Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Den sista avrättningen i Medelpad – Armsjömordet

När isen gick upp i april 1849 hittades ett manslik i Ljungans krök vid Njurunda by. Liket var illa åtgånget av is och vatten och halvt förruttnat. Det visade sig dock att liket hade fyra märken i bakhuvudet vilket gjorde att man misstänkte att han bragds om livet. Liket identifierades som drängen Jon Andersson, tidigare inhyst av koltorparen Johan Höglund. Ganska snart riktades misstankarna mot drängens tidigare arbetsgivare Johan Höglund och hans granne Johan Andersson (även han koltorpare). Johan Höglund och Johan Andersson hade innan jul handlat julmat och brännvin. Det var dock känt att de båda saknade pengar, så frågan var varifrån de fått dessa pengar. Den som ledde utredningen var åklagaren Johan Wahlström. Även Johan Höglunds hustru dras in i brottsutredningen. De båda koltorparna nekar till dådet men efter ett tag ger en av dem vika och erkänner att de rånmördat drängen Jon Andersson. Kroppen hade de dumpat i Ljungan. Uppenbarligen hade koltorparna lurat med sig Jon Andersson till en kolmila vid Armsjön. Här skulle han få betalt för sin tjänst hos Höglund men istället blev han rånad på sina pengar och mördad. Johan Höglund och Johan Andersson dömdes båda till döden för rånmord och Johan Höglunds hustru döms till fängelse för medhjälp till mord. Avrättningen av Höglund och Andersson sker via halshuggning på Njurunda sockens avrättningsplats i Årskogen på gränsen mellan Medelpad och Hälsingland (ca 3 mil söder om Sundsvall) den 16 juli 1851. Detta var den sista avsättningsdomen som avkunnades i Medelpad.

Relaterade länkar

Lokalhistoria, Sundsvall Häxprocessen i Njurunda 1642

Lokal historia Sundsvall

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Den sista avrättningen i

Medelpad – Armsjömordet

När isen gick upp i april 1849 hittades ett manslik i Ljungans krök vid Njurunda by. Liket var illa åtgånget av is och vatten och halvt förruttnat. Det visade sig dock att liket hade fyra märken i bakhuvudet vilket gjorde att man misstänkte att han bragds om livet. Liket identifierades som drängen Jon Andersson, tidigare inhyst av koltorparen Johan Höglund. Ganska snart riktades misstankarna mot drängens tidigare arbetsgivare Johan Höglund och hans granne Johan Andersson (även han koltorpare). Johan Höglund och Johan Andersson hade innan jul handlat julmat och brännvin. Det var dock känt att de båda saknade pengar, så frågan var varifrån de fått dessa pengar. Den som ledde utredningen var åklagaren Johan Wahlström. Även Johan Höglunds hustru dras in i brottsutredningen. De båda koltorparna nekar till dådet men efter ett tag ger en av dem vika och erkänner att de rånmördat drängen Jon Andersson. Kroppen hade de dumpat i Ljungan. Uppenbarligen hade koltorparna lurat med sig Jon Andersson till en kolmila vid Armsjön. Här skulle han få betalt för sin tjänst hos Höglund men istället blev han rånad på sina pengar och mördad. Johan Höglund och Johan Andersson dömdes båda till döden för rånmord och Johan Höglunds hustru döms till fängelse för medhjälp till mord. Avrättningen av Höglund och Andersson sker via halshuggning på Njurunda sockens avrättningsplats i Årskogen på gränsen mellan Medelpad och Hälsingland (ca 3 mil söder om Sundsvall) den 16 juli 1851. Detta var den sista avsättningsdomen som avkunnades i Medelpad.

Relaterade länkar

Lokalhistoria, Sundsvall Häxprocessen i Njurunda 1642

Lokal historia

Sundsvall