Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Nya inskrivningsområden från 1942

Inskrivningsområden 1942 - 1969

År 1942 förändrades inskrivningsväsendet (SFS 969 och SFS 1941:970). Rullföringsområdena, sjörullföringsområdena och landstormsområdena försvinner. Inskrivningsområdena blev kvar men de reducerades till 21 st, numrerade 1-21. År 1969 upphörde inskrivningsområdena helt och värnpliktsmönstringen övertogs av Värnpliktsverket och dess värnpliktskontor.

Inskrivningsnumren från 1942

Från 1942 skrivs de värnpliktigas inskrivningsnummer på formen LLLL-IO-ÅÅ, exempelvis 1624-8-43, där 43 är årtalet för mönstringen (inskrivningen) och 8 är inskrivningsområdet (IO 8 = Upplands inskrivningsområde). “1624” är individens löpnummer i rullan. År 1953 ersätts de värnpliktiga inskrivningsnumren av folkbokföringsnumren (personnumren). Systemet med personnummer hade införts år 1947 i Sverige.

Inskrivningsområden 1942 - 1969

Följande tabell visar de inskrivningsområden som fanns mellan 1942 och 1969: 1 - Stockholms inskrivningsområde 2 - Värmlands inskrivningsområde 3 - Örebro inskrivningsområde 4 - Östergötlands inskrivningsområde 5 - Jämtlands inskrivningsområde 6 - Malmöhus norra inskrivningsområde 7 - Malmöhus södra inskrivningsområde 8 - Uppsala inskrivningsområde 9 - Skaraborgs inskrivningsområde 10 - Södermanlands inskrivningsområde 11 - Kronobergs inskrivningsområde 12 - Norra Smålands inskrivningsområde 13 - Kopparbergs inskrivningsområde 14 - Gävleborgs inskrivningsområde 15 - Älvsborgs inskrivningsområde 16 - Hallands inskrivningsområde 17 - Västgöta-Bohus inskrivningsområde 18 - Gotlands inskrivningsområde 19 - Norrbottens inskrivningsområde 20 - Västerbottens inskrivningsområde 21 - Västernorrlands inskrivningsområde

Exempel på stamkort efter 1942

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx inskr. nr. xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, sida 1 av ett stamkort/värnpliktskort för en värnpliktig vid infanteriet. Den värnpliktiges namn är Karl Evald Lindblad, född 1923, och mönstrades år 1943 (sektion 2 ovan). Hans inskrivningsnummer är 1624-8-43. Lindblad skrevs in vid Uppsala inskrivningsområde (8). Under Tjänstgöring i kortet ovan finns information om den värnpliktiges tjänstgöringar; år, tjänstgöringens benämning och antal dagar. Lindblad gjorde sin värnplikt vid Upplands regemente (I8). I sektion Tjänstgöring i kortet ovan finns en kolumn märkt “Reg (motsv)”. Denna kolumn innehåller förbandsnumret för det förband som värnpliktstjänstgöringen gjordes vid. I detta fall I8, som är det förbandsnummer som Upplands regemente använde och regementet fanns i Uppsala. "I" står för "infanteriet" I8 betyder det 8:e infanteriregementet. Vidare, Lindblad tillhörde 13:e kompaniet vilket framgår av kolumnen "Komp., skv., batt. osv". Siffran “13” står för 13:e kompaniet. Mer information om förbandnumren finns på sidan: Förbandsnummer. Lindblad gjorde sin grundutbildning 1944–1945 vid I80? och I48. Han tjänstgjorde där mellan 12/4 1944 och 7/4 1945. I80 och I48 var troligen beredskapsförband uppsatta under andra världskriget. Från april 1945 tillhör han I8, dvs Upplands regemente i Uppsala, där han slutför sin tjänstgöring mellan 8/4 1945 och 16/6 1945. Totalt tjänstgör han i ett sträck mellan 12/4 1944 och 16/6 1945. Vid Upplands regemente gör han sen rep-möten både 1951 och 1955. Upplands regemente lades ned 1957 och sista rep-mötet gör han vid Södermanlands regemente (I10) i Strängnäs år 1959. Han överfördes till Södermanlands regemente redan 1956. Från 1963 tillhör han P1, dvs Göta livgarde i Enköping (pansarförband). Han avförs som tjänstgöringsskyldig i värnplikten år 1970, dvs vid 47-års ålder. Källa: Göta livgarde 1943 - 1980: Personalsektionen (AB) D1:17 (1923) Bild 510 (AID: v896669.b510, NAD: SE/KrA/0102B006Ö).
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Nya inskrivningsområden från

1942

Inskrivningsområden 1942 -

1969

År 1942 förändrades inskrivningsväsendet (SFS 969 och SFS 1941:970). Rullföringsområdena, sjörullföringsområdena och landstormsområdena försvinner. Inskrivningsområdena blev kvar men de reducerades till 21 st, numrerade 1-21. År 1969 upphörde inskrivningsområdena helt och värnpliktsmönstringen övertogs av Värnpliktsverket och dess värnpliktskontor.

Inskrivningsnumren från 1942

Från 1942 skrivs de värnpliktigas inskrivningsnummer på formen LLLL-IO-ÅÅ, exempelvis 1624-8-43, där 43 är årtalet för mönstringen (inskrivningen) och 8 är inskrivningsområdet (IO 8 = Upplands inskrivningsområde). “1624” är individens löpnummer i rullan. År 1953 ersätts de värnpliktiga inskrivningsnumren av folkbokföringsnumren (personnumren). Systemet med personnummer hade införts år 1947 i Sverige.

Inskrivningsområden 1942 - 1969

Följande tabell visar de inskrivningsområden som fanns mellan 1942 och 1969: 1 - Stockholms inskrivningsområde 2 - Värmlands inskrivningsområde 3 - Örebro inskrivningsområde 4 - Östergötlands inskrivningsområde 5 - Jämtlands inskrivningsområde 6 - Malmöhus norra inskrivningsområde 7 - Malmöhus södra inskrivningsområde 8 - Uppsala inskrivningsområde 9 - Skaraborgs inskrivningsområde 10 - Södermanlands inskrivningsområde 11 - Kronobergs inskrivningsområde 12 - Norra Smålands inskrivningsområde 13 - Kopparbergs inskrivningsområde 14 - Gävleborgs inskrivningsområde 15 - Älvsborgs inskrivningsområde 16 - Hallands inskrivningsområde 17 - Västgöta-Bohus inskrivningsområde 18 - Gotlands inskrivningsområde 19 - Norrbottens inskrivningsområde 20 - Västerbottens inskrivningsområde 21 - Västernorrlands inskrivningsområde

Exempel på stamkort efter 1942

Ovan, sida 1 av ett stamkort/värnpliktskort för en värnpliktig vid infanteriet. Den värnpliktiges namn är Karl Evald Lindblad, född 1923, och mönstrades år 1943 (sektion 2 ovan). Hans inskrivningsnummer är 1624-8-43. Lindblad skrevs in vid Uppsala inskrivningsområde (8). Under Tjänstgöring i kortet ovan finns information om den värnpliktiges tjänstgöringar; år, tjänstgöringens benämning och antal dagar. Lindblad gjorde sin värnplikt vid Upplands regemente (I8). I sektion Tjänstgöring i kortet ovan finns en kolumn märkt “Reg (motsv)”. Denna kolumn innehåller förbandsnumret för det förband som värnpliktstjänstgöringen gjordes vid. I detta fall I8, som är det förbandsnummer som Upplands regemente använde och regementet fanns i Uppsala. "I" står för "infanteriet" I8 betyder det 8:e infanteriregementet. Vidare, Lindblad tillhörde 13:e kompaniet vilket framgår av kolumnen "Komp., skv., batt. osv". Siffran “13” står för 13:e kompaniet. Mer information om förbandnumren finns på sidan: Förbandsnummer. Lindblad gjorde sin grundutbildning 1944–1945 vid I80? och I48. Han tjänstgjorde där mellan 12/4 1944 och 7/4 1945. I80 och I48 var troligen beredskapsförband uppsatta under andra världskriget. Från april 1945 tillhör han I8, dvs Upplands regemente i Uppsala, där han slutför sin tjänstgöring mellan 8/4 1945 och 16/6 1945. Totalt tjänstgör han i ett sträck mellan 12/4 1944 och 16/6 1945. Vid Upplands regemente gör han sen rep-möten både 1951 och 1955. Upplands regemente lades ned 1957 och sista rep-mötet gör han vid Södermanlands regemente (I10) i Strängnäs år 1959. Han överfördes till Södermanlands regemente redan 1956. Från 1963 tillhör han P1, dvs Göta livgarde i Enköping (pansarförband). Han avförs som tjänstgöringsskyldig i värnplikten år 1970, dvs vid 47-års ålder. Källa: Göta livgarde 1943 - 1980: Personalsektionen (AB) D1:17 (1923) Bild 510 (AID: v896669.b510, NAD: SE/KrA/0102B006Ö).