Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-01-14

Hanledning 7: Hur man söker officerare (3)

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag ur Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 150 / sid 7b (AID: v779096.b150.s7b, NAD: SE/KrA/0078A004Ö). Ovan är ett utdrag ur den tjänsteförteckning som underlöjtnant Oscar Emil Alm vid Dalregementet sickade in till Armén Pensionskassa den 24 oktober 1862. Alm är född den 3 april 1842. Han erhöll sin underofficersfullmakt den 27 april 1861 samt sin officersfullmakt den 23 september 1862. Tjänsteförteckningen är uppdelad på dels fullmaktsdata och dels tjänsteförrättningar. Ovan finns hans fullmaktsdata. Här ser vi att Alm tog studentexamen vid Uppsala universitet 1861, blev sergeant vid Gotlands Nationalbeväring samma år, samt gick en officersutbildning 1861. År 1862 blev han furir utan lön vid Dalregementet. Officersexamen 1862 och samma år befordrad till att få erhålla Förste furirs lön. I september 1862 utnämnd till underlöjtnant vid Dalregementet.
Ovan, utdrag ur Meritförteckningar 71 (1720-1807) Bild 2510 (AID: v752445a.b2510, NAD: SE/KrA/0321) Ovanstående meritförteckning avser riddaren av Kungliga Svärdsorden kapten Carl Johacim Folk vid Åbo läns infanteriregemente år 1805, då 48 år gammal. Enligt förteckningen har han 33 tjänsteår. Han antogs som volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1767. År 1774 korpral vid Livdragonerna, 1775 stabskornett, 1784 löjtnant och 1790 kapten. Kolumnen längst till vänster visar när han fick den senaste fullmakten (1790).

Var hittar man meritförteckningarna

Man hittar meritförteckningarna under Arméns pensionskassa i en rullserie kallad Meritband. Meritbanden börjar år 1757. Forskning i meritbanden underlättas av att det finns maskinskrivna personregister till dem. Registren återfinns i volymerna E5:198-206. Förutom i meritbanden kan merithandlingar även återfinnas i arkivbildaren ”Meritförteckningar”. För att titta på flottans gratialister söker man i Flottans Pensionskassa PII, Rullor. I rullan får man uppgift om namn, var han tjänstgjort, eventuella skador eller sjukdomar och dödsår alternativt vidare hänvisning till en annan rulla. Flottans officerares meriter återfinns under arkivbildaren Meritförteckningar, flottan. Mer information om hur man tittar på Pensionsuppgifter.
Ovan, utdrag ur Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 4060 / sid 389 (AID: v779096.b4060.s389, NAD: SE/KrA/0078A004Ö). Ovanstående meritförteckning är insänd till Arméns Pensionskassa av furir Alfred Wilhelm Stenström vid Kinds kompani, Första Livgrenadjärregementet. Förteckningen är daterad den 6 februari 1863 i Linköping. Av förteckningen framgår att Stenström är född år 1832 samt att han blev antagen som volontär vid regementet 1848 (då 16 år gammal). År 1851 blev han befordrad till furir med lön. I augusti 1855 tar han avsked på egen begäran. I juni 1862 blir han åter anställd som furir vid regementet som furir med lön. När meritförteckningen undertecknades hade han totalt tjänstgjort i 7 år och 7 månader samt var 31 år gammal.
Ovan utdrag ur Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 150 / sid 7b (AID: v779096.b150.s7b, NAD: SE/KrA/0078A004Ö). Ovan är underlöjtnant Alms förteckning över hans tjänsteförrättningar. Han har bevistat 1861-års befäls- och bataljonsövningar vid Gotlands nationalbeväring. Under perioden juli till oktober 1861 han genomgått graderna vid Svea Livgarde (gradpassering). År 1862 bevistat årets befäls- och rekryteringsmöte vid Dalregementet samt tjänstgjort som underofficer på övningslägret på Ladugårdsgärde (Stockholm). Alm har också bifogat ett prästintyg tillsammans med meritförteckningen. Här framgår även vilka hans föräldrar är. Hnas bifogade prästbetyg finns på Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 130 / sid 6 (AID: v779096.b130.s6, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)

Officerarna och de militära rullorna

För tiden efter 1680 och fram till 1756 är generalmönsterrullorna det främsta källmaterialet för officerare och underofficerare. Generalmönsterrullorna är uppställda regementsvis, vilket innebär att man måste känna till vilket regemente officeren var verksam i. Generalmönstringar skedde generellt var tredje år. Rullserien Meritförteckningar är dock den källa som innehåller flest uppgifter om en officers militära karriär.

Generalmönsterrullor

I början av en generalmönsterrulla finns först av allt en text om själva mönstringen och innehåller information om vem som var mönsterherre, var och när mönstringen hölls. Därefter kommer regementsstaben, dvs en uppräkning av alla regementsofficerare. Alla överst står översten, dvs regementschefen, och därefter övriga officerare i staben i fallande ordning på tjänstegrad.. Efter regementsstaben kommer alla kompanierna, vanligtvis 8 till antalet, med respektive kompanis kompaniofficerare och underofficerare samt naturligtvis alla soldater på kompaniet, vanligen 150 stycken i ett infanteriregemente. Först inom varje kompani står kompanichefen, vanligen en kapten, sen kommer lägre officerare och underofficerare i en fallande ordning på tjänstegrad. Mer information om hur en Generalmönsterrulla är uppställd.

Meritförteckningar

År 1757 fick officerarna en egen pensionskassa, Arméns pensionskassa. Officerare och underofficerare betalade in en viss summa årligen till Arméns Pensionskassa beroende på officersgrad och lön. När de sedan fick avsked kunde de få ut en pension från kassan. Officerare och underofficerare i armén skickade kontinuerligt in meritförteckningar till Arméns Pensionskassa under sin yrkesverksamma tid. Anledningen till detta var att med hjälp av meritlistan försäkra sig om att få rätt pension när den dagen kom. I meritförteckningarna kan man hitta uppgifter om när officeren började, gradpasseringar, kommenderingar, utbildningar med mera. Dessa insända meritförteckningar finns samlade i Arméns pensionskassas arkiv. Meritförteckningarna är samlade i en storserie kallad Meritband. Registren omfattar perioden 1757-1895. Meritbanden finns i Arméns Pensionskassa, serie EV. I regel kan man hitta flera meritförteckningar för samma person. För flottans officerare och underofficerare finns Flottans pensionskassa. Flottans pensionskassa omfattar tiden 1642-1937. Exempel på meritförteckningar:

Relaterade länkar

Handledning: Hur man söker soldater i de militära rullorna Soldatforskning, en guide till de militära källorna Exempel på en generalmönsterrulla från 1845 Exempel på noteringar i generalmönsterrullor

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

I exemplen har jag använt mig av skärmklipp från Arkiv Digitals programvara Arkiv Digital Online. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-01-14

Hanledning 7: Hur man

söker officerare (3)

Officerarna och de militära

rullorna

För tiden efter 1680 och fram till 1756 är generalmönsterrullorna det främsta källmaterialet för officerare och underofficerare. Generalmönsterrullorna är uppställda regementsvis, vilket innebär att man måste känna till vilket regemente officeren var verksam i. Generalmönstringar skedde generellt var tredje år. Rullserien Meritförteckningar är dock den källa som innehåller flest uppgifter om en officers militära karriär.

Generalmönsterrullor

I början av en generalmönsterrulla finns först av allt en text om själva mönstringen och innehåller information om vem som var mönsterherre, var och när mönstringen hölls. Därefter kommer regementsstaben, dvs en uppräkning av alla regementsofficerare. Alla överst står översten, dvs regementschefen, och därefter övriga officerare i staben i fallande ordning på tjänstegrad.. Efter regementsstaben kommer alla kompanierna, vanligtvis 8 till antalet, med respektive kompanis kompaniofficerare och underofficerare samt naturligtvis alla soldater på kompaniet, vanligen 150 stycken i ett infanteriregemente. Först inom varje kompani står kompanichefen, vanligen en kapten, sen kommer lägre officerare och underofficerare i en fallande ordning på tjänstegrad. Mer information om hur en Generalmönsterrulla är uppställd.

Meritförteckningar

År 1757 fick officerarna en egen pensionskassa, Arméns pensionskassa. Officerare och underofficerare betalade in en viss summa årligen till Arméns Pensionskassa beroende på officersgrad och lön. När de sedan fick avsked kunde de få ut en pension från kassan. Officerare och underofficerare i armén skickade kontinuerligt in meritförteckningar till Arméns Pensionskassa under sin yrkesverksamma tid. Anledningen till detta var att med hjälp av meritlistan försäkra sig om att få rätt pension när den dagen kom. I meritförteckningarna kan man hitta uppgifter om när officeren började, gradpasseringar, kommenderingar, utbildningar med mera. Dessa insända meritförteckningar finns samlade i Arméns pensionskassas arkiv. Meritförteckningarna är samlade i en storserie kallad Meritband. Registren omfattar perioden 1757-1895. Meritbanden finns i Arméns Pensionskassa, serie EV. I regel kan man hitta flera meritförteckningar för samma person. För flottans officerare och underofficerare finns Flottans pensionskassa. Flottans pensionskassa omfattar tiden 1642-1937. Exempel på meritförteckningar:
Ovan, utdrag ur Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 4060 / sid 389 (AID: v779096.b4060.s389, NAD: SE/KrA/0078A004Ö). Ovanstående meritförteckning är insänd till Arméns Pensionskassa av furir Alfred Wilhelm Stenström vid Kinds kompani, Första Livgrenadjärregementet. Förteckningen är daterad den 6 februari 1863 i Linköping. Av förteckningen framgår att Stenström är född år 1832 samt att han blev antagen som volontär vid regementet 1848 (då 16 år gammal). År 1851 blev han befordrad till furir med lön. I augusti 1855 tar han avsked på egen begäran. I juni 1862 blir han åter anställd som furir vid regementet som furir med lön. När meritförteckningen undertecknades hade han totalt tjänstgjort i 7 år och 7 månader samt var 31 år gammal.
Ovan, utdrag ur Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 150 / sid 7b (AID: v779096.b150.s7b, NAD: SE/KrA/0078A004Ö). Ovan är ett utdrag ur den tjänsteförteckning som underlöjtnant Oscar Emil Alm vid Dalregementet sickade in till Armén Pensionskassa den 24 oktober 1862. Alm är född den 3 april 1842. Han erhöll sin underofficersfullmakt den 27 april 1861 samt sin officersfullmakt den 23 september 1862. Tjänsteförteckningen är uppdelad på dels fullmaktsdata och dels tjänsteförrättningar. Ovan finns hans fullmaktsdata. Här ser vi att Alm tog studentexamen vid Uppsala universitet 1861, blev sergeant vid Gotlands Nationalbeväring samma år, samt gick en officersutbildning 1861. År 1862 blev han furir utan lön vid Dalregementet. Officersexamen 1862 och samma år befordrad till att få erhålla Förste furirs lön. I september 1862 utnämnd till underlöjtnant vid Dalregementet.
Ovan utdrag ur Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 150 / sid 7b (AID: v779096.b150.s7b, NAD: SE/KrA/0078A004Ö). Ovan är underlöjtnant Alms förteckning över hans tjänsteförrättningar. Han har bevistat 1861- års befäls- och bataljonsövningar vid Gotlands nationalbeväring. Under perioden juli till oktober 1861 han genomgått graderna vid Svea Livgarde (gradpassering). År 1862 bevistat årets befäls- och rekryteringsmöte vid Dalregementet samt tjänstgjort som underofficer på övningslägret på Ladugårdsgärde (Stockholm). Alm har också bifogat ett prästintyg tillsammans med meritförteckningen. Här framgår även vilka hans föräldrar är. Hnas bifogade prästbetyg finns på Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:122 (1862-1862) Bild 130 / sid 6 (AID: v779096.b130.s6, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Ovan, utdrag ur Meritförteckningar 71 (1720-1807) Bild 2510 (AID: v752445a.b2510, NAD: SE/KrA/0321) Ovanstående meritförteckning avser riddaren av Kungliga Svärdsorden kapten Carl Johacim Folk vid Åbo läns infanteriregemente år 1805, då 48 år gammal. Enligt förteckningen har han 33 tjänsteår. Han antogs som volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1767. År 1774 korpral vid Livdragonerna, 1775 stabskornett, 1784 löjtnant och 1790 kapten. Kolumnen längst till vänster visar när han fick den senaste fullmakten (1790).

Var hittar man meritförteckningarna

Man hittar meritförteckningarna under Arméns pensionskassa i en rullserie kallad Meritband. Meritbanden börjar år 1757. Forskning i meritbanden underlättas av att det finns maskinskrivna personregister till dem. Registren återfinns i volymerna E5:198-206. Förutom i meritbanden kan merithandlingar även återfinnas i arkivbildaren ”Meritförteckningar”. För att titta på flottans gratialister söker man i Flottans Pensionskassa PII, Rullor. I rullan får man uppgift om namn, var han tjänstgjort, eventuella skador eller sjukdomar och dödsår alternativt vidare hänvisning till en annan rulla. Flottans officerares meriter återfinns under arkivbildaren Meritförteckningar, flottan. Mer information om hur man tittar på Pensionsuppgifter.

Relaterade länkar

Handledning: Hur man söker soldater i de militära rullorna Soldatforskning, en guide till de militära källorna Exempel på en generalmönsterrulla från 1845 Exempel på noteringar i generalmönsterrullor

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

I exemplen har jag använt mig av skärmklipp från Arkiv Digitals programvara Arkiv Digital Online. Överst på sidan