Närke-Värmlands Regemente

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]   [Previous page][Homepage]  

[Indelningsverket]  [Närke-Värmlands regementes historia]

Rotenummer och rotenamn, Närke-Värmlands regemente före 1812 

10. Nordmarks kompani

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanier:

Närkekompanierna var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland. 

10. Nordmarks kompani

Listan nedan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.
Förklaring till kolumnrubrikerna:


Närke-Värmlands regemente

Nordmarks kompani, nr 10
Landskap:
Värmland

 

Härad

Socken

Rotenamn

Rotenr

kompani

Roteregnr

Grill-nr

Landskap-nr-serie

Gillberg

Gillberga

Torp

140

10

1642

(8) 45

312

Gillberg

Gillberga

Ökna

141

10

1643

(8) 51

313

Gillberg

Gillberga

Skomperud

142

10

1644

(8) 56

314

Gillberg

Gillberga

Källås [Kiällåhs]

143

10

1645

(8) 54

315

Gillberg

Gillberga

Söple

144

10

1646

(8) 52

316

Gillberg

Gillberga

Skog

145

10

1647

(8) 42

317

Gillberg

Gillberga

Hälgebol

146

10

1648

(8) 31

318

Gillberg

Gillberga

Östra Byn [Byn]

147

10

1649

(8) 48

319

Gillberg

Gillberga

Galtebol

148

10

1650

(8) 47

320

Gillberg

Gillberga

Magneby

149

10

1651

(8) 27

321

Gillberg

Gillberga

Rotevik [Rotwyk]

150

10

1652

(8) 38

322

Gillberg

Gillberga

Norra Högsäter

151

10

1653

(8) 29

323

Gillberg

Gillberga

Södra Högsäter

152

10

1654

(8) 33

324

Gillberg

Gillberga

Nysäter [Nusätter]

153

10

1655

(8) 46

325

Gillberg

Gillberga

Fyxnäs [Föxnääs]

154

10

1656

(8) 30

326

Gillberg

Gillberga

Ragnebol [Rangebohl]

155

10

1657

(8) 36

327

Gillberg

Gillberga

Granbäck [Gränbäck]

156

10

1658

(8) 50

328

Gillberg

Gillberga

Hösås [Höösåhs]

157

10

1659

(8) 44

329

Gillberg

Gillberga

Blixbol

158

10

1660

(8) 40

330

Gillberg

Gillberga

Källåstorp [Kiällåhstorp]

159

10

1661

(8) 53

331

Gillberg

Gillberga

Speke

160

10

1662

(8) 37

332

Gillberg

Gillberga

Skäggebol [Skiägebol]

161

10

1663

(5) 68

333

Gillberg

Gillberga

Ekeberg

162

10

1664

(8) 55

334

Gillberg

Gillberga

Backetorp

163

10

1665

(8) 32

335

Gillberg

Gillberga

Skiverud [Skiweruud]

164

10

1666

(8) 49

336

Gillberg

Gillberga

Stenarsbol

165

10

1667

(8) 39

337

Gillberg

Gillberga

Väsby [Wäsby]

166

10

1668

(8) 41

338

Gillberg

Gillberga

Elfvik [Älfwyk]

167

10

1669

(8) 28

339

Gillberg

Gillberga

Esketan [Äsketan]

168

10

1670

(8) 43

340

Gillberg

Gillberga

Råda

169

10

1671

(5) 67

341

Gillberg

Gillberga

Södra Aspsäter

170

10

1672

(8) 35

342

Gillberg

Gillberga

Gålsjö [Gåhlsiö]

171

10

1673

(5) 66

343

Gillberg

Gillberga

Norra Aspsäter

172

10

1674

(8) 34

344

Gillberg

Långserud

Egelsby

117

10

1619

(8) 62

289

Gillberg

Långserud

Rössby [Rössebyn]

118

10

1620

(8) 70

290

Gillberg

Långserud

Backa

119

10

1621

(8) 59

291

Gillberg

Långserud

Byn

120

10

1622

(8) 58

292

Gillberg

Långserud

Esbjörsby [Äspbiörbyn]

121

10

1623

(8) 66

293

Gillberg

Långserud

Högen

122

10

1624

(8) 69

294

Gillberg

Långserud

Grinsby

123

10

1625

(8) 74

295

Gillberg

Långserud

Ed [Edh?]

124

10

1626

(8) 67

296

Gillberg

Långserud

Eldensnäs [Eldenääs]

125

10

1627

(8) 73

297

Gillberg

Långserud

Sillingeby

126

10

1628

(8) 71

298

Gillberg

Långserud

Stenby

127

10

1629

(8) 63

299

Gillberg

Långserud

Lönnskog [Löönskoug]

128

10

1630

(8) 64

300

Gillberg

Långserud

Kittelsby [Kiättelsbyn]

129

10

1631

2

301

Gillberg

Långserud

Fjäll

130

10

1632

(8) 65

302

Gillberg

Långserud

Björkkärn [N. Biörkkiärn]

131

10

1633

(8) 68

303

Gillberg

Långserud

Kålsäter [Kåhlsätterud]

132

10

1634

(8) 60

304

Gillberg

Långserud

Lofterud [Låfteruud]

133

10

1635

1

305

Gillberg

Långserud

Björseby

134

10

1636

(8) 61

306

Gillberg

Långserud

Gisselby

135

10

1637

(8) 72

307

Gillberg

Svanskog

Hallanda

136

10

1638

(8) 81

308

Gillberg

Svanskog

Näs

137

10

1639

(8) 80

309

Gillberg

Svanskog

Björby

138

10

1640

(8) 76

310

Gillberg

Svanskog

Koppung

139

10

1641

(8) 75

311

Nordmark

Blomskog

Närsbyn

30

10

1532

44

202

Nordmark

Blomskog

Blomma

41

10

1543

47

213

Nordmark

Blomskog

Eknäs

42

10

1544

45

214

Nordmark

Blomskog

Bustlund

43

10

1545

46

215

Nordmark

Blomskog

Mon [Moon]

44

10

1546

43

216

Nordmark

Blomskog

Söplanda

45

10

1547

42

217

Nordmark

Blomskog

Öbyn

46

10

1548

48

218

Nordmark

Blomskog

Ingersby [Ingerbyn]

47

10

1549

49

219

Nordmark

Blomskog

Näs

48

10

1550

50

220

Nordmark

Blomskog

Lillboda

49

10

1551

51

221

Nordmark

Blomskog

Sundstubyn [Sunstuby]

50

10

1552

57

222

Nordmark

Holmedal

Björkviken [Biörkwyk]

59

10

1561

58

231

Nordmark

Holmedal

Håån [Hwan?]

60

10

1562

65

232

Nordmark

Holmedal

Sollom [Sållum]

61

10

1563

62

233

Nordmark

Holmedal

Hellersrud

62

10

1564

63

234

Nordmark

Holmedal

Grötnäs [Gröttenääs]

63

10

1565

66

235

Nordmark

Holmedal

Upsal [Upsahla]

64

10

1566

68

236

Nordmark

Holmedal

Gårdveten

65

10

1567

69

237

Nordmark

Holmedal

Stallarebyn

66

10

1568

72

238

Nordmark

Holmedal

Holmerud

67

10

1569

59

239

Nordmark

Holmedal

Myrvarf [Myarhwarf]

68

10

1570

64

240

Nordmark

Holmedal

Lefverbyn

69

10

1571

70

241

Nordmark

Holmedal

Bergerud

70

10

1572

71

242

Nordmark

Holmedal

Bäckvarf [Bäckhwarf]

71

10

1573

60

243

Nordmark

Holmedal

Selen [Sehlen]

72

10

1574

61

244

Nordmark

Järnskog

Näfed [Näfwa]

88

10

1590

(3) 8

260

Nordmark

Järnskog

Påterud

89

10

1591

(3) 5

261

Nordmark

Järnskog

Vadjungsed [Wadungset]

90

10

1592

(3) 11

262

Nordmark

Järnskog

Fjäll

91

10

1593

(3) 6

263

Nordmark

Järnskog

Rämgäng

92

10

1594

89

264

Nordmark

Järnskog

Slärteg [Slerteg]

93

10

1595

(3) 7

265

Nordmark

Järnskog

Hajom [Hyom]

94

10

1596

88

266

Nordmark

Järnskog

Saxby

95

10

1597

85

267

Nordmark

Järnskog

Norra Liane [N. Lyane]

96

10

1598

87

268

Nordmark

Järnskog

Koppom

97

10

1599

(3) 9

269

Nordmark

Järnskog

Måstaka

98

10

1600

86

270

Nordmark

Järnskog

Skönerud

99

10

1601

(3) 10

271

Nordmark

Karlanda

Norra Fors

73

10

1575

79

245

Nordmark

Karlanda

Västra Bön

74

10

1576

78

246

Nordmark

Karlanda

Stommen [Stomby]

75

10

1577

80

247

Nordmark

Karlanda

Lysås

76

10

1578

84

248

Nordmark

Karlanda

Hämnäs [Hämbnääs]

77

10

1579

77

249

Nordmark

Karlanda

Liane [Lyane]

78

10

1580

74

250

Nordmark

Karlanda

Vittsten [Hwittensten]

79

10

1581

75

251

Nordmark

Karlanda

Korssbyn [Kårsbyn]

80

10

1582

73

252

Nordmark

Karlanda

Bjärn

81

10

1583

76

253

Nordmark

Karlanda

Hulteby

82

10

1584

83

254

Nordmark

Karlanda

Årsta

83

10

1585

82

255

Nordmark

Karlanda

Smulmark

84

10

1586

81

256

Nordmark

Silbodal

Liden? [Liane?]

26

10

1528

33

198

Nordmark

Silbodal

Djuf [Diuff]

27

10

1529

38

199

Nordmark

Silbodal

Våxland [Waxlanda]

28

10

1530

36

200

Nordmark

Silbodal

Nästbacka

29

10

1531

37

201

Nordmark

Silbodal

Norra Ström

31

10

1533

35

203

Nordmark

Silbodal

Södra Ström

32

10

1534

34

204

Nordmark

Silbodal

Tvärdalen [Twärdahlen]

33

10

1535

32

205

Nordmark

Silbodal

Risviken [Ryswyk]

34

10

1536

19

206

Nordmark

Silbodal

Huken

35

10

1537

31

207

Nordmark

Silbodal

Årgänge

36

10

1538

30

208

Nordmark

Silbodal

Näs

37

10

1539

29

209

Nordmark

Silbodal

Lysed

38

10

1540

40

210

Nordmark

Silbodal

Låby [Låbbyn]

39

10

1541

41

211

Nordmark

Silbodal

Forsskog

40

10

1542

39

212

Nordmark

Sillerud

Snarkil [Snarkyhl]

1

10

1503

24

173

Nordmark

Sillerud

Guttarebol

2

10

1504

16

174

Nordmark

Sillerud

Hol

3

10

1505

15

175

Nordmark

Sillerud

Harnäs

4

10

1506

14

176

Nordmark

Sillerud

Litslerud [Lytzlerud]

5

10

1507

17

177

Nordmark

Sillerud

Västra Boda [Boda]

6

10

1508

18

178

Nordmark

Sillerud

Tenvik [Tenwyk]

7

10

1509

26

179

Nordmark

Sillerud

Åseby

8

10

1510

27

180

Nordmark

Sillerud

Grellsby [Grälsbyn]

9

10

1511

13

181

Nordmark

Sillerud

Torgelsby [Torgesbyn]

10

10

1512

12

182

Nordmark

Sillerud

Gyltenäs

11

10

1513

11

183

Nordmark

Sillerud

Egenäs

12

10

1514

10

184

Nordmark

Sillerud

Skogen [Skoug]

13

10

1515

9

185

Nordmark

Sillerud

Galtviken [Galtewyken]

14

10

1516

8

186

Nordmark

Sillerud

Elgåna [Älghåhna]

15

10

1517

7

187

Nordmark

Sillerud

Byn

16

10

1518

5

188

Nordmark

Sillerud

Trubby

17

10

1519

21

189

Nordmark

Sillerud

Sillebotten

18

10

1520

3

190

Nordmark

Sillerud

Fältaka

19

10

1521

6

191

Nordmark

Sillerud

Helgeby [Hälgebyn]

20

10

1522

22

192

Nordmark

Sillerud

Sanda

21

10

1523

25

193

Nordmark

Sillerud

Korsby [Kårsbyn]

22

10

1524

20

194

Nordmark

Sillerud

Elgtån [Älgtåhn]

23

10

1525

4

195

Nordmark

Sillerud

Svensby

24

10

1526

23

196

Nordmark

Sillerud

Lefverhögen

25

10

1527

28

197

Nordmark

Skillingmark

Holmerud

100

10

1602

(3) 4

272

Nordmark

Skillingmark

Bön [Böön]

101

10

1603

(3) 2

273

Nordmark

Skillingmark

Boda

102

10

1604

(3) 3

274

Nordmark

Skillingmark

Hångesta [Hångsta]

103

10

1605

(3) 1

275

Nordmark

Trankil

Skumnäs

51

10

1553

55

223

Nordmark

Trankil

Stora Boda [Boda]

52

10

1554

54

224

Nordmark

Trankil

Norra Viker [Wyker]

53

10

1555

53

225

Nordmark

Trankil

Kellsbyn [Kiälsbyn]

54

10

1556

52

226

Nordmark

Töcksmark

Dalen [Dahlen]

110

10

1612

96

282

Nordmark

Töcksmark

Östra Bön

111

10

1613

101

283

Nordmark

Töcksmark

Skarbol [Skarbole]

112

10

1614

102

284

Nordmark

Töcksmark

Töresby [Tyrsbyn]

113

10

1615

97

285

Nordmark

Töcksmark

Västra Bön

114

10

1616

100

286

Nordmark

Töcksmark

Sande

115

10

1617

99

287

Nordmark

Töcksmark

Östegård

116

10

1618

98

288

Nordmark

Västra Fågelvik

Bostenäs

55

10

1557

107

227

Nordmark

Västra Fågelvik

Väng [Wängd]

56

10

1558

106

228

Nordmark

Västra Fågelvik

Öfvra Viker

57

10

1559

67

229

Nordmark

Västra Fågelvik

Västra Viker

58

10

1560

56

230

Nordmark

Västra Fågelvik

Flötane

85

10

1587

105

257

Nordmark

Västra Fågelvik

Lössbyn [Löösbyn]

86

10

1588

104

258

Nordmark

Västra Fågelvik

Uprand

87

10

1589

103

259

Nordmark

Östervallskog

Stommen

104

10

1606

95

276

Nordmark

Östervallskog

Strömmer

105

10

1607

94

277

Nordmark

Östervallskog

Bön [Böön]

106

10

1608

93

278

Nordmark

Östervallskog

Romnäs

107

10

1609

92

279

Nordmark

Östervallskog

Djurskog

108

10

1610

90

280

Nordmark

Östervallskog

Ivarsbyn [Ifwarsby]

109

10

1611

91

281

Totalt kompaniet: 172

Ett speciellt tack till Mr. Jeff Benson, Minneapolis (MN), USA som sammanställt uppgifterna utifrån Närke-Värmlands regementes generalmönsterrulla 1694. Uppgifterna har sen bearbetats av mig till ovanstående utseende.

Källor:

Överst på sidan

 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:20