Rekrytering - prästintyg

Recruitment - Parish Minister's Certificate

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia][Militaria] -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[Den indelte soldaten] [Södermanlands regements historia]
[The Allotment System]

Prästintyg inför en soldatrekrytering, 1838, Södermanlands Regemente

A soldier's Parish Minister's Certificate presented at the time of recruitment,
1838 Södermanland Regiment

Prästintyg, soldatrekrytering

English translation

Prästintyg

”Att drängen Johan Ersson vid Wadstorp i dennas församling född den 15 augusti 1817 uti Björkvik, har försvarlig kristendomskunskap, är känd för en ärlig levnad, har ordentligt nyttjat salighetsmedlen och är vaccinerad, attest: 

Björkvik den 7 augusti 1838

Lundgren

Vice pastor


Den vaccination som nämns ovan är vaccination mot smittkoppor som blev obligatorisk redan år 1816.

Stavningen ovan har moderniserats.

Johan Ersson anställdes som soldat den 20/9 1838 vid rote Åsätter nr 139, Björkviks socken, Södermanland. Han blir antagen (approberad) som soldat vid Södermanlands regemente, Livkompaniet vid Generalmönstringen den 15 juni 1839. Hans soldatnamn blev Johan Modig.

Källa/Source
Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm
Södermanlands regemente, Livkompaniet
Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

 

English:

At the time of recruitment the future recruit had to present a few certificates in order to be accepted as a recruit. One of these certificates was the parish minister's certificate. This was a certificate stating the person's characteristics. Further it contained information regarding his knowledge in Christianity etc. The parish minister issued the certificate.

This certificate reads (free translation):
The farmhand
Johan Ersson at Wadstorp, living in this parish, was born on August 15, 1817 in Björkvik parish and has a satisfactory knowledge in Christianity, is known for a honourable living and has regularly
taken salvation (?) and he is vaccinated.
Attest:

Björkvik August 7, 1838
Lundgren
Assistant Parish Minister

I'm not quite sure how to translate "nyttjat salighetsmedlen" but I guess that it means that he had been taken the Holy Communion regularly.

The vaccination mentioned above is the vaccination for smallpox, which became compulsory in 1816.

Johan Ersson:
Johan Ersson was enrolled as a recruit on September 20, 1838 at rote Åsätter number 139, Björkvik parish, Södermanland province. He was
accepted (approberad) as a soldier at the Södermanland regiment, Livkompaniet (Life Company) at the general muster held on June 15, 1839.
He was assigned
Johan Modig as a soldier's name.

Top of page

xxxx Mil xxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16