Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i Västernorrland (5)

Båtsmän i Medelpad år 1850

Båtsmännen i Medelpad ingick i 1:a Norrlands Båtsmanskompanis 2:a del (109 rotar). Socknar: [Njurunda], [Tuna], [Attmar], [Stöde], [Torp], [Borgsjö], [Haverö], [Selånger], [Sättna], [Skön], [Alnö], [Timrå], [Indal], [Liden], [Ljustorp], [Hässjö] [Totalt] (Socknarna är listade i rotenummerordning)

Njurunda

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Tuna

Attmar

Stöde

Torp

Borgsjö

Haverö

Seleånger

Sättna

Alnö

Skön

Timrå

Indal

Liden

Ljustorp

Hässjö

Totalt

Totala antalet båtsmän i Medelpads socknar 1850:
Sundsvalls stad var befriad från att hålla sina fem båtsmän år 1850. Kompaniets båtsmän från 1 - 69 kom från socknar i Hälsingland.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i

Västernorrland (5)

Båtsmän i Medelpad år 1850

Båtsmännen i Medelpad ingick i 1:a Norrlands Båtsmanskompanis 2:a del (109 rotar). Socknar: [Njurunda], [Tuna], [Attmar], [Stöde], [Torp], [Borgsjö], [Haverö], [Selånger], [Sättna], [Skön], [Alnö], [Timrå], [Indal], [Liden], [Ljustorp], [Hässjö] [Totalt] (Socknarna är listade i rotenummerordning)

Njurunda

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972

Tuna

Attmar

Stöde

Torp

Borgsjö

Haverö

Seleånger

Sättna

Alnö

Skön

Timrå

Indal

Liden

Ljustorp

Hässjö

Totalt

Totala antalet båtsmän i Medelpads socknar 1850:
Sundsvalls stad var befriad från att hålla sina fem båtsmän år 1850. Kompaniets båtsmän från 1 - 69 kom från socknar i Hälsingland.