Ståndsområden för de indelta kavalleriregementena

Kavalerist[Föregående sida][Startsidan]
Tabell över fördelningen av rotar per län
Innehåll: [Infanteri][Kavalleri][Flottan]

Nedan visas en geografisk översikta av de ståndsområden som respektive kavalleriregemente i Sverige hade sina rusthåll i.

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internetsida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.
 

Geografisk översikt av de indelta kavalleriregementena
F? mark?en ?er ett regementsnamn i listan till h?er s?visas dess placering p?kartan. När du för markören över ett regementsnamn i listan nedan så visas dess placering på kartan till vänster.

Adelsfanan  
Bohusläns dragonregemente *
Livregementet till häst
Livregementets husarer
Norra Skånska kavalleriregementet
Norrlands dragonregemente
Smålands kavalleriregemente  
Södra Skånska kavalleriregementet
Västgöta kavalleriregemente *
Östgöta kavalleriregemente *

Klicka på informationssymbolen för att få en kortfattad information om respektive regemente.
Stäng inforutan efter varje gång den öppnats!

* = kavalleriregementen som omorganiserats till infanteri.

Överst på sidan

   Hans Högman
Email

Copyright © Hans Högman, granskat 2013-03-25