Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-23

Svenska kyrkans stift

xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svenska kyrkans stift

Den svenska kyrkan består av 13 stift. Stiftet är en del av rikskyrkan och utgör biskopens förvaltningsområde. Ett stift består i sin tur av ett antal kontrakt. Av de nuvarande tretton stiften går sju tillbaka till den indelning som fanns vid 1200-talets början. Ledningen av stiftet åvilar förutom biskopen i första hand domkapitlet. Biskopen har sin residens i stiftstaden.

Uppsala stift

Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Tfn: 018-680700 Fax 018-12 87 62, 12 45 25 E-post: uppsalastift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Linköpings stift

Postadress: Ågatan 65, 582 22 Linköping Tfn: 013-24 26 00 Fax: 013-14 90 95 E-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stift

Postadress: Box 173, 532 23 Skara Besöksadress: Skoltorget 1 Tfn: 0511-262 00 Fax: 0511-262 70 E-post: skara.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skarastift

Strängnäs stift

Postadress: Box 84, 645 22 Strängnäs Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 2 Tfn: 0152-234 00 Fax: 0152-234 56 E-post: strangnas.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Västerås stift

Postadress: Västra Kyrkogatan 9,722 15 Västerås Tfn: 021-17 85 00 Fax: 021- 12 93 10 E-post: stiftskansliet.vasteras@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Växjö stift

Postadress: Box 527, 351 06 Växjö Besöksadress: Östrabro Tfn: 0470-77 38 00 Fax: 0470- 13 32 22 E-post: vaxjostift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Lunds stift

Postadress: Box 32, 221 00 Lund Besöksadress: Kraftstorg 12 B Tfn: 046-35 87 00 Fax: 046-18 49 48 E-post: lundsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Göteborgs stift 

Postadress: Box 119 37, 404 39 Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1 Tfn: 031-771 30 00 Fax: 031-771 30 30 E-post: goteborgsstift@svenskakyrkan.se Hemsida. www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Karlstads stift 

Postadress: Box 186, 651 05 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 15 Tfn: 054-17 24 00 Fax: 054-17 24 70 E-post: karlstadsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift

Härnösands stift 

Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 Tfn: 0611-254 00 Fax: 0511-134 75 E-post: harnosandsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Luleå stift 

Postadress: Stationsgatan 40, 972 32 Luleå Tfn: 0920-26 47 00 Fax: 0920-26 47 70, 26 47 71 E-post: lulea.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/luleastift

Visby stift 

Postadress: Helge Andshuset, Box 1334, 621 24 Visby Besöksadress: Norra Kyrkogatan 3 Tfn: 0498-40 49 00 Fax: 0498-21 01 03 E-post: visby.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Stockholms stift 

Postadress: Box 2016, 103 11 Stockholm Besöksadress: Munkbrogatan 2 Tfn: 08-508 940 00 Fax: 08-24 75 75 E-post: sthlm.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift Överst på sidan
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-23

Svenska kyrkans stift

Svenska kyrkans stift

Den svenska kyrkan består av 13 stift. Stiftet är en del av rikskyrkan och utgör biskopens förvaltningsområde. Ett stift består i sin tur av ett antal kontrakt. Av de nuvarande tretton stiften går sju tillbaka till den indelning som fanns vid 1200- talets början. Ledningen av stiftet åvilar förutom biskopen i första hand domkapitlet. Biskopen har sin residens i stiftstaden.

Uppsala stift

Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Tfn: 018-680700 Fax 018-12 87 62, 12 45 25 E-post: uppsalastift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Linköpings stift

Postadress: Ågatan 65, 582 22 Linköping Tfn: 013-24 26 00 Fax: 013-14 90 95 E-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stift

Postadress: Box 173, 532 23 Skara Besöksadress: Skoltorget 1 Tfn: 0511-262 00 Fax: 0511-262 70 E-post: skara.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skarastift

Strängnäs stift

Postadress: Box 84, 645 22 Strängnäs Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 2 Tfn: 0152-234 00 Fax: 0152-234 56 E-post: strangnas.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/strangnasst ift

Västerås stift

Postadress: Västra Kyrkogatan 9,722 15 Västerås Tfn: 021-17 85 00 Fax: 021- 12 93 10 E-post: stiftskansliet.vasteras@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Växjö stift

Postadress: Box 527, 351 06 Växjö Besöksadress: Östrabro Tfn: 0470-77 38 00 Fax: 0470- 13 32 22 E-post: vaxjostift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Lunds stift

Postadress: Box 32, 221 00 Lund Besöksadress: Kraftstorg 12 B Tfn: 046-35 87 00 Fax: 046-18 49 48 E-post: lundsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Göteborgs stift 

Postadress: Box 119 37, 404 39 Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1 Tfn: 031-771 30 00 Fax: 031-771 30 30 E-post: goteborgsstift@svenskakyrkan.se Hemsida. www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Karlstads stift 

Postadress: Box 186, 651 05 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 15 Tfn: 054-17 24 00 Fax: 054-17 24 70 E-post: karlstadsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift

Härnösands stift 

Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 Tfn: 0611-254 00 Fax: 0511-134 75 E-post: harnosandsstift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Luleå stift 

Postadress: Stationsgatan 40, 972 32 Luleå Tfn: 0920-26 47 00 Fax: 0920-26 47 70, 26 47 71 E-post: lulea.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/luleastift

Visby stift 

Postadress: Helge Andshuset, Box 1334, 621 24 Visby Besöksadress: Norra Kyrkogatan 3 Tfn: 0498-40 49 00 Fax: 0498-21 01 03 E-post: visby.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Stockholms stift 

Postadress: Box 2016, 103 11 Stockholm Besöksadress: Munkbrogatan 2 Tfn: 08-508 940 00 Fax: 08-24 75 75 E-post: sthlm.stift@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift Överst på sidan