Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Statistik, Finlands indelningar

Antal nummer per regemente

Indelningsverket, Finlands indelningar (4)

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):
För Viborgs läns- infanteriregemente respektive Viborgs läns och Nyslotts kavalleriregemente gäller siffrorna efter freden i Nystad 1721.

Antal rotar/rusthåll per län

Länen är sorterade i fallande ordning på "antal rotar/rusthåll".

Socknar med flest rotar/rusthåll

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852 2. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
I tabellen ovan visas de finska socknar med flest antal rotar/rusthåll.

Antal rotar per län, fördelat på truppslag

Siffrorna ovan speglar förhållandena i Finland efter freden i Nystad 1721. Efter freden reducerades Viborgs rotar/rusthåll betydligt. Före Det stora nordiska kriget hade både Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente och Viborgs läns infanteriregemente 1000 nummer vardera. Totalt hade Finland år 1700: infanteri: 7.337 , kavalleri : 3.155 och 674 båtsmän, totalt: 11.166.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Statistik, Finlands indelningar

Antal nummer per regemente

Indelningsverket, Finlands

indelningar (4)

För Viborgs läns- infanteriregemente respektive Viborgs läns och Nyslotts kavalleriregemente gäller siffrorna efter freden i Nystad 1721.

Antal rotar/rusthåll per län

Länen är sorterade i fallande ordning på "antal rotar/rusthåll".

Socknar med flest rotar/rusthåll

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852 2. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
I tabellen ovan visas de finska socknar med flest antal rotar/rusthåll.

Antal rotar per län, fördelat på truppslag

Siffrorna ovan speglar förhållandena i Finland efter freden i Nystad 1721. Efter freden reducerades Viborgs rotar/rusthåll betydligt. Före Det stora nordiska kriget hade både Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente och Viborgs läns infanteriregemente 1000 nummer vardera. Totalt hade Finland år 1700: infanteri: 7.337 , kavalleri : 3.155 och 674 båtsmän, totalt: 11.166.