2) 1946 - 1972. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för Korpral 1951 -1972 samt menig (2. klass sjöman) 1951- 1955. Manskap (3) 1946 - 1972. Ovan, från vänster: gradbeteckningar för menig (2. klass sjöman) 1956-1972 samt menig (3. klass sjöman) 1951-1972. Gradbeteckningen för mening (2. klass sjöman) ändras 1956-01-01. Kommentar A, Grad- och yrkesbeteckningar (modell/46) 1. Grad- och yrkesavdelningsbeteckningar m/1946 är i gult kläde eller annan gul vävnad och bärs på vardera underärmen. 2. Högbåtsmän och furirer skall anlägga grad- och yrkesavdelningsbeteckningar m/1946 fr o m den 1 oktober 1946. Högbåtsmän, fyra och furirer tre streck 70 x 6 mm. 3. Korpraler och meniga skall tillsvidare behålla hitillsvarande tecken m/1926 och m/1943. 4. Manskap, som undergår utbildning till officer eller underofficer, skall på vänster överärm anlägga skoltecken, som består av ett gult och blått flätat redgarnssnöre. Kommentar B:1 Grad- och yrkesbeteckningar (modell/48) 1. Gradbeteckningar och yrkesavdelningstecken m/1948 är för stampersonalen i gul och för värnpliktiga i ljusblå vävnad. 2. Bärs på vardera underärmen. 3. Högbåtsmän och furirer skall anlägga gradbeteckningar och yrkesavdelningstecken m/1948, fr o m den 15 oktober 1948. Högbåtsmän, fyra och furirer tre streck 70 x 6 mm. 4. Korpraler och värnpliktiga underbefäl skall anlägga gradbeteckningar och yrkesavdelningstecken m/1948 allt eftersom Marinförvaltningen kan ställa sådana till förfogande. 5. I anslutning till sådan övergång avläggs, senast den 30 juni 1951, hitillsvarande tecken m/1926 och m/1943. 6. Övrigt manskap, såväl stam som värnpliktiga, skall tillsvidare behålla hitillsvarande tecken m/1926 och m/1943, längst t o m den 30 juni 1951. 7. Skoltecken, gulblått flätat redgarnssnöre, bärs enligt tidigare föreskrifter. 8. Yrkesavdelningstecken benämnas, fr o m den 1 juli 1951, yrkesbeteckningar. 9. Grad- och yrkesbeteckningar för värnpliktiga i ljusblå vävnad, avskaffades den 31 december 1955. Kommentar B:2, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Värnpliktiga anlägger grad- och yrkesbeteckningar m/1948 i gul vävnad, fr o m den 1 januari 1956. Kommentar B:3, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Uttagningstecken för 3. klass sjömän, som uttagits till befälselev för underbefälsutbildning, anlägger på vänster överärm en vinkel i gul vävnad med vinkel spetsen nedåt, fr o m den 1 januari 1956. 2. Furirsaspiranter (korpraler) anlägger på vänster överärm, två vinklar m/1948 i gul vävnad med vinkelspetsarna nedåt, fr o m den 1 januari 1956. Kommentar B:4, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Högbåtsmän med högre tjänsteställning anlägger fr o m den 1 juli 1957 och förste högbåtsmän fr o m den 1 oktober 1958, tre streck 70 x 6 mm och ett streck 70 x 11mm. Kommentar B:5, Grad- och yrkesbeteckningar 1. Högbåtsmän och furirer anlägger grad- och yrkesbeteckningar m/1948 vävda i guldtråd, fr o m den 1 juli 1963.
1951 - 1955
1956 - 1972
Relaterade länkar Militära gradbeteckningar, Sverige Militära tjänstegrader, Sverige, USA och UK Historiska tjänstegrader i armén Historiska tjänstegrader i flottan 1825 - 1972 Flottans uniformer Flottans yrkesbeteckningar 1903 - 1972, manskap (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Flottans yrkesbeteckningar 1894 - 1972, underofficerare (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Indelningeverket Hur man forskar på officerare

Källor

Flottans officerare 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Överst på sidan
1951 - 1972