Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2020-07-10

Soldatforskning - Överstelöjtnant Claes Grill

Soldatforskning - Start Inledning De militära källorna

Överstelöjtnant Claes Grill, 1817 – 1907

Inledning

Alla som forskar på soldatanor som tjänstgjort i de indelta förbanden har stor nytta av Claes Grills verk "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Bilden till höger visar omslaget till första bandet av Grills verk. För att söka en soldatana i de militära rullorna behöver man känna till vid vilket indelt förband soldaten tjänstgjorde. Då har man mycket stor hjälp av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Med hjälp av sockenregistret i Grill kan man enkelt få fram namn på förbanden. När man väl har namnet på förbandet, oberoende om det är ett infanteriregemente, kavalleriregemente eller ett båtsmanskompani har man fått en ingång till de militära källorna Vem var då denne Claes Grill?

Claes Grill

Claes Lorentz Grill föddes den 24 maj 1817 på Mariedamms gård i Lerbäcks socken och dog den 17 juni 1907 vid Godegårds bruk. Han var en svensk militär och författare. Claes Grill var son till protokollssekreteraren och brukspatronen Fredrik Wilhelm Grill och hans hustru Regina Christina Nordenfeldt. Claes farfar var Jean Abraham Grill. Claes fick privat undervisning i hemmet och skrevs därefter in vid Uppsala universitet den 8 juni 1830. År 1836 blev Grill underlöjtnant vid artilleriet och studerade åren 1838 - 1841 vid Högre artilleriläroverket i Marieberg. Han blev år 1844 löjtnant vid Göta artilleriregemente. Vid denna tid lät Grill publicera en karta över svenska arméns indelning och förläggning i fred. År 1855 blev han kapten vid Göta artilleriregemente och befordrades 1858 till major i armén samtidigt som han fick en tjänst på generalstaben (Krigskollegiet). Under sin tid där på 1850-talet bedrev han omfattande forskningar i arkiven för att publicera Statistiska sammandrag av svenska indelningsverket. Här redovisas i klar och översiktlig form den svenska indelta arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. Arbetet tar i första hand sikte på organisationen vid mitten av 1800-talet men beaktar stundom även de historiska förändringar som skett. Grills intresse för militära förvaltningsfrågor kom vidare till uttryck under hans tjänstgöring 1858—1861 vid den s k Militärförfattningsbyrån, vars uppgift var att fortsätta arbetet att publicera en militärförfattningssamling. Bilden till vänster visar överstelöjtnant Claes Grill. Wikipedia. Bilden till höger visar Claes Grill i uniform. Grill var en motståndare till centralförsvarstanken och ivrade starkt för indelningsverkets bibehållande och stärkande snarare än ett värnpliktsförsvar. Politiskt var Grill starkt konservativ, och var en flitig debattör inom Sällskapet Krigsvetenskapens Vänner och gav även ut flera broschyrer och tidningsartiklar i samhällsfrågor. Efter att ha befordrats till överstelöjtnant tog Grill avsked från militärtjänsten den 3 september 1867 för att överta släktgården Godegård i Östergötland. Hans politiska engagemang ökade efter detta. År 1857 blev Grill ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Claes grill gifte sig den 26 februari 1854 i Linköping med Henriette Charlotta Catharina Lidman, född den 14 september 1825 i Slaka (E), död den 3 juli 1806 i Godegård (E). Hon var dotter till domprosten Sven Fredric Lidman och Ebba Margaretha Annerstedt. Claes Grill var gift med författaren Sven Lidmans faster och har varit en betydande inspirationskälla i hans verk. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx Soldatforskning xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Soldatforskning Handledning: Hur man söker i de militära rullorna

Referenslitteratur

Claes L Grill, urn:sbl:13198, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2020-07-10. Wikipedia
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2020-07-10

Soldatforskning -

Överstelöjtnant Claes Grill

Soldatforskning - Start

Överstelöjtnant Claes Grill, 1817 –

1907

Inledning

Alla som forskar på soldatanor som tjänstgjort i de indelta förbanden har stor nytta av Claes Grills verk "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Bilden till höger visar omslaget till första bandet av Grills verk. För att söka en soldatana i de militära rullorna behöver man känna till vid vilket indelt förband soldaten tjänstgjorde. Då har man mycket stor hjälp av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Med hjälp av sockenregistret i Grill kan man enkelt få fram namn på förbanden. När man väl har namnet på förbandet, oberoende om det är ett infanteriregemente, kavalleriregemente eller ett båtsmanskompani har man fått en ingång till de militära källorna Vem var då denne Claes Grill?

Claes Grill

Claes Lorentz Grill föddes den 24 maj 1817 Mariedamms gård i Lerbäcks socken och dog den 17 juni 1907 vid Godegårds bruk. Han var en svensk militär och författare. Claes Grill var son till protokollssekreteraren och brukspatronen Fredrik Wilhelm Grill och hans hustru Regina Christina Nordenfeldt. Claes farfar var Jean Abraham Grill. Claes fick privat undervisning i hemmet och skrevs därefter in vid Uppsala universitet den 8 juni 1830. År 1836 blev Grill underlöjtnant vid artilleriet och studerade åren 1838 - 1841 vid Högre artilleriläroverket i Marieberg. Han blev år 1844 löjtnant vid Göta artilleriregemente. Vid denna tid lät Grill publicera en karta över svenska arméns indelning och förläggning i fred. År 1855 blev han kapten vid Göta artilleriregemente och befordrades 1858 till major i armén samtidigt som han fick en tjänst på generalstaben (Krigskollegiet). Under sin tid där på 1850-talet bedrev han omfattande forskningar i arkiven för att publicera Statistiska sammandrag av svenska indelningsverket. Här redovisas i klar och översiktlig form den svenska indelta arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. Arbetet tar i första hand sikte på organisationen vid mitten av 1800-talet men beaktar stundom även de historiska förändringar som skett. Grills intresse för militära förvaltningsfrågor kom vidare till uttryck under hans tjänstgöring 1858—1861 vid den s k Militärförfattningsbyrån, vars uppgift var att fortsätta arbetet att publicera en militärförfattningssamling. Bilden till vänster visar överstelöjtnant Claes Grill. Wikipedia. Bilden till höger visar Claes Grill i uniform. Grill var en motståndare till centralförsvarstanken och ivrade starkt för indelningsverkets bibehållande och stärkande snarare än ett värnpliktsförsvar. Politiskt var Grill starkt konservativ, och var en flitig debattör inom Sällskapet Krigsvetenskapens Vänner och gav även ut flera broschyrer och tidningsartiklar i samhällsfrågor. Efter att ha befordrats till överstelöjtnant tog Grill avsked från militärtjänsten den 3 september 1867 för att överta släktgården Godegård i Östergötland. Hans politiska engagemang ökade efter detta. År 1857 blev Grill ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Claes grill gifte sig den 26 februari 1854 i Linköping med Henriette Charlotta Catharina Lidman, född den 14 september 1825 i Slaka (E), död den 3 juli 1806 i Godegård (E). Hon var dotter till domprosten Sven Fredric Lidman och Ebba Margaretha Annerstedt. Claes Grill var gift med författaren Sven Lidmans faster och har varit en betydande inspirationskälla i hans verk. Överst på sidan

Relaterade länkar

Soldatforskning Handledning: Hur man söker i de militära rullorna

Referenslitteratur

Claes L Grill, urn:sbl:13198, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2020-07- 10. Wikipedia