Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-08-06

Svensk historia

Nedan finns ett antal artiklar på ämnet svensk historia uppdelade på olika ämnesområden

Hur fungerade det förr:

Gamla mått och vikter Ändrad: 2004-02-26 Postbefordran förr Ändrad: 2018-05-17 Svenska skolans historia Ändrad: 2021-08-28 Sjukdomar och sjukvård förr Ändrad: 2019-01-06 Gamla sjukdomsnamn Ändrad: 2019-01-06 Svenskt namnskick i gångna tider Ändrad: 2017-08-31 Namnlagar i Sverige Ändrad: 2017-08-31 Tideräkning i Sverige Ändrad: 2016-11-07 Lärlingar, gesäller och mästare - skråväsendet, Ändrad: 2017-07-20 Änglamakerskor Ändrad: 2016-11-08

Rättsväsendet:

Lagar och förordningar / Brott och straff Ändrad: 2020-05-12 Polisväsendet förr i tiden Ändrad: 2019-04-05 Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet Ändrad: 2020-06-01 Tullens historia Ändrad: 2021-05-15 Kustbevakningens historia Ändrad: 2021-05-15 Inrikespass Ändrad: 2016-05-03 Ett äktenskapsmål i Ljustorp 1773, kaplanen Lars Leufstadius. Ändrad: 2010-12-04 Inrikes tullar Ändrad: 2016-11-03 Medborgarskap och pass, Ändrad: 2020-08-08

Vårt monetära system:

Vårt gamla myntsystem Ändrad: 2016-11-13 Bankernas historia Ändrad: 2016-11-13

Kyrkan:

Kyrkans organisation Ändrad: 2018-08-06 Kyrktagning av kvinnan efter förlossning samt dopseder och namngivning Ändrad: 2016-11-21 Kyrkotionde, Ändrad: 2018-08-07

Bondesamhället / Adeln:

Jordbrukets avkastning och nödår Ändrad: 2018-08-06 Det gamla bondesamhället Ändrad 2018-08-10 Skatte-, krono- och frälsebönder och om ägande av jord Ändrad: 2018-08-06 Begreppen torpare respektive bönder Ändrad: 2018-08-06 Statarsystemet Ändrad: 2016-11-05 Snickartorp, statarlängan på Berga Ändrad: 2019-06-16 Bomärken i Ljustorp och Hässjö (Y) Ändrad: 2020-05-06 Knuttimring i Sverige, om den svenska traditionen med knuttimrade hus och sättet att knuttimra. Ändrad: 2017-08-12 Adel och adelsbegreppet Ändrad: 2020-04-03 Fäbodar och fäbodliv Ändrad: 2018-04-15 Sörkörare Ändrad: 2018-08-10 Skiftesreformerna i Sverige, Ändrad: 2021-07-24

Län / Landskap / Kartor:

Sveriges län Ändrad: 2019-05-31 Norrlands och Västernorrlands länsindelning genom tiderna. Ändrad: 2020-05-09 Sveriges landskap Ändrad: 2019-05-31 Sveriges landsdelar Ändrad: 2019-05-31 Svenska landskapsväxter och landskapsdjur Ändrad: 2002-11-24 Svenska landskapsvapen Ändrad: 2016-10-30 Karta, Medelpads socknar Ändrad: 2016-11-20 Karta, Svenska län Ändrad: 2019-06-11 Karta, Svenska landskap Ändrad: 2019-05-31 Regioner och landsting Ändrad: 2019-05-31 Kommuner Ändrad: 2019-06-01

Svensk historia:

Häxprocesserna i Torsåker (Y) Ändrad: 2021-06-22 Gamla yrkestitlar Ändrad: 2021-08-14 Svenskt julfirande, Ändrad: 2019-12-23 Fattigvård i gångna tider, Ändrad: 2020-06-12 Socknen och sockenstämman, Ändrad: 2020-06-24 Titlar och titulerande förr, Ändrad: 2020-07-30 Fordonsregister och registreringsskyltar mm. Ändrad: 2020-08-22 Fyr- och lotsväsendets historia, Ändrad 2020-09-11 Pensionens historia, Ändrad 2021-01-13 Timmerflottning, Ändrad 2021-01-27 Svenska järnvägens historia, Ändrad 2021-02-26 Svensk väghistoria, Ändrad 2021-12-28 Gästgiverier & skjutshåll, Ändrad 2021-12-28 Gamla jakt- och fångstmetoder, Ändrad 2022-04-01

Svensk historia:

Kort om svensk historia Ändrad: 2016-11-23 Lokalhistoria, Sundsvall Ändrad: 2017-09-11 Kolonin Nya Sverige Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Cabo Corso Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Saint-Barthélemy Ändrad: 2017-05-08 Svenska utvandringen till USA Ändrad: 2019-12-04 Historien om hur en svensk snusdosa hamnade i USA Ändrad: 2017-05-27 Sveriges regenter Ändrad: 2016-11-23 Sveriges Riksdag och dess historia Ändrad: 2020-07-09 Sveriges parlamentariska system Ändrad: 2022-10-27 Sveriges regenter under 1000 år (extern länk) Svensk semesterrätt Ändrad: 2016-11-23 Bondbyar/byamän/bystämma Ändrad 2023-04-12

Övrigt:

De svenska personnumren Ändrad: 2016-11-22 Kuriosa - svenska uppfinningar Ändrad: 2016-11-22 Svensk/engelsk ordlista, Släktforskningstermer (dictionary) Ändrad: 2017-07-08 Svenska städers befolkningsmängd 1570 - 1950, Ortshistoria.se Stavningsreformen 1906 Ändrad: 2016-11-21 Göta kanals historia Ändrad: 2018-08-23 En brovaktarfamilj på Göta kanal Ändrad: 2018-11-11 En emigrantresa 1880, Ändrad: 2019-02-07 En emigrantresa 1904, Ändrad 2019-03-19 Begreppet Kungl. Maj:t, Ändrad 2021-08-13 Fastighetsbeteckningar, Ändrad 2022-08-07 Om mantal, jordatal mm, Ändrad 2023-02-19
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sök på sajten Sök på sajten

Angående kopiering av material från denna hemsida

Får man kopiera material (text och bilder) från denna eller andra av mina sidor för att lägga ut på egen Internetsida? Svaret är NEJ! Det är däremot OK att länka till mina sidor.
Du är besökare:


Free Visits Counter  sen 1996-11-04 

Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-24

Svensk historia

Nedan finns ett antal artiklar på ämnet svensk historia uppdelade på olika ämnesområden

Hur fungerade det förr:

Gamla mått och vikter Ändrad: 2004-02-26 Postbefordran förr Ändrad: 2018-05-17 Svenska skolans historia Ändrad: 2021-08-28 Sjukdomar och sjukvård förr Ändrad: 2019-01-06 Gamla sjukdomsnamn Ändrad: 2019-01-06 Svenskt namnskick i gångna tider Ändrad: 2017- 08-31 Namnlagar i Sverige Ändrad: 2017-08-31 Tideräkning i Sverige Ändrad: 2016-11-07 Lärlingar, gesäller och mästare - skråväsendet, Ändrad: 2017-07-20 Änglamakerskor Ändrad: 2016-11-08

Rättsväsendet:

Lagar och förordningar / Brott och straff Ändrad: 2020-05-12 Polisväsendet förr i tiden Ändrad: 2019-04-05 Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet Ändrad: 2020-06-01 Tullens historia Ändrad: 2021-05-15 Kustbevakningens historia Ändrad: 2021-05-15 Inrikespass Ändrad: 2016-05-03 Ett äktenskapsmål i Ljustorp 1773, kaplanen Lars Leufstadius. Ändrad: 2010-12-04 Inrikes tullar Ändrad: 2016-11-03 Medborgarskap och pass, Ändrad: 2020-08-08

Vårt monetära system:

Vårt gamla myntsystem Ändrad: 2016-11-13 Bankernas historia Ändrad: 2016-11-13

Kyrkan:

Kyrkans organisation Ändrad: 2018-08-06 Kyrktagning av kvinnan efter förlossning samt dopseder och namngivning Ändrad: 2016-11-21 Kyrkotionde, Ändrad: 2018-08-07

Bondesamhället / Adeln:

Jordbrukets avkastning och nödår Ändrad: 2018-08-06 Det gamla bondesamhället Ändrad 2018-08-10 Skatte-, krono- och frälsebönder och om ägande av jord Ändrad: 2018-08-06 Begreppen torpare respektive bönder Ändrad: 2018-08-06 Statarsystemet Ändrad: 2016-11-05 Snickartorp, statarlängan på Berga Ändrad: 2019-06-16 Bomärken i Ljustorp och Hässjö (Y) Ändrad: 2020-05- 06 Knuttimring i Sverige, om den svenska traditionen med knuttimrade hus och sättet att knuttimra. Ändrad: 2017-08-12 Adel och adelsbegreppet Ändrad: 2020-04-03 Fäbodar och fäbodliv Ändrad: 2018-04-15 Sörkörare Ändrad: 2018-08-10 Skiftesreformerna i Sverige, Ändrad: 2021-07-24

Län / Landskap / Kartor:

Sveriges län Ändrad: 2019-05-31 Norrlands och Västernorrlands länsindelning genom tiderna. Ändrad: 2020-05-09 Sveriges landskap Ändrad: 2019-05-31 Sveriges landsdelar Ändrad: 2019-05-31 Svenska landskapsväxter och landskapsdjur Ändrad: 2002-11-24 Svenska landskapsvapen Ändrad: 2016-10-30 Karta, Medelpads socknar Ändrad: 2016-11-20 Karta, Svenska län Ändrad: 2019-06-11 Karta, Svenska landskap Ändrad: 2019-05-31 Regioner och landsting Ändrad: 2019-05-31 Kommuner Ändrad: 2019-06-01

Svensk historia:

Häxprocesserna i Torsåker (Y) Ändrad: 2021-06-22 Gamla yrkestitlar Ändrad: 2021-08-14 Svenskt julfirande, Ändrad: 2019-12-23 Fattigvård i gångna tider, Ändrad: 2020-06-12 Socknen och sockenstämman, Ändrad: 2020-06-24 Titlar och titulerande förr, Ändrad: 2020-07-30 Fordonsregister och registreringsskyltar mm. Ändrad: 2020-08-22 Fyr- och lotsväsendets historia, Ändrad 2020-09-11 Pensionens historia, Ändrad 2021-01-13 Timmerflottning, Ändrad 2021-01-27 Svenska järnvägens historia, Ändrad 2021-02-26 Svensk väghistoria, Ändrad 2021-12-28 Gästgiverier & skjutshåll, Ändrad 2021-12-28 Gamla jakt- och fångstmetoder, Ändrad 2022-04-01

Svensk historia:

Kort om svensk historia Ändrad: 2016-11-23 Lokalhistoria, Sundsvall Ändrad: 2017-09-11 Kolonin Nya Sverige Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Cabo Corso Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Saint-Barthélemy Ändrad: 2017-05-08 Svenska utvandringen till USA Ändrad: 2019-12-04 Historien om hur en svensk snusdosa hamnade i USA Ändrad: 2017-05-27 Sveriges regenter Ändrad: 2016-11-23 Sveriges Riksdag och dess historia Ändrad: 2020-07-09 Sveriges parlamentariska system Ändrad: 2022-10-27 Sveriges regenter under 1000 år (extern länk) Svensk semesterrätt Ändrad: 2016-11-23 Bondbyar/byamän/bystämma Ändrad 2023-04-12

Övrigt:

De svenska personnumren Ändrad: 2016-11-22 Kuriosa - svenska uppfinningar Ändrad: 2016-11-22 Svensk/engelsk ordlista, Släktforskningstermer (dictionary) Ändrad: 2017-07-08 Svenska städers befolkningsmängd 1570 - 1950, Ortshistoria.se Stavningsreformen 1906 Ändrad: 2016-11-21 Göta kanals historia Ändrad: 2018-08-23 En brovaktarfamilj på Göta kanal Ändrad: 2018-11-11 En emigrantresa 1880, Ändrad: 2019-02-07 En emigrantresa 1904, Ändrad 2019-03-19 Begreppet Kungl. Maj:t, Ändrad 2021-08-13 Fastighetsbeteckningar, Ändrad 2022-08-07 Om mantal, jordatal mm, Ändrad 2023-02-19