Ätten Ribbing - grenen af Zernava

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia]  -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[[Ribbing - start]  Ättegrenar: Grenen af Zernava, Österbygrenen, Hvargarnsgrenen, Ulfsnäsgrenen, Grensholmsgrenen

Denna sida beskriver friherregrenen Ribbing af Zernava. Tavlan börjar med Lindorm Ribbing. Hans son Peder Ribbing (1606 - 1644) räknas som stamfar för denna gren. Stamtavlan är uppställd i tabellform.

Använd din browsers sökfunktion för att söka på namn/orter. Klicka på "s * " för att komma till nästa generation (tabell) för personen i fråga.

Tabell 1

Lindorm Ribbing. Hovmästare och råd. Född 1569. Död 1627-04-01. Sändes i september 1598 av hertig Karl till kung Sigusmund med fredsförslag. När hertig Karl kröntes till kung i Uppsala 1607 bar Lindorm fram Östgöta fanan.

Gift i Stockholms slott med Märta Bonde.

Barn:

Peder Ribbing af Zernava. Född 1606 i Vadstena slott (E). Död 1644. Se tabell 2, s *.

Agneta Lindormsdotter Ribbing. Född 1609-06-13 i Vadstena slott. Död cirka 1689. Se tabell 24, s *.

Märta Ribbing. Död vid sex-års ålder.

Maria Linnarsdotter Ribbing. Född 1614. Död 1678. Se tabell 25, s *.

Brita Ribbing. Död 1685. Se tabell 26, s *.

 

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Peder Ribbing af Zernava. Friherre af Zernava. Född 1606 i Vadstena slott (E). Död 1644. Ättefar för Zernava grenen, friherre. Ägde Boxholm i Ekebyrinna sn (E), Gimmerstad i Julita sn (D), Stenhammar i Flens sn (D) och Säfsnäs i Kopparberg. Han började som page hos Gustav II Adolf, blev officer vid sedemera fältmarskalken Johan Banérs regemente samt senare överstelöjtnant vid Hans Drakes regemente. Peder var i tjänst under lång tid av det trettio-åriga kriget. Han slutade som överste vid Västgöta infanteriregemente år 1640. År 1641 var han komendant i Wismar. År 1644 var han tillbaka i Sverige och fick tjänst som landshövding och kommendant i Laholm som han tappert försvarade år 1654 mot danskarna. Det var då han fick sin friherre titel af Zernava, nr 40. 1654 blev han riksråd och några år senare landshövding över Göteborg och Bohuslän. Namntillägget af Zernava kom år 1656 från ett kungligt gåvobrev, då Karl X Gustav var kung, på godset Czarnovo nära staden Thorn i Preussen.

Gift med Christina Ryning. (till Gimerstad (E).)

Barn:

Agneta Pedersdotter Ribbing af Zernava. Död 1627. Död 1627. Dog 7 år gammal. Hon begravdes på samma gång som sin farfar Lindorm och sin syster Catharina, död som spädbarn.

Märta Pedersdotter Ribbing af Zernava. Se tabell 3, s *.

Leonard Pedersson Ribbing af Zernava. Född 1638-06-28. Död omkring 1683. Se tabell 4, s *.

Erik Pedersson Ribbing af Zernava. Född 1640 i Wismar. Se tabell 22, s *.

Catharina Ribbing af Zernava. Död 1627. Dog i späd ålder.

Carl Pedersson Ribbing af Zernava. Dog 18 år gammal.

Pehr Pedersson Ribbing af Zernava. Dog 1 år gammal.

Maria Elisabeth Pedersdotter Ribbing af Zernava. Dog som 16-åring.

Beata Pedersdotter Ribbing af Zernava. Se tabell 23, s *.

 

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Märta Pedersdotter Ribbing af Zernava.

Gift med Nils Kagg.

 

Tabell 4 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Leonard Pedersson Ribbing af Zernava. Överste. Född 1638-06-28. Död omkring 1683. Blev 14 år gammal page hos drottning Kristina. Efter hennes abdiktation fortsatte han hos hennes efterträdare Karl X Gustav. Tjugo år gammal blev han hovjunkare och därefter följde en militär bana. Denna karriär gick mycket fort, från fänrik till överstelöjtnant vid Västgötadals regemente inom ett år. Var med Karl X i de danska och polska krigen samt var med i belägringen av Kristianstad och slaget vid Landskrona. År 1675 var han överste vid riksänkedrottningens livregemente till fots. Slutligen landshövding i Gävleborgs län.

Gift med Catharina Falkenberg af Trystorp.

Barn:

Pehr Leonardsson Ribbing af Zernava. Friherre, lantmarskalk och överordningsman. Född 1670-05-14. Död 1719-04-14. Begravd i Klara kyrka, Stockholm. Den mest framgångsrike av syskonen och den ribbing som haft mest betydelse för svensk inrikespolitik. Hans gods var bla Ulvåsa i Ekeby sn och Östergötland, Stäringe i Årdala sn, Södermanland. Läste jurudik i Uppsala och Lund och tog juridisk examen. Blev senare lagman över Halland. Kammarråd 1712, Landshövding i Uppsala län 1714, deltog i ständernas sammankomster 1710 och 1714. Blev lantmarskalk. Utnämndes till riksråd men han avlida i slaganfall innan utnämningen kungjorts. Han var ogift och barnlös.
Efter begravningen i Klara kyrka fördes kistan till Julita kyrka.

Conrad Leonardsson Ribbing af Zernava. Född 1671-11-07. Död 1736 i Stockholm. Begravd i Klara kyrka, Stockholm. Se tabell 5, s *.

Gustaf Leonardsson Ribbing af Zernava. Överste vid Upplands regemente. Död 1711-02-27 i Bender. Till Stenhammar. Dog 38 år gammal, ogift. Gjorde militär karriär. Gick med den franska armén vid fälttågen i Flandern. Deltog i de flesta av Karl XII:s slag, Narva, Düna, Holovzin och Poltava. stupade vid kalabaliken i Bender. Begravdes där.

Agneta Leonardsdotter Ribbing af Zernava. Dog 26 år gammal, ogift, i smittkoppor.

Lennart Leonardsson Ribbing af Zernava. Född 1676 i Gimmersta. Se tabell 9, s *.

Gabriel Leonardsson Ribbing af Zernava. Född 1679 i Gimmersta. Död 1742. Se tabell 14, s *.

 

Tabell 5 (generation 3)

(Från Tabell 4, s *)

Conrad Leonardsson Ribbing af Zernava. Friherre och överordningsman. Född 1671-11-07. Död 1736 i Stockholm. Begravd i Klara kyrka, Stockholm. Studerade samtidigt som sin bror Pehr i Uppsala 1685. Ägde bla Gimmersta, Stenhammar och Stäringe. Lagman i Närke 1711, därpå i Halland. Landshövding i Närke och Västmanland. Utsågs 1723 till ledamot av Placeringskommissionen som skulle ta hand om alla hemvändande krigsfångar som hade statlig tjänst. 1729 president i Bergskollegium. Efter begravningen i Klara kyrka fördes kistan till Julita kyrka.

Gift 1721 i Stjärntorp med Ebba Charlotta Douglas. (Grevinna. Född omkring 1696. Död 1773.)

Barn:

Lennart Conradsson Ribbing af Zernava. Född 1722-02-07. Död 1796 i Glimmersta. Se tabell 6, s *.

Beata Catharina Conradsdotter Ribbing af Zernava. Se tabell 8, s *.

 

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Lennart Conradsson Ribbing af Zernava. Född 1722-02-07. Död 1796 i Glimmersta. Student i Lund som 12-åring och i Uppsala som 17-åring. Tjänstgjorde hos kung Fredrik I. Vice landshövding i Skaraborgs län år 1758 och 1759 cermonimästare vid hovet. Ebba och Lennart var kusiner.

Gift med Ebba Margareta Lennartsdotter Ribbing af Zernava. (Född 1726 i Hörningsholm. Död omkring 1787.)

Barn:

Conrad Lennartsson Ribbing af Zernava. Fänrik. Volontär vid Posseska regementet och fänrik vid Spensiska regementet. Dog som 16-åring.

Adolph Ludvig Lennartsson Ribbing af Zernava.

Charlotta Lennartsdotter Ribbing af Zernava.

Gabriel Lennartsson Ribbing af Zernava. Major. Född 1754 i Marieholm, Mariestad. Död 1805. Var som 10-åring antagen till krigstjänst och korpral vid Blå regementet. Löjtnant och kammarherre hos hertiginnan av Södermanland. Senare major vid Södermanlands regemente. Deltog i kriget i Finland 1788-1790. Dog ogift.

Pehr Lennartsson Ribbing af Zernava. Major. Född 1757. Död 1805. Antogs som 16-åring till krigstjänst. Kapten vid Södermanlands regemente och deltog med brodern Gabriel i kriget i Finland 1788-1790.

Carl Gustav Lennartsson Ribbing af Zernava.

Agneta Lennartsdotter Ribbing af Zernava.

Seved Lennartsson Ribbing af Zernava. Född 1766. Död 1840 i Uppsala (C). Se tabell 7, s *.

 

Tabell 7 (generation 5)

(Från Tabell 6, s *)

Seved Lennartsson Ribbing af Zernava. Född 1766. Död 1840 i Uppsala (C). Anttogs som 9-åring till krigstjänst. Ägde Sätringe gods. Var stabskapten år 1795. Tog avsked från det militära 1805 då han blev kammarherre. Inga ättlingar finns till hans barn. De dog antigen unga eller som barnlösa.

Gift med Ulrika Charlotta Jacquette Sparre af Rossvik. (Död 1858.)

Barn:

Leornad Ulrik Sevedsson Ribbing af Zernava. Drunknade vid Sätinge  som 17-åring.

Ebba Charlotta Sevedsdotter Ribbing af Zernava. Född 1810. Död 1875. Dog som ogift.

Jacuetta Elisabeth Sevedsdotter Ribbing af Zernava. Dog vid späd ålder.

Conrad Gustaf Sevedsson Ribbing af Zernava. Dog som två-åring.

Jacuetta Sevedsdotter Ribbing af Zernava.

Carl Gabriel Sevedsson Ribbing af Zernava. Officer vid Bohusläns regemente. Född 1816. Död 1848. Ogift.

Axel Eric Sevedsson Ribbing af Zernava. Kammarskrivare. Dog ogif som 59-åring.

Peder Fredric Sevedsson Ribbing af Zernava. Född 1820 i Sätringe. Utexaminerades från Karlberg 1841. Som löjtnant deltog han med den 6:e danska linjebataljonen i det dansk-tyska kriget 1848-49. Slutade som överstelöjtnant år 1878 och dog ogift i Stockholm 1882. Han var den siste friherren Ribbing af Zernava och med honom dog denna ättegren ut på svärdssidan.

Sofia Aurora Sevedsdotter Ribbing af Zernava. Dog i späd ålder.

Marina Ulrica Sevedsdotter Ribbing af Zernava. Född 1823 i Nyköping. Död 1909 i Stockholm. Dog ogift.

 

Tabell 8 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Beata Catharina Conradsdotter Ribbing af Zernava. Till Stenhammar. Gifte sig med en kusin på sin mammas sida, tillika syssling på faderns sida.

Gift med Gabriel Falkenberg af Trystorp. (Friherre.)

 

Tabell 9 (generation 3)

(Från Tabell 4, s *)

Lennart Leonardsson Ribbing af Zernava.

Generalsdjutant. Född 1676 i Gimmersta. Student i Uppsala 1685 och 1687 fördubblingsryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Fick avsked pga sjuklighet efter tre år men följde med Karl XII och den svenska huvudarmén som frivillg. Deltog i slaget vid Poltava. Följde med Karl XII till Bender. Tilfångatogs vid kalabaliken i Bender, (skadades då) men friköptes av en fransk handelsman och blev senare generaladjutant hos kung Stanislaus Leczinski av Polen. Kom tillbaka till Stockholm 1713.

Gift 1716 i Hörningsholms slott, Mörkö (AB) med Ebba Elisabeth Banér. (Friherrinna.)

Barn:

Pehr Lennartsson Ribbing af Zernava. Född 1717 i Vibyholm, Årdala (D). Död 1802 i Götvik, Östergötland. Se tabell 10, s *.

Gustaf Lennartsson Ribbing af Zernava. Riksarkivarie, kansliråd. Född 1719 i Stockholm. Död 1811-06-19 i Stockholm. Studerade i Uppsala och Lund. Blev med tiden kansliråd. År 1744 reste han Frankrike. En lärd man. Ogift. Var riddare av Nordstjärneorden.

Catharina Charlotta Lennartsdotter Ribbing af Zernava. Född 1720-11-24 i Stockholm. Död 1787. Begravd i Uppsala domkyrka. Se tabell 11, s *.

Ulrica Eleonora Lennartsdotter Ribbing af Zernava. Född 1723. Död omkring 1787. Se tabell 12, s *.

Ebba Margareta Lennartsdotter Ribbing af Zernava. Född 1726 i Hörningsholm. Död omkring 1787. Se tabell 13, s *.

 

Tabell 10 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Pehr Lennartsson Ribbing af Zernava. Generalmajor. Född 1717 i Vibyholm, Årdala (D). Död 1802 i Götvik, Östergötland. Major vid Skaraborgsregemente när kriget i Pommern pågick på 1750- och 1760-talen där han utmärkte sig med bravur. Dog barnlös.

Gift med Ebba Elsa Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. (Död 1774.)

 

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Catharina Charlotta Lennartsdotter Ribbing af Zernava. Född 1720-11-24 i Stockholm. Död 1787. Begravd i Uppsala domkyrka. Hade tebjudningar i sitt palats på Trädgårdsgatan i Stockholm. Var mycket vacker. Var den första kvinna i den svenska adeln som lät ympa sina barn mot smittkoppor. År 1756 fick hon en medalj slagen efter sig för denna modiga handling.

Gift 1743 med Charles de Geer af Leufsta. (Hovmarkalk, friherre. Död omkring 1778.)

 

Tabell 12 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Ulrica Eleonora Lennartsdotter Ribbing af Zernava. Född 1723. Död omkring 1787.

Gift med Carl Gustav von Liewen. (Landshövding, friherre.)

 

Tabell 13 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Ebba Margareta Lennartsdotter Ribbing af Zernava. Född 1726 i Hörningsholm. Död omkring 1787.

Gift med Lennart Conradsson Ribbing af Zernava. (Född 1722-02-07. Död 1796 i Glimmersta. Student i Lund som 12-åring och i Uppsala som 17-åring. Tjänstgjorde hos kung Fredrik I. Vice landshövding i Skaraborgs län år 1758 och 1759 cermonimästare vid hovet. Ebba och Lennart var kusiner.)

Barn:

Conrad Lennartsson Ribbing af Zernava.

Adolph Ludvig Lennartsson Ribbing af Zernava.

Charlotta Lennartsdotter Ribbing af Zernava.

Gabriel Lennartsson Ribbing af Zernava. Född 1754 i Marieholm, Mariestad. Död 1805.

Pehr Lennartsson Ribbing af Zernava. Född 1757. Död 1805.

Carl Gustav Lennartsson Ribbing af Zernava.

Agneta Lennartsdotter Ribbing af Zernava.

Seved Lennartsson Ribbing af Zernava. Född 1766. Död 1840 i Uppsala (C). Repetition, se tabell 7, s *.

 

Tabell 14 (generation 3)

(Från Tabell 4, s *)

Gabriel Leonardsson Ribbing af Zernava. Född 1679 i Gimmersta. Död 1742. Ägde Boxholm och Ulvåsa i Östergötland, Fjällskefte i Södermanland och Edsberg i Sollentuna, Stockholms län. Överste vid Östgöta kavalleriregemente år 1717 och deltog som brigadchef vid anfallet på Norge 1718. Lämnade det militära efter freden i Nystad 1721 och kallades till riksråd 1739 som han tackade nej till.

Gift 1714 med Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa. (Grevinna.)

Barn:

Hedvig Ulrika Catharina Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Se tabell 15, s *.

Agneta Christina Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Se tabell 16, s *.

Magdalena Beata Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Född 1717 på Fjällskefte, Södermanland. Död 1780 i Slottet Mem, Östergötland. Se tabell 17, s *.

Elenora Lovisa Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Dog ogift strax efter sin 82-års dag.

Leonarda Gustava Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Dog i åtta-års åldern.

Ebba Elsa Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Död 1774. Se tabell 18, s *.

Gabriel Adolf Gabrielsson Ribbing af Zernava. Född 1724. Död 1762. Se tabell 19, s *.

Wilhelmina Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Död 1765 i Ulvåsa. Se tabell 20, s *.

Anna Charlotta Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Född 1729. Död 1801 i Norrköping. Död ogift.

Eva Maria Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Född 1730. Död 1812. Se tabell 21, s *.

 

Tabell 15 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Hedvig Ulrika Catharina Gabrielsdotter Ribbing af Zernava.

Gift med Johan Mauritz Banér till Djursholm. (Kammarherre.)

 

Tabell 16 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Agneta Christina Gabrielsdotter Ribbing af Zernava.

Gift med Adolf Mörner af Morlanda. (Greve.)

 

Tabell 17 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Magdalena Beata Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Född 1717 på Fjällskefte, Södermanland. Död 1780 i Slottet Mem, Östergötland.

Gift med Didrik Henrik Taube. (Amiral, landshövding i Göteborg, greve.)

 

Tabell 18 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Ebba Elsa Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Död 1774.

Gift med Pehr Lennartsson Ribbing af Zernava. (Generalmajor. Född 1717 i Vibyholm, Årdala (D). Död 1802 i Götvik, Östergötland. Major vid Skaraborgsregemente när kriget i Pommern pågick på 1750- och 1760-talen där han utmärkte sig med bravur. Dog barnlös.)

 

Tabell 19 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Gabriel Adolf Gabrielsson Ribbing af Zernava. Född 1724. Död 1762. Var ägare till Boxholm, Götvik och Strålsnäs i Östergötland. Blev kammarherre 1758. Dog barnlös. Köper år 1750 Trollebo gård, två mil söder om Vetlanda. Där bodde paret men Gabriel vat allt för förtjust i kortspel, vin och kvinnor. Han ekonomi blev lidande och han var tvungen att sälja av godset. Till slut satsade han hela Trollebo och förlorade. Det ryktades om att kortleken var falsk och vid en renovering under 1900-talet hittades den falsak kortleken med en ruter nio för mycket. Detta är den äldsta bevarade kortleken i landet.

Gift 1751 med Beata Sparre af Rossvik.

 

Tabell 20 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Wilhelmina Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Död 1765 i Ulvåsa. Hovfröken innan hon gifte sig. Död i barnsäng.

Gift i Ulriksdal, Solna med Anders Johan von Höpken. (riksråd, kanslipresedent, friherre.)

 

Tabell 21 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Eva Maria Gabrielsdotter Ribbing af Zernava. Född 1730. Död 1812. Blir 82 år gammal.

Gift med Göran Gyllenstierna af Björkesund och Heljö (Riksmarskalk, riksråd.)

 

Tabell 22 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Erik Pedersson Ribbing af Zernava. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente. Född 1640 i Wismar. Började som page hos Karl X Gustav.

Gift med Beata Rosenhane. (Friherrinna.)

 

Tabell 23 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Beata Pedersdotter Ribbing af Zernava. Blev 72 år gammal.

Gift med Bengt Sparre af Rossvik.

 

Tabell 24 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Agneta Lindormsdotter Ribbing. Född 1609-06-13 i Vadstena slott. Död cirka 1689.

Gift med Lars Kagg. (Grev, riksmarsk, generalfältherre. Född 1595. Död 1661. Begravd i Floda kyrka. Började som kammardräng hos Gustav II Adolf och följde med på hans första fälttåg mot danskarna och ryssarna. Blev senare befälhavare för hären i Narva.
Fältmarskalk 1648, riksmarsk 1660, riksråd 1641. Efter att ha lärt sig krigskonsten hos Moritz av Oranien blev Kagg 1623 överste för Jönköpings regemente. Följde Gustav II Adolf i de polska och tyska fälttågen, blev genearlmajor 1632 och tillika chef för Gula Brigaden som bidrog till till segern vid Oldendorf 1633. Som kommendant i Regensburg försvarade han den befästa staden i fyra månader 1634 innan han tvingades ge upp för de kejserligas övermakt. På grund av blessyren återvände Kagg hem 1635 och fick - för 20 år framåt - ledande ställning i Krigskollegium med ansvar för landets krigsansträngningar. Kagg lät för sig och sin maka uppföra ett påkostat gravkor vid Floda kyrka i Södermanland. Blev friherre 1651 och greve 1653. Paret hade inga barn.)

 

Tabell 25 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Maria Linnarsdotter Ribbing. Född 1614. Död 1678.

Gift med Carl Mörner. (Generalguvenör över Ingermanland. Död cirka 1665. Friherre af Tuna.) 

 

Tabell 26 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Brita Ribbing. Död 1685.

Gift med Johan Rosenhane. (Friherre. till Stenhammar och Mossebo.)

 

Överst på sidan

xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-23 07:23