Närke-Värmlands Regemente

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]   [Previous page][Homepage]  

[Indelningsverket]   [Närke-Värmlands regementes historia

Rotenummer och rotenamn, Närke-Värmlands regemente före 1812 

8. Näs kompani

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanier:

Närkekompanierna var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland.

8. Näs kompani

Listan nedan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.
Förklaring till kolumnrubrikerna:


Närke-Värmlands regemente

Näs kompani, nr 8
Landskap:
Värmland

 

Härad

Socken

Rotenamn

Rotenr

Kompani

Roteregnr

Grill-nr

Landskap-nr-serie

Gillberg

Svanskog

Källby

18

8

1178

(8) 88

876

Gillberg

Svanskog

Kålön [Kåhlöhn]

19

8

1179

(8) 85

877

Gillberg

Svanskog

Gränsjö [Grensiön]

20

8

1180

(8) 84

878

Gillberg

Svanskog

Sund [Sundet]

21

8

1181

(8) 87

879

Gillberg

Svanskog

Tengelsby

22

8

1182

(8) 86

880

Gillberg

Svanskog

Skäggby [Skiegbyn]

23

8

1183

(8) 77

881

Gillberg

Svanskog

Krubbenäs

24

8

1184

(8) 82

882

Gillberg

Svanskog

Högen

25

8

1185

(8) 78

883

Gillberg

Svanskog

Södra Skarbol

26

8

1186

(8) 83

884

Gillberg

Svanskog

Norra Skarbol

27

8

1187

(8) 79

885

Gillberg

Svanskog

Stommen

28

8

1188

(8) 89

886

Grum

Ed

Högen

144

8

1304

(5) 45

1002

Grum

Ed

Uddersrud

145

8

1305

(5) 46

1003

Grum

Ed

Häggevik [Högewyk]

146

8

1306

(5) 56

1004

Grum

Ed

Kollerud

147

8

1307

(5) 44

1005

Grum

Ed

Ås

148

8

1308

(5) 43

1006

Grum

Ed

Buda [Budanne]

149

8

1309

(5) 49

1007

Grum

Ed

Körsvik

150

8

1310

(5) 47

1008

Grum

Ed

Snuterud

151

8

1311

(5) 54

1009

Grum

Ed

Mörtkärn

152

8

1312

(5) 48

1010

Grum

Ed

Kyrkbyn

153

8

1313

(5) 50

1011

Grum

Ed

Bon

154

8

1314

(5) 55

1012

Grum

Ed

Valneviken [Wahlnewyk]

155

8

1315

(5) 52

1013

Grum

Ed

Starkerud [Starkieon]

156

8

1316

(5) 53

1014

Grum

Ed

Segmon [Segermon]

157

8

1317

(5) 51

1015

Grum

Ed

Segeltan

158

8

1318

(5) 57

1016

Grum

Segerstad

Solberg

165

8

1325

(2) 89

1023

Grum

Segerstad

Mell. Segersta [Mählgården]

166

8

1326

(2) 90

1024

Grum

Segerstad

Karterud

167

8

1327

(2) 88

1025

Grum

Segerstad

Västra Kärre

168

8

1328

(5) 1

1026

Grum

Segerstad

Östra Kärre

169

8

1329

(5) 2

1027

Grum

Segerstad

Mell. Segersta [Segersta]

170

8

1330

(2) 94

1028

Grum

Segerstad

S. Segersta by [Segersta]

171

8

1331

(2) 95

1029

Näs

Botilsäter

Jernerud

61

8

1221

65

919

Näs

Botilsäter

Rud

62

8

1222

71

920

Näs

Botilsäter

Erserud [Eriksrudh]

63

8

1223

75

921

Näs

Botilsäter

Finnsta

64

8

1224

78

922

Näs

Botilsäter

Siggerud

65

8

1225

77

923

Näs

Botilsäter

Finserud

66

8

1226

81

924

Näs

Botilsäter

Torserud

67

8

1227

80

925

Näs

Botilsäter

Öfvergården

68

8

1228

74

926

Näs

Botilsäter

Bammerud

69

8

1229

64

927

Näs

Botilsäter

Qvaldesrud

70

8

1230

79

928

Näs

Botilsäter

Kalfhagen

71

8

1231

70

929

Näs

Botilsäter

Olserud

72

8

1232

76

930

Näs

Botilsäter

Pukerud

73

8

1233

68

931

Näs

Botilsäter

Smedsta

74

8

1234

72

932

Näs

Botilsäter

Skarked

75

8

1235

66

933

Näs

Botilsäter

Haresta

76

8

1236

67

934

Näs

Botilsäter

Byn

77

8

1237

69

935

Näs

Botilsäter

Larserud

78

8

1238

73

936

Näs

Bro

Västra Brosäter [Brosätter]

111

8

1271

44

969

Näs

Bro

Gäddevik [Gieddewyk]

112

8

1272

53

970

Näs

Bro

Backa

113

8

1273

48

971

Näs

Bro

Löfed

114

8

1274

54

972

Näs

Bro

Källserud [Kielsrudh]

115

8

1275

50

973

Näs

Bro

Ingrirud

159

8

1319

52

1017

Näs

Bro

Södra Sköle [Siöhle]

160

8

1320

49

1018

Näs

Bro

Sterserud [Styrrerud]

161

8

1321

45

1019

Näs

Bro

Labbetan

162

8

1322

51

1020

Näs

Bro

Nolby [Nohlbyn]

163

8

1323

47

1021

Näs

Bro

Östra Sköle [Siöhle]

164

8

1324

46

1022

Näs

By

Norra Bäck [Beck]

88

8

1248

28

946

Näs

By

Speshult

89

8

1249

32

947

Näs

By

Rolserud [Rållserudd]

90

8

1250

27

948

Näs

By

Rud

91

8

1251

31

949

Näs

By

Gunnarsbol

92

8

1252

20

950

Näs

By

Speslanda

93

8

1253

25

951

Näs

By

Återslöp

94

8

1254

22

952

Näs

By

Öcken

95

8

1255

36

953

Näs

By

Hargene [Härgen]

96

8

1256

34

954

Näs

By

Fagerås

97

8

1257

19

955

Näs

By

Smersbol

98

8

1258

21

956

Näs

By

Sulerud

99

8

1259

37

957

Näs

By

Södra Sunsa [Sundsta]

100

8

1260

23

958

Näs

By

Väsby [Wässby]

101

8

1261

33

959

Näs

By

Arfsby [Arfzbyn]

102

8

1262

35

960

Näs

By

Norra Borgen [Borgen]

103

8

1263

26

961

Näs

By

Norra Sunsa [Sunsta]

104

8

1264

24

962

Näs

By

Södra Bäck

105

8

1265

29

963

Näs

By

Norra Skane [Skane]

106

8

1266

30

964

Näs

Eskilsäter

Flåvik

125

8

1285

101

983

Näs

Eskilsäter

Gunnesrud

126

8

1286

104

984

Näs

Eskilsäter

Valdesrud [Walldesrudh]

127

8

1287

103

985

Näs

Eskilsäter

Gaperhult

128

8

1288

108

986

Näs

Eskilsäter

Godås [Goås]

129

8

1289

107

987

Näs

Eskilsäter

Geterud

130

8

1290

106

988

Näs

Eskilsäter

Rud

131

8

1291

105

989

Näs

Eskilsäter

Björud

132

8

1292

109

990

Näs

Eskilsäter

Prestgården

133

8

1293

102

991

Näs

Huggenäs

Östra Uggelsäter [Uggelsetter]

59

8

1219

42

917

Näs

Huggenäs

Västra Uggelsäter [Uggelsetter]

60

8

1220

40

918

Näs

Huggenäs

Skåperud

107

8

1267

43

965

Näs

Huggenäs

Norra Hög [Högd]

108

8

1268

38

966

Näs

Huggenäs

Södra Hög [Högd]

109

8

1269

41

967

Näs

Huggenäs

Göstatorp [Giötterstatorp]

110

8

1270

39

968

Näs

Kila

Stora Backa

29

8

1189

1

887

Näs

Kila

Smedby [Smederbyn]

30

8

1190

(8) 57

888

Näs

Kila

Ström

31

8

1191

(8) 111

889

Näs

Kila

Fjäll

32

8

1192

(8) 90

890

Näs

Kila

Sandbol

33

8

1193

(8) 93

891

Näs

Kila

Knösta

34

8

1194

(8) 112

892

Näs

Kila

Norra Ed

35

8

1195

(8) 102

893

Näs

Kila

Södra Ed

36

8

1196

(8) 100

894

Näs

Kila

Södra Höke

37

8

1197

(8) 108

895

Näs

Kila

Norra Höke

38

8

1198

(8) 109

896

Näs

Kila

Västra Takene [Tackene]

39

8

1199

(8) 103

897

Näs

Kila

Gambol [Gambo]

40

8

1200

(8) 99

898

Näs

Kila

Kärholmen [Kierholm]

41

8

1201

(8) 116

899

Näs

Kila

Säterskog

42

8

1202

(8) 98

900

Näs

Kila

Södra Rud

43

8

1203

(8) 94

901

Näs

Kila

Flatby

44

8

1204

(8) 91

902

Näs

Kila

Östra Takene [Tackenne]

45

8

1205

(8) 117

903

Näs

Kila

Kållerud

46

8

1206

(8) 101

904

Näs

Kila

Ragnebyn [Rangby]

47

8

1207

(8) 92

905

Näs

Kila

Bolet [Bohle]

48

8

1208

(8) 105

906

Näs

Kila

Tosteby [Torstensbyn]

49

8

1209

(8) 104

907

Näs

Kila

Österby

50

8

1210

(8) 115

908

Näs

Kila

Djupvik [Diupwyk]

51

8

1211

(8) 113

909

Näs

Kila

Ingersby

52

8

1212

(8) 95

910

Näs

Kila

Yxnevål [Yxnewåhl]

53

8

1213

(8) 107

911

Näs

Kila

Lillerud

54

8

1214

(8) 106

912

Näs

Kila

Kilerud [Kyhlrud]

55

8

1215

(8) 110

913

Näs

Kila

Bunäs

56

8

1216

(8) 114

914

Näs

Kila

Skrufserud

57

8

1217

(8) 97

915

Näs

Kila

Vivass [Wynäs]

58

8

1218

(8) 96

916

Näs

Millesvik

Noltorp [Nohlbytorp]

116

8

1276

93

974

Näs

Millesvik

Hult

117

8

1277

94

975

Näs

Millesvik

Dåverud

118

8

1278

100

976

Näs

Millesvik

Hälle

119

8

1279

98

977

Näs

Millesvik

Barud

120

8

1280

92

978

Näs

Millesvik

Vennsberg

121

8

1281

97

979

Näs

Millesvik

Västra Torp [Torp]

122

8

1282

95

980

Näs

Millesvik

Östra Torp [Torp]

123

8

1283

96

981

Näs

Millesvik

Stegelsrud

124

8

1284

99

982

Näs

Södra Ny

Våle [Wåhlet]

79

8

1239

57

937

Näs

Södra Ny

Grorud

80

8

1240

60

938

Näs

Södra Ny

Mellgården

81

8

1241

56

939

Näs

Södra Ny

Takene [Tackenne]

82

8

1242

58

940

Näs

Södra Ny

Örud [Örrud]

83

8

1243

62

941

Näs

Södra Ny

Rördalen

84

8

1244

61

942

Näs

Södra Ny

Bockerud

85

8

1245

55

943

Näs

Södra Ny

Hällbosta

86

8

1246

59

944

Näs

Södra Ny

Ramsta [Rombostadd]

87

8

1247

63

945

Näs

Tveta

Vickerud

1

8

1161

2

859

Näs

Tveta

Billsvik [Billeswyk]

2

8

1162

11

860

Näs

Tveta

Skärsmyr

3

8

1163

9

861

Näs

Tveta

Karud

4

8

1164

5

862

Näs

Tveta

Valnäs [Wahlnäs]

5

8

1165

18

863

Näs

Tveta

Backa

6

8

1166

12

864

Näs

Tveta

Getebol [Gietbohl]

7

8

1167

14

865

Näs

Tveta

Smerslid [Smärslidh]

8

8

1168

4

866

Näs

Tveta

Sjöby [Siöbyn]

9

8

1169

3

867

Näs

Tveta

Guttane

10

8

1170

16

868

Näs

Tveta

Rud

11

8

1171

7

869

Näs

Tveta

Lerbyn

12

8

1172

17

870

Näs

Tveta

Jernbol

13

8

1173

15

871

Näs

Tveta

Esketan

14

8

1174

6

872

Näs

Tveta

Hulta [Hult]

15

8

1175

10

873

Näs

Tveta

Dottebol

16

8

1176

8

874

Näs

Tveta

Hoverud [Håfwerudh]

17

8

1177

13

875

Näs

Ölserud

Torverud [Tofrerudh]

134

8

1294

82

992

Näs

Ölserud

Gullsjö

135

8

1295

90

993

Näs

Ölserud

Orserud

136

8

1296

85

994

Näs

Ölserud

Ekhammar

137

8

1297

89

995

Näs

Ölserud

Knappa

138

8

1298

87

996

Näs

Ölserud

Norra Grimhult [Grimbråten]

139

8

1299

83

997

Näs

Ölserud

Hälleshult [S:a Hälshult]

140

8

1300

88

998

Näs

Ölserud

Grimbråten

141

8

1301

84

999

Näs

Ölserud

Västra Aversta [Afwersta]

142

8

1302

91

1000

Näs

Ölserud

Södra Hökhult [S:a Hökerudh]

143

8

1303

1001

Totalt kompaniet: 171

Ett speciellt tack till Mr. Jeff Benson, Minneapolis (MN), USA som sammanställt uppgifterna utifrån Närke-Värmlands regementes generalmönsterrulla 1694. Uppgifterna har sen bearbetats av mig till ovanstående utseende.

Källor:

Överst på sidan

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:19