Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker soldater/båtsmän i de militära rullorna utifrån HFL -

Sverige

Allmänt

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit knektar i infanteriregementen, ryttare i kavalleriregementen eller båtsmän i flottan. Kanske hittar man också en ana som tjänstgjort vid ett värvat förband. Den första information man får om att en ana varit militär kommer normalt från husförhörslängderna (HFL). Därefter vill man gå vidare och söka sin ana i de militära rullorna. Först måste man dock hitta det förband som anan tjänstgjorde vid. För de indelta förbanden har man en mycket stor hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Med hjälp av sockenregistret i Grill kan man enkelt få fram namn på förbanden. När man väl har namnet på förbandet, oberoende om det är ett infanteriregemente, kavalleriregemente eller ett båtsmanskompani har man en ingång till de militära källorna.

Forska på militärer

Indelta förband

Hur vet jag vilken typ av militär min ana var, dvs var han soldat i infanteriet, ryttare i kavalleriet eller båtsman i flottan? En ledtråd får man av den titel som oftast finns före namnet på personen i husförhörslängden. Exempel på titlar: Infanteriet: Sold. (soldat), Gren. (grenadjär), Knekt, Fältj. (fältjägare) Kavalleriet: Ryttare, Drag. (dragon), Hus. (husar), Hästj. (hästjägare), Lansiär Flottan: Båtsm. (båtsman), Kronobåtsm. (kronobåtsman) Värvade förband: Gard. (gardist), Livgardist, Hästgard. (hästgardist), Drabant, Art. (artillerist) För de indelta förbanden får man definitivt besked på detta när man i Grill slår upp sockenregistret och tittar på de referenser som ges för den aktuella socknen. Alla länkarna nedan för de indelta förbanden innehåller uppgifter om hur man använder Grill för att hitta rätt förband. Det går med andra ord att börja med vilken som helst av dessa länkar tills man vet typ av förband (truppslag). På länkarna nedan finns ett antal praktiska exempel på hur man forskar på knektar, ryttare och båtsmän vid de indelta regementena. Hur man forskar på: Soldater (knektar) i infanteriregementen Ändrad: 2016-11-25 Soldater (ryttare) i kavalleriregementen Ändrad: 2016-11-26 Båtsmän i flottan Ändrad: 2016-11-28 Närke-Värmlands regemente (Hur man forskar på ett regemente som delades innan Grills verk skapades) Ändrad: 2017-01-13 Soldater vid regementena i Finland före 1809 Ändrad: 2017-01-11 Soldater efter 1885, dvs sökning i stamrullorna Ändrad: 2017-01-12 Officerare och underofficerare i de militära rullorna Ändrad: 2017-01-15 Uppgifter om en soldats pension (gratialister) Ändrad 2017-01-18 Titta även på hur man söker militära rullor i de digitala arkiven Ändrad: 2017-01-10

Värvade förband

Hur vet jag om min ana var indelt- eller värvad soldat? De indelta regementena och båtsmanskompanierna var uppsatta på landsbygden, dvs i landsortsocknar. Där hade de soldattorp att bruka när de inte var i tjänst. De fanns med andra ord inte i städerna. Det fanns dock båtsmanskompanier som var uppsatta i vissa städer. Om man hittat en ana som under den tid han var aktiv soldat bodde på landsbygden tjänstgjorde han vid ett indelt förband. De värvade regementena fanns i städerna som garnisonsförband eller på landets fästningar. Med andra ord, om din ana bodde i någon av de större städerna när han var soldat är sannolikheten stor att han tjänstgjorde i ett värvat förband. Exempelvis var samtliga artilleriregementen värvade förband. Hur man forskar på: Soldater i värvade regementen Ändrad 2017-01-08

Beväringar / värnpliktiga

När man tittar i husförhörslängderna finner man i kolumnen Värnplikt eller Värnpliktsförhållande då och då en tre-delad sifferkombination. Dessa siffror är militära inskrivningsnummer som de värnpliktiga fick vid mönstringen. Under 1800-talet fanns en föregångare till den allmänna värnplikten (som tog vid efter indelningsverkets avskaffande 1901) som kallades beväringen. Från år 1886 tilldelades de värnpliktiga ett tre-delat inskrivningsnummer som gör det lättare att forska i de militära rullorna på värnpliktiga. År 1901 avskaffades indelningsverket och därmed även beväringen. Istället infördes ett system med allmän värnplikt. Hur man forskar på: Beväringar / värnpliktiga Ändrad: 2020-02-04

Referenslitteratur

Soldatforska, Hur finner jag mina militära förfäder. Lars Ericson Wolke, 2012. Sveriges Släktforskarförbunds handböcker 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000.

Handledning: Hur man söker i de militära rullorna

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Innehåll denna sida:
Handledningar:
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker soldater/båtsmän

i de militära rullorna utifrån HFL -

Sverige

Allmänt

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit knektar i infanteriregementen, ryttare i kavalleriregementen eller båtsmän i flottan. Kanske hittar man också en ana som tjänstgjort vid ett värvat förband. Den första information man får om att en ana varit militär kommer normalt från husförhörslängderna (HFL). Därefter vill man gå vidare och söka sin ana i de militära rullorna. Först måste man dock hitta det förband som anan tjänstgjorde vid. För de indelta förbanden har man en mycket stor hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Med hjälp av sockenregistret i Grill kan man enkelt få fram namn på förbanden. När man väl har namnet på förbandet, oberoende om det är ett infanteriregemente, kavalleriregemente eller ett båtsmanskompani har man en ingång till de militära källorna.

Forska på militärer

Indelta förband

Hur vet jag vilken typ av militär min ana var, dvs var han soldat i infanteriet, ryttare i kavalleriet eller båtsman i flottan? En ledtråd får man av den titel som oftast finns före namnet på personen i husförhörslängden. Exempel på titlar: Infanteriet: Sold. (soldat), Gren. (grenadjär), Knekt, Fältj. (fältjägare) Kavalleriet: Ryttare, Drag. (dragon), Hus. (husar), Hästj. (hästjägare), Lansiär Flottan: Båtsm. (båtsman), Kronobåtsm. (kronobåtsman) Värvade förband: Gard. (gardist), Livgardist, Hästgard. (hästgardist), Drabant, Art. (artillerist) För de indelta förbanden får man definitivt besked på detta när man i Grill slår upp sockenregistret och tittar på de referenser som ges för den aktuella socknen. Alla länkarna nedan för de indelta förbanden innehåller uppgifter om hur man använder Grill för att hitta rätt förband. Det går med andra ord att börja med vilken som helst av dessa länkar tills man vet typ av förband (truppslag). På länkarna nedan finns ett antal praktiska exempel på hur man forskar på knektar, ryttare och båtsmän vid de indelta regementena. Hur man forskar på: Soldater (knektar) i infanteriregementen Ändrad: 2016-11-25 Soldater (ryttare) i kavalleriregementen Ändrad: 2016-11-26 Båtsmän i flottan Ändrad: 2016-11-28 Närke-Värmlands regemente (Hur man forskar på ett regemente som delades innan Grills verk skapades) Ändrad: 2017-01-13 Soldater vid regementena i Finland före 1809 Ändrad: 2017-01-11 Soldater efter 1885, dvs sökning i stamrullorna Ändrad: 2017-01-12 Officerare och underofficerare i de militära rullorna Ändrad: 2017-01-15 Uppgifter om en soldats pension (gratialister) Ändrad 2017-01-18 Titta även på hur man söker militära rullor i de digitala arkiven Ändrad: 2017-01-10

Värvade förband

Hur vet jag om min ana var indelt- eller värvad soldat? De indelta regementena och båtsmanskompanierna var uppsatta på landsbygden, dvs i landsortsocknar. Där hade de soldattorp att bruka när de inte var i tjänst. De fanns med andra ord inte i städerna. Det fanns dock båtsmanskompanier som var uppsatta i vissa städer. Om man hittat en ana som under den tid han var aktiv soldat bodde på landsbygden tjänstgjorde han vid ett indelt förband. De värvade regementena fanns i städerna som garnisonsförband eller på landets fästningar. Med andra ord, om din ana bodde i någon av de större städerna när han var soldat är sannolikheten stor att han tjänstgjorde i ett värvat förband. Exempelvis var samtliga artilleriregementen värvade förband. Hur man forskar på: Soldater i värvade regementen Ändrad 2017-01-08

Beväringar / värnpliktiga

När man tittar i husförhörslängderna finner man i kolumnen Värnplikt eller Värnpliktsförhållande och då en tre-delad sifferkombination. Dessa siffror är militära inskrivningsnummer som de värnpliktiga fick vid mönstringen. Under 1800-talet fanns en föregångare till den allmänna värnplikten (som tog vid efter indelningsverkets avskaffande 1901) som kallades beväringen. Från år 1886 tilldelades de värnpliktiga ett tre-delat inskrivningsnummer som gör det lättare att forska i de militära rullorna på värnpliktiga. År 1901 avskaffades indelningsverket och därmed även beväringen. Istället infördes ett system med allmän värnplikt. Hur man forskar på: Beväringar / värnpliktiga Ändrad: 2020-02-04

Referenslitteratur

Soldatforska, Hur finner jag mina militära förfäder. Lars Ericson Wolke, 2012. Sveriges Släktforskarförbunds handböcker 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000.

Handledning: Hur man

söker i de militära rullorna