Ståndsområden för flottans båtsmanskompanier

[Föregående sida][Startsidan]B?sman
Tabell över fördelningen av rotar per län
Innehåll: [Infanteri][Kavalleri][Flottan]

Nedan visas en geografisk översikta av de ståndsområden som respektive båtsmanskompani i Sverige hade sina rotar/rusthåll i.

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internetsida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida..

Geografisk översikt av de indelta och roterade båtsmanskompanierna
F? mark?en ?er ett kompaninamn i listan till h?er s?visas dess placering p?kartan. När du för markören över namnet på ett båtmanskompani i listan nedan så visas dess placering på kartan till vänster.

Indelta båtsmanshållet:

Blekinge båtsmanskompanier  
Södra Möres båtsmanskompanier

Roterade båtsmanshållet:
Bohusläns båtsmanskompanier
Gotlands båtsmanskompanier
Hallands båtsmanskompanier
Norrlands båtsmanskompanier
Roslags båtsmanskompanier
Smålands båtsmanskompani
Södermanlands båtsmanskompanier
Tjust båtsmanskompani
Västergötlands båtsmanskompani
Ölands båtsmanskompanier
Östergötlands båtsmanskompani
Städernas båtsmanskompanier:
Skåne/Blekinges städers båtsmanskompani
Stockholms stads båtsmanskompani

Uppstädernas båtsmanskompani

Klicka på informationssymbolen för att få en kortfattad information om respektive båtsmanskompani.
Stäng inforutan efter varje gång den öppnats!

 

Överst på sidan

   Hans Högman
Email

Copyright © Hans Högman, granskat 2013-03-25