Närke-Värmlands Regemente

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]   [Previous page][Homepage]  

[Indelningsverket] [Närke-Värmlands regementes historia]

Rotenummer och rotenamn, Närke-Värmlands regemente före 1812 

9. Karlstads kompani

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanier:

Närkekompanierna var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland.

9. Karlstads kompani

Listan nedan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.
Förklaring till kolumnrubrikerna:


Närke-Värmlands regemente

Karlstads kompani, nr 9
Landskap:
Värmland

 

Härad

Socken

Rotenamn

Rotenr

kompani

Roteregnr

Grill-nr

Landskap-nr-serie

Grum

Nor

[Norra Varpnäs]

144

9

1475

(5V) 5

1173

Grum

Nor

Lärum

145

9

1476

(5V) 17

1174

Grum

Nor

Rustan

146

9

1477

(5V) 15

1175

Grum

Nor

Snarberg

147

9

1478

(5V) 19

1176

Grum

Nor

Norra Törne [Törne]

148

9

1479

(5V) 3

1177

Grum

Nor

Mellerud [Mällerud]

150

9

1480

(5V) 9

1179

Grum

Nor

Åstorp

151

9

1481

(5V) 20

1180

Grum

Nor

Mellerudstorp

152

9

1482

(5V) 8

1181

Grum

Nor

Vålberg [Wolbergh?]

153

9

1483

(5V) 21

1182

Grum

Nor

Malma

154

9

1484

(5V) 18

1183

Grum

Nor

Södra Valom [Hwahlum]

155

9

1485

(5V) 4

1184

Grum

Nor

Skane

156

9

1486

(5V) 10

1185

Grum

Nor

Södra Varpnäs

157

9

1487

(5V) 6

1186

Grum

Nor

Lillerud [Lilliaruud]

158

9

1488

(5V) 7

1187

Grum

Nor

Mellby [Mählbyn]

158

9

1489

(5V) 16

1187

Grum

Nor

Södra Tråssnäs [Tråssnäs]

159

9

1490

(5V) 11

1188

Grum

Nor

Norra Tråssnäs [Öst. Tråssnäs]

160

9

1491

(5V) 12

1189

Grum

Nor

Bryngelsrud

161

9

1492

(5V) 13

1190

Grum

Nor

Högen

162

9

1493

(5V) 14

1191

Grum

Segerstad

Norra Segerstad by [Segerstad]

163

9

1494

93

1192

Grum

Segerstad

Södra Törne [Törne]

164

9

1495

92

1193

Grum

Segerstad

Hannevall [Hannewall]

165

9

1496

91

1194

Karlstad

Grava

Brånetorp

107

9

1438

79

1136

Karlstad

Grava

Forsnäs

108

9

1439

68

1137

Karlstad

Grava

Skåred [Skåre]

109

9

1440

86

1138

Karlstad

Grava

[Norra Hertsöga]

110

9

1441

80

1139

Karlstad

Grava

Östra Torp [Torp]

111

9

1442

87

1140

Karlstad

Grava

Stora Vänsberg [Wänsbergh]

112

9

1443

84

1141

Karlstad

Grava

Berg

113

9

1444

83

1142

Karlstad

Grava

Södra Grava [Grafwa]

114

9

1445

72

1143

Karlstad

Grava

Norra Grava [Grafwa]

115

9

1446

71

1144

Karlstad

Grava

Trangärd

139

9

1470

85

1168

Karlstad

Grava

Önnerud

140

9

1471

82

1169

Karlstad

Grava

Södra Hertsöga [Härsöga]

141

9

1472

81

1170

Karlstad

Grava

Färgesta [Färgestadh]

142

9

1473

(5N) 65

1171

Karlstad

Grava

Grönäs

143

9

1474

74

1172

Karlstad

Grava

Engeback

166

9

1497

70

1195

Karlstad

Grava

Östra Tollerud [Tollerud]

167

9

1498

77

1196

Karlstad

Grava

Klingerud

168

9

1499

75

1197

Karlstad

Grava

Skåne

169

9

1500

76

1198

Karlstad

Grava

Södra Våle [Wåhle]

170

9

1501

78

1199

Karlstad

Grava

Bjellerud [Biellerud]

171

9

1502

73

1200

Karlstad

Hammarö

[Fiskvik]

116

9

1447

103

1145

Karlstad

Hammarö

Tvärhult

117

9

1448

104

1146

Karlstad

Hammarö

Klöverud [Klöfwerud]

118

9

1449

100

1147

Karlstad

Hammarö

Torp

119

9

1450

108

1148

Karlstad

Hammarö

Södra Säter [Sätter]

120

9

1451

106

1149

Karlstad

Hammarö

Bråten

121

9

1452

101

1150

Karlstad

Hammarö

Hallesrud

122

9

1453

113

1151

Karlstad

Hammarö

Västra Skagen [Skagen]

123

9

1454

102

1152

Karlstad

Hammarö

Lunden

124

9

1455

99

1153

Karlstad

Hammarö

Löfnäs

125

9

1456

111

1154

Karlstad

Hammarö

Kilene [Kyhlenne]

126

9

1457

107

1155

Karlstad

Hammarö

Gråberg

127

9

1458

114

1156

Karlstad

Hammarö

Östra Tye [Tye]

128

9

1459

116

1157

Karlstad

Hammarö

Larberg

129

9

1460

112

1158

Karlstad

Hammarö

Rud

130

9

1461

110

1159

Karlstad

Hammarö

Hoflanda

131

9

1462

109

1160

Karlstad

Hammarö

Västra Tye [Tye]

132

9

1463

115

1161

Karlstad

Hammarö

Norra Säter [Sätter]

133

9

1464

105

1162

Karlstad

Hammarö

Jonsbol [Jonasbohl]

134

9

1465

98

1163

Karlstad

Karlstad

Fintatorp

135

9

1466

96

1164

Karlstad

Karlstad

Fantviken [Fantavik]

136

9

1467

(5N) 64

1165

Karlstad

Karlstad

Sundet

137

9

1468

(5N) 63

1166

Karlstad

Karlstad

Aspsäter

138

9

1469

97

1167

Väse

Alster

Backa

85

9

1416

(5N) 77

1114

Väse

Alster

Bäckelid [Bäckelied]

86

9

1417

(5N) 79

1115

Väse

Alster

Öjering

87

9

1418

(5N) 75

1116

Väse

Alster

Byn

88

9

1419

(5N) 78

1117

Väse

Alster

Höje

89

9

1420

(5N) 67

1118

Väse

Alster

Björby [Biörbyn]

90

9

1421

(5N) 68

1119

Väse

Alster

Gräsås

91

9

1422

(5N) 69

1120

Väse

Alster

Skål

92

9

1423

(5N) 70

1121

Väse

Alster

Norra Forsnäs [Fors]

93

9

1424

(5N) 84

1122

Väse

Alster

Snårsta [Snarstad]

94

9

1425

(5N) 81

1123

Väse

Alster

Nybacka

95

9

1426

(5N) 74

1124

Väse

Alster

Ringsåker

96

9

1427

(5N) 66

1125

Väse

Alster

Måstorp

97

9

1428

(5N) 71

1126

Väse

Alster

Hasselbol [Hasslebohl]

98

9

1429

(5N) 87

1127

Väse

Alster

Döle [Döhle]

99

9

1430

(5N) 85

1128

Väse

Alster

Bergsäng

100

9

1431

(5N) 83

1129

Väse

Alster

Åstorp

101

9

1432

(5N) 72

1130

Väse

Alster

Finsnäs

102

9

1433

(5N) 82

1131

Väse

Alster

Bransbol [Brandsbohl]

103

9

1434

(5N) 80

1132

Väse

Alster

Måserud

104

9

1435

(5N) 76

1133

Väse

Alster

Svednäs [Swednäs]

105

9

1436

(5N) 86

1134

Väse

Alster

Blomsterhult [Blomstad]

106

9

1437

(5N) 73

1135

Väse

Väse

Lund

22

9

1353

(5N) 8

1051

Väse

Väse

Hult

23

9

1354

(5N) 6

1052

Väse

Väse

Bergh

24

9

1355

(5N) 10

1053

Väse

Väse

By

25

9

1356

(5N) 19

1054

Väse

Väse

Bäck

26

9

1357

(5N) 20

1055

Väse

Väse

Rud

28

9

1359

(5N) 16

1057

Väse

Väse

Karsvalla [Kallwalla]

29

9

1360

(5N) 7

1058

Väse

Väse

[Söre]

30

9

1361

(5N) 26

1059

Väse

Väse

Bartena [Bardna]

31

9

1362

(5N) 12

1060

Väse

Väse

Heljetorp [Hällgetorp]

32

9

1363

(5N) 9

1061

Väse

Väse

Torp

33

9

1364

(5N) 18

1062

Väse

Väse

Boxerud

34

9

1365

(5N) 24

1063

Väse

Väse

Tågås

35

9

1366

(5N) 35

1064

Väse

Väse

Faxsta [Faxstad]

36

9

1367

(5N) 2

1065

Väse

Väse

Hoflanda

37

9

1368

(5N) 4

1066

Väse

Väse

Måserud

38

9

1369

(5N) 33

1067

Väse

Väse

Skogsberg [Skougkarr?]

39

9

1370

(5N) 34

1068

Väse

Väse

Välingstorp [Wällingetorp]

40

9

1371

(5N) 11

1069

Väse

Väse

Rösbäcken

41

9

1372

(5N) 17

1070

Väse

Väse

Löfhöjden

42

9

1373

(5N) 28

1071

Väse

Väse

Backa

43

9

1374

(5N) 27

1072

Väse

Väse

Heden

44

9

1375

(5N) 37

1073

Väse

Väse

Gräsås

45

9

1376

(5N) 30

1074

Väse

Väse

Sandnäs

46

9

1377

(5N) 1

1075

Väse

Väse

Nyberg

47

9

1378

(5N) 32

1076

Väse

Väse

Åsen [Åhsen]

48

9

1379

(5N) 22

1077

Väse

Väse

Rör

49

9

1380

(5N) 14

1078

Väse

Väse

Öna [Öhna]

50

9

1381

(5N) 23

1079

Väse

Väse

Sandbacken

51

9

1382

(5N) 25

1080

Väse

Väse

Mällby [Mällerud]

52

9

1383

(5N) 31

1081

Väse

Väse

Hulteby

53

9

1384

(5N) 29

1082

Väse

Väse

Mölntorp [Möllnetorp]

54

9

1385

(5N) 15

1083

Väse

Väse

Ölmskog [Öllmeskoug]

55

9

1386

(5N) 21

1084

Väse

Väse

Bottvik [Båttnewyk]

56

9

1387

(5N) 5

1085

Väse

Väse

Vestanå [Wäse]

57

9

1388

(5N) 38

1086

Väse

Väse

Nolby [Nohlbyn]

58

9

1389

(5N) 3

1087

Väse

Väse

Silkesta

83

9

1414

(5N) 13

1112

Väse

Väse

Snaverud [Snafwersrud]

84

9

1415

(5N) 36

1113

Väse

Östra Fågelvik

N.? Aversta

59

9

1390

(5N) 51

1088

Väse

Östra Fågelvik

Ökna

60

9

1391

(5N) 46

1089

Väse

Östra Fågelvik

Spånga

61

9

1392

(5N) 62

1090

Väse

Östra Fågelvik

Flatvik [Flatwyk]

62

9

1393

(5N) 39

1091

Väse

Östra Fågelvik

Bög

63

9

1394

(5N) 45

1092

Väse

Östra Fågelvik

Romsta

64

9

1395

(5N) 44

1093

Väse

Östra Fågelvik

Gren [Grähn]

65

9

1396

(5N) 59

1094

Väse

Östra Fågelvik

Stavnäs [Stafnääs]

66

9

1397

(5N) 55

1095

Väse

Östra Fågelvik

Björknäs

67

9

1398

(5N) 60

1096

Väse

Östra Fågelvik

Kärne

68

9

1399

(5N) 57

1097

Väse

Östra Fågelvik

Bregården

69

9

1400

(5N) 41

1098

Väse

Östra Fågelvik

Kåppsta [Kappstad]

70

9

1401

(5N) 47

1099

Väse

Östra Fågelvik

Lindås [Lindenåhs]

71

9

1402

(5N) 40

1100

Väse

Östra Fågelvik

Lund

72

9

1403

(5N) 53

1101

Väse

Östra Fågelvik

Boberg

73

9

1404

(5N) 54

1102

Väse

Östra Fågelvik

Rörsvik [Rörswyk]

74

9

1405

(5N) 56

1103

Väse

Östra Fågelvik

Berg

75

9

1406

(5N) 52

1104

Väse

Östra Fågelvik

Sundstorp

76

9

1407

(5N) 48

1105

Väse

Östra Fågelvik

Motorp [Måsen]

77

9

1408

(5N) 43

1106

Väse

Östra Fågelvik

Göstahult [Giöstahullt]

78

9

1409

(5N) 61

1107

Väse

Östra Fågelvik

S.? Aversta

79

9

1410

(5N) 50

1108

Väse

Östra Fågelvik

Vång

80

9

1411

(5N) 49

1109

Väse

Östra Fågelvik

Rud

81

9

1412

(5N) 58

1110

Väse

Östra Fågelvik

Östra Hult [Hullt]

82

9

1413

(5N) 42

1111

Ölme

Ölme

Mickelsrud

1

9

1332

(7N) 77

1030

Ölme

Ölme

Vestankärr {Wästankierr]

2

9

1333

(7N) 61

1031

Ölme

Ölme

Sanna

3

9

1334

(7N) 82

1032

Ölme

Ölme

Sigterud

4

9

1335

(7N) 79

1033

Ölme

Ölme

Kålerud

5

9

1336

(7N) 46

1034

Ölme

Ölme

Stubberud

6

9

1337

(7N) 66

1035

Ölme

Ölme

Norra Räfsala [Räfsalla]

7

9

1338

(7N) 74

1036

Ölme

Ölme

Björtorp

8

9

1339

(7N) 60

1037

Ölme

Ölme

Norra Hult [Hullt]

9

9

1340

(7N) 67

1038

Ölme

Ölme

Östra Slättom [Slättom]

10

9

1341

(7N) 52

1039

Ölme

Ölme

Tollerud

11

9

1342

(7N) 65

1040

Ölme

Ölme

Kartåsen

12

9

1343

(7N) 78

1041

Ölme

Ölme

Labberud

13

9

1344

(7N) 44

1042

Ölme

Ölme

Högås

14

9

1345

(7N) 59

1043

Ölme

Ölme

Blåkärr

15

9

1346

(7N) 83

1044

Ölme

Ölme

Backa

16

9

1347

(7N) 58

1045

Ölme

Ölme

Träfors

17

9

1348

(7N) 62

1046

Ölme

Ölme

Mårön [Måröhn]

18

9

1349

(7N) 96

1047

Ölme

Ölme

Långnäs

19

9

1350

(7N) 97

1048

Ölme

Ölme

Träforstorp

20

9

1351

(7N) 51

1049

Ölme

Ölme

Rankerud

21

9

1352

(7N) 63

1050

Ölme

Ölme

Tyresrud [Törserud?]

27

9

1358

(7N) 86

1056

 

 

 

149

9

 

 

1178

Totalt kompaniet: 171

* Län numbers 1179-1187 and company numbers 150-158 are one larger than the correct values because the scribe did not use number 1178 (entry was erased).
This resulted in two entries given the numbers 1187 & 158. The second of those entries has the correct numbers and subsequent entries again match expected values.

Grill reports one N. Ullerud rote in Karlstads company but in 1694 all 12 N. Ullerud rotar were determined to reside in Älvdals company, none in Karlstads.

Ett speciellt tack till Mr. Jeff Benson, Minneapolis (MN), USA som sammanställt uppgifterna utifrån Närke-Värmlands regementes generalmönsterrulla 1694. Uppgifterna har sen bearbetats av mig till ovanstående utseende.

Källor:

Överst på sidan

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:19