Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands Regemente

Rotenummer per kompani

När man letar efter soldater i de militära rullorna, exempelvis Generalmönsterrullan (GMR), kan det vara bra att känna till vilka rotenummer som fanns inom respektive kompani. Det fanns två serier rotenummer, dels en serie inom regementet och dels en serie inom varje kompani. Serien på regementsnivå löper från 1 - 1200 medan serien per kompani löper från 1 - 150.

Tabell över rotenumren per kompani

I Generalmönsterrullan upptas kompanierna i rangordning och inte i kompaninummerordning eller rotenummerordning. Först kommer alltid Överstens kompani, Livkompaniet. Därefter Överstelöjtnantens kompani. Som nummer tre kommer Majorens kompani. Med tiden infördes även en Andra- och en Tredje Major i regementena. De blev då tilldelad vart sitt kompani som därmed flyttades uppåt i rangordningen. Förutom de tre första kompanierna har rangordningen varierat genom tiderna. Kompanierna ovan är listade i rangordning enligt 1800-talet. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands

Regemente

Rotenummer per kompani

När man letar efter soldater i de militära rullorna, exempelvis Generalmönsterrullan (GMR), kan det vara bra att känna till vilka rotenummer som fanns inom respektive kompani. Det fanns två serier rotenummer, dels en serie inom regementet och dels en serie inom varje kompani. Serien på regementsnivå löper från 1 - 1200 medan serien per kompani löper från 1 - 150.

Tabell över rotenumren per kompani

I Generalmönsterrullan upptas kompanierna i rangordning och inte i kompaninummerordning eller rotenummerordning. Först kommer alltid Överstens kompani, Livkompaniet. Därefter Överstelöjtnantens kompani. Som nummer tre kommer Majorens kompani. Med tiden infördes även en Andra- och en Tredje Major i regementena. De blev då tilldelad vart sitt kompani som därmed flyttades uppåt i rangordningen. Förutom de tre första kompanierna har rangordningen varierat genom tiderna. Kompanierna ovan är listade i rangordning enligt 1800-talet. Överst på sidan