Indelningsverket, Finlands indelningar

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]  

Innehåll:
[Allmänt] [Sockenregister] [Indelningar per regemente] [Statistik, Finlands indelningar]
[Länkar] [Hur man soldatforskar på soldater vid regementena i Finland före 1809]

Allmänt

När man släktforskar så stöter man förr eller senare på en ana som varit soldat (knekt, ryttare eller båtsman) under indelningsverkets dagar.
Det kan då vara av intresse att forska vidare på dessa soldatanor. 

För att få tag på information i de militära rullorna, främst Generalmönsterrullorna, måste man veta vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid.
Med utgångspunkt från namnet på soldattorpet och den socken soldaten bodde i under hans aktiva år som soldat kan man ta reda på vilket regemente det var. 

För de landskapregementen som var uppsatta i Sverige är Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" en guldgruva för att ta reda på regemente och rotenummer. 

För de landskapsregementen som sattes upp i Finland är det inte lika lätt då Grills verk skrevs i mitten av 1800-talet, dvs efter att Sverige avträtt den finska rikshalvan till Ryssland. Grill speglar enbart de regementen som fanns i Sverige under 1800-talet. 

Denna sida kan vara till hjälp att hitta rätt regemente i Finland. Det finns en skrift från Den Kungliga Krigsvetenskapsakademin (se källor nedan) som utgavs vid samma tidpunkt som Grills verk och som speglar den finska indelningen. Grill går ned på rote-nivå för de svenska regementena, denna skrift stannar på sockennivå  
Jag har använt mig av Kungliga Krigsvetenskapsakademin:s "Fd. finska arméns indelning och förläggning" som källa för denna Internet sida.

Landskapsregementena i den finska delen sattes upp samtidigt som i de Sverige (1620-tal) och dessa regementen godkändes senare i Sveriges regeringsform år1634. 

Inom Sveriges egentliga gränser skulle det rekryteras 20 infanteriregementen (13 i Sverige och 7 i Finland) och 8 kavalleriregementen (5 i Sverige och 3 i Finland).

I infanteriet fanns följande svenska och finnländska regementen, upptagna i ståndordning: 

Nr

Regemente

Nr

Regemente

1

Upplands regemente

11

Älvsborgs regemente

2

Skaraborgs regemente

12

Västgöta-Dals regemente

3

Åbo läns infanteriregemente (Fin)

13

Viborgs infanteriregemente (Fin)

4

Södermanlands regemente

14

Savolax regemente (Fin)

5

Kronobergs/Jönköpings regemente

15

Västmanlands regemente

6

Björneborgs läns regemente (Fin)

16

Västerbottens regemente

7

Dalregementet

17

Kalmar regemente

8

Östgöta infanteriregemente

18

Nylands infanteriregemente (Fin)

9

Tavastehus läns regemente (Fin)

19

Närke-Värmlands regemente

10

Hälsinge regemente

20

Österbottens regemente (Fin)

 I kavalleriet fanns följande svenska och finnländska regementen, upptagna i ståndordning: 

Nr

Regemente

1

Upplands ryttare (Livregementet till häst)

2

Västgöta kavalleriregemente

3

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente (Fin)

4

Smålands kavalleriregemente

5

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (Fin)

6

Östgöta kavalleriregemente

7

Karelska eller Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente (Fin)

8

Skånska kavalleriregementet

När det yngre indelningsverket beslutades 1682 så omfattade detta även de regementen som var uppsatta i Finland. Årtalen när respektive regemente blev indelt varierade både i Sverige och i Finland.
För de flesta regementen så skedde detta under slutet av 1600-talet. Ett regemente, Österbottens regemente, blev dock indelt först 1733. 

Börja med att titta i "sockenregistret" för att få tag på vilket regemente som soldatanan tjänstgjorde vid. I "indelningar per regemente" kan du sen få fram kompani. 

Sockenregister

Länkar:
[Översikt, samtliga truppslag, Finland] [Översikt, infanteri/kavalleri, Finland] [Armén i Finland, styrka inför kriget 1808-09]

[Indelningsverket] [Båtsmanshållet i Sverige] [Artilleriets historia ] [Svenska krig] [Berömda svenska slag] [Norrlands båtsmanskompanier]

[Infanteriregementen] [Kavalleriregementen] [Artilleriregementen] [Flottans båtsmanskompanier] [Länkar, regementshistoria, soldater etc] [Grafisk översikt över regementenas historia]
[Översikt, infanteri] [Översikt, kavalleri] [Översikt, flottan] [Översikt, samtliga truppslag]
[Översikt, yngre indelningsverket]

Källor:

Överst på sidan

 

xx

web counter
 

xx

   Hans Högman
email

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:14