Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Inskrivningsområden/Kompaniområden 1886 - 1901

Inskrivningsområden/Kompaniområden 1886 - 1901

Innehåll denna sida:

Kompaniområdesnumret

Identifiera kompaniområdesnumret i ditt inskrivningsnummer. Kompaniområdesnumret finns näst sist i numret, precis före snedstrecket. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 117 112/96 så är kompaniområdesnumret 112. Med detta nummer som utgångspunkt scrollar du nedåt i tabellen nedan till du hittar sökt nummer. Där hittar du då kompaniområdets namn samt vilket inskrivningsområde det tillhört vid olika tidsperioder. I detta fall Strängnäs kompaniområde (112) som 1896 (96) tillhörde Södermanlands regementes inskrivningsområde.

Inskrivningsnumren 1886 - 1901

Mellan åren 1886 och 1901 skrevs de militära inskrivningsnumren för värnpliktiga på formen LLL KKK/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, KKK är kompaniområdet och ÅÅ det år inskrivningen av individen skedde. För mer information om inskrivningsnumren, se under Inledning . I tabellen nedan visas följande information i de olika kolumnerna: KO = kompaniområdesnummer KO namn = namnet på kompaniområdet KO period = den tidsperiod som kompaniområdet tillhörde ett visst inskrivningsområde IO namn = namnet på inskrivningsområdet som respektive kompaniområde tillhörde IO period = den tidsperiod som inskrivningsområdet användes Exempel: Om vi har ett inskrivningsnummer 117 112/96 så ser vi att denne värnpliktige skrevs in vid Strängnäs kompaniområde (112) som 1896 (96) tillhörde Södermanlands regementes inskrivningsområde. Med andra ord, använd kompaniområdessiffrrorna (KKK) i inskrivningsnumret, i detta exempel 112, och gå in i tabellen nedan och leta upp värdet 112 i kolumnen märkt "KO" (första kolumnen) för att få fram kompaniområdesnamnet samt namnet på inskrivningsområdet. Med största sannolikhet fullgjorde en beväring sin militärtjänst vid det regemente i vars inskrivningsområde han mönstrades, i detta fall i Södermanlands regemente. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige/beväringen i inskrivningslängden för kompaniområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i stamrullorna för mer information om hans tjänstgöring. Se exempel på hur man söker efter Värnpliktiga i Beväringen 1812 - 1901.

Kompaniområden

KO KO namn KO period IO namn IO period – Livkompaniområdet 1893-1893 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 - Edsbergs kompaniområde 1893-1893 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 - Ölme kompaniområde 1893-1893 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 1 - Livkompaniområdet (Malmö) 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 2 - Torna kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 3 - Skytts kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 4 - Vemmenhögs kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 5 - Herrestads kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 6 - Färs kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 7 - Ingelstads kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 8 - Albo kompaniområde 1886-1901 Södra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 9 - Livkompaniomr. (Östra Göinge) 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 1. Inskrivningsområde 1886-1901 10 - Norra Åsbo kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 1. Inskrivningsområde 1886-1901 11 - Västra Göinge kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 1. Inskrivningsområde 1886-1901 12 - Gärds kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 1. Inskrivningsområde 1886-1901 13 - Frosta kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 2. Inskrivningsområde 1886-1901 14 - Rönnebergs kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 2. inskrivningsområde 1886-1901 15 - Laggude kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 2. Inskrivningsområde 1886-1901 16 - Onsjö kompaniområde 1886-1901 Norra Skånska infanteriregementets 2. Inskrivningsområde 1886-1901 17 - Karlskrona kompaniområde 1886-1901 Blekinge bataljons inskrivningsområde 1886-1901 18 - Medelstads kompaniområde 1886-1901 Blekinge bataljons inskrivningsområde 1886-1901 19 - Bräkne kompaniområde 1886-1901 Blekinge bataljons inskrivningsområde 1886-1901 20 - Listers kompaniområde 1886-1901 Blekinge bataljons inskrivningsområde 1886-1901 21 - Livkompaniområdet (Växjö) 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 22 - Östra Allbo kompaniområde 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 23 - Kinnevalds kompaniområde 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 24 - Norrvidinge kompaniområde 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 25 - Ljungby kompaniområde 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 26 - Södra Sunnerbo kompaniomr. 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 27 - Västra Allbo kompaniområde 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 28 - Norra Sunnerbo kompaniomr. 1886-1901 Kronobergs regementes inskrivningsområde 1886-1901 29 - Södra Möre kompaniområde 1886-1888 Smålands Grenadjärbataljons inskrivningsområde 1886-1888 29 - Södra Möre kompaniområde 1888-1901 Smålands Grenadjärkårs inskrivningsområde 1888-1901 30 - Norra Möre kompaniområde 1886-1888 Smålands Grenadjärbataljons inskrivningsområde 1886-1888 30 - Norra Möre kompaniområde 1888-1893 Smålands Grenadjärkårs inskrivningsområde 1888-1901 30 - Norra Möre kompaniområde 1893-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 31 - Ölands kompaniområde 1886-1888 Smålands Grenadjärbataljons inskrivningsområde 1886-1888 31 - Ölands kompaniområde 1888-1893 Smålands Grenadjärkårs inskrivningsområde 1888-1901 31 - Ölands kompaniområde 1893-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 32 - Livkompaniomr. (Oskarshamn) 1886-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 33 - Vedbo härads kompaniområde 1886-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 34 - Aspelands kompaniområde 1886-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 35 - Sevede kompaniområde 1886-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 36 - Östra härads kompaniområde 1886-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 37 - Uppvidinge kompaniområde 1886-1893 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 37 - Uppvidinge kompaniområde 1893-1901 Smålands Grenadjärkårs inskrivningsområde 1888-1901 38 - Västra härads kompaniområde 1886-1901 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 39 - Konga kompaniområde 1886-1893 Kalmar regementes inskrivningsområde 1886-1901 39 - Konga kompaniområde 1893-1901 Smålands Grenadjärkårs inskrivningsområde 1888-1901 40 - Livkompaniomr. (Jönköping) 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901
41 - Norra Vedbo kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 42 - Västra härads kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 43 - Vista kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 44 - Mo härads kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 45 - Norra Västbo kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 46 - Östbo kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 47 - Södra Västbo kompaniområde 1886-1901 Jönköpings regementes inskrivningsområde 1886-1901 48 – Livkompaniomr. (Linköping) 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 48 - Livkompaniomr. (Linköping) 1893-1901 Första Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 49 - Stångebro kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 49 - Stångebro kompaniområde 1893-1901 Första Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 50 - Kinds kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 50 - Kinds kompaniområde 1893-1901 Första Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 51 - Ydre kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 51 - Ydre kompaniområde 1893-1901 Första Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 52 - Vreta Klosters kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 52 - Vreta Klosters kompaniområde 1893-1901 Första Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 53 - Motala kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 53 - Motala kompaniområde 1893-1901 Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 54 - Östanstångs kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 54 - Östanstångs kompaniområde 1893-1901 Första Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 55 – Livkompaniomr. (Söderköping) 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 55 - Livkompaniomr. (Söderköping) 1893-1901 Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 56 - Tjust kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 56 - Tjusts kompaniområde 1893-1901 Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 57 - Vifolka kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 57 - Vifolka kompaniområde 1893-1901 Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 58 - Skänninge kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 58 - Skeninge kompaniområde 1893-1901 Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 59 - Vadstena kompaniområde 1886-1893 Livgrenadjärregementenas inskrivningsområde 1886-1893 59 - Vadstena kompaniområde 1893-1901 Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde 1893-1901 60 - Laholms kompaniområde 1886-1901 Hallands bataljons inskrivningsområde 1886-1901 61 - Halmstads kompaniområde 1886-1901 Hallands bataljons inskrivningsområde 1886-1901 62 - Varbergs kompaniområde 1886-1893 Hallands bataljons inskrivningsområde 1886-1901 62 - Varbergs kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 1. Inskrivningsområde 1893-1901 63 - Fjäre kompaniområde 1886-1893 Hallands battaljons inskrivningsområde 1886-1901 63 - Fjäre kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 1. Inskrivningsområde 1893-1901 64 - Livkompaniomr (Marks härad) 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 64 - Livkompaniomr (Marks härad) 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 65 - Marks kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 65 - Marks kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 66 - Södra Kinds kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 66 - Södra Kinds kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 67 - Vedens kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 67 - Vedens kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 68 - Ås kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 68 - Ås kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 69 - Norra Kinds kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 69 - Norra Kinds kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 70 - Gäsene kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 70 - Gäsene kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 71 - Redvägs kompaniområde 1886-1893 Älvsborgs regementes inskrivningsområde 1886-1893 71 - Redvägs kompaniområde 1893-1901 Älvsborgs regementes 2. Inskrivningsområde 1893-1901 72 - Göteborgs stads västra kompaniomr 1886-1901 Västgöta regementes 1. Inskrivningsområde 1886-1901 73 - Göteborgs stads östra kompaniomr 1886-1901 Västgöta regementes 1. Inskrivningsområde 1886-1901 74 - Askims och Sävedals kompaniomr 1886-1901 Västgöta regementes 1. Inskrivningsområde 1886-1901 75 - Viste kompaniområde 1886-1901 Västgöta regementes 2. Inskrivningsområde 1886-1901 76 - Lidköpings kompaniområde 1886-1901 Västgöta regementes 2. Inskrivningsområde 1886-1901 77 - Livkompaniomr (Gudhems härad) 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 78 - Skånings kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 79 - Vartofta kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 80 - Vilska kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901
81 - Södra Vadsbo kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 82 - Norra Vadsbo kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 83 - Kåkinds kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 84 - Höjentorps kompaniområde 1886-1901 Skaraborgs regementes inskrivningsområde 1886-1901 85 - Väne kompaniområde 1886-1901 Västgöta-Dals regementes inskrivningsområde 1886-1901 86 - Kullings kompaniområde 1886-1901 Västgöta-Dals regementes inskrivningsområde 1886-1901 87 - Valbo kompaniområde 1886-1901 Västgöta-Dals regementes inskrivningsområde 1886-1901 88 - Vedbo kompaniområde 1886-1901 Västgöta-Dals regementes inskrivningsområde 1886-1901 89 - Tössbo kompaniområde 1886-1901 Västgöta-Dals regementes inskrivningsområde 1886-1901 90 - Sundals kompaniområde 1886-1901 Västgöta-Dals regementes inskrivningsområde 1886-1901 91 - Livkompaniomr. (Marstrand) 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 92 - Lana kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 93 - Södra kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 94 - Fräkne kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 95 - Stångenäs kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 96 - Bullarens kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 97 - Tanums kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 98 - Sotenäs kompaniområde 1886-1901 Bohusläns regementes inskrivningsområde 1886-1901 99 - Livkompaniområdet (Sunne) 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 100 - Jösse kompaniområde 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 101 - Älvdals kompaniområde 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 102 - Grums kompaniområde 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 103 - Nordmarks kompaniområde 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 104 - Näs kompaniområde 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 105 - Gillbergs kompaniområde 1886-1901 Värmlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 106 - Karlstads kompaniområde 1886-1901 Värmlands Fältjägarkårs inskrivningsområde 1886-1901 107 - Östra Värmlands kompaniomr. 1886-1901 Värmlands Fältjägarkårs inskrivningsområde 1886-1901 108 - Livkompaniomr. (Nyköping) 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 109 - Vingåkers kompaniområde 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 110 - Nyköpings kompaniområde 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 111 - Oppunda kompaniområde 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 112 - Strängnäs kompaniområde 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 113 - Öster-Rekarne kompaniomr. 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 114 - Väster-Rekarne kompaniomr. 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 115 - Gripsholms kompaniområde 1886-1901 Södermanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 116 - Livkompaniomr. (östra Närke) 1886-1893 Närkes regementes inskrivningsområde 1886-1893 116 - Östra Närkes kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 117 - Askersunds kompaniområde 1886-1893 Närkes regementes inskrivningsområde 1886-1893 117 - Askersunds kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 118 - Örebro kompaniområde 1886-1893 Närkes regementes inskrivningsområde 1886-1893 118 - Örebro kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 119 - Kumla kompaniområde 1886-1893 Närkes regementes inskrivningsområde 1886-1893 119 - Kumla kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 120 - Västra Närkes kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901
121 - Kristinehamns kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 122 - Visnums kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 123 - Storkyrko och Jakobs kompaniomr 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 123 - Storkyrko och Jakobs kompaniomr 1893-1901 Svea Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 124 - Adolf Fredriks kompaniomr. 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 124 - Adolf Fredriks kompaniomr. 1893-1901 Svea Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 125 - Ladugårdlands kompaniomr. 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 125 - Ladugårdlands kompaniomr. 1893-1901 Svea Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 126 - Roslagens kompaniområde 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 126 - Roslagens kompaniområde 1893-1901 Svea Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 127 - Klara och Kungsholms kompaniomr 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 127 - Klara och Kungsholms kompaniomr 1893-1901 Göta Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 128 - Maria kompaniområde 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 128 - Maria kompaniområde 1893-1901 Göta Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 129 - Katarina kompaniområde 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 129 - Katarina kompaniområde 1893-1901 Göta Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 130 - Södertörns kompaniområde 1886-1893 Livgardesregementenas till fot inskrivningsområde 1886-1893 130 - Södertörns kompaniområde 1893-1901 Göta Livgardes inskrivningsområde 1893-1901 131 - Livkompaniområdet (Tierp) 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 132 - Rasbo kompaniområde 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 133 - Olands kompaniområde 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 134 - Uppsala kompaniområde 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 135 - Hundra härads kompaniomr. 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 136 - Sigtuna kompaniområde 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 137 - Hagunda kompaniområde 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 138 - Enköpings kompaniområde 1886-1901 Upplands regementes inskrivningsområde 1886-1901 139 - Livkompaniområdet (Tillberga) 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 140 - Folkare kompaniområde 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 141 - Väsby kompaniområde 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 142 - Salbergs kompaniområde 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 143 - Västerås kompaniområde 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 144 - Strömsholms kompaniområde 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 145 - Bergs kompaniområde 1886-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 146 - Kungsörs kompaniområde 1886-1893 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 146 - Kungsörs kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 147 - Lindes kompaniområde 1886-1893 Livregementets grenadjärkårs inskrivningsområde 1886-1893 147 - Lindes kompaniområde 1893-1901 Livregementets till fot inskrivningsområde 1893-1901 148 - Väster-Bergslags kompaniomr 1886-1893 Livregementets grenadjärkårs inskrivningsområde 1886-1893 148 - Väster-Bergslags kompaniomr 1893-1901 Västmanlands regementes inskrivningsområde 1886-1901 149 - Livkompaniområdet (Bollnäs) 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 150 - Alfta kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 151 - Ovansjö kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 152 - Färnebo kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 153 - Järvsö kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 154 - Arbrå kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 155 - Delsbo kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 156 - Forsa kompaniområde 1886-1901 Hälsinge regementes inskrivningsområde 1886-1901 157 - Livkompaniområdet (Säter) 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 158 - Västerdals kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 159 - Gagnefs kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 160 - Gustafs kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901
161 - Leksands kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 162 - Orsa kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 163 - Mora kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 164 - Rättviks kompaniområde 1886-1901 Dalregementes inskrivningsområde 1886-1901 165 - Sundsvalls kompaniområde 1886-1892 Västernorrlands bataljons inskrivningsområde 1886-1892 165 - Sundsvalls kompaniområde 1893-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 166 - Härnösands kompaniområde 1886-1892 Västernorrlands bataljons inskrivningsområde 1886-1892 166 - Härnösands kompaniområde 1893-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 167 - Örnsköldsviks kompaniområde 1886-1892 Västernorrlands bataljons inskrivningsområde 1886-1892 167 - Örnsköldsviks kompaniområde 1893-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 168 - Sollefteå kompaniområde 1886-1892 Västernorrlands bataljons inskrivningsområde 1886-1892 168 - Sollefteå kompaniområde 1893-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 169 - Livkompaniområdet (runt Åre) 1886-1901 Jämtlands fältjägarregementes inskrivningsområde 1886-1901 170 - Bergs kompaniområde 1886-1901 Jämtlands fältjägarregementes inskrivningsområde 1886-1901 171 - Revsunds kompaniområde 1886-1901 Jämtlands fältjägarregementes inskrivningsområde 1886-1901 172 - Hammerdals kompaniområde 1886-1901 Jämtlands fältjägarregementes inskrivningsområde 1886-1901 173 - Livkompaniområdet (Umeå) 1886-1901 Västerbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 174 - Skellefteå kompaniområde 1886-1901 Västerbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 175 - Bygdeå kompaniområde 1886-1901 Västerbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 176 - Lövångers kompaniområde 1886-1901 Västerbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 177 - Livkompaniområdet (Luleå) 1886-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 178 - Piteå kompaniområde 1886-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 179 - Kalix kompaniområde 1886-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 180 - Torneå kompaniområde 1886-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 181 - Visby kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 182 - Roma kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 183 - Tingstäde kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 184 - Lärbro kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 185 - Klinte kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 186 - Garde kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 187 - Hemse kompaniområde 1886-1901 Gotlands infanteriregementets inskrivningsområde 1886-1901 189 - Livkompaniomr. (V. Medelpad) 1897-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 190 - Sköns kompaniområde 1897-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 191 - Ramsele kompaniområde 1897-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 192 - Anundsjö kompaniområde 1897-1901 Västernorrlands regementes inskrivningsområde 1893-1901 193 - Vännäs kompaniområde 1897-1901 Västerbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 194 - Bodens kompaniområde 1897-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 195 - Älvsbyns kompaniområde 1897-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 196 - Råneå kompaniområde 1897-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 197 - Gällivare kompaniområde 1897-1901 Norrbottens regementes inskrivningsområde 1886-1901 Copyright © Hans Högman 2004

Exempel på en stamrulla

Ovan, utdrag ur stamrulla Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2070 (AID: v748535.b2070, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Bilden visat vänstra sidan i stamrullan för Jakob Gerhard Olsson, född 1873-04-01 i Viby socken (E). Här ser vi att Olsson var arrendator i Nykils församling. Hans inskrivningsnummer är 1 57/1894 (kolumn 8) och han har tilldelats infanteriet (kolumn 9).
Ovan, högra sidan i stamrullan för Olsson. Här ser vi att han gjort militärtjänst både 1894 och 1895.

Relaterade länkar

Inskrivningsområden 1942 - 1969 Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx inskr. nr. xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Inskrivningsområden/Kompanio

mråden 1886 - 1901

Inskrivningsområden/Kompa

niområden 1886 - 1901

Inskrivningsnumren 1886 - 1901

Mellan åren 1886 och 1901 skrevs de militära inskrivningsnumren för värnpliktiga på formen LLL KKK/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, KKK är kompaniområdet och ÅÅ det år inskrivningen av individen skedde. För mer information om inskrivningsnumren, se under Inledning . I tabellen nedan visas följande information i de olika kolumnerna: KO = kompaniområdesnummer KO namn = namnet på kompaniområdet KO period = den tidsperiod som kompaniområdet tillhörde ett visst inskrivningsområde IO namn = namnet på inskrivningsområdet som respektive kompaniområde tillhörde IO period = den tidsperiod som inskrivningsområdet användes Exempel: Om vi har ett inskrivningsnummer 117 112/96 så ser vi att denne värnpliktige skrevs in vid Strängnäs kompaniområde (112) som 1896 (96) tillhörde Södermanlands regementes inskrivningsområde. Med andra ord, använd kompaniområdessiffrrorna (KKK) i inskrivningsnumret, i detta exempel 112, och gå in i tabellen nedan och leta upp värdet 112 i kolumnen märkt "KO" (första kolumnen) för att få fram kompaniområdesnamnet samt namnet på inskrivningsområdet. Med största sannolikhet fullgjorde en beväring sin militärtjänst vid det regemente i vars inskrivningsområde han mönstrades, i detta fall i Södermanlands regemente. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige/beväringen i inskrivningslängden för kompaniområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i stamrullorna för mer information om hans tjänstgöring. Se exempel på hur man söker efter Värnpliktiga i Beväringen 1812 - 1901.

Kompaniområden

Kompaniområdesnumret

Identifiera kompaniområdesnumret i ditt inskrivningsnummer. Kompaniområdesnumret finns näst sist i numret, precis före snedstrecket. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 117 112/96 så är kompaniområdesnumret 112. Med detta nummer som utgångspunkt scrollar du nedåt i tabellen nedan till du hittar sökt nummer. Där hittar du då kompaniområdets namn samt vilket inskrivningsområde det tillhört vid olika tidsperioder. I detta fall Strängnäs kompaniområde (112) som 1896 (96) tillhörde Södermanlands regementes inskrivningsområde.
Ovan, utdrag ur stamrulla Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2070 (AID: v748535.b2070, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Bilden visat vänstra sidan i stamrullan för Jakob Gerhard Olsson, född 1873-04-01 i Viby socken (E). Här ser vi att Olsson var arrendator i Nykils församling. Hans inskrivningsnummer är 1 57/1894 (kolumn 8) och han har tilldelats infanteriet (kolumn 9).

Exempel på en stamrulla

Ovan, högra sidan i stamrullan för Olsson. Här ser vi att han gjort militärtjänst både 1894 och 1895.

Relaterade länkar

Inskrivningsområden 1942 - 1969 Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan
168 168