Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Den finska länsindelningen efter Sveriges

regeringsform år 1634

Finska län 1634 / Finnish Län in 1634.

Karta över Finlands län 1634.

De finska länen 1634:

1. Åbo och Björneborgs län (Turun ja Porin lääni) 2. Nylands och Tavastehus län (Uudenmaan ja Hämeen lääni) 3. Viborgs och Nyslotts län (Viipurin ja Savonlinnan lääni) 4. Österbottens län (Pohjanmaan lääni) 5. Kexkholms län (Käkisalmen lääni) Den streckande gröna linjen längst upp på kartan är den gräns mellan Sverige och Ryssland som sattes i freden i Fredrikshamn 1809. Den är också den nuvarande gränsen mellan Sverige och Finland. Västerbottens län sträckte sig tidigare in i vad som idag är norra Finland.

Områden avträdda efter freden i Nystad 1721 respektive i Åbo 1743

Inför Det stora nordiska kriget gick Sveriges östra gräns förbi Finland, in i Ingermanland med Nöteborg, Nyen och Ivangorod, Estland med Narva, Reval samt in i Svenska Livland med Dorpat och Riga. Riga låg vid den södra gränsen i de svenska provinserna i Baltikum. Se karta över Sveriges gränser inför Det stora nordiska kriget år 1700. Ingermanland, Estland och Livland räknades som erövrade provinser. Gränsen mellan det egentliga Sverige och de erövrade provinserna gick genom området som låg mellan Viborg och Nyen (dagens St. Petersburg). Se den nedre röda gränsdragningen på kartan ovan. Kartan ovan visar således de landavträdelser som gjordes från det egentliga Sverige. I det egentliga Sverige avträddes följande områden till Ryssland i freden i Nystad 1721: Södra delen av Kexholms län Större delen av Viborgs län Vid freden i Nystad 1721 avträdde Sverige även de Baltiska provinserna, dvs Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö och det Svenska Livland. Vid freden i Åbo 1743 avträder Sverige följande områden till Ryssland: Delar av Kymmrnegårds län (områden öster om den västligaste grenen Kymmene älv) Delar av Savolax (Nyslott med angränsande områden av Savolax, vid sjön Saimen) Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Den finska

länsindelningen efter

Sveriges regeringsform år

1634

Finska län 1634 / Finnish Län in

1634.

Karta över Finlands län 1634.

De finska länen 1634:

1. Åbo och Björneborgs län (Turun ja Porin lääni) 2. Nylands och Tavastehus län (Uudenmaan ja Hämeen lääni) 3. Viborgs och Nyslotts län (Viipurin ja Savonlinnan lääni) 4. Österbottens län (Pohjanmaan lääni) 5. Kexkholms län (Käkisalmen lääni) Den streckande gröna linjen längst upp på kartan är den gräns mellan Sverige och Ryssland som sattes i freden i Fredrikshamn 1809. Den är också den nuvarande gränsen mellan Sverige och Finland. Västerbottens län sträckte sig tidigare in i vad som idag är norra Finland.

Områden avträdda efter freden i

Nystad 1721 respektive i Åbo

1743

Inför Det stora nordiska kriget gick Sveriges östra gräns förbi Finland, in i Ingermanland med Nöteborg, Nyen och Ivangorod, Estland med Narva, Reval samt in i Svenska Livland med Dorpat och Riga. Riga låg vid den södra gränsen i de svenska provinserna i Baltikum. Se karta över Sveriges gränser inför Det stora nordiska kriget år 1700. Ingermanland, Estland och Livland räknades som erövrade provinser. Gränsen mellan det egentliga Sverige och de erövrade provinserna gick genom området som låg mellan Viborg och Nyen (dagens St. Petersburg). Se den nedre röda gränsdragningen på kartan ovan. Kartan ovan visar således de landavträdelser som gjordes från det egentliga Sverige. I det egentliga Sverige avträddes följande områden till Ryssland i freden i Nystad 1721: Södra delen av Kexholms län Större delen av Viborgs län Vid freden i Nystad 1721 avträdde Sverige även de Baltiska provinserna, dvs Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö och det Svenska Livland. Vid freden i Åbo 1743 avträder Sverige följande områden till Ryssland: Delar av Kymmrnegårds län (områden öster om den västligaste grenen Kymmene älv) Delar av Savolax (Nyslott med angränsande områden av Savolax, vid sjön Saimen) Överst på sidan