Närke-Värmlands Regemente

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]  [Previous page][Homepage]  

[Indelningsverket]   [Närke-Värmlands regementes historia

Rotenummer och rotenamn, Närke-Värmlands regemente före 1812 

7. Älvdals kompani

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Kompanier:

Närkekompanierna var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. De övriga kompanierna fanns i Värmland.

7. Älvdals kompani

Listan nedan är sorterad på motsvarande sätt som Grill, dvs på härad, socken och inom socken på rotarna i rotenummerordning.
Förklaring till kolumnrubrikerna:


Närke-Värmlands regemente

Älvdals kompani, nr 7
Landskap:
Värmland

 

Härad

Socken

Rotenamn

Rotenr

Kompani

Roteregnr

Grill-nr

Landskap-nr-serie

Karlstad

Grava

Öjenäs

168

7

1156

69 (2)

855

Karlstad

Grava

Grossbol [Gråsbohl]

169

7

1157

67 (2)

856

Karlstad

Grava

Södra Skived

170

7

1159

89 (5)

857

Karlstad

Grava

Norra Skived

171

7

1160

88 (5)

858

Kil

Nedre Ullerud

Risäter

116

7

1105

11 (2)

803

Kil

Nedre Ullerud

Östra Deje

117

7

1106

804

Kil

Nedre Ullerud

Skarsjötorp

118

7

1107

91 (5)

805

Kil

Nedre Ullerud

Ulfsaxerud? [Uf????rud]

119

7

1108

93 (5)

806

Kil

Nedre Ullerud

Bergstorp

120

7

1109

92 (5)

807

Kil

Nedre Ullerud

Lövåsen [Lööfåsen]

121

7

1110

94 (5)

808

Kil

Nedre Ullerud

Måserud

122

7

1111

90 (5)

809

Kil

Nedre Ullerud

Halla? [Hallrud?]

123

7

1112

13 (2)

810

Kil

Nedre Ullerud

Småris

124

7

1113

10 (2)

811

Kil

Nedre Ullerud

Tjustbol

165

7

1153

12 (2)

852

Kil

Nedre Ullerud

Visterud

166

7

1154

15 (2)

853

Kil

Nedre Ullerud

Nybacka

167

7

1155

16 (2)

854

Kil

Ransäter

Munkerud

130

7

1119

86

817

Kil

Ransäter

Måsäng [Måsengen]

138

7

1126

85

825

Kil

Ransäter

Kärne [Öfvre Kärne]

140

7

1128

87

827

Kil

Ransäter

Västanå [Wästanåås]

141

7

1129

88

828

Kil

Ransäter

Åmberg

142

7

1130

89

829

Kil

Stora Kil

Hastersby

145

7

1133

18 (2)

832

Kil

Stora Kil

Ersta [Erikstad]

145

7

1134

28 (2)

832

Kil

Stora Kil

Bondesta

146

7

1135

24 (2)

833

Kil

Stora Kil

Södra Hannäs

147

7

1136

32 (2)

834

Kil

Stora Kil

Gunnita

148

7

1137

37 (2)

835

Kil

Stora Kil

Rud

149

7

1138

30 (2)

836

Kil

Stora Kil

Sörby

150

7

1139

26 (2)

837

Kil

Stora Kil

Östra Tollsta

151

7

1140

33 (2)

838

Kil

Stora Kil

Nilsby [Nyhlsby]

152

7

1141

20 (2)

839

Kil

Stora Kil

Ekebol

153

7

1142

23 (2)

840

Kil

Stora Kil

Västra Tollsta

154

7

1143

34 (2)

841

Kil

Stora Kil

Skårebol

155

7

1144

36 (2)

842

Kil

Stora Kil

Säbytorp

156

7

1145

25 (2)

843

Kil

Stora Kil

Rudstorp

157

7

1146

31 (2)

844

Kil

Stora Kil

Hasselbol

158

7

1147

22 (2)

845

Kil

Stora Kil

Ransby

159

7

1148

21 (2)

846

Kil

Stora Kil

Tomthult

160

7

1158

19 (2)

857

Kil

Stora Kil

Råglanda [Rouglanda]

161

7

1149

27 (2)

848

Kil

Stora Kil

Ennås

162

7

1150

29 (2)

849

Kil

Stora Kil

Lersäter

163

7

1151

35 (2)

850

Kil

Stora Kil

Skäringsberg

164

7

1152

17 (2)

851

Kil

Övre Ullerud

Hällekil [Hällekyhl]

125

7

1114

97 (5)

812

Kil

Övre Ullerud

Edeby [Erdeby]

126

7

1115

96 (5)

813

Kil

Övre Ullerud

Förby

127

7

1116

6 (2)

814

Kil

Övre Ullerud

Prestbol

128

7

1117

5 (2)

815

Kil

Övre Ullerud

Hedegården

129

7

1118

7 (2)

816

Kil

Övre Ullerud

Smedserud

131

7

1120

3 (2)

818

Kil

Övre Ullerud

Forsnäsheden [Forsnäs]

132

7

1121

95 (5)

819

Kil

Övre Ullerud

Tollebol

133

7

1122

1 (2)

820

Kil

Övre Ullerud

Humletorp [Humbeltorp]

134

7

1123

9 (2)

821

Kil

Övre Ullerud

Edet [Endett]

135

7

1124

8 (2)

822

Kil

Övre Ullerud

Söderås [Åås]

136

7

1125

98 (5)

823

Kil

Övre Ullerud

Bäck

139

7

1127

4 (2)

826

Kil

Övre Ullerud

Rud

143

7

1131

2 (2)

830

Nedre Fryksdal

Lysvik

Skäggegården

84

7

1073

50 (1)

771

Nedre Fryksdal

Lysvik

Åsgården

85

7

1074

48 (1)

772

Nedre Fryksdal

Lysvik

Öjenäs

86

7

1075

46 (1)

773

Nedre Fryksdal

Lysvik

Kårud

87

7

1076

45 (1)

774

Nedre Fryksdal

Lysvik

Solberg

89

7

1078

46 (1)

776

Nedre Fryksdal

Lysvik

Berga

112

7

1101

52 (1)

799

Nedre Fryksdal

Lysvik

Ransby

113

7

1102

51 (1)

800

Nedre Fryksdal

Lysvik

Bjelverud

114

7

1103

53 (1)

801

Nedre Fryksdal

Lysvik

Kyrkbyn [Kiörkebyn]

115

7

1104

49 (1)

802

Älvdal

Dalby

Södra Brannäs

1

7

990

11

688

Älvdal

Dalby

Hölgeos

2

7

991

1

689

Älvdal

Dalby

Slättne

3

7

992

2

690

Älvdal

Dalby

Tutesta

4

7

993

3

691

Älvdal

Dalby

Lillbergsgården

5

7

994

6

692

Älvdal

Dalby

Gunneby

6

7

995

7

693

Älvdal

Dalby

Norra Brannäs

7

7

996

10

694

Älvdal

Dalby

Ransby

8

7

997

9

695

Älvdal

Dalby

Södra Persby

9

7

998

13

696

Älvdal

Dalby

Norra Persby

10

7

999

12

697

Älvdal

Dalby

Långaf

11

7

1000

14

698

Älvdal

Dalby

Liknäs

12

7

1001

15

699

Älvdal

Dalby

Transtrand

13

7

1002

16

700

Älvdal

Dalby

Möre

14

7

1003

18

701

Älvdal

Dalby

Amnerud [Amundrud]

15

7

1004

20

702

Älvdal

Dalby

Bänteby

16

7

1005

21

703

Älvdal

Dalby

Backa

17

7

1006

22

704

Älvdal

Dalby

Hjellsta

18

7

1007

24

705

Älvdal

Dalby

Stommen [Stomben]

19

7

1008

4

706

Älvdal

Dalby

Hole

20

7

1009

5

707

Älvdal

Dalby

Kattskjerten

21

7

1010

23

708

Älvdal

Dalby

Vingäng [Vingengd]

22

7

1011

8

709

Älvdal

Dalby

Upgården

23

7

1012

19

710

Älvdal

Dalby

Transtrand [S.?]

24

7

1013

17

711

Älvdal

Ekshärad

Råda

30

7

1019

49

717

Älvdal

Ekshärad

Norra Löfstrand

31

7

1020

40

718

Älvdal

Ekshärad

Hornäs

32

7

1021

41

719

Älvdal

Ekshärad

Västra Tonnet

33

7

1022

43

720

Älvdal

Ekshärad

Näs

34

7

1023

45

721

Älvdal

Ekshärad

Byn

35

7

1024

51

722

Älvdal

Ekshärad

Halla [Hallund]

36

7

1025

44

723

Älvdal

Ekshärad

Norra Öjenäs

37

7

1026

724

Älvdal

Ekshärad

Bergsäng [Bärgängd]

38

7

1027

57

725

Älvdal

Ekshärad

Östra Tonnet

39

7

1028

42

726

Älvdal

Ekshärad

Nore

40

7

1029

54

727

Älvdal

Ekshärad

Elfdebäck

41

7

1030

55

728

Älvdal

Ekshärad

Södra Skoga

42

7

1031

63

729

Älvdal

Ekshärad

Mellan Skoga

43

7

1032

62

730

Älvdal

Ekshärad

Norra Skoga

44

7

1033

61

731

Älvdal

Ekshärad

Hamra [Hambra]

45

7

1034

50

732

Älvdal

Ekshärad

Våle

46

7

1035

48

733

Älvdal

Ekshärad

Södra Mossberg

47

7

1036

47

734

Älvdal

Ekshärad

Norra Mossberg

48

7

1037

46

735

Älvdal

Ekshärad

Snöre

78

7

1067

52

765

Älvdal

Ekshärad

Södra Öjenäs

79

7

1068

56

766

Älvdal

Ekshärad

Emtbjörke

80

7

1069

58

767

Älvdal

Ekshärad

Gunnerud [Gunneby, Rud och Bruk]

81

7

1070

60

768

Älvdal

Ekshärad

Berga

82

7

1071

59

769

Älvdal

Ekshärad

Lille Skoga

83

7

1072

64

770

Älvdal

Norra Ny

Månäs

25

7

1014

25

712

Älvdal

Norra Ny

Munkebol

26

7

1015

27

713

Älvdal

Norra Ny

Ljustnäs

27

7

1016

30

714

Älvdal

Norra Ny

Ambjörby

28

7

1017

26

715

Älvdal

Norra Ny

Björkenäs

29

7

1018

29

716

Älvdal

Norra Ny

Kårebol

49

7

1038

35

736

Älvdal

Norra Ny

Björby

50

7

1039

32

737

Älvdal

Norra Ny

Grafohl

51

7

1040

37

738

Älvdal

Norra Ny

Ennarbol

52

7

1041

38

739

Älvdal

Norra Ny

Åstrand

53

7

1042

39

740

Älvdal

Norra Ny

Värnäs[?]

54

7

1043

31

741

Älvdal

Norra Ny

Backa

55

7

1044

36

742

Älvdal

Norra Ny

Södra Stöllet

56

7

1045

33

743

Älvdal

Norra Ny

Spikebol [Spykebohl]

57

7

1046

28

744

Älvdal

Norra Ny

Osebol

58

7

1047

34

745

Älvdal

Norra Råda

Hastersbol [Hastersby]

60

7

1049

66

747

Älvdal

Norra Råda

Backa

61

7

1050

65

748

Älvdal

Norra Råda

Prestbol

62

7

1051

67

749

Älvdal

Norra Råda

Lakene

67

7

1056

71

754

Älvdal

Norra Råda

Östra Skymnäs

69

7

1058

73

756

Älvdal

Norra Råda

Lakenetorp [Laknästorp]

70

7

1059

69

757

Älvdal

Norra Råda

By

71

7

1060

75

758

Älvdal

Norra Råda

Höje

73

7

1062

74

760

Älvdal

Norra Råda

Östra Hedtorp

75

7

1064

70

762

Älvdal

Norra Råda

Östra Råda

76

7

1065

68

763

Älvdal

Norra Råda

Västra Skymnäs

144

7

1132

72

831

Älvdal

Sunnemo

Övre Lid

59

7

1048

77

746

Älvdal

Sunnemo

Björkil [Biörkyll]

63

7

1052

78

750

Älvdal

Sunnemo

Tutemo

64

7

1053

79

751

Älvdal

Sunnemo

Norra Gräs

65

7

1054

80

752

Älvdal

Sunnemo

Södra Gräs

66

7

1055

81

753

Älvdal

Sunnemo

Kärne

68

7

1057

83

755

Älvdal

Sunnemo

Nortorp

72

7

1061

76

759

Älvdal

Sunnemo

Håkanbol

74

7

1063

82

761

Älvdal

Sunnemo

Nedre Lid [Södra Lyd]

77

7

1066

84

764

Övre Fryksdal

Fryksände

Råbjörkeby

88

7

1077

99

775

Övre Fryksdal

Fryksände

Svenneby

92

7

1081

91

779

Övre Fryksdal

Fryksände

Västanvik [Wästanwyk]

93

7

1082

92

780

Övre Fryksdal

Fryksände

Rådom

94

7

1083

97

781

Övre Fryksdal

Fryksände

Utterby

97

7

1086

100

784

Övre Fryksdal

Fryksände

Bada

98

7

1087

90

785

Övre Fryksdal

Fryksände

Fänsbol

101

7

1090

103

788

Övre Fryksdal

Fryksände

Stengård [Stehndgården]

102

7

1091

95

789

Övre Fryksdal

Fryksände

Wasserud

103

7

1092

96

790

Övre Fryksdal

Fryksände

Torsby

104

7

1093

93

791

Övre Fryksdal

Fryksände

Önnerud

105

7

1094

101

792

Övre Fryksdal

Fryksände

Kållerud

106

7

1095

102

793

Övre Fryksdal

Fryksände

Önneby

108

7

1097

94

795

Övre Fryksdal

Fryksände

Smedserud

109

7

1098

98

796

Övre Fryksdal

Vitsand

Öfverbyn

91

7

1080

106

778

Övre Fryksdal

Vitsand

Åsteby

99

7

1088

105

786

Övre Fryksdal

Vitsand

Vadje [Wadie]

100

7

1089

104

787

Övre Fryksdal

Vitsand

Gunsjögård

107

7

1096

107

794

Övre Fryksdal

Vitsand

Rattsjöberget

111

7

1100

108

798

Övre Fryksdal

Östmark

Östmark [Östra Mark]

90

7

1079

111

777

Övre Fryksdal

Östmark

Södermarken [Södra Mark]

95

7

1084

111

782

Övre Fryksdal

Östmark

Mellanmarken

96

7

1085

110

783

Övre Fryksdal

Östmark

Tvarån

110

7

1099

112

797

 

137*

7

 

 

824*

Totalt kompaniet: 171

* Län numbers 825-832 and company numbers 138-145 are one larger than the correct values because the scribe did not use number
824 (because of lengthy comments for 825).
The error resulted in two entries given the numbers 832 & 145. The second of those entries has the correct numbers and subsequent
entries again match expected values.

Ett speciellt tack till Mr. Jeff Benson, Minneapolis (MN), USA som sammanställt uppgifterna utifrån Närke-Värmlands regementes generalmönsterrulla 1694. Uppgifterna har sen bearbetats av mig till ovanstående utseende.

Källor:

Överst på sidan

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:19