Rekrytering - utlejdningskontrakt

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia][Militaria]

[Den indelte soldaten] [Södermanlands regements historia]

Kontrakt upprättat mellan fd. soldaten på rote 139, Pehr P Modig och nya soldaten Johan Ersson Modig.

Livkompaniet, Södermanlands regemente 

Kontrakt upprättat mellan fd. soldaten på rote 139, Åsätter, Björkviks socken (D), Pehr P Modig och nya soldaten Johan Ersson Modig.

Följande anteckning finns i GMR för Södermanlands regemente år 1839 (K04649): "Petter
modig, intereimavsked den 20 september 1838. Ersatt samma dag genom utlejdning med rekryten Johan Modig
".
Detta betyder att Pehr Modig slutade i förtid genom att leja ut tjänsten som soldat på roten till Johan Ersson Modig.

Följande kontrakt upprättades dem emellan:

Contract

Om drängen Johan Ersson i Wadstorp av chefen för No 10 Kongl Södermanlands regemente blir antagen till soldat för roten nr 139 Åsätter, så förbinder jag mig att till honom genast betala i städsel 32 xx samt i lega 66 xx 32 yy hälften den 1 maj 1839 och andra hälften den 24 oktober samma år.

Åsätters soldattorp den 38 augusti 1838

Pehr P Moig

Soldat

Med ovanstående kontrakt finner jag mig nöjd

Johan Ersson

Närvarande vittnen

A Sand…. / Sergeant

Erick Ersson”

De belopps som nämns ovan är antagligen riksdaler banco. Beloppet 66 och 32 är då 66 riksdaler banco och 32 skillingar.
I myntreformen 1776 indelades riksdalern i 48 skillingar. Samtidigt avskaffades den dubbla myntfoten (koppar- resp. silverfot).
År 1834 blev 1 riksdaler specie satt till = 2 2/3 riksdaler banco (riksbankens sedlar) eller 4 riksdaler riksgäld. Riksgäldssedlarna drogs dock in 1836.

Stavningen ovan har moderniserats.

Johan Ersson anställdes som soldat den 20/9 1838 vid rote Åsätter nr 139, Björkviks socken, Södermanland. Han blir antagen (approberad) som soldat vid Södermanlands regemente, Livkompaniet vid Generalmönstringen den 15 juni 1839. Hans soldatnamn blev Johan Modig.

 

Källa:  Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm
            Södermanlands regemente, Livkompaniet
            Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

Överst på sidan

xxxx Mil xxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-10-11