Länkar; regementshistoria - svenska regementen, soldatregister

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida] - [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]
 
[Indelningsverket] [Båtsmanshållet] [Artilleriet ] [Svenska krig] [Berömda svenska slag]
[Norrlands båtsmanskompanier
[Infanteriregementen] [Kavalleriregementen] [Artilleriregementen] [Flottans båtsmanskompanier]

Länkar, innehåll:

[Infanteri] [Kavalleri] [Flottan] [Artilleriet] [Indelningsverket etc][Övriga länkar]

Militära länkar

Länkar till sidor med regementshistoria resp. förteckning över manskap

På denna sida finns ett antal länkar till sidor med regementshistoria över regementen i Sverige och Finland som fanns under indelningsverkets dagar.
Sidan innehåller även länkar till hemsidor med förteckningar över knektar/ryttare/båtsmän per kompani eller per socken i dessa regementen.

Jag tar tacksamt emot tips om sidor i ovan nämnda kategorier!  

Infanteriet

Bohusläns regemente

Bohusläns försvarsmuseum / Bohusläns soldatregister:

Magnus Lindskog: http://www.bohuslans-forsvarsmuseum.se/  

Kommentar: Sidan innehåller historik om Bohusläns regemente. Vidare presenteras de forskningsprojekt som bedrivs vid museet, bl.a. soldaterna, båtsmännen och torpen i Bohuslän under indelningsverket 1692 - 1901. Vid museet finns Bohusläns soldatregister med dragoner, soldater och båtsmän, som varit anställda i Bohuslän under indelningsverket.
Tar 20 SEK för att lämna ut information från soldatregistret (per soldatakt).

Dalregementet

Torbjörn Näs: http://www.genealogi.se/dalarna/1714gmr.htm    (Bruten länk)

Kommentar: Sidan innehåller en generalmönstringsrulla från 1714 för Mora kompani, Dalregementet.

Torbjörn Näs: http://www.genealogi.se/dalarna/gifting.htm  (Bruten länk)

Kommentar: Sidan innehåller korpral Jonas Gifting anor. Jonas Gifting var korpral i Orsa kompani, Dalregementet. Det var korpral Gifting som myntade uttrycket: "Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt!"
Sidan är en del av Dalarötter.

Dalregementets soldatregister: 

http://www.dalregementetsmuseer.se/06_Samarbete/soldatregistret/soldatregistret.htm
Verksamheten samordnas av Centrala soldatregistret vid Garnisonsmuseet i Skövde i samarbete med Krigsarkivet. 

Mora kompani

Mari-Louise Grudin: http://grudin.se/

Kommentar: En sida till stöd för de som forskar på Mora kompani, Dalregementet.

 

Hamiltonska infanteriregementet

Anders Berg: http://scangen.se/hamilton1753.htm

Kommentar: Sidan innehåller en generalmönstringsrulla för Hamiltonska infanteriregementet från 1753, namnlistor över officerskårerna vid svenska sk männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget samt namnlistor över officerskårerna vid svenska s k männingsregementen till fot under stora nordiska kriget.

Hälsinge regemente

Soldatregistret Gävleborg: http://sob-bollnas.se/wordpress/soldater/   (Forskarföreningen Släkt & Bygd, Bollnäs)

Karta över kompaniområden: http://sob-bollnas.se/soldater.html

Kommentar: Soldatregistrets sida innehåller inte någon sökbar databas men föreningen forskar fram soldatuppgifter för 50:-/tim.

Roland Palmquist: Ovansjö kompani

Kommentar: Visar förteckning över manskap - 1 300 man - i Ovansjö kompani under åren 1774-1901. A: rotenummerordning, B: namnordning patronymikon, C:
soldatnamnordning


Kronobergs regemente

Rolf Carlsson: http://www.ljungbykompani.se/

Kommentar: Sidan innehåller samtliga soldater i Ljungby kompani samt större delen av befälet och utgör idag ca 2400 individer samt deras familjer. Sidan innehåller även en kort historik om regementet.

Skaraborgs regemente

Garnisonsmuseet: http://www.garnisonsmuseet.se/

Kommentar: Museet beskriver den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg och hur den på olika sätt påverkat staden och bygden.Här finns bl.a. historien om Skaraborgs- och Västgöta regemente.

Habo Släktforskarförening: http://hsf.habo.net/ (Välj sen länken "läsvärt")

Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente.
Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad". Materialet laddas ned som en fil, tyvärr enbart som en Works-fil och inte i Word.

Skånska regementen

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm, Österlens släkt- och forskarförening

Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet.

Skånes knektregister

Skånes Genealogiska Förbund: http://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/

Kommentar: Registret omfattar huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna samt Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena. I registret finns även några av Skånes värvade regementen samt Wendes artilleriregemente. För en komplett förteckning se deras hemsida.
Knektarna kan inte sökas online.
Skånes knektregister finns även att köpa som CD-skiva Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister”.  
CD-skivan säljs på Landsarkivet i Lund eller från Skånes Genealogiska Förbund (SGF). Se vidare instruktioner på SGFs hemsida http://www.sgfm.se/

Smålands soldatregister

Eksjö Museum, Eksjö:  

Kontaktperson: Elisabeth Leek lee@eksjo.se

Kommentar: I registret ingår Jönköpings och Kalmar läns indelta fotfolksregementen och indelta båtsmän på Öland.
För större utredningar, ex samtliga soldater i en rote, tar soldatregistret en avgift på 100 kr.

Södra Skånska Infanteriregementet 

Österlens släktforskar Släkt- och Folklivsforskarförening: http://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/

Kommentar: registret omfattar österlenssoldaterna vid Södra skånska infanteriregementet

Södermanlands regemente

Soldatregister Södermanland: http://soldatregister.p10.se/  

Kommentar: Databasen omfattar Evert Wahlbergs forskning på soldater och soldattorp vid Södermanlands regemente. Datoriseringen av Evert Wahlbergs forskning har skett under ledning av kapten Per-Olof Rosén. Drygt hälften av Södermanlands socknar är inskannad och tillgängligt (mars 2003). Resten av databasen kommer att uppdateras efter hand.
Sökning i databasen kan ske antingen på knekt eller soldattorp.

Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen-d.htm

Kommentar: Allmänt om regementets historia, fälttåg, kommenderingar etc. Vidare regementets kompanier och uniformer.

På min hustrus sida har vi ett antal knektar i Södermanlands regemente. De har funnits i socknarna Björkvik, Dunker och Länna.

 

Upplands regemente 

Soldatregisteret i Uppland: http://www.runslingan.se/node/30 eller runslingan@live.se. Föreningen Släktforskare i Uppland. 
Militära förband som finns med i registret: regementen: Upplands Regemente,  Roslagens Båtsmän och Lif-Regementets Dragon-Corps.
 

Västerbottens regemente 

Kenneth Mossberg: http://www.genealogi.se/faktabanken/litteratur-soek/4435-västerbottens-regemente-1667-1762-på-cd

Kommentar: Cirka 95% av Västerbottens regementes befäl och soldater under tidsperioden 1667-1762. Perioden 1728-1762 finns med genealogiska anteckningar för Umeå-, Bygdeå- och Lövångers kompanier.

Västgötadals regemente

Peter Hjortstam: http://www.aksf.se/kulling/

Kommentar: Sidan handlar framförallt om de knektar som tjänstgjort vid Kullings kompani och om vilka kommenderingar/krig som regementet deltagit i mellan 1685 och 1901.

Ulf Dolling.: http://www.abc.se/~m225/litteratur/littdal/indeltajarbo.html

Kommentar: Sidan handlar om de knektar som tjänstgjort vid Järbo kompani (Dalsland)

Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/

Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente.
Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad".

 

Älvsborgs regemente 

Bengt Hörnberg: http://w1.332.telia.com/~u33204852/regtradi15  Föreningen Älvsborgs regementes traditioner. Sidan verkar ha upphört!! 

Kommentar: Föreningen har en databas med uppgifter om den personal som tjänstgjort vid regementet under de gångna 374- åren. De håller även på att ta fram ett multimediapaket om regementet.

 

Östgöta infanteriregemente

Rolf Ström: http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm  (Bruten länk)

Kommentar: Sidan beskriver indelningsverket på engelska, visar en förteckning över svenska regementen under indelningsverket, en förteckning på de rotar ock knektar som fanns vid Första Livgrenadjär Regementet (fd Östgöta regemente) 1806.
Sidan innehåller även en berättelse om knekten Sven Planck Wallpol levnadsöde (1777 till 1873).
Se även http://www.rolfstrom.com/ (bok on Sven Planck Wallpol)

Anders Brogren: http://www.brogren.nu/Jonasbrogrenslevnad.htm

Kommentar: Sidan beskriver officeren Jonas Berggrens vid Kongl. Lifgrenadier regementets levnadshändelser.

Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/

Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar födda 1600-1899.

 

Österbottens infanteriregemente

Magnus Wiik: http://personal.inet.fi/private/karl-olof.reinlund/soldater1.pdf

Kommentar: Sidan visar en förteckning över de indelta soldater som tjänstgjort vid Närpes kompani, Österbottens regemente, Finland.

M. Lindholm:  http://www.malax.org/westside/indelta/frame.htm Indelta soldater i Malax socken 1734 - 1810, Närpes kompani, Österbottens regemente.

Kommentar: Namnregister rotarna 90 - 114


Kavalleriet

Bohusläns dragonregemente

Se vidare under infanteriet.

Kronprinsens Husarregemente

 http://www.husartroppen.nu/, Kronprinsens Husarregementes Minnestropps hemsida

Kommentar: Sidan innehåller bla. historik om regementet annars handlar den om minnestroppen. 


Livregementets Husarer

Mats Karlsson, http://www.matskarlsson.info/slakt/fknekt.html   Fellingsbro knektar  

Kommentar: Sidan innehåller uppgifter om de soldater i Fellingsbro socken som tjänstgjort vid regementet. Sidan innehåller även en kort historik om regementet.

Skånska kavalleriregementen

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm, Österlens släkt- och forskarförening

Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet.

Niklas Hertzman: http://w1.401.telia.com/~u40107259/  

Kommentar: en sammanställning av alla trumpetare i Skåne från 1600- till 1800-tal. Vidare en hel kompletterande uppgifter som Trumpetens utveckling och tillverkning, historik, klädsel och utrustning mm.

Västgöta kavalleriregemente

Garnisonsmuseet: http://www.garnisonsmuseet.se/

Kommentar: Museet beskriver den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg och hur den på olika sätt påverkat staden och bygden.Här finns bl.a. historien om Skaraborgs- och Västgöta regemente.

Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/

Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente.
Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad".

Östgöta kavalleriregemente

Rolf Ström: http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm   (Bruten länk)

Kommentar: Sidan beskriver indelningsverket på engelska, visar en förteckning över svenska regementen under indelningsverket, en förteckning på de rotar ock knektar som fanns vid Östgöta regemente (Första Livgrenadjär Regementet) 1806.
Sidan innehåller även en berättelse om knekten Sven Planck Wallpol levnadsöde (1777 till 1873).

Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/

Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar och ryttare födda 1600-1899.

 

 

Flottan

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre  

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre.
Hemsida, Båtsmän i Blekinge och Södra Möre: http://diginpast.se/bmregister/index.html

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre har lagt ut ett antal socknars båtsmän i en nätutgåva av deras båtsmansregister. Vilka socknar som är färdiga framgår av hemsidan.
Se även Ostkanten,
http://diginpast.se/ostkanten/index.html

Blekinge Båtsmansregister

Blekinge båtsmansregister har återuppstått och finns nu på adressen: http://www.blekingesf.se/vara-register/Batsmansregistret

Kommentar: Möjlighet finns att söka i registret online.

 

Båtsmansrulla, Blekinge

Båtsmansrullor från 1685 avseende blekinges båtsmanskompanier presenterade av Diginpast i samarbete med Blekinge museum. Innehåll: Blekinge båtsmanskompanier, jordebok och generalmantalsrulla 1685.

Hemsida: http://www.blekingemuseum.se/batsrull/index.html

Kommentar: Dokumentsidorna visas som högupplösta bilder om 400 kb vardera.

 

Gottländska båtsmän 

Kjell Olsson: Soldatregister Gotland: http://www.tjelvar.se/batsman/bt-reg.htm

Kommentar: Allmänt om det gotländska båtsmanshållet och de gotländska båtsmanstorpen. En förteckning över gotländska kompanichefer finns också.

Norrlands båtsmanskompanier

Hans Högman: http://www.hhogman.se/batsmanskomp_Y-lan.htm

Kommentar: Allmän historia samt djupare inriktning på det kompani som Medelpad tillhörde. Kompaniets alla rotar samt de båtsmansnamns som använts. Alla båtsmän i Medelpad vid mitten av 1800-talet. Båtsmansrulla.

Roslags båtsmanskompanier

Roland Palmquist: Båtsmän i Roslags båtsmankompanier

Kommentar: Visar en förteckning över båtsmän i Länna socken, Norrtälje under åren 1700-1900

 

Skånska båtsmanskompaniet

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm, Österlens släkt- och forskarförening

Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet.

Båtsmanshållet i Skåne 1704 - 1721 

Bertil Koch: Båtsmanshållet i Skåne

Kommentar: Sidan handlar om den s k enrolleringen som infördes 1704 och omfattade hela svenska västkusten från Helsingborg till Strömstad. De enrollerade indelades i 5 kompanier med Skånska kompaniet som det 5.e. Bertil redovisar den rapportering som gjordes till amiralitetskollegiet i Karlskrona av skånska enrolleringskompaniets två första chefer. Rapporteringen handlar om tillståndet i kompaniet vid möten och vid båtsmännens uppfordringar till tjänst vid flottan

 

Södra Gästriklands båtsmansrullor

Anders Stehn: http://home.swipnet.se/~w-93721/kontrakt.htm eller http://home.swipnet.se/~w-93721/
Sidorna verkar inte längre finnas men finns rekonstruerad på http://web.archive.org/web/20050310000249/http://home.swipnet.se/~w-93721/

Kommentar: Första sidan innehåller båtsmanskontrakt för Valbo sockens rotar åren 1829-1868. Den andra innehåller en sammanställning över båtsmännen i Valbo sn.

 

Södra Hallands båtsmanskompani

Hallands Genealogiska Förening: http://hallandsslaktforskare.se/

Kommentar: Allmänt om båtsmanshållet och Södra Hallands båtsmanskompani. Förteckning över rotarna och de båtsmansnamn som använts per rote.

 

Ålands båtsmän 

Göran Blomqvist:  http://home.swipnet.se/gblomqvist/bat/batindex.htm 

Kommentar: Sidan har en förteckning på båtsmännen i Sunds socken på Åland under perioden 1729 - 1809. Per rote redovisas de båtsmän som tjänstgjort där.

 

Ångermanlands och Medelpads båtsmän (Västernorrland)

Olof Strömberg: http://www.gstromberg.nu/  Det går att söka efter båtsmännen via en databas på sidan. 

Kommentar: Olof Strömbergs hemsida har en databas över alla Ångermanlands och Medelpads båtsmän. Även lite text om båtsmanshållet, bl.a. båtsmanstorp, uniformer och kontrakt.

 

Östgöta båtsmanskompani

Mats Brusman: http://www.nogg.se/startPage.asp?idHomepage=80629

Kommentar: Alla båtsmän i rote 176 samt alla båtsmän i Östergötland under 1800-talet. Allmänt om båtsmän i Östergötland.

Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/

Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar och båtsmän födda 1600-1899.

 

Allmänt örlogsflottan

Claes Bernes: http://medlem.spray.se/cbernes/   (Bruten länk)

Kommentar: Mycket om örlogsflottan, personalkategorier, reglementen till sjöss, levnadsteckningar av både officerare och manskap, sjöofficerssläkter, Karlskrona örlogsbas, mm.

Artilleriet

Hans Högman:  http://www.hhogman.se/artilleriet.htm

Kommentar: En sida om det svenska artilleriets historia. Bemanning, artilleripjäser, ammunition, organisation etc. Vidare historik över de svenska artilleriregementena.

 

Indelningsverket

Allmänt om indelningsverket i Sverige

Hans Högman: http://www.hhogman.se/indelningsverket.htm

 

Allmänt om båtsmanshållet i Sverige

Hans Högman: http://www.hhogman.se/batsmanshallet.htm

 

Berömda svenska slag:

Hans Högman: http://www.hhogman.se/sve_slag_1600_1.htm

 

Alla regementen

Förteckning inklusive historik och kompaninamn över samtliga svenska regementen under indelningsverkets dagar. Statistiskt sammandrag med fördelning av regementen/kompanier per län för alla truppslag.

Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen_infanteriet-1.htm 

Översikt över svenska regementen, län för län:

Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen_oversikt_inf.htm 

 

Övriga register:

Centrala Soldatregistrets databas OBS, ny startsida!!Centrala soldatregistret
Databasen är sökbar och bygger på Indelningsverkets (1682-1901) material och innehåller de soldater som ingått i den indelta armén. Info om vad som ingår i databasen.  
Det aktnummer som alla soldater har i Centrala Soldatregistret berättar lite om soldaten: Exempelvis så berättar aktnummer SR-04-0450-1792 följande:

SR = Södermanlands regemente

04 = 4:e kompaniet = Oppunda kompani
0450 = rotens nummer i regementet
1792 = soldatens antagningsår

Svenska frivilliga i Finland under andra världskriget. Fakta plus databas. 

Svenska frivilliga i dansk-tyska kriget 1864:  
Hans Högman: 
http://www.hhogman.se/dk_krig_1864a.htm   Ändrad: 2001-08-04
Sidan ger en beskrivning av kriget samt namnen på de deltagande svenskarna.

Finska försvarsmaktens databas över de stupade i finska krigen 1939 - 1945
http://tietokannat.mil.fi/index_sv.html  

Svenska soldater i rysk fångenskap under det Stora Nordiska Kriget
Sökbar databas över de soldater som kom hem efter freden i Nystad år 1721. Databasen omfattar de skånska regementena samt de soldater som var födda i Skåne, Halland eller Blekinge och tjänat vid andra regementen. Magnus Lindskog.
http://www.sgf.m.se/nystad.htm  

Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721
Register till det kartotek som Tore Blomqvist upprättat över det manskap som transporterades till Finland hösten 1721 från fyra upplösta rikssvenska regementen.
http://www.genealogia.fi/hakem/regem/regem0r.htm  

Finska flyktingar i Sverige under Stora ofreden 1700 - 1721
http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.htm

Krigsarkivets förteckning över soldatregister
http://www.ra.se/kra/soldat.html  

Information om soldatregistrering, DIS-Väst
http://www.dis-vast.o.se/soldatreginfo.html  

Dansk militärhistorisk site
startsidan: http://www.milhist.dk/indexdk.html 
Länksamling: http://www.milhist.dk/start/links.html

Militaria: 

 

Uniformer, märken mm:

Vapen mm:

 

Militärhistoriska föreningar:

 

Arkiv:

Militära museer:

Föreningar:


Överst på sidan

 

Försvarsmaktens sidor:

 

Överst på sidan

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
Email

Copyright © Hans Högman, granskat 2017-01-11 11:42