Ätten Ribbing - Österbygrenen

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia]  -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[[Ribbing - start]  Ättegrenar: Grenen af Zernava, Österbygrenen, Hvargarnsgrenen, Ulfsnäsgrenen, Grensholmsgrenen

Denna sida beskriver ättegrenen Österby av ätten Ribbing. Tavlan börjar med grenens stamfar, Eric Ribbing (f. 1577).
Denna gren existerar fortfarande men denna antavla slutar i slutet av 1800-talet.
Godset Österby som givit denna ättegren dess namn ligger i Tumbo socken i Södermanland. Godset Vargarn ligger i närheten i Lista socken.
Österby ligger i ett kulturlandskap mellan Mälarens västligaste del och Hjälmarens östligaste del. Huset var från början troligen en en låg grå träbyggnad som senare blev en rödmålad herrgårdsbyggnad med vita snickerier, brutet tegeltak.
Stamtavlan är uppställd i tabellform. Österbygrenen delar sig i Österby- och Hvargarnsgrenen.

Använd din browsers sökfunktion för att söka på namn/orter. Klicka på "s * " för att komma till nästa generation (tabell) för personen i fråga.

Tabell 1

Eric Ribbing. Född 1577-04-15 i Ulfsnäs. Stamfar för Österby ättegren. Växer upp på fädernegodset Fästered. Fick genom sin hustru godset Österby i Tumbo sn (D) och Vargarn, Lista sn (D). 21 år gammal var han löjtnant i kung Sigismunds Adel och hoffolk. Åker till Tyskland och återkommer till sitt hem på Ulfsnäs den 2 maj 1597. Han sted på Sigismunds sida mot Karl IX i slaget vid Stångebro, Linköping den 25 september 1598. Då Sigismund förlorar flyr Erik Ribbing till Polen. Återkommer senare till Sverige och får nåd för sin landsflykt. 

Gift 1606 med Anna Pehrsdotter.

Barn:

Christina Ersdotter Ribbing. Född 1608. Se tabell 2, s *.

Peder Ersson Ribbing. Död ogift i Tyskland.

Märta Ersdotter Ribbing. Född 1611. Se tabell 3, s *.

Ingeborg Ribbing. Född 1612. Se tabell 4, s *.

Gustaf Ersson Ribbing. Född 1613-10-02 i Vargarn, Lista (D). Död 1693 i Österby, Tumbo (D). Se tabell 5, s *.

Bengt Ersson Ribbing. Född omkring 1614. Död 1642-11-16. Se tabell 24, s *.

Johans Ersson Ribbing. Officer. Född 1616. Död 1642 i Leipzig, Tyskland. Stupade vid stormningen av Leipzig 1642.

Maria Ersdotter Ribbing. Född 1618. Död 1674. Se tabell 51, s *.

 

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Christina Ersdotter Ribbing. Född 1608.

Gift 1629 i Österby, Tumbo (D) med Melchior Wernstedt. Landshövding.

 

Tabell 3 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Märta Ersdotter Ribbing. Född 1611. Ägde Ribbingshof i Norra Wi socken (E).

Gift 1:o med Svante Horn af Åminne. Vicepresident.

Gift 2:o med Arvid Drake af Hagelsrum. Kaptenslöjtnant.

 

Tabell 4 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Ingeborg Ribbing. Född 1612.

Gift med Carl Siggesson Rosendufa. Landshövding.

 

Tabell 5 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Gustaf Ersson Ribbing. Landshövding. Född 1613-10-02 i Vargarn, Lista (D). Död 1693 i Österby, Tumbo (D). Ärver godset Österby efter fadern. Blev som 23-åring kammarherre vid drottning Kristinas hov. År 1642 accessor vid Svea hovrätt. Under ett år var han kapten vid amiralitetet. Var ledamot av reduktionskommissionen 1663. Samma år blev han Landshövding i Jönköpings län. 1666 kommendant på Jönköpings slott.

Gift med Christina Pauli.

Barn:

Anna Gustafsdotter Ribbing. Född 1636. Se tabell 6, s *.

Gustaf Gustafsson Ribbing. Född 1637 i Vingsleör, Lista (D). Se tabell 7, s *.

Bengt Gustafsson Ribbing. Född cirka 1639. Se tabell 8, s *.

Eric Gustafsson Ribbing. Hovjunkare. Född 1641. Död 1669. Dog i en duell.

Zacharias Gustafsson Ribbing. Död 1676 i Lund. Se tabell 21, s *.

Axel Gustafsson Ribbing. Kaptenlöjtnant vid Volmar Wrangels regemente. Född 1643. Var tvungen att lämna landet efter en duell med överstelöjtnant Zustenow. Axel uppsöktes eller förföljdes av denne överstelöjtnant och dog i den duell, mellan dem, han utmanades på i Hamburg.

Carl Gustafsson Ribbing. Född 1644. Död 1676 i Halmstad. Stupade ogift i slaget vid Halmstad 1676.

Pehr Gustafsson Ribbing. Fänrik vid Jämtlands infanteriregemente. Död 1676 i Stettin. Stupade i Stettin.

Johan Gustafsson Ribbing. Dog nio år gammal.

Brita Gustafsdotter Ribbing. Se tabell 22, s *.

Christina Ribbing. Se tabell 23, s *.

 

Tabell 6 (generation 2)

(Från Tabell 5, s *)

Anna Gustafsdotter Ribbing. Född 1636.

Gift med Nils Nilsson Duréel.

 

Tabell 7 (generation 2)

(Från Tabell 5, s *)

Gustaf Gustafsson Ribbing. Officer. Född 1637 i Vingsleör, Lista (D). Ryttare vid David Sinclairs regemente och tjänstgjorde under polska kriget 1655. Deltog i skånska krigen 1676-77 och "fick 1680 försäkran om Smålands kavalleri vid sig yppande ledighet".

Gift med Margaretha Christina Hård af Segerstad.

Barn:

Gustaf Gustafsson Ribbing. Löjtnant vid Livgardet. Död 1709. Stupade vid slaget i Poltava. Ogift.

 

Tabell 8 (generation 2)

(Från Tabell 5, s *)

Bengt Gustafsson Ribbing. överste. Född cirka 1639. Började sin militära karriär vid Upplands regemente sedan Jämtlands regemente där han blev överste 1705. Bodde på Vallsta.

Gift 1:o med Maria Magdalena Ukfsparre af Broxvik. Friherrinna. Död i Österby, Tumbo (D).

Barn:

Christina Bengtsdotter Ribbing. Dog i späd ålder.

Gustaf Bengtsson Ribbing. Född 1687 i Jämtland (Z). Se tabell 9, s *.

Bengt Bengtsson Ribbing. Dog som 14-åring.

Åke Bengtsson Ribbing. Dog som 3-åring.

Maria Magdalena Bengtsdotter Ribbing. Se tabell 20, s *.

Gift 2:o med Maria Sperling. Grevinna.

Barn:

Göran Bengtsson Ribbing. Född 1696. Död 1727. Musketerare vid livgardet 1715, fänrik 1718. Var med vid stormningen av Fredrikshall, Norge. Ogift.

 

Tabell 9 (generation 3)

(Från Tabell 8, s *)

Gustaf Bengtsson Ribbing. Löjtnant vid Livgardet. Född 1687 i Jämtland (Z). Ägde godsen Österby och Vallsta. Var löjtnant vid Livgardet och deltog i slaget vid Poltava 1709 och tillfångatogs några dagar denare då den svenska armén kapitulerade i Perevolotjna. Han fördes då till Solvytjegodsk. Han befriades först vid freden i Nystad år 1722. Han gifte sig i Livland 1726.

Gift 1726 i Livland med Johanna Margaretha Berch. Född 1697.

Barn:

Christina Johanna Gustafsdotter Ribbing. Född 1727 i Österby, Tumbo (D). Död 1801 i Kumo socken, Finland. Se tabell 10, s *.

Bengt Reinhold Gustafsson Ribbing. Född 1729 i Österby, Tumbo (D). Död 1794. Se tabell 11, s *.

Margareta Sofia Gustafsdotter Ribbing. Dog i sju-års åldern.

Gustaf Georg Gustafsson Ribbing. Dog som tio-åring.

Carl Gustafsson Ribbing. Löjtnant vid Hamiltonska regementet. Född 1732. Död 1760 i Anclam, Preussen. Stupade i Preussen i striden vid Anclam år 1760.

Anna Sofia Gustafsdotter Ribbing. Se tabell 18, s *.

Beata Elisabeth Ribbing. Född 1735. Död 1773. Se tabell 19, s *.

 

Tabell 10 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Christina Johanna Gustafsdotter Ribbing. Född 1727 i Österby, Tumbo (D). Död 1801 i Kumo socken, Finland.

Gift i Österby, Tumbo (D) med Frans Henric von Knorring. Major.

 

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Bengt Reinhold Gustafsson Ribbing. Född 1729 i Österby, Tumbo (D). Död 1794. Kadett vid artilleriet, överste-fyrverkare 1749, underlöjtnant i Finland och i Stockholm. Tog avsked från armén år 1764. Ägnade år 1765 mycket tid åt att tvista om huvudmannaskapet för ätten Ribbing med sin släkting Clarl Christoffer Ribbing på Ulfsnäs och sin äldre bror Arvid Gustaf Ribbing?. Bengt lyckades övertyga riksdagen om att han hade rätt. Bent sålde Österby till biskop Jacob Serenius som dock sålde det vidare.
Bengt och elisabeth var kusiner. Köper säteriet Kråkenäs i Gårdsby sn, kronoborgs län.

Gift 1:o 1763 med Elisabeth Charlotta Berch. Död 1774. Från Vrams, Gunnarstorp i Skåne.

Barn:

Gustaf Bengtsson Ribbing.

Hedvig Sofia Bengtsdotter Ribbing. Dog i späd ålder.

Casper Johan Bengtsson Ribbing. Kanslist vid riksarkivet. Född 1767. Död 1789. Dog ogift.

Carl Gustaf Ribbing. Född 1769-06-26. Död 1827 i Uppsala. Begravd i Uppsala kyrkogård. Se tabell 12, s *.

Gift 2:o 1775-12-24 med Eva Augusta Piper. Eva Augusta var konstnärligt lagd.

Barn:

Eva Gustava Bengtsdotter Ribbing. Ogift. Blev 79 år gammal. Eva och Ulrika kallades för fröknarna på Kråkenäs.

Bo Gustaf Bengtsson Ribbing. Präst. Född 1785. Död 1850-12-08 i Stora Mellösa (T). Dog ogift 65 år gammal. Han avlade först en examen till rättegångsverket och sen en filosofie kandidat examen och blev därefter prästvigd i Västerår år 1813. Han blev senare teologie doktor med eget pastorat. Den 19 januari 1828 utnämndes Bo av Karl XIV Johan till hovpredikant. Samma år den 13 december utnämnde Bo till kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyås pastorat i Närke (Strängnäs stift).

Ulrika Fredrika Bengtsdotter Ribbing. Död 1857-06-18. Blev 68 år gammal och dog ogift på Kråkenäs. Likpredikan hölls den 9 juli 1857 i Gårdsby kyrka. Hon hade den 15 juni samma år angipits " af nerfslag som betog hennes krafter och taleförmåga, och föll i sömn som räckte till thorsdag morgon den 18 juni då hennes lif lungt och stilla utslocknade".
Eva och Ulrika kallades för fröknarna på Kråkenäs.

 

Tabell 12 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Carl Gustaf Ribbing. Major. Född 1769-06-26. Död 1827 i Uppsala. Begravd i Uppsala kyrkogård. Antagen till krigstjänt i 14-års åldern som kornett vid Skånska kavalleriregementet. Studerade i Uppsala. Blev premiäradjutanr vid Västmanlands regemente. Senare regementskvartermästare. Deltog i kriget i Finland 1788-90. Hertig Fredrik Adolf kallade honom till adjutant år 1793. Han hade då kaptens grad. Avgick med majors grad 1799. Efter giftemålet bosätter sig paret på Dåvö gods, Munktorps sn i Värmland.

Gift 1802 med Maria Elenora Taube af Odenkat. Friherrinna. Död 1829. Begravd i Uppsala kyrkogård.

Barn:

Elenora Charlotta Augusta Ribbing. Född 1803. Död 1875-12-25. Ogift.

Gustaf Edvard Ribbing. Född 1804-05-09 i Dåvö. Död 1882. Levde i Klara Östra kyrkogata 8, Stockholm (AB). Se tabell 13, s *.

Axel Gabriel Ribbing. Född 1805. Död 1806.

Carl Christoffer Ribbing. Född 1805. Död 1806.

Ulrika Juliana Ribbing. Född 1809. Ogift.

 

Tabell 13 (generation 6)

(Från Tabell 12, s *)

Gustaf Edvard Ribbing. Född 1804-05-09 i Dåvö. Död 1882. Levde i Klara Östra kyrkogata 8, Stockholm (AB). Blev student i Uppsala 14 år gammal. Blir kammarjunkare 1826 och avlägger en juridisk exemen 1827. Tjänar krigskollegium mellan 1833 och 1860. Arbetar även i Ecklesiastikdepartementet. Går i pension 1866. Får Nordstjärneorden 1862. Ägde Östra Glimminge i Bolshögs sn, Kristianstads län och Ekhult i Björsäters sn, Ötergötland.

Gift 1842 i Södraholm, Adel? (F) med Hedvig Maria Sevedsdotter Ribbing. Född 1820-03-04 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1896. Var också en Ribbing och släkt med Gusaf, farfars farfars sysslings sonsons sondotter från Ulfsnäs.

Barn:

Maria Ribbing. Född 1843. Död 1899 i Stockholm. Ogift.

Seved Ribbing. Född 1845. Död 1921-02-... Se tabell 14, s *.

Lennart Ribbing. Född 1847. Död 1924-04-... Se tabell 15, s *.

Gustaf Ribbing. Född 1849-07-17 i Stockholm. Död 1942. Se tabell 16, s *.

Hedvig Ulrika Ribbing. Född 1851 i Stockholm. Död 1911 i Strömsrum, Ålem (H). Se tabell 17, s *.

 

Tabell 14 (generation 7)

(Från Tabell 13, s *)

Seved Ribbing. Läkare. Född 1845. Död 1921-02-... Student i Uppsala 1863. Tog filosofie och medicine medikofilexamen, läste medicin och blev läkare 24 år gammal. Han arbetade som läkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm och vid Värmlands regemente. Han var också amunuens vid barnbördshuset i Stockholm och vis Serafimerlasarettet. År 1869 blev han medicine licentiat och två år senare disputerade han. År 1888 blev han professor. En andra doktorshatt fick han 1901 vid universitetet i Glasgow och en tredje 1918 som teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Bodde i Spoletorp, Lund. Seved och Maria fick fyra barn.

Gift 1871 med Augusta Maria Aurora de Vylder. Lärarinna. Född 1842 i Stockholm. Död 1910-10-04. Maria umgicks med författarinnan Fredrika Bremer.

 

Tabell 15 (generation 7)

(Från Tabell 13, s *)

Lennart Ribbing. Lärare. Född 1847. Död 1924-04-... Filosofiekandidat 1872. Fick sin doktorsgrad den 31 mars 1875. Paret fick tre barn.

Gift 1877-10-23 i Österhaninge (AB) med Victoria Melin. Född 1851. Kallades Tora.

 

Tabell 16 (generation 7)

(Från Tabell 13, s *)

Gustaf Ribbing. Domare vid Svea hovrätt. Född 1849-07-17 i Stockholm. Död 1942. Avlade 1876 jurkand examen i Uppsala. Blev senare vice häradshövding och domare. Gustaf och hans hustru Lina köper ett hus i Uppsala år 1903. Paret fick nio barn.

Gift med Carolina Sofia Mayer. Född 1869. Död 1963. Hon kallades Lina.

 

Tabell 17 (generation 7)

(Från Tabell 13, s *)

Hedvig Ulrika Ribbing. Född 1851 i Stockholm. Död 1911 i Strömsrum, Ålem (H).

Gift med Christoffer Johan Rappe. Friherre, godsägare.

 

Tabell 18 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Anna Sofia Gustafsdotter Ribbing.

Gift i Österby, Tumbo (D) med Axel Fredric Goës.

 

Tabell 19 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Beata Elisabeth Ribbing. Född 1735. Död 1773.

Gift med Claes Ulrik Stromberg. Friherre, hovjunkare.

 

Tabell 20 (generation 3)

(Från Tabell 8, s *)

Maria Magdalena Bengtsdotter Ribbing.

Gift med Johan Olof Amnell. Kornett. Livdrabant, kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente.

 

Tabell 21 (generation 2)

(Från Tabell 5, s *)

Zacharias Gustafsson Ribbing. häradshövding, överste. Död 1676 i Lund. Löjtnant vid Jämtlands regemente, kapten vid Västmanlands regemente. Häradshövding vid Tjust och Tuna län, Kalmar 1674. Dog med överstes grad i slaget vid Lund 1676.

Gift 1668 med Maria Skytte af Duderhof.

Barn:

Gustaf Zachariasson Ribbing. Född 1671. Död 1691. Dog i flottan, ogift.

 

Tabell 22 (generation 2)

(Från Tabell 5, s *)

Brita Gustafsdotter Ribbing. Hennes man Eric var kusin till Britas moder.

Gift med Eric Hård af Segerstad. Överjägmästare.

 

Tabell 23 (generation 2)

(Från Tabell 5, s *)

Christina Ribbing.

Gift i Österby, Tumbo (D) med Gotthard Strijk. Landshövding.

 

Tabell 24 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Bengt Ersson Ribbing. Född omkring 1614. Död 1642-11-16. Stamfar för Vargarns ättegren ur vilken Ribbingarna af Koberg utgrenat sig. Ägde godset Vargarn i Lista sn (D). Studerar i Uppsala 1632 och blev med tiden kapten vid Upplands regemente.

Gift med Elisabeth Kyle. Död 1653.

Ättlingar till Bengt Ribbing, Hvargarnsgrenen.

Tabell 51 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Maria Ersdotter Ribbing. Född 1618. Död 1674.

Gift med Harald Posse. Landshövding. Ägde Möllontorp och blev genom sitt äktenskap med Maria ägare till Ribbingsfors.

 

Överst på sidan

xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-23 07:23