Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Bildandet av nya inskrivningsområden 1902

Bildandet av nya inskrivningsområden 1902

Innehåll denna sida:
När indelningsverket upphörde 1901 bildades även nya inskrivningsområden. De tidigare 31 områdena minskades nu till 26 st och från år 1926 till 21 st. Detta innebar att flera inskrivningsområden delades upp i nya områden. Från att tidigare haft inskrivningsområdesnamn som motsvarande infanteriregementets namn i området får nu inskrivningsområdena namn som i de flesta fall kom från länsnamnen. Följande tabell visar nu de nya inskrivningsområdena bildas genom sammanslagningar av de tidigare inskrivningsområdena. IO namn = namnet på inskrivningsområdet som ett rullföringsområde tillhörde IO = numret på inskrivningsområdet IO period = den tidsperiod som inskrivningsområdet användes

Relaterade länkar

Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx inskr. nr. xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Bildandet av nya

inskrivningsområden 1902

Bildandet av nya

inskrivningsområden 1902

När indelningsverket upphörde 1901 bildades även nya inskrivningsområden. De tidigare 31 områdena minskades nu till 26 st och från år 1926 till 21 st. Detta innebar att flera inskrivningsområden delades upp i nya områden. Från att tidigare haft inskrivningsområdesnamn som motsvarande infanteriregementets namn i området får nu inskrivningsområdena namn som i de flesta fall kom från länsnamnen. Följande tabell visar nu de nya inskrivningsområdena bildas genom sammanslagningar av de tidigare inskrivningsområdena. IO namn = namnet på inskrivningsområdet som ett rullföringsområde tillhörde IO = numret på inskrivningsområdet IO period = den tidsperiod som inskrivningsområdet användes

Relaterade länkar

Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan