Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Indelningsverket, Finlands indelningar

Finland var en del av Sverige fram till 1809. Under indelningsverkets epok sattes det upp regementen även i denna landsdel.

Allmänt

När man släktforskar så stöter man förr eller senare på en ana som varit soldat (knekt, ryttare eller båtsman) under indelningsverkets dagar. Det kan då vara av intresse att forska vidare på dessa soldatanor. För att få tag på information i de militära rullorna, främst Generalmönsterrullorna, måste man veta vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid. Med utgångspunkt från namnet på soldattorpet och den socken soldaten bodde i under hans aktiva år som soldat kan man ta reda på vilket regemente det var. För de landskapregementen som var uppsatta i Sverige är Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" en guldgruva för att ta reda på regemente och rotenummer. För de landskapsregementen som sattes upp i Finland är det inte lika lätt då Grills verk skrevs i mitten av 1800-talet, dvs efter att Sverige avträtt den finska rikshalvan till Ryssland. Grill speglar enbart de regementen som fanns i Sverige under 1800-talet. Denna sida kan vara till hjälp att hitta rätt regemente i Finland. Det finns en skrift från Den Kungliga Krigsvetenskapsakademin (se källor nedan) som utgavs vid samma tidpunkt som Grills verk men som speglar den finska indelningen. Grill går ned på rote-nivå för de svenska regementena, denna skrift stannar på sockennivå. Jag har använt mig av Kungliga Krigsvetenskapsakademin:s "Fd. finska arméns indelning och förläggning" som källa för denna webbsida. Landskapsregementena i den finska delen sattes upp samtidigt som i de Sverige (1620-tal) och dessa regementen godkändes senare i Sveriges regeringsform år1634. Inom Sveriges egentliga gränser skulle det rekryteras 20 infanteriregementen (13 i Sverige och 7 i Finland) och 8 kavalleriregementen (5 i Sverige och 3 i Finland).

Infanteriet

I infanteriet fanns följande svenska och finnländska regementen, upptagna i ståndordning:

Indelningsverket, Finlands indelningar (1)

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Kavalleriet

I kavalleriet fanns följande svenska och finnländska regementen, upptagna i ståndordning:
När det yngre indelningsverket beslutades 1682 så omfattade detta även de regementen som var uppsatta i Finland. Årtalen när respektive regemente blev indelt varierade både i Sverige och i Finland. För de flesta regementen så skedde detta under slutet av 1600-talet. Ett regemente, Österbottens regemente, blev dock indelt först 1733. Börja med att titta i "sockenregistret" för att ta reda på vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid. I "indelningar per regemente" kan du sen få fram kompaniet. Sockenregister, Indelningar per regemente

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852 2. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Indelningsverket, Finlands

indelningar

Finland var en del av Sverige fram till 1809. Under indelningsverkets epok sattes det upp regementen även i denna landsdel.

Allmänt

När man släktforskar så stöter man förr eller senare på en ana som varit soldat (knekt, ryttare eller båtsman) under indelningsverkets dagar. Det kan då vara av intresse att forska vidare på dessa soldatanor. För att få tag på information i de militära rullorna, främst Generalmönsterrullorna, måste man veta vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid. Med utgångspunkt från namnet på soldattorpet och den socken soldaten bodde i under hans aktiva år som soldat kan man ta reda på vilket regemente det var. För de landskapregementen som var uppsatta i Sverige är Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" en guldgruva för att ta reda på regemente och rotenummer. För de landskapsregementen som sattes upp i Finland är det inte lika lätt då Grills verk skrevs i mitten av 1800-talet, dvs efter att Sverige avträtt den finska rikshalvan till Ryssland. Grill speglar enbart de regementen som fanns i Sverige under 1800-talet. Denna sida kan vara till hjälp att hitta rätt regemente i Finland. Det finns en skrift från Den Kungliga Krigsvetenskapsakademin (se källor nedan) som utgavs vid samma tidpunkt som Grills verk men som speglar den finska indelningen. Grill går ned på rote-nivå för de svenska regementena, denna skrift stannar på sockennivå. Jag har använt mig av Kungliga Krigsvetenskapsakademin:s "Fd. finska arméns indelning och förläggning" som källa för denna webbsida. Landskapsregementena i den finska delen sattes upp samtidigt som i de Sverige (1620-tal) och dessa regementen godkändes senare i Sveriges regeringsform år1634. Inom Sveriges egentliga gränser skulle det rekryteras 20 infanteriregementen (13 i Sverige och 7 i Finland) och 8 kavalleriregementen (5 i Sverige och 3 i Finland).

Infanteriet

I infanteriet fanns följande svenska och finnländska regementen, upptagna i ståndordning:

Indelningsverket, Finlands

indelningar (1)

Kavalleriet

I kavalleriet fanns följande svenska och finnländska regementen, upptagna i ståndordning:
När det yngre indelningsverket beslutades 1682 så omfattade detta även de regementen som var uppsatta i Finland. Årtalen när respektive regemente blev indelt varierade både i Sverige och i Finland. För de flesta regementen så skedde detta under slutet av 1600-talet. Ett regemente, Österbottens regemente, blev dock indelt först 1733. Börja med att titta i "sockenregistret" för att ta reda på vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid. I "indelningar per regemente" kan du sen få fram kompaniet. Sockenregister, Indelningar per regemente

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852 2. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.