Ätten Ribbing - Hvargarnsgrenen

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia]  -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[[Ribbing - start]  Ättegrenar: Grenen af Zernava, Österbygrenen, Hvargarnsgrenen, Ulfsnäsgrenen, Grensholmsgrenen

Denna sida beskriver ättegrenen Hvargarn av ätten Ribbing. Tavlan börjar med grenens stamfar, Bent Ribbing (1614 - 1642). Stamtavlan är uppställd i tabellform.

Använd din browsers sökfunktion för att söka på namn/orter. Klicka på "s * " för att komma till nästa generation (tabell) för personen i fråga.

Tabell 1

Bengt Ersson Ribbing. Född omkring 1614. Död 1642-11-16. Stamfar för Vargarns ättegren ur vilken Ribbingarna af Koberg utgrenat sig. Ägde godset Vargarn i Lista sn (D). Studerar i Uppsala 1632 och blev med tiden kapten vid Upplands regemente.

Gift med Elisabeth Kyle. (Död 1653.)

Barn:

Johan Bengtsson Ribbing. Född omkring 1642. Död 1700-11-20 i Narva. Se tabell 2, s *.

 

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Johan Bengtsson Ribbing. Generalmajor. Född omkring 1642. Död 1700-11-20 i Narva. Johan ärvde sitt fädernehem Vargarn, Lista sn (D) samt från modern Kylehof i Västra Hargs sn (E). Studerade i Uppsala 1653 och blev löjtnant vid C C Köningsmarcks regemente i Stade samt vid Dohnas regemente 1666. Major vid jämtlands regemente 1670. 1670 förlovade han sig med sin styvsyster, friherrinnan Margaretha Sofia Stiernsköld. Men dagen före bröllopet, dit även änkedrottningen Hedvig Elenora var bjuden, övergav han alltsammas och begav sig i tyshet till Finland.
Johan blev överste vid Östgöta fördubblingskavalleri, Karelska dragonregementet och Nylands kavalleri. Som generalmajor var han med om slaget vid Narva år 1700 som chef för kavalleriet. Johan stupade i Narva den 20 november.
Köpte den 24 september 1681 godset Eka i Lista sn (D) för 22.000 daler kopparmynt. Eka var granngård till Vargarn. Eka drogs dock in under reduktionen men änkedrottning lät de ogifta döttrarna bo kvar så länge de var oförsörjda. År 1760 lät Hedvig Ribbing skatteköpa Eka så den åter blev privatägd. 

Gift 1:o 167. med Beata Kurck.

Barn:

Johan Johansson Ribbing. Dog i späd ålder.

Bengt Johansson Ribbing. Dog i späd ålder.

Beata Christina Johansdotter Ribbing. Se tabell 3, s *.

Margareta Hedvig Johansdotter Ribbing. Se tabell 4, s *.

Gift 2:o 1680 med Christina Maria Mörner af Tuna. (Friherrinna. Johan och Christina var sysslingar. Christina var dotter till Maria Ribbing och Carl Mörner.)

Barn:

Bo Johansson Ribbing. Dog som 18-åring.

Charlotta Johansdotter Ribbing. Född 1684. Död 1749 i Eka, Lista (D). Dog ogift på sin systers egendom Eka i Lista sn (D) vid 65-års ålder.

Bengt Johansson Ribbing. Född 1686. Död 1741. Se tabell 5, s *.

Carl Johansson Ribbing. Fänrik vid Livgardet. Död 1721 i Tobolsk, Sibirien, Ryssland. Deltog i slaget vid Poltava år 1709 och bleb krigsfånge vid kaputilationen i Perevolotjana den 1 juli. Han förflyttades först till Solvytjegodsk och senare till Tobolsk i Sibirien där han dog 1721.

Christina Johansdotter Ribbing. Dog i späd ålder.

Gustaf Johansson Ribbing. Dog i späd ålder.

Lennart Johansson Ribbing. Dog i späd ålder.

Ulrika Johansdotter Ribbing. Född 1694-01-... Dog strax efter dopet.

Hedvig Johansdotter Ribbing. Född 1694-01-... Död 1761-09-29 i Eka, Lista (D). Ogift. Levde större delaen av sitt liv med systern Charlotta på Eka, Lista sn (E). Dog vid 67-års ålder. Arvet efter henne var stort. Eka drogs dock in under reduktionen men änkedrottning lät de ogifta döttrarna bo kvar så länge de var oförsörjda. År 1760 lät Hedvig Ribbing skatteköpa Eka så den åter blev privatägd.

 

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Beata Christina Johansdotter Ribbing.

Gift med Reinhold Brunow. (Major.)

 

Tabell 4 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Margareta Hedvig Johansdotter Ribbing.

Gift med Gabriel Gyllengrip. (Lagman.)

 

Tabell 5 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Bengt Johansson Ribbing. Generalmajor, landshövding, friherre. Född 1686. Död 1741. Blev officer vid livgardet, senare överste för Bremiska regementet till fots år 1715. Var även överste vid Västgöta tremänningsregemente till fot. Han deltog i Karl XII alla fälttåg och kom med honom till Bender efter Poltava 1709. Generalmajor åt 1730 och utnämndes till landshövding och överkommendant i Göteborgs och Bohuslän samma år. Kungen gav honom friherreskap den 5 juli 1731.
Namnet friherre Ribbing af Koberg härstammar från 1752 då Bengts äldste son introducerade "friherrliga ätten Ribbing af Koberg, nr 216" på riddarhuset. Koberg främst i Lagmansereds sn, Älvsborgs län köpte Bengt 1738.

Gift 1718 med Ulrika Elenora Piper. (Grevinna. Född 1698.)

Barn:

Carl Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1718. Död 1773 i S:t Petersburg, Ryssland. Officer och kommendant i Landskrona och Kalmar. År 1766 sändes hans som diplomat till Ryssland. Ogift.

Johan Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1719. Död 1788. Se tabell 6, s *.

Fredric Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1721-04-23 i Göteborg. Död 1783-10-... Begravd i Jacobs kyrka, Stockholm. Se tabell 10, s *.

Christina Bengtsdotter Ribbing af Koberg. Född 1723 i Göteborg. Död omkring 1773. Se tabell 13, s *.

Thure Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1725 i Göteborg. Död 1790 i Värmland. Se tabell 14, s *.

Margareta Bengtsdotter Ribbing af Koberg.

Maria Bengtsdotter Ribbing af Koberg.

Sten Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1730-07-30. Död i Pommern. Fänrik vid greve Hessensteins regemente, kapten vid fribataljonen. Ogift.

Axel Bengtsson Ribbing af Koberg. Död 1791 i Axelbäck, Lidköping (R). Se tabell 26, s *.

Charlotta Bengtsdotter Ribbing af Koberg.

Eva Bengtsdotter Ribbing af Koberg.

Sophia Bengtsdotter Ribbing af Koberg. Se tabell 27, s *.

Hedvig Bengtsdotter Ribbing af Koberg.

Conrad Bengtsson Ribbing af Koberg. Major. Född 1738 i Göteborg. Död 1801 i Hackstads rusthåll (C). Student i Uppsala. Blev placerad i greve Cronhielms värvade regemente i Stralsund 1762. Fem år senare var han vid kronprinsens regemente och slutade som major. Ogift.

 

Tabell 6 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Johan Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1719. Död 1788. Student i Lund, blev hovjunkare, kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika år 1753 och hovmarskalk 1763. Johan ägde godset Hagebyberga i Björkviks sn (D).

Gift i Hagebyberga, Björkvik (D) med Johanna Catharina Gyllenkrok.

Barn:

Axel Johansson Ribbing af Koberg. Löjtnant. Född 1750 i Hagebyberga, Björkvik (D). Död 1770. Dog som 20-åring.

Bengt Johansson Ribbing af Koberg. Född 1754 i Hagebyberga, Björkvik (D). Död 1811 i Nyköping. Se tabell 7, s *.

 

Tabell 7 (generation 4)

(Från Tabell 6, s *)

Bengt Johansson Ribbing af Koberg. Major vid Södermanlands regemente. Född 1754 i Hagebyberga, Björkvik (D). Död 1811 i Nyköping. Bengt ägde förutom godset Hagebyberga i Björkviks sn (D) även Marieberg och Hovsta i Sörmland samt Hults bruk i Kvillinge sn (E).
Bengt var med i kriget i Finland 1788-90 där han "med tapperhet anförde regementet vid Keltis baracker". Han var även med för sin ätts räkning vid riksdagarna i Gävle 1792 och Norrköping 1800 samt Stockholm 1809.

Gift med Catharina Görvel ?nfeldt.

Barn:

Johanna Gustava Ribbing af Koberg. Död i Hagebyberga, Björkvik (D). Se tabell 8, s *.

Johan Fredric Ribbing af Koberg. Löjtnant vid Livgardet. Dog ogift som 23-åring. Han begravdes i Klara kyrka, Stockholm med "militärisk ståt":

Görvel Johanna Ribbing af Koberg. Se tabell 9, s *.

 

Tabell 8 (generation 5)

(Från Tabell 7, s *)

Johanna Gustava Ribbing af Koberg. Död i Hagebyberga, Björkvik (D). Blev 83 år gammal.

Gift med Knut Axel Leijonhufvud. (Överstelöjtnant, friherre.)

 

Tabell 9 (generation 5)

(Från Tabell 7, s *)

Görvel Johanna Ribbing af Koberg.

Gift med Axel Ludvig Schildt. (Hovmarskalk.)

 

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Fredric Bengtsson Ribbing af Koberg.

Greve, riksråd, överste. Född 1721-04-23 i Göteborg. Död 1783-10-... Begravd i Jacobs kyrka, Stockholm. Fredric (stavade själv namnet Fredrich) var huvudman för den grevliga ätten Ribbing nummer 98. Han beskrivs som en ståtlig man med mörka ögonbryn, hög panna, fyllig mun och kraftfulla drag. "Han var en djärv och orädd man, som inte vägde sina ord och ofta sade mer än han borde, något framfusig och frispråkig både i allvar och gyckel". Om honom sades också att han var en sansad man, men att han kunde visa ett häftigt temperament.

Blev kapten vid det hessensteinska regementet i Göteborg 25 år gammal. Snabb berfordran gjorde honom till överstelöjtnant år 1756. Överste för Älvsborgsregemente 1764. Innan dess deltog han i Finska kriget 1741-43 och var med i alla fältslag i det Pommerska kriget. Efter 1765 blev han politiskt intresserad och deltog i mösspartiet. Kallades till riksråd 1766. Han förde i regeringen mössornas politik.
Utsågs till guvenör för prins Fredric Adolf av drottning Lovisa Ulrika. Detta var han fram till 1770 då han avsade sig detta uppdrag. Gustav III:s gemål, drottning Sofia Magdalena gillade Fredric. Detta nämner hon i ett brev till baron Schack i mars 1772. År 1779 utnämndes han till överstemarskalk och chef över änkedrottning Lovisa Ulrika hov.
Fredric förlänades Serafimerorden och hans vapensköld sattes upp i Storkyrkan. Den 27 december 1778 fick Fredric sin grevevärdighet. I och med grevetiteln utelämnade han "af Koberg" i sitt namn.
I januari 1778 dov hovet vistades på Gripsholms slott råkade Gustav III och Fredric i häftig gräl. Fredric var så uppretad att kungen erbjöd honom att göra upp i duell. Kungen lär ha sagt "Ni har rätt att begära upprättelse, men Ni bör också inse att i egenskap av konung kan jag inte lämna den, men i egenskap av gentleman erbjuder jag Er upprättelse med värjan i hand". Fredric svarade att detta var tillräckligt för hans upprättelse.

Gift 1764 med Ewa Helena Löwen. (Grevinna. Född 1743. Död 1813 i Ström, Hjärtum (P). Ewa Helena var skön, bildad och intelligent. Hon hade inte bara ett vackert ansikte och en elegant figur utan också ett tilltalande sätt. Kronprinsen, Gustav III, visade en tydlig sympati för henne. Gustav var helt enkelt förälskad i Ewa Helena och förklarade henne sin kärlek 1770, ett år innan han blev kung. Hon avvisade taktfullt i ett brev hans uppvaktning. Även Gustavs bror prin Fredrik Adolf blev kär i Ewa Helena men även hans uppvaktning kunde hon elegant avvärja.
Det fanns dock vissa rykten som sade att hon hade ett förhållande med kammarherren, friherren och löjtnant vid Livgardet Gustaf Maclean. Hon kom senare att gifta sig med honom. Sedemera kom hon i onåd hos Gustav III.)

Barn:

Adolf Ludvig Ribbing. Född 1765-01-10. Död 1843-03-01 i Paris, Frankrike. Se tabell 11, s *.

Carl Wilhelm Ribbing. Född 1765-10-... D����d 1765-10-...

Gustaf Ribbing. Kornett vid Livgardet. Född 1774-08-... Död 1784-08-13 i Grävsten i Östergötland.

 

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 10, s *)

Adolf Ludvig Ribbing. Född 1765-01-10. Död 1843-03-01 i Paris, Frankrike. Tillbringade mycket tid under sin uppväxt på drottning Lovisa Ulrikas hov på Svartsjö och Fredrikshov då hans far tjänstgjorde hos änkedrottningen. Liksom sina båda föräldrar såg även Adolf Ludvig bra ut. Skrevs in utan lön som fänrik vid Livgardet år 1777. Han lär redan då ha skolats i två år vid militärakademin i Berlin. Som 17-årig tog den franskvänliga Adolf fransk tjänst vid det kungliga regementet i Hessen-Darmstadt. Under sin tid i fransk tjänst fick han år 1778 resa till Nordamerika. Han följde med en eskader som bistod amerikanarna i det amerikanska frihetskriget mot engelsmännen. Efter denna resa kom han tillbaka till Paris där han stannade ett par år. Efter faderns död 1783 flyttade han år 1784 tillbaka till Stockholm. Han blev nu löjtnant vid Livgardet.

Adolf Ludvig var kär i den söta Charlotta Elenora De Geer på Leufsta. Hon var sjutton är när han anhöll om hennes hand. Hon var lika förtjust i honom och fadern, friherre Carl De Geer tyckte att Adolf var ett lämpligt parti. Fadern tyckte dock att hon var för ung och bad honom vänta tills hon fyllt 20. På hennes tjugo-årsdag sände han iväg sitt friarbrev. Men Gustav III hade då blandat sig i hennes framtid och använt sitt kungliga inflytande och föreslagit fadern att hon skulle gifta sig med kungens favorit, Hans Henrik von Essen. Detta hade med all sannolikhet att göra med Gustav III:s disbyt med Adolfs föräldrar som nu slog tillbaka på sonen.
Adolf som var tempramentsfull och förbittrad, nu 23 år gammal, utmanade sin 10 år äldre rival på duell. von Essen skadades svårt i duellen men överlevde och gifte sig med Charlotta Elenora den 5 mars 1788. Adolf som snabbt steg i graderna var nu stabskapten och väntade på en berfordran. Med kungens inblandning boeordrades han nu istället till Vaxholms fästning. Detta var i samband med svensk-ryska kriget och var en skymfning av honom. I vredesmod begärde han avsked från krigsmakten 1789. Han blev nu som sin fader oppositionspolitiker och agerade högt och häftigt mot kungen.
Han umgicks flitigt med den gifta Louise Hierta. Hon begärde skilsmässa från sin man. Vintern 1792 var Louise ständigt vid Adolfs sida. Hon lär ha varit vid hans sida under planerandet av kungamordet på Gustav III med Anckarström, Horn och Pechlin. Hon följde också med på operan mordkvällen den 16 mars 1792. Under Adolfs tid i häktet på Riddarholmen besökte hon honom ofta och våndades över dödsdomen mot honom. Det är klarlagt att det var Anckarström som sköt konungen men vissa tvivel råder om det inte var Adolf som avlossade skottet.
Dödsdomen mot honom föll den 24 maj 1792 men omvandlades till livstids förvisning. Han fråndömdes även sitt adelskap. Modern och Gustaf Maclean fanns hela tiden där till stöd för honom. Han släpptes ur sitt fängelse den 16 augusti 1672 och begav sig omedelbart utomlands. Louise lämnades dock kvar. Som landsförvisad kunde han ej komma tillbaka till Sverige och han bad inte heller att hon skulle komma efter honom till utlandet. Louise var nu ensam med mycket knappa ekonomiska resurser. Louise gifte dock om sig senare . Med på resan utomlands var även modern och Gustaf Maclean. Utomlands bytte han sitt namn till Adolphe de Leuven. Utomlands är han älskare till Madame de Staël som var gift med Sveriges ambassadör i Frankrike. Han hade också en romans med den danska grevinnan Sophie Schulin. 1795 köpte Gustaf Maclean, son var på väg att gifta sig med Adolfs moder, godset Aldershville i Danmark åt Adolf. 1798 överlåter han dock egendomen till sin styvfar.

Efter giftermålet bosätter sig Adolf med hustru i Paris. Adlof hade erhållit pengar från sin moder och köpte flera egendomar i Frankrike. År 1809 fick han tillstånd att besöka sin mor i Sverige under fyra veckor. Hon var då änka för andra gången. Gustaf Macclean hade dött 1804.

Gift 1799 med Adèle Billard d'Aubigny.

Barn:

Adlophe de Leuven. Född 1802 i Paris, Frankrike. Död 1884. Se tabell 12, s *.

 

Tabell 12 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Adlophe de Leuven. Född 1802 i Paris, Frankrike. Född 1802 i Paris, Frankrike. Död 1884. Från 1862 var Adolphe direktör för Opéra-comique i Paris. Var god vän med Álexander Dumas. Dog barnlös. 

Gift med Eugénie de Planard.

 

Tabell 13 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Christina Bengtsdotter Ribbing af Koberg. Född 1723 i Göteborg. Död omkring 1773.

Gift med Johan Cronhielm af Flosta. (Grev, landshövding. Född 1707.)

 

Tabell 14 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Thure Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1725 i Göteborg. Död 1790 i Värmland. Var vid det Hessensteinska värvade regementet liksom flera av sina bröder. Han uppnådde majors grad. Han bodde på Westergården, Värmland.

Gift 1:o med Hedvig Juliana Roos. (Friherrinna.)

Barn:

Ulrica Charlotta Thuresdotter Ribbing af Koberg. Född 1761 i Lindhult, Halland. Se tabell 15, s *.

Axel Thuresson Ribbing af Koberg. Född 1762. Död 1819. Se tabell 16, s *.

Hedvig Elenora Thuresdotter Ribbing af Koberg. Se tabell 17, s *.

Christina Sophia Ribbing af Koberg. Se tabell 18, s *.

Bengt Thuresson Ribbing af Koberg.

Juliana Thuresdotter Ribbing af Koberg. Se tabell 19, s *.

Maria Thuresdotter Ribbing af Koberg.

Carl Fredric Thuresson Ribbing af Koberg. Född 1772. Död 1828 i Värnersborg. Se tabell 20, s *.

Conrad Thuresson Ribbing af Koberg. Stabskapten. Född 1775. Död 1805. Deltog i den svenska örlogsflottan under kriget 1788 och var med under sjöslaget vid Hogland den 17 juli samma år. Barnlös.

Johanna Henrica Thuresdotter Ribbing af Koberg. Född 1778. Död 1845. Se tabell 24, s *.

Gustava Thurinna Thuresdotter Ribbing af Koberg. Född i Majorsbostället Lind, Askersund. Se tabell 25, s *.

Gift 2:o 1788 med Ebba Christina Uggla. (Friherrinna.)

 

Tabell 15 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Ulrica Charlotta Thuresdotter Ribbing af Koberg. Född 1761 i Lindhult, Halland.

Gift med Carl Johan Lilljehöök af Gälared och Kolbäck. (Kapten.)

 

Tabell 16 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Axel Thuresson Ribbing af Koberg. Kapten vid Västgötadals regemente. Född 1762. Död 1819. barnlös.

Gift med Charlotta Magdalena von Scheiding.

 

Tabell 17 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Hedvig Elenora Thuresdotter Ribbing af Koberg.

Gift med Johan Gustaf von Eckstedtsom.

 

Tabell 18 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Christina Sophia Ribbing af Koberg. Var fyra år yngre än Hedvig Elenora.

Gift med Carl Adam Silfverhjelm. (Överstelöjtnant.)

 

Tabell 19 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Juliana Thuresdotter Ribbing af Koberg. Var tre år yngre än Sophia.

Gift med Carl Fredric Uggla. (Major.)

 

Tabell 20 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Carl Fredric Thuresson Ribbing af Koberg. Född 1772. Död 1828 i Värnersborg. Stabskapten vid Västgötadals regemente. Var med i kriget i Pommern 1806 - 1808. Tog avsked ur armén 1810 och blev postinspektor i Värnersborg år 1825.

Gift 1:o med Erika Johanna Braun.

Barn:

Axel Carlsson Ribbing af Koberg. Dog ogift som 60-åring.

Conrad Carlsson Ribbing af Koberg. Född 1808. Död 1833. Se tabell 21, s *.

Thurinna Carlsdotter Ribbing af Koberg. Dog i späd ålder.

Gift 2:o med Fredrika von Qvanten. (Fredrika var styvdotter till Carl Fredrics bror.)

Barn:

Axiana Charlotta Carlsdotter Ribbing af Koberg. Se tabell 22, s *.

Hedvig Juliana Ulrika Johanna Carlsdotter Ribbing af Koberg. Född 1813. Död 1899. Se tabell 23, s *.

Ebba Carolina Fredrica Carlsdotter Ribbing af Koberg. Död 1868 i Stockholm. Ogift.

 

Tabell 21 (generation 5)

(Från Tabell 20, s *)

Conrad Carlsson Ribbing af Koberg. löjtnant. Född 1808. Död 1833. Barnlös. Med Conrad utslocknade den friherreliga ätten Ribbing af Koberg på svärdssidan.

Gift med Eva Aurora Reuterskiöld.

 

Tabell 22 (generation 5)

(Från Tabell 20, s *)

Axiana Charlotta Carlsdotter Ribbing af Koberg.

Gift med Mauritz Posse af Säby. (Friherre, löjtnant.)

 

Tabell 23 (generation 5)

(Från Tabell 20, s *)

Hedvig Juliana Ulrika Johanna Carlsdotter Ribbing af Koberg. Född 1813. Död 1899.

Gift med Knut Sperling Leijonhufvud. (Friherre, kammarherre.)

 

Tabell 24 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Johanna Henrica Thuresdotter Ribbing af Koberg. Född 1778. Död 1845.

Gift 1800 med Axel Pontus von Rosen. (Landshövding i Göteborg 1809 - 1834, greve.)

 

Tabell 25 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Gustava Thurinna Thuresdotter Ribbing af Koberg. Född i Majorsbostället Lind, Askersund.

Gift med Christer Mörner. (Generalmajor.)

 

Tabell 26 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Axel Bengtsson Ribbing af Koberg. Född 1731. Död 1791 i Axelbäck, Lidköping (R). Var likson sin bror Sten i det hessensteinska regementet. Slutade som överstelöjtnant i Västgötadals regemente. Barnlös.

Gift med Maria Christina Lillje af Aspen?.

 

Tabell 27 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Sophia Bengtsdotter Ribbing af Koberg. Hennes man Johan var änkling till hennes kusin. 

Gift med Johan Kurck. (Friherre.)

 

 Överst på sidan

xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-23 07:23