Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-05

Inledning

Sverige har varit inblandad i ett stort antal krig genom århundradena. Mellan Gustav Vasas befrielsekrig 1521-1523 och fram till Sveriges senaste krig 1814 har Sverige varit inblandade i hela 31 krig. Majoriteten av dessa konflikter har varit med antingen Danmark eller Ryssland. En tredje nation är Polen. Under dessa krig har den svenska armén och flottan deltagit i många bataljer på slagfälten. Följande sidor “Berömda svenska slag belyser ett urval av dessa slag. Sidorna tar upp slag som skett under 1600-, 1700- och 1800-talen, dvs under indelningsverkets epok. Sidorna är indelade på århundrade och inom århundrade på krig och slag. Läs mer om de svenska slagen genom att första välja århundrade i navigeringslisten nedan:

Berömda slag under indelningsverkets epok (1)

Källreferenser

1. Närkingar i krig och fred. Närkes militärhistoria, del I. Stiftelsen Nerekies regementen, 1989 2. Kungliga Södermanlands regemente under 350 år, 1977 3. Kungar och krigare, tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Anders Florén, Stellan Dahlgren,Jan Lindegren, 1992 4 . Historien om Sverige, När Sverige blev stormakt. Herman Lindqvist, 1994 5. Historien om Sverige, Storhet och fall. Herman Lindqvist, 1995 6. Karoliner. Alf Åberg, Göte Göransson, 1976 7. I karolinernas spår. Alf Åberg, 1959 8. Poltava. Peter Englund, 1988 9. Gustav II Adolf och hans folk. Göte Göransson, 1994 10. Ofredssår. Peter Englund, 1993 11. Focus 98, Norstedts Multimedia. 1997 12. Slaget vid Lund (Ett mord och icke ett fältslag), Claes Wahlöö & Göran Larsson, 1998 13. Svenska krig 1521 – 1814, Ulf Sundberg, 1998 14. Skånska kriget 1675 – 1679, Claes-Göran Isacsson, 2000 15. Kungl. Södermanlands regementes historia 1771 – 1915, Karl K:sson Leijonhufvud, 1915
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-05

Inledning

Sverige har varit inblandad i ett stort antal krig genom århundradena. Mellan Gustav Vasas befrielsekrig 1521-1523 och fram till Sveriges senaste krig 1814 har Sverige varit inblandade i hela 31 krig. Majoriteten av dessa konflikter har varit med antingen Danmark eller Ryssland. En tredje nation är Polen. Under dessa krig har den svenska armén och flottan deltagit i många bataljer på slagfälten. Följande sidor “Berömda svenska slag” belyser ett urval av dessa slag. Sidorna tar upp slag som skett under 1600-, 1700- och 1800-talen, dvs under indelningsverkets epok. Sidorna är indelade på århundrade och inom århundrade på krig och slag. Läs mer om de svenska slagen genom att första välja århundrade i navigeringslisten nedan:

Berömda slag under

indelningsverkets epok (1)

Källreferenser

1. Närkingar i krig och fred. Närkes militärhistoria, del I. Stiftelsen Nerekies regementen, 1989 2. Kungliga Södermanlands regemente under 350 år, 1977 3. Kungar och krigare, tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Anders Florén, Stellan Dahlgren,Jan Lindegren, 1992 4 . Historien om Sverige, När Sverige blev stormakt. Herman Lindqvist, 1994 5. Historien om Sverige, Storhet och fall. Herman Lindqvist, 1995 6. Karoliner. Alf Åberg, Göte Göransson, 1976 7. I karolinernas spår. Alf Åberg, 1959 8. Poltava. Peter Englund, 1988 9. Gustav II Adolf och hans folk. Göte Göransson, 1994 10. Ofredssår. Peter Englund, 1993 11. Focus 98, Norstedts Multimedia. 1997 12. Slaget vid Lund (Ett mord och icke ett fältslag), Claes Wahlöö & Göran Larsson, 1998 13. Svenska krig 1521 – 1814, Ulf Sundberg, 1998 14. Skånska kriget 1675 – 1679, Claes-Göran Isacsson, 2000 15. Kungl. Södermanlands regementes historia 1771 – 1915, Karl K:sson Leijonhufvud, 1915