Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2020-07-10

Soldatforskning - Förklaringar och termer

Soldatforskning - Start Inledning De militära källorna

Förklaringar och termer

När man soldatforskar stöter man på termer som man inte är vana vid i den övriga släktforskningen. Här kommer en förklaring på några av dem. Abs. eller Absens, frånvarande vid mönstringen. Appr. eller Approbera, godkändes vid mönstringen. Präs eller Pr., Presens eller Praesens, personligen närvarande vid mönstringen. Avsked - Cassation: Avsked: Soldaten slutade som soldat. Orsaken kunde vara på egen begäran eller efter beslut av regementet, oftast på grund av åldersskäl, sjukdom eller blessyrer/skada. Idag är ordet avsked ett negativt laddat ord, förknippat med vanära. Om man slutar på egen begäran idag används inte ordet avsked och om en person slutar på grund av bristande arbetsuppgifter brukar ordet uppsägning användas. Förr innebar avsked om soldater helt enkelt att soldaten slutade som soldat. Om en soldat har anmärkningen "kasserades" eller "cassation" i generalmönsterrullan var det på grund av att soldaten inte uppfyllde krigsmaktens krav. Oftast innebar det avskedd med vanära. Soldaten hade då begått något brott eller överträdelse av regelverket. Annotationer - Anteckningar Anmäld till underhåll - Anmäld som gratialist, dvs. mottagare av understöd, pension. Understödet kom från Vadstena krigsmanshuskassa. Understöd utgick inte automatiskt om soldaten hade passerat en viss åldersgräns (50 år) och tjänstgjort i minst 25 - 30 år som ofta anges. Vanligen var det även förknippat med goda vitsord samt att soldaten bedömdes sakna förmåga att försörja sig själv efter avskedet. Om han till viss grad bedömdes som arbetsför fick han, om han blev tilldelat understöd, vanligen ett lägre belopp. I GMR står vanligen "Anmäld till underhåll" om han ansågs behörigt till underhåll vid avskedet. Sjuk - Soldaten kunde vara frånvarande vid GM på grund av sjukdom/skada. Antigen fanns han då i hemmet eller i regementets sjukstuga/sjukkvarter. Soldattorp, soldatboställe, soldathus, alla samma sak, dvs det torp som soldaten bodde i. Utmönstrad, avförd ur rullorna, ex:vis vid avsked, dödsfall etc. Roten vakant. Roten saknade soldat och en ny skulle tillsättas. I väntan på ny soldat fick roten istället betala en vakansavgift till kronan. Roten indragen. Roten var permanent indragen. Istället fick roten betala en avgift (vakansavgift) tilll regementet. Denna avgift kunde exempelvis avändas för regementsmusikens underhåll. Transport. Ibland hände det att en soldat bytte till en annan rote. Detta noterades då som "transport" i rullan. Kommenderad. En soldat kunder vara frånvarande vid GM pga att han var kommenderad till exempelvis fästningsarbete, kanalbygge, fångvakttjänst mm. Interimavsked. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. En regementschef kunde dock även mönstra ut en indelt knekt mellan generalmönstringarna om rotehållaren stödde förslaget eller själv fört fram ett sådant förslag. Detta kallades för "interimsavsked" och skulle godkännas av nästa GM. Rekryt. När en ny soldat rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt. Soldat blev han först vid nästa GM. Det var då han antogs eller "approberades" som det hette. Minderårig volontär. Minderårig militär personal som tjänstgör utan lön, men som kan uppbära visa förmåner. Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx Soldatforskning xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2020-07-10

Soldatforskning -

Förklaringar och termer

Soldatforskning - Start

Förklaringar och termer

När man soldatforskar stöter man på termer som man inte är vana vid i den övriga släktforskningen. Här kommer en förklaring på några av dem. Abs. eller Absens, frånvarande vid mönstringen. Appr. eller Approbera, godkändes vid mönstringen. Präs eller Pr., Presens eller Praesens, personligen närvarande vid mönstringen. Avsked - Cassation: Avsked: Soldaten slutade som soldat. Orsaken kunde vara på egen begäran eller efter beslut av regementet, oftast på grund av åldersskäl, sjukdom eller blessyrer/skada. Idag är ordet avsked ett negativt laddat ord, förknippat med vanära. Om man slutar på egen begäran idag används inte ordet avsked och om en person slutar på grund av bristande arbetsuppgifter brukar ordet uppsägning användas. Förr innebar avsked om soldater helt enkelt att soldaten slutade som soldat. Om en soldat har anmärkningen "kasserades" eller "cassation" i generalmönsterrullan var det på grund av att soldaten inte uppfyllde krigsmaktens krav. Oftast innebar det avskedd med vanära. Soldaten hade då begått något brott eller överträdelse av regelverket. Annotationer - Anteckningar Anmäld till underhåll - Anmäld som gratialist, dvs. mottagare av understöd, pension. Understödet kom från Vadstena krigsmanshuskassa. Understöd utgick inte automatiskt om soldaten hade passerat en viss åldersgräns (50 år) och tjänstgjort i minst 25 - 30 år som ofta anges. Vanligen var det även förknippat med goda vitsord samt att soldaten bedömdes sakna förmåga att försörja sig själv efter avskedet. Om han till viss grad bedömdes som arbetsför fick han, om han blev tilldelat understöd, vanligen ett lägre belopp. I GMR står vanligen "Anmäld till underhåll" om han ansågs behörigt till underhåll vid avskedet. Sjuk - Soldaten kunde vara frånvarande vid GM på grund av sjukdom/skada. Antigen fanns han då i hemmet eller i regementets sjukstuga/sjukkvarter. Soldattorp, soldatboställe, soldathus, alla samma sak, dvs det torp som soldaten bodde i. Utmönstrad, avförd ur rullorna, ex:vis vid avsked, dödsfall etc. Roten vakant. Roten saknade soldat och en ny skulle tillsättas. I väntan på ny soldat fick roten istället betala en vakansavgift till kronan. Roten indragen. Roten var permanent indragen. Istället fick roten betala en avgift (vakansavgift) tilll regementet. Denna avgift kunde exempelvis avändas för regementsmusikens underhåll. Transport. Ibland hände det att en soldat bytte till en annan rote. Detta noterades då som "transport" i rullan. Kommenderad. En soldat kunder vara frånvarande vid GM pga att han var kommenderad till exempelvis fästningsarbete, kanalbygge, fångvakttjänst mm. Interimavsked. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. En regementschef kunde dock även mönstra ut en indelt knekt mellan generalmönstringarna om rotehållaren stödde förslaget eller själv fört fram ett sådant förslag. Detta kallades för "interimsavsked" och skulle godkännas av nästa GM. Rekryt. När en ny soldat rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt. Soldat blev han först vid nästa GM. Det var då han antogs eller "approberades" som det hette. Minderårig volontär. Minderårig militär personal som tjänstgör utan lön, men som kan uppbära visa förmåner. Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Överst på sidan