Ätten Ribbing - Ulfsnäsgrenen

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia]  -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[[Ribbing - start]  Ättegrenar: Grenen af Zernava, Österbygrenen, Hvargarnsgrenen, Ulfsnäsgrenen, Grensholmsgrenen

Denna sida beskriver ättegrenen Ulfsnäs av ätten Ribbing. Tavlan börjar med grenens stamfar, Christoffer Ribbing (1583 - 1655).
Denna gren existerar fortfarande men denna antavla slutar i slutet av 1800-talet.
Godset Ulfsnäs som givit denna ättegren dess namn ligger i Öggestorps socken i Jönköpings län. Godset var en donation från kung Johan III till ståthållaren och slottsloven Peder Svensson Ribbing den 10 juni 1575 för "trogen tjänst". Peder var Christoffers far.
Egendomen hade tidigare ingått i Vadstena klosterdomäner. Gården är vackert belägen på en udde i Stensjön. År 1866 uppfördes en ny huvudbyggnad, en stor, bred träbyggnad målet i en ljust gul färg, två våningar hög (revs 1994 då det samtidigt såldes efter 400 år i släkten). Den ersatte det äldre, väldiga huset som också det var av trä, rödmålat med brutet tak.
Ett annat gods som funnits i släkten är Riddersbergs säteri i Rogberga sn (F). Bengt Persson Ribbing var den första Ribbingen som ägde Riddersberg. Han köpte godset 1832. Det är ett vackert, ljusmålat tvåvåningshus med Rogbergasjön i ryggen. Den var kvar i släktens ägo till början av 1900-talet.
Stamtavlan nedan är uppställd i tabellform.

Använd din browsers sökfunktion för att söka på namn/orter. Klicka på "s * " för att komma till nästa generation (tabell) för personen i fråga.

Tabell 1

Christoffer Ribbing. Född 1583-01-12 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1655-04-22. Stamfar för Ulfsnäs ättegren. Vid 11-års ålder var han småsven hos hertig Karl av Södermanland (senare Karl IX). Som de flesta adelsmän restan han sen ut i europa för att "lära". Christoffer ägde egendomarna Ulfsnäs i Öggestorps sn (F), Trehörna i Trehörna sn (E) och Attorp i Ryda sn, Skaraborgs län. Hans far avled 1604 och arvsskiftet efter honom förrättades efter hans andra hustrus död 1612. Arvet jämkades fem år senare mellan hans barn i det andra äktenskapet.
Christoffer studerar och blev accessor vid Svea hovrätt år 1619, ståthållare på Kalmar slott och över hela länet året därpå. Godset Trehörna bytte han till sig från Kronan år 1619.
När de svenska adelssläkterna introducerades i Riddarhuset år 1625 företrädde Christoffer ätten Ribbing som i lottdragningen om nummerordningen bland de äldsta ätterna fick nummer 15.
År 1626 blev C. ståthållare över Kronobergs län. Deltog i Riksdagen 1627 och 1628. År 1643 fick han tillstånd av drottning Kristinas förmyndarregering att upprätta en egen kyrkoförsamling runt sin gård Trehörna.
Under hans begravning råkade två av begravningsgästerna hamna i ett häftigt gräl. Det var kapten Jonas Grijs, den siste av sin urgamla frälseätt, och general Israel Ridderhielm. Grälet resulterade att de duellerade nästa dag på Ulfsnäs gårdsplan. Ridderhielms mod svek honom och i stället skickade han fram sin svåger Peder Strömberg. Jonas avled av de skador han fick i duellen och Peder tvingades fly utomlands där han dog under flykten.

Gift 1:o med Anna Cruus. Död troligen 1615. Dog antagligen i barnsäng.

Barn:

Pehr Christoffersson Ribbing. Överstelöjtnant. Född 1615 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1648-03-02 i Tyskland. Blev fänrik under överste Måns Sliverhielm vid 16-års ålder, så småningom major vid Västgöta regemente och överstelöjtnant vid Ekblands regemente år 1647. Blev den 2 mars 1648 skjuten i huvudet under belägringen av staden Weinsheim i Lüneburg. Han har i ättetavlorna tillägget af Trehörns vilkerr betyder att han fått Trehörna i arv.

Gift 2:o 1616 med Estrid Oxehufvud. Född 1577.

Barn:

Olof Christoffersson Ribbing. Född 1617. Död 1637 i Tyskland. Dog i det 30-åriga kriget i Tyskland år 1637 i Lippstadt, Westfalen.

Arvid Christoffersson Ribbing. Född 1620. Död 1678-07-... Begravd 1679-01-.. i Trehörna (E). Se tabell 2, s *.

Märta Christoffersdotter Ribbing. Var gift.

 

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Arvid Christoffersson Ribbing.

Född 1620. Död 1678-07-... Begravd 1679-01-.. i Trehörna (E). Befordrades snabbt under 30-åriga kriget. Tjänade under Fältmarskalken Torstensson och blev 1640 kapen vid överste George Fleetwoods regemente och major1647 vid Östgöta kavalleriregemente. Överstelöjtnant 1658 på drottning Kristinas rekommendation. Överste under Skånska kriget 1675.
Kyrkan i Trehörna blev familjen familjegrav. Trehörna blev även ett självständigt pastorat och Arvid fick patronatsrätt

Gift 1651 i Halmstads slott med Anna Margareta Sperling. Född omkring 1630. Död 1699-07-01. Efter Arvids död råkade Ulfsnäs ut för reduktionen då godset var en donation från Kronan.

Barn:

Lennart Arvidsson Ribbing. Född 1654 i Sperlingsholm. Död 1733 i Vik, Lekaryd (G). Se tabell 3, s *.

Brita Arvidsdotter Ribbing. Se tabell 5, s *.

Maria Arvidsdotter Ribbing. Dog som 15-åring.

Eric Arvidsson Ribbing. Född 1658 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1695-08-10. Se tabell 6, s *.

Christina Arvidsdotter Ribbing. Dog ogift 69 år gammal.

Margaretha Arvidsdotter Ribbing. Född 1660. Död 1702. Se tabell 7, s *.

Christoffer Arvidsson Ribbing. Styckjunkare vid artilleriet. Född 1661. Död 1676 i Halmstad. Dog av fältsjukan.

Pehr Arvidsson Ribbing. Född 1662. Död 1727. Begravd i Öggestorp (F). Se tabell 8, s *.

Anna Helena Arvidsdotter Ribbing. Dog som 15-åring.

Estrid Arvidsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död i Thorn, Polen. Dog 31 år gammal.

Otto Arvidsson Ribbing. Kapten. Född 1667. Död i Thorn, Polen. Blev officer och var med vid belägringen av Namur.Dog 36 år gammal i Thorn, Polen. ogift. Han var som fänrik vid Jönköpings regemente den förste innehavaren av fänriksbostället i Rödje, Trehörna, Norra Vedbo kompani.

 

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Lennart Arvidsson Ribbing. Överste. Född 1654 i Sperlingsholm. Död 1733 i Vik, Lekaryd (G). Född på moderns Sperlingsholm. Gjorde militär karriär och blev svårt skadad i slaget vid Lund den 4 december 1676. Han var tillförordnad kommendant i Stralsund 1709 och slutade som överste. Ägde godset Vik i Lekaryds sn (G). 

Gift

Barn:

Anna Margareta Lennartsdotter Ribbing. Se tabell 4, s *.

Christoffer Lennartsson Ribbing. Fänrik vid Livgardet. Född 1688. Död 1709-06-28 i Poltava. Var med om slaget vid Poltava Död han stupade 21 år gammal.

Gustaf Lennartsson Ribbing. Förare. Född 1694. Död troligen 1712 i Stralsund. Han var förare vid drottningens livregemente till fots. Han dog 1712 eller 1714 i Stralsund då kruhuset exploderade.

 

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Anna Margareta Lennartsdotter Ribbing. Till Trehörna. Hon dog i barnsäng efter sex års äktenskap. 

Gift med Casper Fredrik von Grönninger. Överstelöjtnant.

 

Tabell 5 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Brita Arvidsdotter Ribbing. Brita och Anders var sysslingar.

Gift med Anders Oxehufvud. Kapten.

 

Tabell 6 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Eric Arvidsson Ribbing. Född 1658 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1695-08-10. Ärvde egendommen Mörbylund i Säby sn (F) efter fadern. Eric blev sjöofficer och kapten vid amiralitetet år 1693 när han förde en konvoj med 70 handelsfartyg från St Martin och 20 från Nantes. Konvojer med örlogsfartyg som skyddade dem var nödvändigt för skydd mot sjörövare och fientliga nationers skepp.
I augusti 1695 förde Eric befälet, ombord på fartyget Wachtmeister, över en konvoj i östra inloppet till Engeslka kanalen. De kom i kontakt med engelska kapare som krävde att han skulle stryka märsseglen för att de skulle kunna uppbringa fartygen. Eric visade papper på att han hade rätt att gå i kanalen och vägrade ge sig. Eric Ribbing visade stor tapperhet och mod och skottväxling uppstod. De engelska kaparna försökte skjuta ned Ribbings märssegel men misslyckades. I stället fick de sina egna nedskjutna med Ribbings kanoner. Eric skadades vid drabbningen och avled två dagar senare.
Erics stridskläder fördes hem och förvarades i gravkoret i Öggetorps kyrka. De finns ej kvar idag.

Gift 1690 med Estrid Beata Andersdotter Oxehufvud. Beata var Erics sysslings dotter.

Barn:

Carl Christoffer Ericsson Ribbing. Kapten vid amiralitetet. Ogift.

Anders Arvid Ericsson Ribbing. Underlöjtnant vid sluproddarregementet. Tog avsked från regementet 1720 och reste utomlands där han dog på okänd ort. Ogift.

Gustaf Ericsson Ribbing. Ogift.

 

Tabell 7 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Margaretha Arvidsdotter Ribbing. Född 1660. Död 1702. Dog 42 år gammal.

Gift med Anders Rotkirch. Överstelöjtnant.

 

Tabell 8 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Pehr Arvidsson Ribbing. Född 1662. Född 1662. Död 1727. Begravd i Öggestorp (F). Pehr fick Ulfsnäs i arv efter fadern. Egendomen hade dragits in till Kronan under reduktionen men Pehr lyckades återfå sitt fädernegods "mot vederlag". Pehr var vid Livgardet, tjänade fem år i Brabant, kom hem och fortsatte vid Jönköpings regemente där han blev kapten men tog avsked år 1700 pga sjuklighet.

Gift med Elisabeth Andersdotter Oxehufvud. Död 1737. Begravd i Öggestorp (F). Elisabeth var syster till änkan efter Pehrs broder Eric.

Barn:

Arvid Gustaf Pehrsson Ribbing. Född 1709 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1790-09-25 i Stumperyd, Solberga (F). Se tabell 9, s *.

Carl Christoffer Pehrsson Ribbing. Född 1710 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1793. Se tabell 50, s *.

 

Tabell 9 (generation 3)

(Från Tabell 8, s *)

Arvid Gustaf Pehrsson Ribbing.

Född 1709 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1790-09-25 i Stumperyd, Solberga (F). Arvid ärvde Stumperyd i Solberga sn (F) efter fadern.Till gården hörde även Gäddvik. Arvid hade även Guttarp i Flisby sn (F) i närheten. Arvid tjänstgjorde vid garnisonsregementet i Göteborg där han slutade vid 31-års ålder.

Gift 1744 med Helena Sabelfelt. Född 1721 i Solikamsk i Sibirien, Ryssland. Föddes under faderns tid som krigsfånge i Sibirien.

Barn:

Catharina Arvidsdotter Ribbing. Född 1745 i Stumperyd, Solberga (F) (Helena Ribbing). Död 1836. Se tabell 10, s *.

Fredric Arvidsson Ribbing. Född 1748-02-21 i Stumperyd, Solberga (F). Död 1815-12-.. i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 11, s *.

Per Arvidsson Ribbing. Född 1750-03-23 i Stumperyd, Solberga (F). Död 1829. Begravd i Alelövs kyrka. Se tabell 17, s *.

Gustafa Arvidsdotter Ribbing. Född i Stumperyd, Solberga (F) (Helena Ribbing). Se tabell 46, s *.

Hedvig Charlotta Arvidsdotter Ribbing. Född 1755. Död 1818. Se tabell 47, s *.

Anna Justina Arvidsdotter Ribbing. Född troligen 1757. Död 1842. Se tabell 48, s *.

Carl Adolf Arvidsson Ribbing. Född 1760. Död 1813. Se tabell 49, s *.

 

Tabell 10 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Catharina Arvidsdotter Ribbing. Född 1745 i Stumperyd, Solberga (F) (Helena Ribbing). Död 1836.

Gift 1764 med Anders Kylander. Kornett.

 

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Fredric Arvidsson Ribbing. Ryttmästare. Född 1748-02-21 i Stumperyd, Solberga (F). Död 1815-12-.. i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Fredric var den som enligt testamentet från Carl Christoffer tillträdde fideikommisset Ulfsnäs. Han hade också efter fadern ärvt Stumperyd. Som 19-årig var Fredric volontär vid Livgardet och blev löjtnant 1779. År 1783 var han ryttmästare. Därefter tog han avsked från armén och ägnade sig åt Stumperyd.
De fyra första barnen föds på Stumperyd, de övriga på Ulfsnäs dit han flyttar år 1793. Då den ende sonen avled i späd ålder fanns ingen arvinge till Ulfsnäs.Fideikommisset gick därför över till Fredrics yngre bror Per.

Gift med Hedvig Charlotta von Liphardt.

Barn:

Ester Charlotta Fredricsdotter Ribbing. Född i Stumperyd, Solberga (F). Död i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Dog åtta och ett halvt år gammal. 

Mathilda Fredricsdotter Ribbing. Född 1789 i Stumperyd, Solberga (F). Se tabell 12, s *.

Arvid Gustaf Fredricsson Ribbing. Född i Stumperyd, Solberga (F). Arvid var den som skulle ha ärvt Ulfsnäs men han dog endast ett par dagar gammal.

Märta Sophia Fredricsdotter Ribbing. Född i Stumperyd, Solberga (F). Se tabell 13, s *.

Christina Lovisa Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Dog ogift 82 år gammal.

Ester Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 14, s *.

Charlotta Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Ester och Charalotta var tvillingar. Ogift.

Hedvig Fredrika Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 15, s *.

Gustafa Johanna Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 16, s *.

 

Tabell 12 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Mathilda Fredricsdotter Ribbing. Född 1789 i Stumperyd, Solberga (F).

Gift 1812 i Ulfsnäs, Öggestorp (F) med Hans Olof Caspersson. Läkare.

 

Tabell 13 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Märta Sophia Fredricsdotter Ribbing. Född i Stumperyd, Solberga (F).

Gift med Axel Fredrik Stiernspetz. Kapten.

 

Tabell 14 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Ester Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Ester och Charlotta var tvillingar.

Gift med Sebastian von Otter. Friherre, kapten.

 

Tabell 15 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Hedvig Fredrika Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F).

Gift med Carl Emil Adolf von Kothen. Löjtnant.

 

Tabell 16 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Gustafa Johanna Fredricsdotter Ribbing. Född i Ulfsnäs, Öggestorp (F).

Gift med Fredrik Leornard Vilhelm von Kothen. Kapten.

 

Tabell 17 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Per Arvidsson Ribbing.

Kapten. Född 1750-03-23 i Stumperyd, Solberga (F). Död 1829. Begravd i Alelövs kyrka. Då den äldre brodern Fredrics ende sonen avled i späd ålder övergick fideikommisset Ulfsnäs till Per. Per var stabslöjtnant vid Jönköpings regemente och avgick med kaptens grad 1784. Paret bosatte sig som nygifta på Eskhult. På grund av sin flit och sparsamhet kunde Per snart köpa gården Sundsholm. Sedan Annas bror Rudolph dött efter att han stångats av en tjur tog Per över skötseln av hans egendom Näs. Per med familj flyttade till Näs och bodde där i sex år. Per köpte aven gården Södraholm av sin svåger Gösta samt Lillnäs och Qvarnarp (båda Adelövs sn). Efter köpet av Södraholm flyttade Per med familj dit. Ulfnäs som Per fick överta år 1815 beboddes inte ofta av honom. Det stora rödmålade Ulfsnäs förföll därför gradvis. Per betraktade Södraholm som sitt hem.
Södraholm i Gränna var en fin liten herrgård med röda byggnader och vita snickerier.

Gift i Södraholm, Adelöv (F) med Anna Elisabeth Hummelhielm. Född 1767. Död 1858-12-07 i Södraholm, Adelöv (F). Begravd i Alelövs kyrka. Hon kallades för Anna Lisa och var från gården Södraholm i Adelövs sn (F). Anna var 16 år don hon gifte sig med den 17 år äldre Per. Vid bröllopet fick hon av sin far en vacker täckt vagn med tre grå apelkastade hästar. Hennes nyblivna make var sparsam och ansåg att de ej hade råd med ett så elegant ekipage utan sålde alltsammans.
Anna upptäckte då hon läste en bok om svensk historien att Carl Carlsson Gyllenhielm instiftat ett stipendium till förmån för fattiga gossar i släkten Ribbing. Några av sönerna utnyttjade dessa stipendier för att kunna studera då det inte alltid fanns kontanter hemma. Även döttrarna fick en viss skolning. Anna Lisa hade själv gått i skola.
År 1852 brann en av byggnaderna på Södraholm och Anna Lisa, som då var 80 år gammal, steg upp i natten och dirigerade släckningsarbetet.

Barn:

Seved Persson Ribbing. Född 1784 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1819-12-04 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 18, s *.

Maria Dorothea Persson Ribbing. Född 1785 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1863 i Södraholm, Adelöv (F). Var konstnärligt lagd. Målning, musik och läsning var det som hon var bäst på och tyckte mest om. Hon var vacker och omtyckt men drabbades av en obotlig åkomma som gjorde henne snedväxt. Hon var ogift och dog 78 år gammal.

Anna Elenora Persson Ribbing. Född i Eskhult, Norra Solberga (F). Dog som spädbarn.

Bengt Persson Ribbing. Född 1789 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1866. Se tabell 22, s *.

Ebba Sophia Persson Ribbing. Född 1790 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1883. Se tabell 41, s *.

Pehr Arvid Persson Ribbing. Född 1794-03-15 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1865. Se tabell 42, s *.

Carolina Elisabeth Persson Ribbing. Född i Eskhult, Norra Solberga (F). Dog i späd ålder.

 

Tabell 18 (generation 5)

(Från Tabell 17, s *)

Seved Persson Ribbing.

Född 1784 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1819-12-04 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Hade mässlingen som barn och fick efter detta en benskada. Student i Uppsala. Var auskulant vid Svea hovrätt 1802 och vice landshövding 1808. År 1808 var han även juridikst sakunning vid Smålands dragonregemente. Bor 1819 på Ulfsnäs sedan några år tillbaka. Han var fideikommissinnehavarens äldste son. År 1819 träffas han av ett fallande träd och avlider av skadorna någon tid därefter.

Gift 1812 i Strömsrum, Ålem (H) med Catharina Wilhelmina Rappe. Friherrinna. Född i Tagel, Mistelås (G). Död 1827. Efter Seveds bortgång flyttar Wilhelmina med barnen till sina föräldrars Kråkerum och Strömsrum.

Barn:

Pehr Sevedsson Ribbing. Född 1813. Död 1867 i Stockholm. Student i Uppsala 1828. Läste jurudik och blev vice häradshövding som fadern. Ogift

Ebba Elisabeth Sevedsdotter Ribbing. Född 1815. Död 1901 i Borås. Se tabell 19, s *.

Sigurd Sevedsson Ribbing. Född 1816-10-22 i Tagel, Mistelås (G). Död 1899 i Uppsala (C). Se tabell 20, s *.

Brita Elenora Sevedsdotter Ribbing. Född 1817. Död 1910. Ogift.

Hedvig Maria Sevedsdotter Ribbing. Född 1820-03-04 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1896. Se tabell 21, s *.

 

Tabell 19 (generation 6)

(Från Tabell 18, s *)

Ebba Elisabeth Sevedsdotter Ribbing. Född 1815. Död 1901 i Borås.

Gift 1845 i Södraholm, Adelöv (F) med Johan Anders Södermarck. Landskamrer i Göteborgs län. Död 1893 i Borås.

 

Tabell 20 (generation 6)

(Från Tabell 18, s *)

Sigurd Sevedsson Ribbing. Professor. Född 1816-10-22 i Tagel, Mistelås (G). Död 1899 i Uppsala (C). Växte upp hos sin farföräldrar. Student i Uppsla 1835. Fillkand 1839. Fick en docentur i teoretisk filosofi 1843. Riksdagsman.

Gift 1847 i Södertälje med Hanna Haeffner. Död 1904 i Uppsala.

 

Tabell 21 (generation 6)

(Från Tabell 18, s *)

Hedvig Maria Sevedsdotter Ribbing.

Född 1820-03-04 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1896. Var också en Ribbing och släkt med Gusaf, farfars farfars sysslings sonsons sondotter från Ulfsnäs.

Gift 1842 i Södraholm, Adelöv (F) med Gustaf Edvard Ribbing. Född 1804-05-09 i Dåvö. Död 1882. Blev student i Uppsala 14 år gammal. Blir kammarjunkare 1826 och avlägger en juridisk exemen 1827. Tjänar krigskollegium mellan 1833 och 1860. Arbetar även i Ecklesiastikdepartementet. Går i pension 1866. Får Nordstjärneorden 1862. Ägde Östra Glimminge i Bolshögs sn, Kristianstads län och Ekhult i Björsäters sn, Ötergötland.

Barn:

Maria Ribbing. Född 1843. Död 1899 i Stockholm. Ogift.

Seved Ribbing. Läkare. Född 1845. Död 1921-02-...

Lennart Ribbing. Lärare. Född 1847. Död 1924-04-...

Gustaf Ribbing. Domare vid Svea hovrätt. Född 1849-07-17 i Stockholm. Död 1942.

Hedvig Ulrika Ribbing. Född 1851 i Stockholm. Död 1911 i Strömsrum, Ålem (H).

 

Tabell 22 (generation 5)

(Från Tabell 17, s *)

Bengt Persson Ribbing. Ryttmästare. Född 1789 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1866. Bengt övertar Ulfsnäs fideikommiss. Blev officer vid Smålands husarer och bevistade kriget mot Napoleon i Tyskland åren 1813 - 1814. Blev ryttmästare i armén 1819 och tog avsked fyra år senare. Han blev adjutant åt ståthållaren i Norge Carl Mörner af Tuna.
Bent ägde Ulfsnäs 1827 - 1866 samt hade Lidhult i Rogberga sn och Kvarnarp i Aldelövs sn, båda i F-län. I hans ägo fanns även Riddersbergs säteri i Rogberga sn. Han var den första Ribbingen som ägde Riddersberg, Rogberga sn (F). Han köpte godset 1832. Det är ett vackert, ljusmålat tvåvåningshus med Rogbergasjön i ryggen. Den var kvar i släktens ägo till början av 1900-talet.
År 1854 fick han Karl XIV Johans medalj.

Gift 1825 med Augusta Christina Schmiterlöw. Kallades Gusta.

Barn:

Carl Christoffer Bengtsson Ribbing. Född 1826-08-08 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1899-08-.. i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 23, s *.

Peder Arvid Bengtsson Ribbing. Född 1827-09-09 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1908. Se tabell 28, s *.

Seved Bengtsson Ribbing. Född i Eskhult, Norra Solberga (F). Dog i späd ålder.

Mathilda Elisabeth Bengtsdotter Ribbing. Född 1830. Död 1866. Se tabell 37, s *.

Erling Bengtsson Ribbing. Född 1831 i Riddersberg, Rogberga (F). Död 1893. Se tabell 38, s *.

Axel Bengtsson Ribbing. Kammarjunkare. Född 1835. Död 1893. Förvalatre på Ulfsnäs 1871. Ogift.

Ebba Augusta Henrietta Bengtsdotter Ribbing. Född 1839 i Riddersberg, Rogberga (F). Död 1892. Se tabell 40, s *.

 

Tabell 23 (generation 6)

(Från Tabell 22, s *)

Carl Christoffer Bengtsson Ribbing. Major, hovmarskalk. Född 1826-08-08 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1899-08-.. i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Carl Christoffer ärver Ulfsnäs år 1866. Han studerar och avlägger både filosofie kandidatexeamen och juridisk grundexamen vid 21 års ålder. Han blev underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon, major 1877 vid Upplands regemente där han dock begär förflyttning tillbaka till Smålands grenadjärer vilket han fick. Då han tar avsked 1883 utnämns han till hovmarskalk.
Han skötte Ulfsnäs väl och gjorde ett antal förbättringar p���� godset. Nivån på den intilliggande Stensjön sänktes med 1,8 m för att bereda mer åkermark. Han skapade även Jönköpings mejeri. Han tog aktiv del i att en ny kyrka byggdes i Öggestorp.
Carl Christoffe och hans hustru Emma fick sex barn.

Gift 1852 i Nyckelviken, Värmdö (AB) med Emma Sofia Murray. Grosshandlardotter. Född 1829. Död 1891. Begravd i Ulfsnäs, Öggestorp (F).

Barn:

Christina Charlotta Ribbing. Född 1853. Död 1926 i Stockholm.

Bengt Erik Lennart Ribbing. Född 1855. Död 1908 i Stockholm. Se tabell 24, s *.

Bo Ribbing. Född 1858 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1936. Se tabell 25, s *.

Carl Arvid Adolf Ribbing. Född 1858 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1944. Se tabell 26, s *.

Seved Gustaf Lindorm Ribbing. Född 1862-06-15 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1918 i Halmstad. Se tabell 27, s *.

Emma Anna Augusta Emerentia Ribbing. Född 1866. Död 1924.

 

Tabell 24 (generation 7)

(Från Tabell 23, s *)

Bengt Erik Lennart Ribbing. Ryttmästare. Född 1855. Död 1908 i Stockholm. Bengt ärver Ulfsnäs efter sin far år 1899. Paret fick fem barn.

Gift 1881 med Hilda Maria Sofia Arfwedson.

 

Tabell 25 (generation 7)

(Från Tabell 23, s *)

Bo Ribbing. Överstelöjtnant. Född 1858 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1936. Var som ung sjökadett. Paret får fem barn.

Gift 1895 med Anna Augusta Silfverstolpe. Född 1870.

 

Tabell 26 (generation 7)

(Från Tabell 23, s *)

Carl Arvid Adolf Ribbing.

Förvaltare, disponent. Född 1858 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1944. Förvaltare på Ulfsnäs från 1893 till 1908 då hans broder Lennart som ärvt Ulfsnäs avlider. Ulfsnäs går då vidare till Lennarts son Peder. Carl var även disponent för Jönköpings mejerier. Paret fick två döttrar.

Gift 1896-07-30 i Eksjö (F) med Elin Mathilda Berg. Född 1872. Död 1956.

 

Tabell 27 (generation 7)

(Från Tabell 23, s *)

Seved Gustaf Lindorm Ribbing. Läkare. Född 1862-06-15 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1918 i Halmstad. Tog medicine kandidatexamen i Uppsala. År 1896 medicine licentiat 1896 vid Karolinska Institutet. Därefter biträdande provinsialläkare i örebro. Han reser 1903 via Paris till Jerusalem med familjen för att arbeta som läkare där. Han arbetar i Betlehem dår han får ett eget sjukhus. 1912 återvänder familjen till Sverige men efter ett år hemma återvänder Carl och sonen Hans Lennart till Jerusalem. År 1914 är han tillbaka i Sverige igen då han är privarpraktiserande läkare i Halmstad. 1918 avlider han i Spanska sjukan.
Paret får fem barn. 

Gift 1896 med Elsa Nordling.

 

Tabell 28 (generation 6)

(Från Tabell 22, s *)

Peder Arvid Bengtsson Ribbing.

Överstelöjtnant. Född 1827-09-09 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1908. Som 16-åring var han inskriven på Karlberg och utexaminerades som officer vid Smålands husarer fyra år senare. År 1866 ryttmästare och chef för Vetlanda skvadronen. År 1880 major och överstelöjtnant 1881. Begär avsked från armén 1885.
År 1861 köper Arvid godset Riddersberg, Rogberga sn (F) av sin fader. År 1872 köper Arvid även Lidhult, Rogberga sn. Drev frågan om att odla upp de svenska mossarna. på äldre dar flyttar paret till Boo, Värmdön, Ebbas föräldrahem.
Från Peder Arvid och framåt kallas denna gren för Ridderbergarna eller RIDDERSBERGS-familjen.

Gift 1861 med Ebba Sophia Elisabeth Charlotta af Petersen. Född 1841. Död 1915 i Boo, Värmdö (AB). Uppväxt på föräldrahemmet Boo herrgård på Värmdön (AB). År 1859 reste hon med sin styvfar för att hälsa på släktingarna Carl och Elise Hermelin.

Barn:

Bengt Carl Arvid Arvidsson Ribbing. Född 1863. Död 1927. Se tabell 29, s *.

Sven Christoffer Arvidsson Ribbing. Född 1864-06-03. Död 1959. Se tabell 30, s *.

Ebba Arvidsdotter Ribbing.

Märta Matilda Elisabeth Arvidsdotter Ribbing.

Maria Elisabeth Arvidsdotter Ribbing. Se tabell 31, s *.

Erling Magnus Arvidsson Ribbing. Född 1870-01-06. Död 1949. Se tabell 32, s *.

Erik Herman Arvidsson Ribbing. Född 1872-10-26. Död 1962. Se tabell 33, s *.

Johan Eric Arvidsson Ribbing. Född 1875-05-13. Död 1950. Se tabell 34, s *.

Agnes Mathilda Ribbing. Se tabell 35, s *.

Nils Arvidsson Ribbing. Född 1878-06-27. Död 1952-06-26. Se tabell 36, s *.

Axel Arvidsson Ribbing.

Arvid Arvidsson Ribbing.

 

Tabell 29 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Bengt Carl Arvid Arvidsson Ribbing.

Överste. Född 1863. Död 1927. Löjtnant vid Jönköpings regemente. Överstelöjtnant vid Göta livgarde 1913, överste vid Västerbottens regemente 1915 och vid Bohusläns regemente 1921. Barnlös.

Gift med Carolina Josefina Wester. Född i Lidens kaptensbosteälle, Skapaborgs län.

 

Tabell 30 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Sven Christoffer Arvidsson Ribbing. Övertstelöjtnant. Född 1864-06-03. Död 1959. Tog examen på krigsskolan och blev därefter kammarpage hos konungen Oskar II. Han blev ryttmästare och sen major vid Norrlands dragoner och vid Skånska husarregementet 1916. Tog avsked från armén 1919 som överstelöjtnant. Han var god vän med kusinen Carl Rribbing på Ulfsnäs. Sven startade en ridskola i Skövde år 1888. Sven och Ebba fick två döttrar.

Gift 1:o 1892 i Göteborg med Ebba Amalia Natalia Silfverschiöld. Född 1873. Död 1914

.

Gift 2:o 1925 med Tyra Lovisa Gabriella Sandberg.

 

Tabell 31 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Maria Elisabeth Arvidsdotter Ribbing.

Gift med Carl Viktor Lundstr?. Läkare.

 

Tabell 32 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Erling Magnus Arvidsson Ribbing.

Argonom förvaltare. Född 1870-01-06. Död 1949. Var elev på Rottneros bruk som 19-åring och därefter på Alnarps lantbruksinstitut och var färdig argonom förvaltare vid Riddersberg, sitt föräldrarhem åren 1895 - 1900. Ägde och förvaltade Nynäs i Ekeby sn (T). Ägde med tiden flera gårdar runt Örebro.
Var ordförande i Örebro läns hypotekförening. Hedvig och Erling fick fem barn. Dessa ättlingar kallas NYNÄS-familjen.

Gift 1900 med Hedvig Augusta Catharina Coyet. Född i Bärsta, Stora Mellösa (T). Död 1926.

 

Tabell 33 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Erik Herman Arvidsson Ribbing. Major. Född 1872-10-26. Död 1962. Volontär vid Vendes artilleriregemente gick på krigsskolan och gjorde militär karriär. Blev major vid Skånes artilleriregemente . Tog därefter avsked och blev värderingsman hos Stockholms läns bostadskreditkassa. Paret får två barn.

Gift 1907 med Hildegard Lovisa Thorin.

 

Tabell 34 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Johan Eric Arvidsson Ribbing.

Major . Född 1875-05-13. Död 1950. Volontär vid Smålands husarer. Gick på krigsskolan och blev ryttmästare. Han slutade som major vid Smålands husarer. Paret fick tre söner.

Gift 1927 med Märta af Sillén. Född 1898. Död 1951. 1928 köper Märtas far egendomen Boo, Värmdö (AB) från Sparbanken som sedan ger godset till dottern och hennes man. Därmed kom åter Boo att knytas till släkten Ribbing. Märta var konstnärligt begåvad och en skicklig pianist.

 

Tabell 35 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Agnes Mathilda Ribbing.

Gift med Rudolf Herman Alexander Weibull. Godsägare.

 

Tabell 36 (generation 7)

(Från Tabell 28, s *)

Nils Arvidsson Ribbing.

Civilingenjör. Född 1878-06-27. Död 1952-06-26. Började på krigsskolan men bröt familjens tradition och blev civilingenjör. Hade eget företag, Ribbings ingeniörsbyrå under ett antal år. Paret hade fyra barn.

Gift med Ellen Maria Diedrichs. Död 1964. Hon var konstnärligt lagd och målade tavlor.

 

Tabell 37 (generation 6)

(Från Tabell 22, s *)

Mathilda Elisabeth Bengtsdotter Ribbing. Född 1830. Död 1866. Var hovfröken hos prinsessan Eugéne mellan 1858 och 1866.

Gift i Riddersberg, Rogberga (F) med Gillis Fritiof August Boy. Hovstallmästare.

 

Tabell 38 (generation 6)

(Från Tabell 22, s *)

Erling Bengtsson Ribbing.

Överste, kammarherre. Född 1831 i Riddersberg, Rogberga (F). Död 1893. Avlade 1850 officersexamen som linjeofficer. Han var generalstabsofficer när han 1861 utnämns till kammarherre hos prinsessan Eugéne. Senare stabschef vid livbrigaden, adjutant hos konungen och föredragande i kammandoärenden hos majestätet under vistelsen i Norge 1873 och 1874. Som major i tjänstensvägnar besöker han franska arméns höstmanöver 1874. Han har därefter flera kungliga uppdrag. Han ingick i Stockholms Enskilda banks sytrelse, var fullmätige i riksbanken och ledarmot av riddarhuskommitén. Blev förmögen.

Gift 1858 med Antoinette Christina Lagerbielke. Friherrinna, hovfröken. Född 1829 i Stockholm. Kallades Nettan.

Barn:

Bengt Axel Eugén Ribbing. Född 1859. Död 1935. Se tabell 39, s *.

 

Tabell 39 (generation 7)

(Från Tabell 38, s *)

Bengt Axel Eugén Ribbing. Överste. Född 1859. Död 1935. Tjänstgjorde som ordonnansofficer från 1889 hos prins Carl och från 1897 som adjutant. Chef för ridskolan på Strömsholm 1903. Överste vid Skånska husarregementet år 1907.

Gift 1890 i Jacobs kyrka, Stockholm med Clara Lovisa Zethelius. Död 1924.

Barn:

Greta Ribbing. Född 1891 i Ulriksdal, Stockholm. Död 1914.

Elsa Elisabeth Ribbing.

 

Tabell 40 (generation 6)

(Från Tabell 22, s *)

Ebba Augusta Henrietta Bengtsdotter Ribbing. Född 1839 i Riddersberg, Rogberga (F). Död 1892.

Gift med Gustaf Lagerbielke. Greve.

 

Tabell 41 (generation 5)

(Från Tabell 17, s *)

Ebba Sophia Persson Ribbing.

Friherrinna Hermelin. Född 1790 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1883. Hade poetiska talanger. Hon var söt, livlig och mycket omtyckt. Efter gigtemålet flyttar hon till maken på Gripenberg, där de bor i den vänstra slottsflygeln i tio år. Paret får sju barn samt tar hand om fyra fosterbarn.

Gift 1815-12-31 i Södraholm, Adelöv (F) med August Söderling Hermelin. Friherre, kammarherre. Född 1786. Till Gripenberg och Mörbylund. August var sjuklig och vistades i Italien på vintrarna.

 

Tabell 42 (generation 5)

(Från Tabell 17, s *)

Pehr Arvid Persson Ribbing. Häradshövding. Född 1794-03-15 i Eskhult, Norra Solberga (F). Död 1865. Student i Uppsala 1810, läste jurudik och blev notarie vid Göta hovrätt. ��r 1819 blev han vice häradshövding. Arvid ägde en rad gårdar i Jönköpings län.

Gift 1830-07-.. i Värmland med Carolina Augusta Ehrenkrona. Född i Södra Edsberg, Segerstad (S).

Barn:

Anna Elisabeth Arvidsdotter Ribbing. Född 1831. Död 1857.

Augusta Maria Arvidsdotter Ribbing. Född 1832 i Södraholm, Adel? (F). Död 1911 i Växjö. Se tabell 43, s *.

Bengt August Arvidsson Ribbing. Född i Sänninge. Död 1887. Se tabell 44, s *.

Sophia Amalia Arvidsdotter Ribbing. Konstnärinna. Född 1835-03-06 i Södraholm, Adelöv (F). Död 1894. Som ung gick hon på målarskola i Stockholm. Därefter fortsatte hon sina konststudier i Bryssel, Düsseldorf och Paris. I Bryssel studerade hon för belgaren Louis Gallait. Författarinnan Helena Nyblom hade träffat henne i Danmark och sökte upp Sophia Amalia i Bryssel. Helena skriver bland annat att hon var en stor personlighet och mycket vacker. Övriga konstnärer kallade Sophia Amalia för Venus Milo. Hon verkade alltid ha en svärm olyckliga tillbedjare runt henne som hon höll på behörigt avstånd.
Sophia Amalia bodde länge i London där hon målade. Därefter flyttade hon till Rom. Författaren August Strindberg arbetade en tid på Dagens nyheter och skriver år 1877 en osignerad artikel om konstnärer där han berömmande skriver om Sophia Ribbing.
Sophia gifte sig aldrig.

Estrid Arvidsdotter Ribbing. Född 1836 i Sänninge. Död 1900 i Stockholm. Se tabell 45, s *.

Helena Julia Arvidsdotter Ribbing. Död i Bråneryd. Dog 18 år gammal.

Pehr Arvid Arvidsson Ribbing. Född 1842. Död 1842.

 

Tabell 43 (generation 6)

(Från Tabell 42, s *)

Augusta Maria Arvidsdotter Ribbing. Född 1832 i Södraholm, Adel? (F). Död 1911 i Växjö

Gift i Bråneryd med Johan Wilhelm Ericsson. Vice häradshövding.

 

Tabell 44 (generation 6)

(Från Tabell 42, s *)

Bengt August Arvidsson Ribbing. Vice häradshövding. Född i Sänninge. Död 1887. Han ägde Södraholm åren 1866 - 1886.

Gift med Hildegard Sofia Christina Ekström.

Barn:

Elsa Ribbing. Skriftställarinna. Född 1875.

 

Tabell 45 (generation 6)

(Från Tabell 42, s *)

Estrid Arvidsdotter Ribbing. Född 1836 i Sänninge. Död 1900 i Stockholm.

Gift med Per Adolf Fredrik Kalling. Filosofie doktor, greve.

 

Tabell 46 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Gustafa Arvidsdotter Ribbing. Född i Stumperyd, Solberga (F) (Helena Ribbing). Hon var 32 år gammal då hon gifte sig för första gången.

Gift 1:o med Hans Hansson Schött. Grosshandlare, kofferdikapten

.

Gift 2:o med ???? Riddler.

 

Tabell 47 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Hedvig Charlotta Arvidsdotter Ribbing. Född 1755. Död 1818.

Gift 1794 med Fredrik Adolf Stiernspetz.

 

Tabell 48 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Anna Justina Arvidsdotter Ribbing. Född troligen 1757. Död 1842. Född 1757 eller 1758.

Gift 1785 med Nils Johan Colliander. Kyrkoherde.

 

Tabell 49 (generation 4)

(Från Tabell 9, s *)

Carl Adolf Arvidsson Ribbing. Överstelöjtnant. Född 1760. Död 1813. Blev 15 år gammal volontär vid Jönköpings regemente. Året därpå page hos hertig Adolf Fredrik. Nitton år gammal, 1779, reser han till England för att ta tjänst vid sjöartilleriet. Han blev konstapel vid enelska flottan och deltog i det stora sjöslaget den 12 april 1782, lett av den engelske amiralen Georges Brydges Rodney. Han blev dock tagen som fånge vid sjöslaget av fransmännen. Han var då träffad av en muskötkula i låret som satt kvar under resten av hans liv. Carl Adolf föredes till Frankrike där han kastades i en usel fängelsehåla. När han kom därifrån var han i ett bedrövligt tillstånd och tvingades tigga sig fram. Han fick dock så småningom hjälp, möjligem hemmifrån, och tog sig till Rotterdam, Holland där han började idka sjöfart på Västindien.

Carl Adolf och jeanette skiljs 1802. Han får en tjänst som officer vid den hollänska marinen och kommenderades med en krigsexpedition till Ostindien. Vid Goda Hoppsudden tas han ännu en gång som krigsfång, nu av engelsmännen och för till England. Där friges han1796 och beger sig till Holland. År 1801 kom han till Sverige och bor ett par år i Göteborg. Därefter flyttade han åter till Holland och beordras att tjänstgöra i hollänska flottan.
Han kryssar längs hollänska kusten för att freda den mot engelsmännen och uppbringade flera engelska kapare. Deltog den 16 maj 1804 under amiral Huelt med tapperhet i bataljen vid Vlissingen. Mellan 1805 och 1813 kommenderade Carl Adolf för Hollands räkning ett regemente marinsoldater i Frankrike. Han fick 1811 en pension beviljad av kejsar napolean men den utföll aldrig. Han militära rang var överstelöjtnant.

Gift 1:o med Jeanette Alsop. Död 1802. Var från London.

Barn:

George Fredric Ribbing. Född 1791. Bor hos modern efter skilsmässan men rymmer hemifrån och fick en tjänst vid Tredje hollänska husarregementet. År 1812 var han i tjänst hos den franska armén. Han lär ha dött i Ryssland.

???? Ribbing. Född 1794. Dör som ung.

Gift 2:o med Jeanne Houghton. Efter Carl Adolfs död försöker hon få ut sin döde man arv från Sverige. Hon brevväxlar med Carl Adolfs broder Fredric.

 

Tabell 50 (generation 3)

(Från Tabell 8, s *)

Carl Christoffer Pehrsson Ribbing. Major. Född 1710 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1793. Carl fick egendomen Ulfsnäs med tillhörande gårdarna Sjöberg och Vik. Gjorde militär karrier och slutade med majors grad. Carl stiftade fideikommisset Ulfsnäs den 22 december 1779, att ärvas på manslinjen av den Ribbingska Ulfsnäsgrenen.

Gift med Catharina Elisabeth Lillie af Aspenäs.

Barn:

Elisabeth Carlsdotter Ribbing. Född 1738 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 51, s *.

Carl Otto Carlsson Ribbing. Född 1739 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1807. Se tabell 52, s *.

Pehr Carlsson Ribbing. Född 1740 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1790 i Kärnäkoski, Finland. Se tabell 56, s *.

Bengt Carlsson Ribbing. Född 1744 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1777. Var med i kriget i Pommern åren 1761 - 1762. Ogift.

Gustaf Ribbing. Född 1747-01-10 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1786. Se tabell 57, s *.

Hedvig Carlsdotter Ribbing. Född 1747-01-10 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1747. Dog efter 3 månader.

Charlotta Carlsdotter Ribbing. Född 1748 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Se tabell 59, s *.

 

Tabell 51 (generation 4)

(Från Tabell 50, s *)

Elisabeth Carlsdotter Ribbing. Född 1738 i Ulfsnäs, Öggestorp (F).

Gift i Ulfsnäs, Öggestorp (F) med Eric Magnus Wästfelt. Hovjunkare.

 

Tabell 52 (generation 4)

(Från Tabell 50, s *)

Carl Otto Carlsson Ribbing.

Född 1739 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1807. Carl Otto ansågs vara så klent mentalt utrustad att han inte fick ärva Ulfsnäs när hans äldre bröder hade dött. I stället fick han de närbelägna Sjöberg och Vik. Han ställdes under förmyndare som han fick ha fram till den 2 april 1806. Han var då nästan 67 år gammal.
Han var med sin broder Pehr vid kriget i Pommern där han "visade mycken bravoure". Kom hem från kriget 1762 då han gifte sig.

Gift 1762 med Elisabeth Henrietta von Lepel. Hon var från Tyskland.

Barn:

???? Ottosson Ribbing.

Carl Christoffer Ottosson Ribbing. Fanjunkare. Död i Helsingfors, Finland. Han var fanjunkare i preussisk tjänst, därefter fänrik vid Jönköpings regemente. Stupade som 24-åring i Helsingfors under ryska kriget.

Hedvig Charlotta Ottosdotter Ribbing. Se tabell 53, s *.

Hans George Ottosson Ribbing. Död i Partakoski , Finland. Gjorde samma militära tjänst som den äldre broder och dog 22 år gammal i lägret vid Partakoski under kriget med Ryssland.

Elsa Ottosdotter Ribbing.

Fredrika Sophia Ottosdotter Ribbing. Se tabell 54, s *.

Henrietta Lovisa Ottosdotter Ribbing. Se tabell 55, s *.

Eric Ottosson Ribbing.

 

Tabell 53 (generation 5)

(Från Tabell 52, s *)

Hedvig Charlotta Ottosdotter Ribbing.

Gift med Fredrik Otto Trotzig. Adjutant.

 

Tabell 54 (generation 5)

(Från Tabell 52, s *)

Fredrika Sophia Ottosdotter Ribbing.

Gift med Casper Otto Stålhammar.

 

Tabell 55 (generation 5)

(Från Tabell 52, s *)

Henrietta Lovisa Ottosdotter Ribbing.

Gift med Daniel von Sivers. Fänrik.

 

Tabell 56 (generation 4)

(Från Tabell 50, s *)

Pehr Carlsson Ribbing.

Född 1740 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1790 i Kärnäkoski, Finland. Blev officer och var med i krigen i Pommern på 1750- och 1760-talen. Deltog även i kriget mot Ryssland i Finland där han stupar i striderna vid Kärnäkoski. Dog barnlös.

Gift 1789 med Eva Maria Fock från Bjurbäck. Friherrinna.

 

Tabell 57 (generation 4)

(Från Tabell 50, s *)

Gustaf Ribbing. Född 1747-01-10 i Ulfsnäs, Öggestorp (F). Död 1786. Gustaf fick Ryfors bruk i Nykyrka sn, Skaraborgs län Han var under några år löjtnant i österikisk och i fransk tjänst. Han återvände hem och blev här Ryttmästare. Tog avsked 1778.

Gift med Charlotta Benedikta Lillie. Friherrinna. Hon var syssling med Gustaf.

Barn:

Catharina Charlotta Gustafsson Ribbing. Se tabell 58, s *.

 

Tabell 58 (generation 5)

(Från Tabell 57, s *)

Catharina Charlotta Gustafsson Ribbing.

Gift med David Gustaf Lilliecrutz. Friherre.

 

Tabell 59 (generation 4)

(Från Tabell 50, s *)

Charlotta Carlsdotter Ribbing. Född 1748 i Ulfsnäs, Öggestorp (F).

Gift 1:o med Carl Johan Trotzig. Major.

Gift 2:o med Johan Carl August Queckfeldt. Ryttmästare.

 

Överst på sidan

xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-23 07:23