Torpsyneprotokoll 

Soldier Croft Inspection Protocol

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia][Militaria] -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[Den indelte soldaten] [Södermanlands regements historia]
[The Allotment System]

Torpsyneprotokoll - rote 139, Åsätter, 
Björkviks socken (D) från år 1842. 

Rotehållare: Anders Swänsson i Åsätter
Laga syn den 13 september 1842,
Livkompaniet, Södermanlands regemente

A soldier croft inspection protocol - Rote 139 Åsätter, Björkvik parish, Södermanland province, from 1842.
Rote farmer: Anders Swänsson at Åsätter
Lawful inspection on September 13, 1842
Life Company, Södermanland Regiment

Torpsyneprotokoll, del 1

Högra delen av dokumentet syns ej.

”År 1842 den 13 september blev undertecknad tf. kronolänsman med biträde av nämndemännen Erik Ersson i Törp och Peter Jonsson i Hörnebök Husesyn förrätta soldattorpet No 139 Åsätter vid Livkompaniet af Kongl Södermanlands regemente, såsom regementets ombud inställde sig Herr underlöjtnanten C Leijonhufvud, och å rotens vägar bonden Anders Swänsson i Åsätter och synen befanns som följer, nämligen:"

The right most part of the document is not visable.

On September 13, 1842 undersigned acting Sheriff (länsman) assisted by the lay assessors Erik Ersson in Törp and Peter Jonsson in Hörnebök carried out a croft inspection of the soldier's croft No 139 Åsätter of the Life Company, Royal Södermanland Regiment; The representative from the regiment was Second Lieutenant C Leijonhufvud and the representative from the rote farmers was the farmer Anders Swänsson in Åsätter and the result of the inspection was:

A "länsman" was a local police officer and had the authority to act as a police and proceed with police work. Länsman = Chief Constable (UK) / Sheriff (US).

Torpsyneprotokoll, del 2

Översättning / Translation to modern Swedish:

 

 

Wärdet å Rep..
ner som göres af


Roten


Sold

 

 

No 1

 

 

 

Stuga med förstuga och Contor i förstugan
med wind ofvan, tarfar följande förbät-
ringar. En vinkel knut fodaras med 1½ 
Bräde samt med spik och arbetslön           1:- -
Taket omtäkes med 6 lispund Näfver        1:24 -
2 Tiåg halm á 2 riksdaler                           4:- -
Törf och täkarelön                                    4:- -
Brädfodring under wästra fönstret
förbätras med 1 bräde samt arbetslön       -:32 -
En Biälke i taket uppdrives och en klös
på vägen där under ditsätes som kostar    -:24 -
Gålfvet hopgänkas med tillgölp af
4 plank                                                     2:- -
Arbetslön                                                 1:- -
Spiselen och bakungen samt sten- 
föterna förbätras anses kosta                    1:16 -
Stugdören repareras så att han tar tät (?)   -:24 - 

                                              Transport 16:24 -

Rd

S

R

Rd

 

 

 

 Torpsyneprotokoll, del 3

Översättning:

 

 

Banco

Banco

 

   
 

 
 

/2

  


/3

                      Transport   16:24 -

Förstugolvet förbätras med en plank           -:24 -
arbetslön                                                    -:24 -
En fönster Båge göres nu för                       -:16 -
5 st fönsterrutor anskaffas för                      -:40 – 

Fäghus med foderlada är istånd endast
taket  påtäkes med ½ Tiåg halm                  1:- -
arbetslön                                                     -:24 - 

Loge med ett gålf alla knutar brä-
fodras med 10 st Bräder                             3:16 -
Spik och arbetslön                                      1:20 -
Alla husen Rödfärgas för                             3:16 -

                                                                            
Summan 

Anmärkes Log Kistan är förlorad
Bör omlägs med 6 st planck                         3:- -

Arbetslön därtill kostar                                 1:- - 

                                               Summa sumarium 

Sålunda Synat och Befunnit Betygar utsupra 

                                            A. Carlsson

 

 

   


18:

 


1:

 

 

8:

 

28:

 

4:

32:

 

   

 

32

 

 
24

  4

 

12

  

-

12

 

   
 

-

 


-

 

 

-

 

-

 

-

-

 

 

 

Ordlista:

 

Källa:  Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm
            Södermanlands regemente, Livkompaniet
            Signum E4, volym 3, 1815 - 1835, Torpsyneprotokoll

 

Överst på sidan

xxxx Mil xxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16