Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman, 2021-08-04

Fotogalleri Släkten Nordlander

Photo Gallery - Nordlander Family

På denna sida finns ett antal foton på min farmors sida (Nordlander).

Släkten Nordlander, Västernorrland

Farmors far Nils Nordlander på logen, Östergraninge, Graninge fs (Y).
Farmors föräldrar Nils och Anna Erika Nordlander, Östergraninge, Graninge fs (Y).
Längst till vänster sitter farmors pappa Nils Nordlander, därefter Nils båda bröder Jonas Nordlander och Erik Jonsson. Bilden är tagen på trappen till bönhuset i Östergraninge (Y).
Farmor Gerda Högman (född Nordlander), Utansjö, Högsjö fs (Y).
Sittandes Anna Erika Nordlander med dottern Gerda Högman stående till höger. Till vänster står Gerdas dotter Ingegerd. Östergraninge Graninge (Y). Flickan på bilden är antagligen Ingegerds dotter Gudrun? Bilden bör då vara tagen i slutet av 1940-talet.
Två bröder, till vänster farmors pappa Nils Nordlander och till höger hans bror Jonas Nordlander. Östergraninge Graninge (Y).
Farmors föräldrar, Nils och Anna Erika Nordlander, Östergraninge, Graninge (Y).
Farmor Gerda Högman på äldre dar.
Två syskon till farmor, Elida Abrahamsson och Ferdinand Nordlander sittandes på farstutrappen till Elidas och Enoks hem i Lövsjöbäcken, Helgum fs (Y).
Två syskon till farmor. Från vänster osäker på vem det är, i mitten farmor Gerda Högman och till höger Elida Abrahamsson sittandes på farstutrappen till Elidas och Enoks hem i Lövsjöbäcken, Helgum fs (Y).
Två syskonbarn till farmor, Elida och Enok Abrahamssons söner Yngve och Stig Abramsson i Stigs lägenhet i Örebro. Fotot är taget i april 1994.
Farmors yngste bror, Ferdinand Nordlander (1900 - 1995). Fotot är från påsk 1994.
Farmors syster, Helena Söderlund, med familj. På bilden står Helena i mitten med maken Erik Söderlund till höger. Mellan dem står sonen Erik och längst till vänster sonen Eriks hustru Sally (född Sundin). 1927 emigrerade de till Argentina. Fotot är taget runt 1945.
Farmors äldsta bror William Nordlander, Östergraninge (Y).
Från vänster William Nordlanders hustru Maria och farmor Gerdas och Williams syster Ester. Östergraninge (Y). Barnen är Marias och är Gunhild och Henry. Fotot är från 1911/1912.
William och Maria Nordlanders dotter Signhild, gift Edsberg. (1996).
Längst till vänster samt till höger sitter William och Maria Nordlanders döttrar Lizzy, gift Jacobsson och Gunhild, gift Ekman. I mitten sitter Lizzys dotter Elisabeth Söderman. (1996).
Kusiner till farmor, syskonen Lundgren, Östergraninge (Y). Från vänster: Johannes, Arthur med hustru Dagmar, Gideon och Valfrid.
Kusin till farmor, Emma Lundgren, Östergraninge (Y). Poststationsförståndarinna.
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gerda Högman (f. Nordlander) fyller år. Bilden är antagligen från Gerdas 60 års- dag den 6/5 1950. Firandet kan vara på släkten Nordlanders familjengård i Östergraninge. Gruppbilden: Sittande; Gerda med sin syster Elida Abrahamsson, en flicka samt Anna-Greta Högman. Stående, från vänster: Sture Högman, en man, Henny Högman, Thora Högman samt Thore och Svea Högman. Sture och Anna-Greta är ett gift par likson Thore och Svea.
Sture och Anna-Greta Högman med Stures brosdotter Inga-Britt Högman.
Nedan, bild 1: Sture Högman med brodern Thore. Flickan är Inga-Britt Högman, dotter till deras bror Torsten och hans hustru Henny. Bild 2: Stående Anna-Greta Högman samt en man. Sittande: Thore Högman, Inga-Britt samt en man.
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman, 2021-08-04

Fotogalleri Släkten

Nordlander

Photo Gallery - Nordlander

Family

På denna sida finns ett antal foton på min farmors sida (Nordlander).

Släkten Nordlander,

Västernorrland

Farmors far Nils Nordlander på logen, Östergraninge, Graninge fs (Y).
Farmors föräldrar Nils och Anna Erika Nordlander, Östergraninge, Graninge fs (Y).
Längst till vänster sitter farmors pappa Nils Nordlander, därefter Nils båda bröder Jonas Nordlander och Erik Jonsson. Bilden är tagen på trappen till bönhuset i Östergraninge (Y).
Farmor Gerda Högman (född Nordlander), Utansjö, Högsjö fs (Y).
Sittandes Anna Erika Nordlander med dottern Gerda Högman stående till höger. Till vänster står Gerdas dotter Ingegerd. Östergraninge Graninge (Y). Flickan på bilden är antagligen Ingegerds dotter Gudrun? Bilden bör då vara tagen i slutet av 1940- talet.
Två bröder, till vänster farmors pappa Nils Nordlander och till höger hans bror Jonas Nordlander. Östergraninge Graninge (Y).
Farmors föräldrar, Nils och Anna Erika Nordlander, Östergraninge, Graninge (Y).
Farmor Gerda Högman på äldre dar.
Två syskon till farmor, Elida Abrahamsson och Ferdinand Nordlander sittandes på farstutrappen till Elidas och Enoks hem i Lövsjöbäcken, Helgum fs (Y).
Två syskon till farmor. Från vänster osäker på vem det är, i mitten farmor Gerda Högman och till höger Elida Abrahamsson sittandes på farstutrappen till Elidas och Enoks hem i Lövsjöbäcken, Helgum fs (Y).
Två syskonbarn till farmor, Elida och Enok Abrahamssons söner Yngve och Stig Abramsson i Stigs lägenhet i Örebro. Fotot är taget i april 1994.
Farmors yngste bror, Ferdinand Nordlander (1900 - 1995). Fotot är från påsk 1994.
Farmors syster, Helena Söderlund, med familj. På bilden står Helena i mitten med maken Erik Söderlund till höger. Mellan dem står sonen Erik och längst till vänster sonen Eriks hustru Sally (född Sundin). 1927 emigrerade de till Argentina. Fotot är taget runt 1945.
Farmors äldsta bror William Nordlander, Östergraninge (Y).
Från vänster William Nordlanders hustru Maria och farmor Gerdas och Williams syster Ester. Östergraninge (Y). Barnen är Marias och är Gunhild och Henry. Fotot är från 1911/1912.
William och Maria Nordlanders dotter Signhild, gift Edsberg. (1996).
Längst till vänster samt till höger sitter William och Maria Nordlanders döttrar Lizzy, gift Jacobsson och Gunhild, gift Ekman. I mitten sitter Lizzys dotter Elisabeth Söderman. (1996).
Kusiner till farmor, syskonen Lundgren, Östergraninge (Y). Från vänster: Johannes, Arthur med hustru Dagmar, Gideon och Valfrid.
Kusin till farmor, Emma Lundgren, Östergraninge (Y). Poststationsförståndarinna.
Gerda Högman (f. Nordlander) fyller år. Bilden är antagligen från Gerdas 60 års-dag den 6/5 1950. Firandet kan vara på släkten Nordlanders familjengård i Östergraninge. Gruppbilden: Sittande; Gerda med sin syster Elida Abrahamsson, en flicka samt Anna-Greta Högman. Stående, från vänster: Sture Högman, en man, Henny Högman, Thora Högman samt Thore och Svea Högman. Sture och Anna-Greta är ett gift par likson Thore och Svea.
Sture och Anna-Greta Högman med Stures brosdotter Inga-Britt Högman.
Nedan, bild 1: Sture Högman med brodern Thore. Flickan är Inga-Britt Högman, dotter till deras bror Torsten och hans hustru Henny. Bild 2: Stående Anna-Greta Högman samt en man. Sittande: Thore Högman, Inga-Britt samt en man.