Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2020-07-10

Soldatforskning - Soldathandlingar

Soldatforskning - Start Inledning De militära källorna

Exempel på kontrakt och andra soldathandlingar

När man soldatforskar finns det en stor mängd handlingar om den enskilde indelte soldaten som kan vara av stort värde att tittat på. Nedan följer ett flertal exempel på sådana handlingar: Exempel på soldatkontrakt från 1895, Södermanlands regemente. Exempel på prästintyg från 1838, Södermanlands regemente. Exempel på läkarintyg från 1838, Södermanlands regemente. Exempel på intyg från arbetsgivare från 1838, Södermanlands regemente. Exempel på ett torpsyneprotokoll, armén, från 1842, Södermanlands regemente. Exempel på ett torpsyneprotokoll för ett båtsmanstorp från 1886, Södermanlands Andra båtsmanskompani Exempel på generalmönsterrulla från 1845, Södermanlands regemente. Exempel på ett båtsmanskontrakt från 1857, Södermanlands 2. båtsmankompani Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Exempel på båtsmansrulla från Medelpad Exemel på skeppsmönsterrulla för linjeskeppet Dristigheten 1790 Exempel på inskrivningsbok för värnpliktiga från 1892 Exempel på hur man söker en soldat i generalmönsterrullorna utifrån en uppgift i en husförhörslängd om att en ana var soldat. När man släktforskar kan det vara bra att känna till vilka rotenummer som fanns inom respektive kompani (exempel från Södermanlands regemente). Exempel på förteckning över Generalmönsterrullor (Södermanlands regemente). Glimtar från 1817 års generalmönstring, Södermanlands regemente Se även Termer och förklaringar Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx Soldatforskning xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2020-07-10

Soldatforskning -

Soldathandlingar

Soldatforskning - Start

Exempel på kontrakt och andra

soldathandlingar

När man soldatforskar finns det en stor mängd handlingar om den enskilde indelte soldaten som kan vara av stort värde att tittat på. Nedan följer ett flertal exempel på sådana handlingar: Exempel på soldatkontrakt från 1895, Södermanlands regemente. Exempel på prästintyg från 1838, Södermanlands regemente. Exempel på läkarintyg från 1838, Södermanlands regemente. Exempel på intyg från arbetsgivare från 1838, Södermanlands regemente. Exempel på ett torpsyneprotokoll, armén, från 1842, Södermanlands regemente. Exempel på ett torpsyneprotokoll för ett båtsmanstorp från 1886, Södermanlands Andra båtsmanskompani Exempel på generalmönsterrulla från 1845, Södermanlands regemente. Exempel på ett båtsmanskontrakt från 1857, Södermanlands 2. båtsmankompani Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Exempel på båtsmansrulla från Medelpad Exemel på skeppsmönsterrulla för linjeskeppet Dristigheten 1790 Exempel på inskrivningsbok för värnpliktiga från 1892 Exempel på hur man söker en soldat i generalmönsterrullorna utifrån en uppgift i en husförhörslängd om att en ana var soldat. När man släktforskar kan det vara bra att känna till vilka rotenummer som fanns inom respektive kompani (exempel från Södermanlands regemente). Exempel på förteckning över Generalmönsterrullor (Södermanlands regemente). Glimtar från 1817 års generalmönstring, Södermanlands regemente Se även Termer och förklaringar Överst på sidan