Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Sjörullföringsområden 1902 - 1941

Sjörullföringsområden 1902 - 1941

Innehåll denna sida:

Sjörullföringsområdesnumret

Identifiera rullföringsområdesnumret i ditt inskrivningsnummer. Rullföringsområdesnumret finns näst sist i numret, precis före snedstrecket. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 116 212/10 så är rullföringsområdesnumret 212. Med detta nummer som utgångspunkt scrollar du nedåt i tabellen nedan till du hittar sökt nummer. Där hittar du då sjömanshusets namn samt namnet på sjörullföringsområdet. I detta fall Helsingborgs sjömanshus (212) som 1910 (10) tillhörde Malmö sjörullföringsområde tillhörande Karlskrona örlogsstation.

Sjörullföringsområden 1902 - 1941

Inskrivningen av värnpliktiga till flottan skedde fram till 1901 i respektive inskrivningsområde. Från 1902 kom de som redan var inskrivna vid någon landets 30 sjömanshus att tillhöra ett av de 6 sjörullföringsområden som då bildades. Detta gällde enbart de värnpliktiga som var sjömän till yrket. Mellan 1902 - 1927 fanns det 6 sjörullföringsområden, 1927 - 1937 fanns det 4 st och 1938 - 1941 fanns det 5 st enligt nedan: 1902 - 1925: Göteborg, Härnösand, Karlskrona, Malmö, Stockholm och Strömstad 1927 - 1937: Göteborg, Härnösand, Malmö och Stockholm 1938 - 1941: Göteborg, Härnösand, Karlskrona, Malmö och Stockholm Från och med 1942 avskaffades sjörullföringsområdena och inskrivningarna skedde åter vid inskrivningsområdena. Om man hittar en person i församlingsboken med ett militärt inskrivningsnummer (värnpliktsnummer) med ett rullföringsområde större än 82 och ligger i 200-serien så är detta numret på ett sjömanshus ingående i ett av sjörullföringsområdena enligt nedan. Exempel: Exempel: om vi har ett inskrivningsnummer F 116 212/10 så ser vi av tabellen nedan att denna värnpliktige skrevs in vid Helsingborgs sjömanshus (212) som 1910 (10) tillhörde Malmö sjörullföringsområde tillhörande Karlskrona örlogsstation. F” i numret står för Flottan, vilket innebär att denna värnpliktige gjorde sin militärtjänstgöring i flottan. En annan bokstav som också användes var M (Marinen). Med andra ord, använd siffrorna för sjörullföringsområdet (RRR) i inskrivningsnumret, i detta exempel 212, och gå in i tabellen nedan och leta upp värdet 212 för att få fram namnet på sjömanshuset samt namnet på sjörullföringsområdet . Med hjälp av sjörullföringsområdet kan man sen ta reda på vilket förband den värnpliktige tjänstgjorde vid genom att söka honom i de individuella stamkorten/värnpliktskorten. Man söker då efter stamkortet i det rullföringsområde som fanns i samma område som sjömanshuset. I detta fall har vi en sjöman som fanns registrerad vid Helsingborgs sjömanshus och vi börjar då med att leta honom i Helsingborgs rullföringsområde, nr 6.

Sjömanshusen

Karlskrona station:

Göteborgs sjörullföringsområde 204 – Uddevalla sjömanshus 205 – Marstrands sjömanshus 206 – Kungälvs sjömanshus 207 – Göteborgs sjömanshus 208 – Lidköpings sjömanshus 209 – Varbergs sjömanshus 210 – Falkenbergs sjömanshus 211 – Halmstads sjömanshus Malmö sjörullföringsområde 212 – Helsingborgs sjömanshus 213 – Landskronas sjömanshus 214 – Malmös sjömanshus 215 – Trelleborgs sjömanshus 216 - Ystads sjömanshus 217 – Simrishamns sjömanshus 218 – Kristianstads sjömanshus Karlskrona sjörullföringsområde 219 – Sölvesborgs sjömanshus 220 – Karlshamns sjömanshus 221 – Ronneby sjömanshus 222 – Karlskrona sjömanshus 223 – Kalmar sjömanshus 224 – Oskarshamns sjömanshus 225 – Västerviks sjömanshus 226 – Söderköpings sjömanshus 227 – Norrköpings sjömanshus 228 – Linköpings sjömanshus 229 – Vadstena sjömanshus 230 – Jönköpings sjömanshus

Stockholms station

Strömstads rullföringsområde 201 – Strömstads sjömanshus 202 – Lysekils sjömanshus 203 – Karlstads sjömanshus Stockholms rullföringsområde 231 – Nyköpings sjömanshus 232 – Södertälje sjömanshus 233 – Stockholms sjömanshus 234 – Västerås sjömanshus 235 – Uppsala sjömanshus 236 – Visby sjömanshus Härnösands rullföringsområde 237 – Gävle sjömanshus 238 – Söderhamns sjömanshus 239 – Hudiksvalls sjömanshus 240 – Sundsvalls sjömanshus 241 – Härnösands sjömanshus 242 – Örnsköldsviks sjömanshus 243 – Umeå sjömanshus 244 – Skellefteå sjömanshus 245 – Piteå sjömanshus 246 – Luleå sjömanshus 247 – Haparanda sjömanshus

Exempel på ett stamkort (värnpliktskort) i Flottan för civil sjöman

Ovan, sida 1 av ett stamkort/värnpliktskort för en värnpliktig i flottan (se sektion 2 i kortet ovan) som var sjöman. Den värnpliktiges namn är Sven Mauritz Svensson, född 1889, och mönstrades år 1910 (sektion 1 i kortet ovan). Hans inskrivningsnummer är F 116 212/1910 (F = Flottan). Svensson skrevs in vid Helsingborgs rullföringsområde (6) som då tillhörde Malmöhus norra inskrivningsområde (Se sektion 1 i kortet ovan). “212” står dock för Helsingborgs sjömanshus tillhörande Malmö sjörullföringsområde. Anledningen till att Svensson fått ett sjömanshusnummer (212) och inte ett vanligt rullföringsområdesnummer var att han var sjöman till yrket (se yrke i sektion 1 i kortet ovan). Sektion 5 i kortet ovan innehåller information om den värnpliktiges tjänstgöringar; år, tjänstgöringens benämning och antal dagar. Svensson gjorde sin värnplikt i flottan i allmän tjänst, däckavdelningen som artillerimatros, 300 dagar, vilket framgår av sektion 2 ovan. Av sektion 5 ovan framgår att Svensson gjorde militärtjänst till sjöss 1910 - 1911. Uppe till vänster på kortet står “Tillhör R.O. (S.R.O) “ vilket syftar på vilket rullföringsområde den värnpliktige tillhörde, i detta fall 6. Så, R.O. betyder rullföringsområde och S.R.O. sjörullföringsområde. Källa: Malmöhus norra inskrivningsområde (Io 6), Helsingborgs rullföringsområde (Ro 6) (L, M) D3a:5 (1909-1911) Bild 13990 (AID: v832198.b13990, NAD: SE/KrA/0473/B06003Ö)

Om sjömanshusen i Sverige

De svenska sjömanshusen var en institution för sjömän som grundades i och med Kofferdireglementet från den 30 mars 1748 och en kunglig förklaring 1752. Syftet med sjömanshusen var att samla och meddela upplysningar om sjöfolk och handelsfartyg som hade sin hemort i Sverige, att hålla förteckning över sjömanskap och fartyg, utöva kontroll av sjömännen samt ge understöd till dem och deras efterlämnade änkor och barn. Varje svensk sjöman i handelssjöfart skulle vara inskriven vid ett sjömanshus, normalt det inom vars distrikt han var kyrkobokförd. Arkivhandlingarna från sjömanshusen är därför ett mycket användbart material för släktforskare. Sveriges första sjömanshus var Stockholms sjömanshus som uppfördes 1748 vid Gaffelgränd 1 i Gamla stan. Den 1 juli 1961 upphörde de sista sjömanshusen att vara en självständig institution.

Relaterade länkar

Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal) Wikipedia

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx inskr. nr. xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Sjörullföringsområden 1902 -

1941

Sjörullföringsområden 1902

- 1941

Sjörullföringsområden 1902 - 1941

Inskrivningen av värnpliktiga till flottan skedde fram till 1901 i respektive inskrivningsområde. Från 1902 kom de som redan var inskrivna vid någon landets 30 sjömanshus att tillhöra ett av de 6 sjörullföringsområden som då bildades. Detta gällde enbart de värnpliktiga som var sjömän till yrket. Mellan 1902 - 1927 fanns det 6 sjörullföringsområden, 1927 - 1937 fanns det 4 st och 1938 - 1941 fanns det 5 st enligt nedan: 1902 - 1925: Göteborg, Härnösand, Karlskrona, Malmö, Stockholm och Strömstad 1927 - 1937: Göteborg, Härnösand, Malmö och Stockholm 1938 - 1941: Göteborg, Härnösand, Karlskrona, Malmö och Stockholm Från och med 1942 avskaffades sjörullföringsområdena och inskrivningarna skedde åter vid inskrivningsområdena. Om man hittar en person i församlingsboken med ett militärt inskrivningsnummer (värnpliktsnummer) med ett rullföringsområde större än 82 och ligger i 200-serien så är detta numret på ett sjömanshus ingående i ett av sjörullföringsområdena enligt nedan. Exempel: Exempel: om vi har ett inskrivningsnummer F 116 212/10 så ser vi av tabellen nedan att denna värnpliktige skrevs in vid Helsingborgs sjömanshus (212) som 1910 (10) tillhörde Malmö sjörullföringsområde tillhörande Karlskrona örlogsstation. F” i numret står för Flottan, vilket innebär att denna värnpliktige gjorde sin militärtjänstgöring i flottan. En annan bokstav som också användes var M (Marinen). Med andra ord, använd siffrorna för sjörullföringsområdet (RRR) i inskrivningsnumret, i detta exempel 212, och gå in i tabellen nedan och leta upp värdet 212 för att få fram namnet på sjömanshuset samt namnet på sjörullföringsområdet . Med hjälp av sjörullföringsområdet kan man sen ta reda på vilket förband den värnpliktige tjänstgjorde vid genom att söka honom i de individuella stamkorten/värnpliktskorten. Man söker då efter stamkortet i det rullföringsområde som fanns i samma område som sjömanshuset. I detta fall har vi en sjöman som fanns registrerad vid Helsingborgs sjömanshus och vi börjar då med att leta honom i Helsingborgs rullföringsområde, nr 6.

Sjömanshusen

Karlskrona station:

Göteborgs sjörullföringsområde 204 – Uddevalla sjömanshus 205 – Marstrands sjömanshus 206 – Kungälvs sjömanshus 207 – Göteborgs sjömanshus 208 – Lidköpings sjömanshus 209 – Varbergs sjömanshus 210 – Falkenbergs sjömanshus 211 – Halmstads sjömanshus Malmö sjörullföringsområde 212 – Helsingborgs sjömanshus 213 – Landskronas sjömanshus 214 – Malmös sjömanshus 215 – Trelleborgs sjömanshus 216 - Ystads sjömanshus 217 – Simrishamns sjömanshus 218 – Kristianstads sjömanshus Karlskrona sjörullföringsområde 219 – Sölvesborgs sjömanshus 220 – Karlshamns sjömanshus 221 – Ronneby sjömanshus 222 – Karlskrona sjömanshus 223 – Kalmar sjömanshus 224 – Oskarshamns sjömanshus 225 – Västerviks sjömanshus 226 – Söderköpings sjömanshus 227 – Norrköpings sjömanshus 228 – Linköpings sjömanshus 229 – Vadstena sjömanshus 230 – Jönköpings sjömanshus

Stockholms station

Strömstads rullföringsområde 201 – Strömstads sjömanshus 202 – Lysekils sjömanshus 203 – Karlstads sjömanshus Stockholms rullföringsområde 231 – Nyköpings sjömanshus 232 – Södertälje sjömanshus 233 – Stockholms sjömanshus 234 – Västerås sjömanshus 235 – Uppsala sjömanshus 236 – Visby sjömanshus Härnösands rullföringsområde 237 – Gävle sjömanshus 238 – Söderhamns sjömanshus 239 – Hudiksvalls sjömanshus 240 – Sundsvalls sjömanshus 241 – Härnösands sjömanshus 242 – Örnsköldsviks sjömanshus 243 – Umeå sjömanshus 244 – Skellefteå sjömanshus 245 – Piteå sjömanshus 246 – Luleå sjömanshus 247 – Haparanda sjömanshus

Exempel på ett stamkort

(värnpliktskort) i Flottan för civil

sjöman

Kompaniområdesnumret

Identifiera kompaniområdesnumret i ditt inskrivningsnummer. Kompaniområdesnumret finns näst sist i numret, precis före snedstrecket. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 117 112/96 så är kompaniområdesnumret 112. Med detta nummer som utgångspunkt scrollar du nedåt i tabellen nedan till du hittar sökt nummer. Där hittar du då kompaniområdets namn samt vilket inskrivningsområde det tillhört vid olika tidsperioder. I detta fall Strängnäs kompaniområde (112) som 1896 (96) tillhörde Södermanlands regementes inskrivningsområde.
Ovan, sida 1 av ett stamkort/värnpliktskort för en värnpliktig i flottan (se sektion 2 i kortet ovan) som var sjöman. Den värnpliktiges namn är Sven Mauritz Svensson, född 1889, och mönstrades år 1910 (sektion 1 i kortet ovan). Hans inskrivningsnummer är F 116 212/1910 (F = Flottan). Svensson skrevs in vid Helsingborgs rullföringsområde (6) som då tillhörde Malmöhus norra inskrivningsområde (Se sektion 1 i kortet ovan). “212” står dock för Helsingborgs sjömanshus tillhörande Malmö sjörullföringsområde. Anledningen till att Svensson fått ett sjömanshusnummer (212) och inte ett vanligt rullföringsområdesnummer var att han var sjöman till yrket (se yrke i sektion 1 i kortet ovan). Sektion 5 i kortet ovan innehåller information om den värnpliktiges tjänstgöringar; år, tjänstgöringens benämning och antal dagar. Svensson gjorde sin värnplikt i flottan i allmän tjänst, däckavdelningen som artillerimatros, 300 dagar, vilket framgår av sektion 2 ovan. Av sektion 5 ovan framgår att Svensson gjorde militärtjänst till sjöss 1910 - 1911. Uppe till vänster på kortet står “Tillhör R.O. (S.R.O) vilket syftar på vilket rullföringsområde den värnpliktige tillhörde, i detta fall 6. Så, R.O. betyder rullföringsområde och S.R.O. sjörullföringsområde. Källa: Malmöhus norra inskrivningsområde (Io 6), Helsingborgs rullföringsområde (Ro 6) (L, M) D3a:5 (1909-1911) Bild 13990 (AID: v832198.b13990, NAD: SE/KrA/0473/B06003Ö)

Om sjömanshusen i Sverige

De svenska sjömanshusen var en institution för sjömän som grundades i och med Kofferdireglementet från den 30 mars 1748 och en kunglig förklaring 1752. Syftet med sjömanshusen var att samla och meddela upplysningar om sjöfolk och handelsfartyg som hade sin hemort i Sverige, att hålla förteckning över sjömanskap och fartyg, utöva kontroll av sjömännen samt ge understöd till dem och deras efterlämnade änkor och barn. Varje svensk sjöman i handelssjöfart skulle vara inskriven vid ett sjömanshus, normalt det inom vars distrikt han var kyrkobokförd. Arkivhandlingarna från sjömanshusen är därför ett mycket användbart material för släktforskare. Sveriges första sjömanshus var Stockholms sjömanshus som uppfördes 1748 vid Gaffelgränd 1 i Gamla stan. Den 1 juli 1961 upphörde de sista sjömanshusen att vara en självständig institution.

Relaterade länkar

Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal) Wikipedia

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan