Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Indelningsverket, Finlands indelningar (3)

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Björneborgs läns infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer och 8 kompanier i Björneborgs län.

Tavastehus läns infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer och 8 kompanier i Tavastehus län.

Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Viborgs läns regemente var ursprungligen roterat med 1000 nummer och 8 kompanier i Viborgs län Siffrorna i tabellen nedan speglar regementes styrka efter freden i Nystad 1721 då Sverige fick avträda större delen av Viborgs län samt södra delen av Kexholms län. Detta innebar att upptagningsområdet för regementet minskade drastiskt. Regementet byter samtidigt namn till Kymmenegårds regemente. Före 1721 räknade regementet 1000 nummer, efter 1721 endast 553 st. Efter freden i Åbo 1743 avträddes ytterligare landområden ur regementets område, nu delar av Kymmenegårds län (områden öster om den västligaste grenen Kymmene älv) samt delar av Savolax (Nyslott med angränsande områden av Savolax, vid sjön Saimen). Efter 1742 återstod endast 92 nummer ur regementet. Regementet efter freden i Nystad 1721:

Savolax regemente

Regementet var roterat med 1037 nummer med 8 kompanier i Savolax och Nyslotts läns västra del.

Indelningar per regemente

Karta över den finska länsindelningen enligt 1634-års regeringsform. Tabellerna nedan visar per regemente hur många rotar de olika regementena hade i respektive socken i Finland. Tabellen visar även vilka kompanier som dessa rotar tillhörde. Beträffande socknarnas namn och stavning, se sockenregistret.

Infanteriregementen

Åbo läns infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer och 8 kompanier i Åbo län och södra delen av Satagunda.

Nylands infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer med 8 kompanier i Nylands län och till viss del även i Tavastehus län.

Österbottens regemente

Regementet var roterat med 1200 nummer och 8 kompanier i Österbottens län (från 1733).

Kavalleriregementen

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Regementet var indelt med 1000 nummer, 8 skvadroner i Åbo och Björneborgs län.

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Regementet var indelt med 1000 nummer, 8 skvadroner i Nylands och Tavastehus län.

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente var ursprungligen indelt med 1000 nummer, 8 kompanier i Viborgs och Nyslotts län (landskapen Karelen och Savolax). Siffrorna i tabellen nedan speglar regementes styrka efter freden i Nystad 1721 då Sverige fick avträda större delen av Viborgs län samt södra delen av Kexholms län. Detta innebar att upptagningsområdet för regementet minskade drastiskt. Från 1724 kallas regementet Karelska dragonkåren eller Kymmenegårds dragonkår. Före 1721 räknade regementet 1000 nummer, efter 1721 730 man på 6 kompanier. (Se tabell längre ned för regementets indelning cirka år 1700). Efter freden i Åbo 1743 avträddes ytterligare landområden ur regementets område, nu delar av Kymmenegårds län (områden öster om den västligaste grenen Kymmene älv) samt delar av Savolax (Nyslott med angränsande områden av Savolax, vid sjön Saimen). Efter 1743 återstod endast 250 nummer ur regementet. Kareleska dragonkåren, 1721:
Viborg och Nyslotts läns kavalleriregementes indelningar cirka år 1700:
Kareleska dragonkåren indelningar efter freden i Åbo 1743:

Fördelning per regemente och kompani

Åbo läns infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Nykyrko kompani 128 Letala kompani 128 Lojmijoki kompani 128 Nousis kompani 128 Bjerno kompani 128 Totalt: 1025

Björneborgs infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Vesilax kompani 128 Eura kompani 128 Rouvesi kompani 128 Kyrro kompani 128 Kumo kompani 128 Totalt: 1025

Tavastehus infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Syssmä kompani 128 Säxmäki kompani 128 Assikkala kompani 128 Jämsä kompani 128 Rautalampi kompani 128 Totalt: 1025

Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Livkompaniet (fd. Överstelöjtnantens kompani) 110 Vekelax kompani 100 Elimä kompani 99 Lapväsi kompani 113 Roukalax kompani 131 Totalt: 553

Savolax regemente

Livkompaniet 127 Överstelöjtnantens kompani 139 Majorens kompani 129 Kuopio kompani 126 Pumala kompani 129 Jokkas kompani 137 Piexämäki kompani 126 Idensalmi kompani 124 Totalt: 1037

Nylands infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Borgå kompani 128 Helsing kompani 128 Lojo kompani 128 Ingo kompani 128 Karis kompani 128 Totalt: 1025

Österbottens regemente

Livkompaniet 150 Överstelöjtnantens kompani 151 Majorens kompani 150 Lohteå kompani 150 Närpes kompani 149 Ilmola kompani 150 Pyhäjoki kompani 150 Kemi kompani 150 Totalt: 1200

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Livkompaniet 125 Majorens kompani 125 Masko kompani 125 Haliko kompani 125 Överstelöjtnantens kompani 125 Nedre Satagunda kompani 125 Öfre Satagunda kompani 125 Vemo kompani 125 Totalt: 1000

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Livregementet 125 Helsing kompani 125 Raseborgs kompani 125 Borgå kompani 125 Överstelöjtnantens kompani 125 Säxmäki kompani 125 Öfre Hollola kompani 125 Nedredels Hollola kompani 125 Totalt: 1000

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente

Livkompaniet (fd. Överstelöjtnantens kompani) 125 Majorens kompani 120 Vekelax kompani 115 Lapväsi kompani 120 Savolax Öfredels kompani 125 Savolax Nederdels kompani 125 Totalt: 730 För Viborgs båda regementen gäller siffrorna efter freden i Nystad 1721.

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Indelningsverket, Finlands

indelningar (3)

Björneborgs läns infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer och 8 kompanier i Björneborgs län.

Tavastehus läns infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer och 8 kompanier i Tavastehus län.

Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns

reg.)

Viborgs läns regemente var ursprungligen roterat med 1000 nummer och 8 kompanier i Viborgs län Siffrorna i tabellen nedan speglar regementes styrka efter freden i Nystad 1721 då Sverige fick avträda större delen av Viborgs län samt södra delen av Kexholms län. Detta innebar att upptagningsområdet för regementet minskade drastiskt. Regementet byter samtidigt namn till Kymmenegårds regemente. Före 1721 räknade regementet 1000 nummer, efter 1721 endast 553 st. Efter freden i Åbo 1743 avträddes ytterligare landområden ur regementets område, nu delar av Kymmenegårds län (områden öster om den västligaste grenen Kymmene älv) samt delar av Savolax (Nyslott med angränsande områden av Savolax, vid sjön Saimen). Efter 1742 återstod endast 92 nummer ur regementet. Regementet efter freden i Nystad 1721:

Savolax regemente

Regementet var roterat med 1037 nummer med 8 kompanier i Savolax och Nyslotts läns västra del.

Indelningar per regemente

Karta över den finska länsindelningen enligt 1634-års regeringsform. Tabellerna nedan visar per regemente hur många rotar de olika regementena hade i respektive socken i Finland. Tabellen visar även vilka kompanier som dessa rotar tillhörde. Beträffande socknarnas namn och stavning, se sockenregistret.

Infanteriregementen

Åbo läns infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer och 8 kompanier i Åbo län och södra delen av Satagunda.

Nylands infanteriregemente

Regementet var roterat med 1025 nummer med 8 kompanier i Nylands län och till viss del även i Tavastehus län.

Österbottens regemente

Regementet var roterat med 1200 nummer och 8 kompanier i Österbottens län (från 1733).

Kavalleriregementen

Åbo och Björneborgs läns

kavalleriregemente

Regementet var indelt med 1000 nummer, 8 skvadroner i Åbo och Björneborgs län.

Nylands och Tavastehus läns

kavalleriregemente

Regementet var indelt med 1000 nummer, 8 skvadroner i Nylands och Tavastehus län.

Viborgs och Nyslotts läns

kavalleriregemente

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente var ursprungligen indelt med 1000 nummer, 8 kompanier i Viborgs och Nyslotts län (landskapen Karelen och Savolax). Siffrorna i tabellen nedan speglar regementes styrka efter freden i Nystad 1721 då Sverige fick avträda större delen av Viborgs län samt södra delen av Kexholms län. Detta innebar att upptagningsområdet för regementet minskade drastiskt. Från 1724 kallas regementet Karelska dragonkåren eller Kymmenegårds dragonkår. Före 1721 räknade regementet 1000 nummer, efter 1721 730 man på 6 kompanier. (Se tabell längre ned för regementets indelning cirka år 1700). Efter freden i Åbo 1743 avträddes ytterligare landområden ur regementets område, nu delar av Kymmenegårds län (områden öster om den västligaste grenen Kymmene älv) samt delar av Savolax (Nyslott med angränsande områden av Savolax, vid sjön Saimen). Efter 1743 återstod endast 250 nummer ur regementet. Kareleska dragonkåren, 1721:
Viborg och Nyslotts läns kavalleriregementes indelningar cirka år 1700:
Kareleska dragonkåren indelningar efter freden i Åbo 1743:

Fördelning per regemente och

kompani

Åbo läns infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Nykyrko kompani 128 Letala kompani 128 Lojmijoki kompani 128 Nousis kompani 128 Bjerno kompani 128 Totalt: 1025

Björneborgs infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Vesilax kompani 128 Eura kompani 128 Rouvesi kompani 128 Kyrro kompani 128 Kumo kompani 128 Totalt: 1025

Tavastehus infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Syssmä kompani 128 Säxmäki kompani 128 Assikkala kompani 128 Jämsä kompani 128 Rautalampi kompani 128 Totalt: 1025

Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns

reg.)

Livkompaniet (fd. Överstelöjtnantens kompani) 110 Vekelax kompani 100 Elimä kompani 99 Lapväsi kompani 113 Roukalax kompani 131 Totalt: 553

Savolax regemente

Livkompaniet 127 Överstelöjtnantens kompani 139 Majorens kompani 129 Kuopio kompani 126 Pumala kompani 129 Jokkas kompani 137 Piexämäki kompani 126 Idensalmi kompani 124 Totalt: 1037

Nylands infanteriregemente

Livkompaniet 129 Överstelöjtnantens kompani 128 Majorens kompani 128 Borgå kompani 128 Helsing kompani 128 Lojo kompani 128 Ingo kompani 128 Karis kompani 128 Totalt: 1025

Österbottens regemente

Livkompaniet 150 Överstelöjtnantens kompani 151 Majorens kompani 150 Lohteå kompani 150 Närpes kompani 149 Ilmola kompani 150 Pyhäjoki kompani 150 Kemi kompani 150 Totalt: 1200

Åbo och Björneborgs läns

kavalleriregemente

Livkompaniet 125 Majorens kompani 125 Masko kompani 125 Haliko kompani 125 Överstelöjtnantens kompani 125 Nedre Satagunda kompani 125 Öfre Satagunda kompani 125 Vemo kompani 125 Totalt: 1000

Nylands och Tavastehus läns

kavalleriregemente

Livregementet 125 Helsing kompani 125 Raseborgs kompani 125 Borgå kompani 125 Överstelöjtnantens kompani 125 Säxmäki kompani 125 Öfre Hollola kompani 125 Nedredels Hollola kompani 125 Totalt: 1000

Viborgs och Nyslotts läns

kavalleriregemente

Livkompaniet (fd. Överstelöjtnantens kompani) 125 Majorens kompani 120 Vekelax kompani 115 Lapväsi kompani 120 Savolax Öfredels kompani 125 Savolax Nederdels kompani 125 Totalt: 730 För Viborgs båda regementen gäller siffrorna efter freden i Nystad 1721.

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852