Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Inskrivningsområden/Rullföringsområden 1902 - 1942

Inskrivningsområden/Rullföringsområden 1902 - 1942

Innehåll denna sida:

Rullföringsområdesnumret

Identifiera rullföringsområdesnumret i ditt inskrivningsnummer. Rullföringsområdesnumret finns näst sist i numret, precis före snedstrecket. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 137 6/08 så är rullföringsområdesnumret 6. Med detta nummer som utgångspunkt scrollar du nedåt i tabellen nedan till du hittar sökt nummer. Där hittar du då rullföringsområdets namn samt vilket inskrivningsområde det tillhört vid olika tidsperioder. I detta fall Helsingborgs rullföringsområde (6) som 1908 (08) tillhörde Malmöhus norra inskrivningsområde.

Inskrivningsnumren 1902 - 1942

Mellan åren 1902 och 1942 skrevs de militära inskrivningsnumren för värnpliktiga på formen LLL RRR/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, RRR är rullföringsområdet och ÅÅ det år inskrivningen av individen skedde. För mer information om inskrivningsnumren, se under Inledning . I tabellen nedan visas följande information i de olika kolumnerna: RO = rullföringsområdesnummer RO namn = namnet på rullföringsområdet RO period = den tidsperiod som rullföringsområdet tillhörde ett visst inskrivningsområde IO namn = namnet på inskrivningsområdet som ett rullföringsområde tillhörde IO = numret på inskrivningsområdet IO period = den tidsperiod som inskrivningsområdet användes Vissa inskrivningsområden upphörde 1927 och de har inga inskrivningsområdes nummer (i tabellen nedan har samtliga dessa områden IO nummer noll (0)). Exempel: Exempel: om vi har ett inskrivningsnummer 137 6/08 så ser vi att denna värnpliktig skrevs in vid Helsingborgs rullföringsområde (6) som 1908 (08) tillhörde Malmöhus norra inskrivningsområde. Med andra ord, använd siffrorna för rullföringsområdet (RRR) i inskrivningsnumret, i detta exempel 6, och gå in i tabellen nedan och leta upp värdet 6 i kolumnen märkt "RO" (första kolumnen) för att få fram rullföringsområdesnamnet samt namnet på inskrivningsområdet. Med hjälp av inskrivningsområdet kan man sen ta reda på vilket regemente som den värnpliktige tjänstgjorde vid genom att titta på vilka regementen som fanns inom området. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige i inskrivningslängden för rullföringsområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i de individuella stamkorten/värnpliktskorten. Se exempel på hur man söker efter Värnpliktiga i Allmänna värnplikten 1902 - 1942.

Rullföringsområden

RO RO namn RO period IO namn IO IO period 1 - Ystads rullföringsområde 1902-1942 Malmöhus södra inskrivningsområde (7) 1902-1969 2 - Malmö rullföringsområde 1902-1942 Malmöhus södra inskrivningsområde (7) 1902-1969 3 - Lunds rullföringsområde 1902-1942 Malmöhus södra inskrivningsområde (7) 1902-1969 4 - Tomelilla rullföringsområde 1902-1939 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 4 - Tomelilla rullföringsområde 1939-1942 Malmöhus södra inskrivningsområde (7) 1902-1969 5 - Landskrona rullföringsområde 1902-1969 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 6 - Helsingborgs rullföringsområde 1902-1926 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 6 - Helsingborgs rullföringsområde 1926-1939 Hallands inskrivningsområde (16) 1902-1969 6 - Helsingborgs rullföringsområde 1939-1942 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 7 - Ängelholms rullföringsområde 1902-1939 Hallands inskrivningsområde (16) 1902-1969 7 - Ängelholms rullföringsområde 1939-1942 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 8 - Halmstads rullföringsområde 1902-1942 Hallands inskrivningsområde (16) 1902-1969 9 - Varbergs rullföringsområde 1902-1942 Hallands inskrivningsområde (16) 1902-1969 10 - Kristianstads rullföringsområde 1902-1927 Blekinge inskrivningsområde (0) 1902-1927 10 - Kristianstads rullföringsområde 1927-1942 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 11 - Karlshamns rullföringsområde 1902-1927 Blekinge inskrivningsområde (0) 1902-1927 11 - Karlshamns rullföringsområde 1927-1942 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 12 - Karlskrona rullföringsområde 1902-1927 Blekinge inskrivningsområde (0) 1902-1927 12 - Karlskrona rullföringsområde 1927-1942 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 13 - Hässleholms rullföringsområde 1902-1926 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 13 - Hässleholms rullföringsområde 1926-1942 Malmöhus norra inskrivningsområde (6) 1902-1969 14 - Ljungby rullföringsområde 1902-1942 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 15 - Växjö rullföringsområde 1902-1942 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 16 - Kalmar södra rullföringsområde 1902-1927 Kalmar inskrivningsområde (0) 1902-1927 16 - Kalmar södra rullföringsområde 1927-1942 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 17 - Kalmar norra rullföringsområde 1902-1927 Kalmar inskrivningsområde (0) 1902-1927 17 - Kalmar norra rullföringsområde 1927-1942 Kronobergs inskrivningsområde (11) 1902-1969 18 - Oskarshamns rullföringsområde 1902-1927 Kalmar inskrivningsområde (0) 1902-1927 18 - Oskarshamns rullföringsområde 1927-1942 Norra Smålands inskrivningsområde (12) 1927-1969 19 - Värnamo rullföringsområde 1902-1927 Jönköpings inskrivningsområde (0) 1902-1927 19 - Värnamo rullföringsområde 1927-1942 Norra Smålands inskrivningsområde (12) 1927-1969 20 - Jönköpings rullföringsområde 1902-1927 Jönköpings inskrivningsområde (0) 1902-1927 20 - Jönköpings rullföringsområde 1927-1942 Norra Smålands inskrivningsområde (12) 1927-1969 21 - Eksjö rullföringsområde 1902-1927 Jönköpings inskrivningsområde (0) 1902-1927 21 - Eksjö rullföringsområde 1927-1942 Norra Smålands inskrivningsområde (12) 1927-1969 22 - Vimmerby rullföringsområde 1902-1927 Östergötlands västra inskrivningsområde (0) 1902-1927 22 - Vimmerby rullföringsområde 1927-1942 Norra Smålands inskrivningsområde (12) 1927-1969 23 - Linköpings rullföringsområde 1902-1927 Östergötlands västra inskrivningsområde (0) 1902-1927 23 - Linköpings rullföringsområde 1927-1942 Östergötlands inskrivningsområde (4) 1927-1969 24 - Motala rullföringsområde 1902-1927 Östergötlands västra inskrivningsområde (0) 1902-1927 24 - Motala rullföringsområde 1927-1942 Östergötlands inskrivningsområde (4) 1927-1969 25 - Västerviks rullföringsområde 1902-1927 Östergötlands östra inskrivningsområde (0) 1902-1927 25 - Västerviks rullföringsområde 1927-1942 Östergötlands inskrivningsområde (4) 1927-1969 26 - Norrköpings östra rullföringsomr 1902-1927 Östergötlands östra inskrivningsområde (0) 1902-1927 26 - Norrköpings östra rullföringsomr 1927-1942 Östergötlands inskrivningsområde (4) 1927-1969 27 - Norrköpings västra rullföringsomr 1902-1927 Östergötlands östra inskrivningsområde (0) 1902-1927 27 - Norrköpings västra rullföringsomr 1927-1942 Östergötlands inskrivningsområde (4) 1927-1969 28 - Göteborgs stadsrullföringsomr 1902-1942 Västgöta-Bohus inskrivningsområde (17) 1902-1969 29 - Göteborgs norra rullföringsomr 1902-1942 Västgöta-Bohus inskrivningsområde (17) 1902-1969 30 - Uddevalla rullföringsområde 1902-1942 Västgöta-Bohus inskrivningsområde (17) 1902-1969 31 - Borås rullföringsområde 1902-1927 Älvsborgs södra inskrivningsområde (0) 1902-1927 31 - Borås rullföringsområde 1927-1942 Älvsborgs inskrivningsområde (15) 1927-1969 32 - Göteborgs södra rullföringsomr 1902-1927 Älvsborgs södra inskrivningsområde (0) 1902-1927 32 - Göteborgs södra rullföringsomr 1927-1942 Älvsborgs inskrivningsområde (15) 1927-1969 33 - Skara rullföringsområde 1902-1927 Älvsborgs norra inskrivningsområde (0) 1902-1927 33 - Skara rullföringsområde 1926-1942 Skaraborgs inskrivningsområde (9) 1902-1969 34 - Värnersborgs rullföringsområde 1902-1927 Älvsborgs norra inskrivningsområde (0) 1902-1927 34 - Värnersborgs rullföringsområde 1927-1942 Älvsborgs inskrivningsområde (15) 1927-1969 35 - Åmåls rullföringsområde 1902-1927 Älvsborgs norra inskrivningsområde (0) 1902-1927 35 - Åmåls rullföringsområde 1926-1942 Värmlands inskrivningsområde (2) 1902-1969 36 - Falköpings rullföringsområde 1902-1942 Skaraborgs inskrivningsområde (9) 1902-1969 37 - Skövde rullföringsområde 1902-1942 Skaraborgs inskrivningsområde (9) 1902-1969 38 - Mariestads rullföringsområde 1902-1942 Skaraborgs inskrivningsområde (9) 1902-1969 39 - Askersunds rullföringsområde 1902-1942 Örebro inskrivningsområde (3) 1902-1969 40 - Kristinehamns rullföringsomr 1902-1942 Örebro inskrivningsområde (3) 1902-1969
41 - Örebros rullföringsområde 1902-1942 Örebro inskrivningsområde (3) 1902-1969 42 - Katrineholms rullföringsområde 1902-1942 Södermanlands inskrivningsområde (10) 1902-1969 43 - Nyköpings rullföringsområde 1902-1942 Södermanlands inskrivningsområde (10) 1902-1969 44 - Eskilstunas rullföringsområde 1902-1942 Södermanlands inskrivningsområde (10) 1902-1969 45 - Stockholms stadsrullföringsomr 1902-1908 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 45 - Stockholms stads östra rullföringsomr 1908-1941 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 45 - Stockholms stads västra rullföringsomr 1908-1941 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 45 - Stockholms stads södra rullföringsomr 1908-1942 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 45 -Stockholms stads nordöstra rullföringsomr 1941-1942 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 45 - Stockholms stads nordvästra rullföringsomr 1941-1942 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 46 - Stockholms landtrullföringsområde 1902-1942 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 47 - Norrtälje rullföringsområde 1902-1926 Stockholms inskrivningsområde (1) 1902-1969 47 - Norrtälje rullföringsområde 1926-1942 Uppsala inskrivningsområde (8) 1902-1969 48 - Arvika rullföringsområde 1902-1942 Värmlands inskrivningsområde (2) 1902-1969 49 - Karlstads västra rullföringsomr 1902-1942 Värmlands inskrivningsområde (2) 1902-1969 50 - Karlstads östra rullföringsomr 1902-1942 Värmlands inskrivningsområde (2) 1902-1969 51 - Filipstads rullföringsområde 1902-1927 Västmanlands inskrivningsområde (0) 1902-1927 51 - Filipstads rullföringsområde 1926-1942 Örebro inskrivningsområde (3) 1902-1969 52 - Arboga rullföringsområde 1902-1927 Västmanlands inskrivningsområde (0) 1902-1927 52 - Arboga rullföringsområde 1926-1942 Örebro inskrivningsområde (3) 1902-1969 53 - Västerås rullföringsområde 1902-1927 Västmanlands inskrivningsområde (0) 1902-1927 53 - Västerås rullföringsområde 1927-1942 Södermanlands inskrivningsområde (10) 1902-1969 54 - Uppsala södra rullföringsomr. 1902-1942 Uppsala inskrivningsområde (8) 1902-1969 55 - Uppsala norra rullföringsomr. 1902-1942 Uppsala inskrivningsområde (8) 1902-1969 56 - Sala rullföringsområde 1902-1942 Uppsala inskrivningsområde (8) 1902-1969 57 - Falu västra rullföringsområde 1902-1942 Kopparbergs inskrivningsområde (13) 1902-1969 58 - Falu östra rullföringsområde 1902-1942 Kopparbergs inskrivningsområde (13) 1902-1969 59 - Mora rullföringsområde 1902-1942 Kopparbergs inskrivningsområde (13) 1902-1969 60 - Gävle rullföringsområde 1902-1942 Gävleborgs inskrivningsområde (14) 1902-1969 61 - Bollnäs rullföringsområde 1902-1942 Gävleborgs inskrivningsområde (14) 1902-1969 62 - Ljusdals rullföringsområde 1902-1942 Jämtlands inskrivningsområde (5) 1902-1969 63 - Östersunds västra rullföringsomr 1902-1942 Jämtlands inskrivningsområde (5) 1902-1969 64 - Östersunds östra rullföringsomr 1902-1942 Jämtlands inskrivningsområde (5) 1902-1969 65 - Sundsvalls västra rullföringsomr 1902-1926 Västernorrlands inskrivningsområde (21) 1902-1969 65 - Sundsvalls västra rullföringsomr 1902-1942 Jämtlands inskrivningsområde (5) 1902-1969 66 - Sundsvalls östra rullföringsomr 1902-1942 Västernorrlands inskrivningsområde (21) 1902-1969 67 - Sollefteå rullföringsområde 1902-1942 Västernorrlands inskrivningsområde (21) 1902-1969 68 - Örnsköldsviks rullföringsområde 1902-1942 Västernorrlands inskrivningsområde (21) 1902-1969 69 -Umeå rullföringsområde 1902-1918 Västerbottens inskrivningsområde (20) 1902-1969 69 - Umeå södra rullföringsområde 1918-1942 Västerbottens inskrivningsområde (20) 1902-1969 70 - Degerfors rullföringsområde 1902-1918 Västerbottens inskrivningsområde (20) 1902-1969 70 - Umeå norra rullföringsområde 1918-1942 Västerbottens inskrivningsområde (20) 1902-1969 71 - Skellefteå rullföringsområde 1902-1942 Västerbottens inskrivningsområde (20) 1902-1969 72 - Piteå rullföringsområde 1902-1942 Norrbottens inskrivningsområde (19) 1902-1969 73 - Bodens rullföringsområde 1902-1942 Norrbottens inskrivningsområde (19) 1902-1969 74 - Kalix rullföringsområde 1902-1942 Norrbottens inskrivningsområde (19) 1902-1969 75 - Visby rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 75 - Visby rullföringsområde 1912-1942 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 76 - Roma rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 76 - Roma rullföringsområde 1912-1942 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 77 - Slite rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 77 - Tingstäde rullföringsområde 1912-1942 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 78 - Fårösunds rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 78 - Hemse rullföringsområde 1912-1942 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 79 - Klintehamns rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 80 - Katthammarsviks rullföringsomr 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 81 - Hemse rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 82 - Burgsviks rullföringsområde 1902-1911 Gotlands inskrivningsområde (18) 1902-1969 Copyright © Hans Högman 2004

Exempel på ett stamkort (värnpliktskort)

Sida 1:

Ovan, sida 1 av ett stamkort/värnpliktskort för en värnpliktig vid infanteriet (se sektion 2 i stamkortet ovan). Den värnpliktiges namn är Johan Anton Bergwall, född 1894, och mönstrades år 1914 (sektion 1 ovan). Hans inskrivningsnummer är 497 72/1914. Bergwall skrevs in vid Piteå rullföringsområde (72) som då tillhörde Norrbottens inskrivningsområde. Sektion 5 i kortet ovan innehåller information om den värnpliktiges tjänstgöringar; år, tjänstgöringens benämning och antal dagar. Bergwall gjorde sin värnplikt vid Norrbottens regemente (I19) . I sektion 5 i kortet ovan finns en kolumn märkt “Reg:t, station osv”. Denna kolumn innehåller förbandsnumret för det förband som värnpliktstjänstgöringen gjordes vid. I detta fall I19, som är det förbandsnummer som Norrbotten regemente använder och regementet finns i Boden. "I" står för "infanteriet" I19 betyder det 19:e infanteri regementet. Mer information om förbandnumren finns på sidan: Förbandsnummer. Vidare, Bergwall tillhörde 3:e kompaniet vilket framgår av kolumnen "Komp., skv., batt. osv". Siffran “3” står för 3:e kompaniet. Uppe till vänster på kortet står “Tillhör r.o. (s.r.o) “ vilket syftar på vilket rullföringsområde den värnpliktige tillhörde, i detta fall 72 vilket även framgår av hans värnpliktsnummer. Så, r.o. betyder rullföringsområde och s.r.o. sjörullföringsområde. Källa: Norrbottens inskrivningsområde (Io 19), Piteå rullföringsområde (Ro 72) D4:3 (1914-1922) Bild 7770 (AID: v806614a.b7770, NAD: SE/KrA/0473/B19002Ö).

Sida 2:

Ovan, sida 2 av ovanstående stamkort. Sektion 7 i kortet ovan innehåller information om eventuella förbrytelser och straff som den värnpliktige ådragit sig i tjänsten. Denna värnpliktige har inga anteckningar i dessa fält. Sektion 12 har information om den värnpliktiges mönstringar. Källa: Norrbottens inskrivningsområde (Io 19), Piteå rullföringsområde (Ro 72) (BD) D4:3 (1914-1922) bild 7780 (AID: v806614a.b7780, NAD: SE/KrA/0473/B19002Ö).

Relaterade länkar

Inskrivningsområden 1942 - 1969 Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx inskr. nr. xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Inskrivningsområden/Rullförings

områden 1902 - 1942

Inskrivningsområden/Rullför

ingsområden 1902 - 1942

Inskrivningsnumren 1902 - 1942

Mellan åren 1902 och 1942 skrevs de militära inskrivningsnumren för värnpliktiga på formen LLL RRR/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, RRR är rullföringsområdet och ÅÅ det år inskrivningen av individen skedde. För mer information om inskrivningsnumren, se under Inledning . I tabellen nedan visas följande information i de olika kolumnerna: RO = rullföringsområdesnummer RO namn = namnet på rullföringsområdet RO period = den tidsperiod som rullföringsområdet tillhörde ett visst inskrivningsområde IO namn = namnet på inskrivningsområdet som ett rullföringsområde tillhörde IO = numret på inskrivningsområdet IO period = den tidsperiod som inskrivningsområdet användes Vissa inskrivningsområden upphörde 1927 och de har inga inskrivningsområdes nummer (i tabellen nedan har samtliga dessa områden IO nummer noll (0)). Exempel: Exempel: om vi har ett inskrivningsnummer 137 6/08 så ser vi att denna värnpliktig skrevs in vid Helsingborgs rullföringsområde (6) som 1908 (08) tillhörde Malmöhus norra inskrivningsområde. Med andra ord, använd siffrorna för rullföringsområdet (RRR) i inskrivningsnumret, i detta exempel 6, och gå in i tabellen nedan och leta upp värdet 6 i kolumnen märkt "RO" (första kolumnen) för att få fram rullföringsområdesnamnet samt namnet på inskrivningsområdet. Med hjälp av inskrivningsområdet kan man sen ta reda på vilket regemente som den värnpliktige tjänstgjorde vid genom att titta på vilka regementen som fanns inom området. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige i inskrivningslängden för rullföringsområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i de individuella stamkorten/värnpliktskorten. Se exempel på hur man söker efter Värnpliktiga i Allmänna värnplikten 1902 - 1942.

Rullföringsområden

Kompaniområdesnumret

Identifiera kompaniområdesnumret i ditt inskrivningsnummer. Kompaniområdesnumret finns näst sist i numret, precis före snedstrecket. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 117 112/96 så är kompaniområdesnumret 112. Med detta nummer som utgångspunkt scrollar du nedåt i tabellen nedan till du hittar sökt nummer. Där hittar du då kompaniområdets namn samt vilket inskrivningsområde det tillhört vid olika tidsperioder. I detta fall Strängnäs kompaniområde (112) som 1896 (96) tillhörde Södermanlands regementes inskrivningsområde.

Exempel på ett stamkort

(värnpliktskort)

Sida 1:

Ovan, sida 1 av ett stamkort/värnpliktskort för en värnpliktig vid infanteriet (se sektion 2 i stamkortet ovan). Den värnpliktiges namn är Johan Anton Bergwall, född 1894, och mönstrades år 1914 (sektion 1 ovan). Hans inskrivningsnummer är 497 72/1914. Bergwall skrevs in vid Piteå rullföringsområde (72) som då tillhörde Norrbottens inskrivningsområde. Sektion 5 i kortet ovan innehåller information om den värnpliktiges tjänstgöringar; år, tjänstgöringens benämning och antal dagar. Bergwall gjorde sin värnplikt vid Norrbottens regemente (I19) . I sektion 5 i kortet ovan finns en kolumn märkt “Reg:t, station osv”. Denna kolumn innehåller förbandsnumret för det förband som värnpliktstjänstgöringen gjordes vid. I detta fall I19, som är det förbandsnummer som Norrbotten regemente använder och regementet finns i Boden. "I" står för "infanteriet" I19 betyder det 19:e infanteri regementet. Mer information om förbandnumren finns på sidan: Förbandsnummer. Vidare, Bergwall tillhörde 3:e kompaniet vilket framgår av kolumnen "Komp., skv., batt. osv". Siffran “3” står för 3:e kompaniet. Uppe till vänster på kortet står “Tillhör r.o. (s.r.o) vilket syftar på vilket rullföringsområde den värnpliktige tillhörde, i detta fall 72 vilket även framgår av hans värnpliktsnummer. Så, r.o. betyder rullföringsområde och s.r.o. sjörullföringsområde. Källa: Norrbottens inskrivningsområde (Io 19), Piteå rullföringsområde (Ro 72) D4:3 (1914-1922) Bild 7770 (AID: v806614a.b7770, NAD: SE/KrA/0473/B19002Ö).

Sida 2:

Ovan, sida 2 av ovanstående stamkort. Sektion 7 i kortet ovan innehåller information om eventuella förbrytelser och straff som den värnpliktige ådragit sig i tjänsten. Denna värnpliktige har inga anteckningar i dessa fält. Sektion 12 har information om den värnpliktiges mönstringar. Källa: Norrbottens inskrivningsområde (Io 19), Piteå rullföringsområde (Ro 72) (BD) D4:3 (1914-1922) bild 7780 (AID: v806614a.b7780, NAD: SE/KrA/0473/B19002Ö).

Relaterade länkar

Inskrivningsområden 1942 - 1969 Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan